UBYTEK PRZEKROJU CIĄGNIONEGO LUB WALCOWANEGO MATERIAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIOT to:

ubytek przekroju ciągnionego lub walcowanego materiału (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GNIOT

GNIOT to:

Gnetum - rodzaj z rodziny gniotowatych (Gnetaceae), obejmujący ok. 30 gatunków wiecznie zielonych roślin nagozalążkowych, występujących w równikowych lasach Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej, zachodniej Afryki i południowo-wschodniej Azji (na 5 lit.)GNIOT to:

zakalec, nieudany wypiek (na 5 lit.)GNIOT to:

potocznie o nieudanym wypieku (na 5 lit.)GNIOT to:

pot.: nieudane ciasto (na 5 lit.)GNIOT to:

zakalcowate ciasto (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UBYTEK PRZEKROJU CIĄGNIONEGO LUB WALCOWANEGO MATERIAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.492

FLAMBIROWANIE, STACJA, TAFELKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, NEOPOGANIZM, PODMIOT, KARTAN, PUSTAK ŚCIENNY, KREOL, CUKRZYCA, DAKTYLOGRAFIA, WŁADZUCHNA, ATONIA, MEDALION, UNCJA, KRZYŻÓWKA, SŁODZIAK, FAZA, TRZMIELINA, NERW, IVAN, KAMIONKA, STARZENIE MORALNE, KSIĘGA PARAFIALNA, MANIOK, SKATING, WSTĘŻNICE, DRŻĄCZKA, BABULA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, LIGATURA, KARTKA, KANCONETTA, KARL, FORYŚ, REGULATOR KWASOWOŚCI, DROGA ZBIORCZA, POCHODNIK, PODWIĘŹ, KURS, OBLECH, KONSYSTORZ, NOTOWANIE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, KONEWKA, POJĘCIE LOGICZNE, WKŁADKA, BRZOZOWATE, KAPUSTA KWASZONA, SUPRAPORTA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, KOGA, DWUZŁOTÓWKA, BOM, ELASTYK, GRA, POTĘPICIEL, REPRESOR, POWSTRZYMANIE, PRZEKŁADNIA, LIAZA, UNISONO, PLAGA, POCISK ARTYLERYJSKI, SOCZEWICA, ANGLEZ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, WIGOŃ, WIZYTOWNIK, POLIGAMICZNOŚĆ, BIEDACZKA, ODROBEK, ELOPSOPODOBNE, NIEDODMA PŁUC, GNIOT, BRAMKA, KOSMOGONIA, MARGINESOWOŚĆ, ANEGDOTA, PRZEBÓJ, ASSAPAN, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, JĘZYCZEK U WAGI, PŁYTA, ZSYP, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KOMPATYBILNOŚĆ, UDAR, WYTRZESZCZ, SÓL, TERAPIA WSTRZĄSOWA, OWCE, TAFLA, MAKINTOSZ, SPORT ZIMOWY, APOLOGETA, NIECKA ARTEZYJSKA, DWÓJKA, BOŚNIACKOŚĆ, PIŁKA MECZOWA, POLITYCZNY, FIGA, AFISZ, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, DOM WCZASOWY, BRODAWKOWIEC CZYSTY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, UPROWADZENIE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, BAKTERIOLIZYNA, KUJNOŚĆ, ULGA PODATKOWA, ODCZYNNIK, ANTENA, WILCZE STADO, SILNIK CZTEROSUWOWY, ORTOGRAFIA, TUMULUS, BUKWICA, TABOR, CENOBIORCA, KOŁOWROTEK, BUŁAT, KANAŁ, NAWA, FASCYNATOR, SUCHAR, SZTUKATERIA, ALKOWA, PRZECHOWANIE, DYSPEPSJA, MĘTNIAK, WINIETA, HALA, FOTOGRAM, KOSZT INWESTYCYJNY, KLIN, KROJCZY, KONDOMINIUM, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, NANERCZ, BROKER, ŁAŃCUSZEK, RAMA KOMUNIKACYJNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, GERMANIZACJA, KARTA TYTUŁOWA, CZARKA, SEKULARYZACJA, FONDUE, PLACEK, KORYTKO, DRGANIE AKUSTYCZNE, VIOLA BASTARDA, ŻEBRO, BOMBA WODOROWA, PODBIERACZ POKOSÓW, AMULET, SZACHULEC, PRYMITYW, KOŻUCH, KOPUŁA PANCERNA, TRESA, PROMIENIOWANIE, MACZUGA, MUSZTARDA, BATUTA, ZEBROID, FARBA, LARGHETTO, KULE, LINIA, TURNIA, GŁÓWKA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, SOLIDARYZM, KLASTER, ZŁA PRASA, RÓG, PASTA, OKRUTNOŚĆ, ZAĆMIENIE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BAMBO, LAMA, RZEZAK, WYRĘBISKO, KABINA, TRANSMISJA, ŻAREŁKO, KRÓLOWA RENET, DEMOT, KRAJE, FUNKCJA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, BIEŻNIA, OLEJ Z OLIWEK, METYS, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KONFIRMACJA, KLEJONKA, PLUDRY, RAWKA BŁAZEN, BUGAJ, TEST PASKOWY, DUSZA, PRZEDSZKOLE, GWIAZDA NOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, UCHWYT, PARAFARMACEUTYK, POPRZEDNIK, TWARZOWIEC, MERZYK OBRZEŻONY, CAMPUS, ANGARIA, TERYTORIUM POWIERNICZE, PRAGNIENIE, FEJHOA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, TUNBERGIA, WRÓBEL MAZUREK, BUTELKA MIAROWA, KANAŁ BURZOWY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, KONTAKT, MORALIZACJA, KONSYGNATARIUSZ, DRUGIE DNO, MATURZYSTA, ZWĘŻKA, SZPATUŁKA, FAKT, BLOK ENERGETYCZNY, GARDENIA, ROPNICA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, NAGOŚĆ, BARIERA TECHNICZNA, DRELICH, WITEKS CZCZONY, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ILUMINATOR, MARATON, DZIEŁO SZTUKI, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, TYK, POŚCIEL, PROMIEŃ, SŁONINA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, WESTA, CZWARTY, ALAN, KURHAN, HULAKA, AGRAFA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, KLOPSIK, KACZUGA INDYJSKA, STATYSTA, AUTOMAT, SZNUR, BĘBEN, KARAWAN, SCENARIUSZ, WIESZAK, FETYSZYSTA, DIAMENT, TRANSFORMATORNIA, ZAPOZNANIE, DIAGRAM FAZOWY, GRZEBIEŃ, PIEC GRZEWCZY, RANA, SZEWRON, MISZCZU, ALASKA, KLUBOWIEC, CLERESTORIUM, PRADZIAD, IRRADIACJA, KARŁOWATOŚĆ, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, SAKWA, PIDŻIN, LIZ, ZAŁOM, KOŻUSZYSKO, CHOROBA ODZWIERZĘCA, WNIOSEK, ALBARELLO, ZŁOTA RENETA, HOL, TORT, GAŁĘZIAK, RASTER, ?WARIACJE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.492 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UBYTEK PRZEKROJU CIĄGNIONEGO LUB WALCOWANEGO MATERIAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UBYTEK PRZEKROJU CIĄGNIONEGO LUB WALCOWANEGO MATERIAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNIOT ubytek przekroju ciągnionego lub walcowanego materiału (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIOT
ubytek przekroju ciągnionego lub walcowanego materiału (na 5 lit.).

Oprócz UBYTEK PRZEKROJU CIĄGNIONEGO LUB WALCOWANEGO MATERIAŁU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - UBYTEK PRZEKROJU CIĄGNIONEGO LUB WALCOWANEGO MATERIAŁU. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast