SIARKOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TIOSÓL to:

siarkosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIARKOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.178

DWÓJKA, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, ALOES, PALIA, NIEMOŻEBNOŚĆ, SPREJ, SZAMBO, MŁOT, PODUSZKA POWIETRZNA, CHLORAN AMONU, DEGRADACJA, WISIELCZY HUMOR, TECZKA, HEKSAFLUOREK SIARKI, WĘŻÓWKA, GRANITA, SIORKA, ZNACZENIE, KATEGORIA, TABLOIDYZACJA, CUDOWRONKA, POLIGAMIA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, SOCZEWICA, PTASZEK, RUMIEŃ LOMBARDZKI, ROZZIEW, SZORY, EKSPERYMENT KLINICZNY, CIASTKO, TEMPERATURA ROSY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MARINA, ZIOŁO, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, BEZPŁCIOWIEC, SZTUKA KINETYCZNA, ROOIBOS, PANI, OPERETKA, WYGŁOS ABSOLUTNY, WARSZTAT STRATEGICZNY, AKCJA IMIENNA, TYGIELEK, KRÓLOWA RENET, ORGANDYNA, INTERPRETATOR, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, MELILIT, DEPORTACJA, IMMUNIZACJA CZYNNA, AGENCJA RATINGOWA, ULEMOZAUR, TOALETA, FRONTALE, WIESZAK, KOŃ UKRAIŃSKI, IMPERIUM BRYTYJSKIE, TABU, KRÓL, ABLUCJA, CEMENT, HAMULEC, PODRZUT, MUSZLA KLOZETOWA, SZCZENIACZEK, RESPIRATOR, BYCZEK, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WŁOSY WENUS, OBŁĄKANIEC, DWUSIARCZEK, GRAFIK, MANDORLA, SZYLKRET, MIKROSOCZEWKA, SPEKTAKL MUZYCZNY, JAŁOWIEC, AKTYWNOŚĆ, KULCZYBA WRONIE OKO, MAGIERA, MACEDONIA, LORDOSTWO, BONET, GIEZŁO, PRZYNĘTA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, SZCZOTECZKA, NIEŁUPKA, UROCZYSKO, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ZŁOŻE, SIARCZAN, RYZYKO, SARONG, DROGI, GALON, GRABINA, WINYLEUM, GABINET, SPARRING, BEZCZYNNOŚĆ, KOPUŁA, TOR, SKŁAD, KATOLICKOŚĆ, WIEK, SKARB, KATAFOREZA, MARTWY PUNKT, TUMBA, POLIEUPLOID, DZIECINKA, WIĘZADŁO OBŁE, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, AKADEMIK, BECZKA Z PROCHEM, DEOKSYNUKLEOTYD, KATALOG DZIAŁOWY, KOLET, PIĘKNY WIEK, ŁAŃCUCH, LODOWNIA, ZWYCIĘŻONY, WIELOKĄT, KARIN, ATUT, ATMOSFERA, ASFALT, ZNAK, ORCZYK, STEP, TEREN ZAKRYTY, PLUJKA, POWIERNICTWO, CIEŃ, MODULACJA SKROŚNA, WODOROSÓL, KRWOTOK, RZEKA ROZTOKOWA, TERAPIA SZOKOWA, PRIMADONNA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, OSTRZE TRZONECZKOWATE, OBSADA, JONIZACJA, DOM, WYWIAD, WIDEO, ŚLIZG STAWOWY, WEŁNIAK, PALOS, POŚWIST, KLEZMER, ZABIEG FIZYKALNY, TARNOWIANIN, WIEŚ PLACOWA, MISTRZU, MANGANIAN, PAŃSZCZYŹNIAK, TEŚCIK, AMORFIK, JANKA, FLOTA, CERAMIKA SANITARNA, SALEP, PRĄD BŁĄDZĄCY, KASKADA REZONANSOWA, FARA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, MISKA KLOZETOWA, KALIKO, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, MISTERIUM, KAMICA MOCZOWA, ODSUWACZ, NUKLEOZYD, SZARPIE, KURATORSTWO, STANOWISKO, PROROK, KONWOLUCJA, WĘGLIK SPIEKANY, PALETA, LICENCJA OTWARTA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, KOMPENSACJA, MÓL BOROWICZAK, OTWARTOŚĆ, SZCZOTKA, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, ANAGLIF, HIPERTONIA, PARKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, PRZEJAW, PODEJRZLIWOŚĆ, PLEBEJUSZ, WPADKA, ZAGNIAZDOWNIK, ÓSEMKA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ALLELOPATIA, FARMA, ŁONO ABRAHAMA, WARTOŚĆ MODALNA, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, BARWNOŚĆ, EKSPRES, KONSUMENT, TEMPO, TRÓJNIAK, KRZEMIAN WAPNIA, OBRAZ, HODOWCA, ALAN, JEZIORO ZASTOISKOWE, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ACHTERPIK, SERPENTYNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MIKOZA, CZTEROBORAN SODU, FRONTON, ZAMSZ, TURNIA, ESENCJA, WICEKANCLERZ, ANSAMBL, DOPPELGANGER, HENRYK VIII, STADION, BORDER, ODWYKÓWKA, MUCHA SUCHA, MANIFESTACJA, DROBNICA, FERMA, BARCHAN, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, BUGAJ, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, UGNIATARKA, GENERAŁ, AFERKA, LICZMAN, EDAM, BINDA, WYŚCIG KONNY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, NAFTOWNICTWO, BASEN, TLENOWNIA, BUCHTA, OOLOGIA, OBRONA CYWILNA, KARBONARYZM, IRANIZACJA, DZIAŁ, KASZKIET, KAWALER, DYSZEL, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PUNKT UCISKOWY, ABAKUS, BAZA PŁYWAJĄCA, SELENIAN(VI), OKRĄGŁOGŁOWY, PORÓD POŚLADKOWY, SILNIK UNIWERSALNY, BIG BAND, PUSZKA MÓZGOWA, OBRONA, HOMERYDA, MIECZ UCHYLNY, SALWA BURTOWA, PASIERB, WELIN, ZSZYWARKA, REZEDA, WARSZTAT, OGNIWO VOLTY, TOALETA, KOTŁOWNIA, TEKA, PRZYTULIA, SŁUPOZĘBNE, PRZEGRYZEK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, GAŁĘZIAK, PIŁA CZOPOWA, BODARZ, PASTA CURRY, PISMO MUZYCZNE, PIESZEK, SŁAWOJKA, ŁUNA, ZEFIR, ?KOŻUSZYSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIARKOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIARKOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TIOSÓL siarkosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TIOSÓL
siarkosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki (na 6 lit.).

Oprócz SIARKOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SIARKOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x