METODA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, KTÓRA POLEGA NA TAKIM MACANIU PALCAMI, ABY WYCZUĆ ROZMIAR, KSZTAŁT, TWARDOŚĆ LUB POŁOŻENIE OKREŚLONEJ STRUKTURY ANATOMICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALPACJA to:

metoda diagnostyki medycznej, która polega na takim macaniu palcami, aby wyczuć rozmiar, kształt, twardość lub położenie określonej struktury anatomicznej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, KTÓRA POLEGA NA TAKIM MACANIU PALCAMI, ABY WYCZUĆ ROZMIAR, KSZTAŁT, TWARDOŚĆ LUB POŁOŻENIE OKREŚLONEJ STRUKTURY ANATOMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.916

HRABINA, ŁUPEK WĘGLOWY, OSTOJA, RÓWNONOGI, LAK, GRIEKOW, KRYSTALIZACJA, PLAMA BARWNA, KRYPTODEPRESJA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, PORA, STAN, POLAROGRAFIA, OSPA, PRZYTULIA, BAGAŻ, GUZ, EPOKA, PARTIA, FIGLARZ, MANEŻ, MIMETYZM FORMALNY, ZESPOLENIE, OŚMIOKROTNOŚĆ, SZTYFT, ŻEGLUGA, KRAJKA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, LONT WOLNOTLĄCY, OBÓJ MIŁOSNY, KASETKA, ZMARSZCZKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, NIEBOŻĘ, GORĄCE ŹRÓDŁO, DEGRADACJA SPOŁECZNA, BODZIEC, KONKURENTKA, KSENOFIL, UCHWYT, KING, ODDYCHANIE TLENOWE, SUMATOR, TWIERDZENIE MENELAOSA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, DOBUDÓWKA, PRZEPLOTNIA, TONACJA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ROSOŁEK, TOSTER ZAMYKANY, SZNUR, FUNKCJA NAZWOWA, BERBEĆ, BUŃCZUK, MŁOTECZEK, AUREOLA, LEWAR, FALA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, SZTAFAŻ, CZŁOWIEK CZYNU, KIBITKA, HASŁO, RÓŻANKA, KRUCHAWECZKA, NEKTAR, WOJNA, SUBWOOFER AKTYWNY, SZCZEP, SAMOGONKA, ADRES, MUSZKA, WRAK, CZYTELNIA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, JEDENASTKA, POSIADŁOŚĆ, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, NAZWA ZWYCZAJOWA, EUROGRUPA, ZAKRĘT, IRENA, ŚLIZG, FLAMBIROWANIE, ZESTAWIENIE, ZABÓJCA, OBROŻA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, IDEOLOG, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ZAKONY, CYGAŃSTWO, ESKA, AROMAT, BUZA, JĄDRO, EFEKT UBOCZNY, GRYPS, GRZBIET, BŁĄD STATYSTYCZNY, SPRZEDAŻ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MATOWOŚĆ, BYSTROŚĆ, TKANKA, POURPOINT, PROMENADA, SAMPEL, DIVA, GODZINA, KUCIE, MORWA, ALMANACH, MANKIETY, AKCJA, PION, WYŻYNKA, WÓŁ, MIKSER, PRZYCZÓŁEK, ZESZYT W LINIE, CIECZ WYCZERPANA, TYGIEL, INWALIDA WOJENNY, ADAPTER, OLIWA Z OLIWEK, CERAMIKA SZNUROWA, MILCZĄCA ZGODA, KOSA, KURCZAK TIKKA MASALA, HERMA, MUŁ, REGULATOR KWASOWOŚCI, MLEKO W PROSZKU, MAFIJNOŚĆ, PÓŁCZŁOWIEK, LIST KOMISYJNY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, WELUR, CHOROBA CHARCOTA, AGATA, KOSMETYK, SKŁADAK, SADZAK, HULK, GAZ, PLOTER GRAWERUJĄCY, MIŁOŚĆ, SUMA, NIEWYDAJNOŚĆ, CARSTWO, NOC KAIRU, BOSCH, LEMONIADA, WOREK, DASZEK, NAWAŁNICA, RUCH, LUMINATOR, FILIGRAN, POMYŁKA, BAKTERIOLIZYNA, FALA WZROSTOWA, POLE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ŻYDOWSKOŚĆ, STOSUNEK, DOM POSELSKI, TYŁÓWKA, LANGUSTA POSPOLITA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ZIARNO, PUKAWKA, AUTOBUS CZŁONOWY, TARNOWIANKA, ŁYKACZ, TECHNICZNY NOKAUT, PROGRAM WYBORCZY, SOLITER, KAPUŚCIANA GŁOWA, KWAS, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, BABINIEC, ENTOMOFAUNA, CIĄŻA, KRATKA WENTYLACYJNA, WIECZOREK POETYCKI, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, PULPIT, MODERATOR, SZYNA, LOT CZARTEROWY, PIEPRZ, PRZEKŁADANIEC, MISIEK, ŚLIZG, SKŁADNIK LOSOWY, KASA, PODKŁADKA, MAGNEZJA, SKOPEK, POŁYSK, LINIA LOTNICZA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DOKTOR, POWĄTPIEWANIE, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, OCZERNICIEL, MUR, OFF, KONEW, EFEKT MNOŻNIKOWY, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ROZPRAWKA, KRUCHE CIASTO, KALIKO, NAJEM, TYFTYK, ZABAWA, PORÓWNYWARKA, OPERETKA, KOLET, TANDEM, BLOCZEK, NORMA ABSTRAKCYJNA, PALCÓWKA, ANKIETOWANA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KLAMOTY, RAWA, SKARB, POPIJAŁA, CZAPKA WĘGIERSKA, KIJ, CZARNA MAGIA, LEGITYMACJA PROCESOWA, CEDZIDŁO, PÓŁSAMOGŁOSKA, PARTIA, ROSZCZENIE ZWROTNE, RESET, KURS, DOPŁATA EKSPORTOWA, DOLABELLA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ASTEROIDA, KATHARSIS, WIELKOŚĆ, HUCULSKI, ŻYWOTOPIS, KUMOSZKA, SUCHOWIEJ, STOŻEK USYPISKOWY, UMIEJĘTNOŚĆ, ZĄB, PIESZCZOCH, POLEWKA, PLAZMA, ŁUK ROMAŃSKI, JACHT ŻAGLOWY, HEMOROID, WOLNY SŁUCHACZ, RÓWNIA POCHYŁA, BEZŁAD FRIEDREICHA, MIEJSCE, OBSESJONATKA, FAŁSZYWY PROROK, KAFAR, SAMOCHÓD OPANCERZONY, ZRAZ, CIEŃ, FILTR, KONSTRUKCJA, KABLOOPERATOR, PRZEKŁADNIA, PACHOŁEK, KUTYKULA, TAPIROWATE, USZKO, PIRAT DROGOWY, OBRAZ, NIMFOMANKA, ZWORNIK, KOS, TURECKOŚĆ, ZASADA PRZYSPIESZENIA, TABU, KARL, KLIENT, DOŻYWOTNOŚĆ, DIRCIK, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, BANIA, PIELĘGNIARSTWO, WAGA, KATAR KISZEK, ?NAJEŹDŹCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.916 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, KTÓRA POLEGA NA TAKIM MACANIU PALCAMI, ABY WYCZUĆ ROZMIAR, KSZTAŁT, TWARDOŚĆ LUB POŁOŻENIE OKREŚLONEJ STRUKTURY ANATOMICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, KTÓRA POLEGA NA TAKIM MACANIU PALCAMI, ABY WYCZUĆ ROZMIAR, KSZTAŁT, TWARDOŚĆ LUB POŁOŻENIE OKREŚLONEJ STRUKTURY ANATOMICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALPACJA metoda diagnostyki medycznej, która polega na takim macaniu palcami, aby wyczuć rozmiar, kształt, twardość lub położenie określonej struktury anatomicznej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALPACJA
metoda diagnostyki medycznej, która polega na takim macaniu palcami, aby wyczuć rozmiar, kształt, twardość lub położenie określonej struktury anatomicznej (na 8 lit.).

Oprócz METODA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, KTÓRA POLEGA NA TAKIM MACANIU PALCAMI, ABY WYCZUĆ ROZMIAR, KSZTAŁT, TWARDOŚĆ LUB POŁOŻENIE OKREŚLONEJ STRUKTURY ANATOMICZNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - METODA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, KTÓRA POLEGA NA TAKIM MACANIU PALCAMI, ABY WYCZUĆ ROZMIAR, KSZTAŁT, TWARDOŚĆ LUB POŁOŻENIE OKREŚLONEJ STRUKTURY ANATOMICZNEJ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x