RUCH CIECZY LUB GAZU W UKŁADZIE TERMODYNAMICZNIE ZAMKNIĘTYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEG to:

ruch cieczy lub gazu w układzie termodynamicznie zamkniętym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBIEG

OBIEG to:

ruch wokół czegoś (na 5 lit.)OBIEG to:

krążenie i rozprowadzanie jakiegoś produktu na rynku (na 5 lit.)OBIEG to:

powszechna obecność czegoś, funkcjonowanie (na 5 lit.)OBIEG to:

krążenie płyny w układzie zamkniętym (na 5 lit.)OBIEG to:

(silnika) dag kolejnych powtarzających się procesów zachodzących w cylindrze silnika podczas jego pracy (na 5 lit.)OBIEG to:

krwi lub waluty (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCH CIECZY LUB GAZU W UKŁADZIE TERMODYNAMICZNIE ZAMKNIĘTYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.899

SAMOCHÓD POŻARNICZY, OMYK, KREM, SIEROTA ZUPEŁNY, MBIRA, DROBNICA, ZŁOTOGŁÓW, KOSZYKÓWKA ULICZNA, FALA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BRZYDOTA, SZCZOTKA, KOLORYSTYKA, SEQUEL, DZIAŁKA, WARSTWA ABLACYJNA, BRĄZOWNIK, POCHMIEL, POR, CHITON, KANTOR, KLERK, OBRÓT WTÓRNY, PROWINCJA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, OBRAZ, EPOS, SZAL, ŚWIECA, GAMA, AGROGAZ, ŚCIĘCIE, ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW, GOL, BORDER, CYNGLE, FIRMÓWKA, SZTUCER, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KUBRAK, BOMBERKA, KONTUR, OPŁATA PROLONGACYJNA, ŚLIZG, KIESZEŃ, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PODATEK KOŚCIELNY, PRÓBNIK, WASABI, FUNDAMENT, HALOGENOALKAN, AZYDEK, BOSS, H, SIAD, PAWĘŻ, DOKTOR, MAHOŃ, LOT, SZADŹ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, AZOLLA KAROLIŃSKA, BAZA LOTNICZA, SPRZĄGLE, ENERGETYKA CIEPLNA, SYSTEM, WYDZIELINA ORGANIZMU, STAN, SINIAK, NIECKA BASENOWA, PROMIENNOŚĆ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, BYSTRZE, NAWÓZ SZTUCZNY, SERWER WIDEO, STRZAŁ, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, KLEPKA, FATALIZM, PACHOLĘ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, STALLA, PRZEWOŹNIK, WZÓR UŻYTKOWY, DROGA TWARDA, RDZA, ZIEMIA ODNIESIENIA, SIOSTRZYCZKA, SIAD RÓWNOWAŻNY, KONTROLA, MEDALION, HEMOROID, KAPER, RYGIEL, KSIĘGA PARAFIALNA, WOLT, MLEKO W PROSZKU, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, MIESZARKA, ZŁODZIEJKA, SAUTE, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, SONAR, LEPSZA POŁOWA, KSIĘGA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, CZĄBER, REPRODUKCJA, LAND, STYL KOLONIALNY, TRAWERS, WÓŁ, KIT, TUBING, TURGOR, COŚ NA ZĄB, GOLF, FOTOALBUM, LARGHETTO, TŁO, NOS, FRANCUSKI, KOLUMBARIUM, JĘZOR LODOWCOWY, DIRCIK, CZARCIE NASIENIE, RIKSZARZ, OPUS, AFRYKAŃSKOŚĆ, KREWNY, KEM, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, EUTEKTOID, PĄCZEK, GEORGE, TYMPANON, SKŁAD, LUDZKIE ZOO, PIEŚŃ, GENE, TRYSKAWKA SZKLANA, PŁYWAK, WICI, METAL NIEŻELAZNY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, EMPORA, FLIGELADIUTANT, IBERYSTYKA, NIECZUŁOŚĆ, KOSMYK, BABOCHŁOP, PIEC GRZEWCZY, ELANA, ALTOCUMULUS, ADIANTUM DELIKATNE, BODOR, KLINIEC, KĄT GODZINNY, GĘŚ, TWORZYWO SZTUCZNE, PIKOFARAD, DZIURKA, HUBA ŻÓŁTA, NIEBIOSY, FOTOSENSYBILIZATOR, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KURS, PIEPRZ, REKWIZYCJA, JANE, ALBUMIK, BALECIK, TARCZA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, RÓWNANIE FALOWE, UFNOŚĆ, ESENCJA, CZUWANIE, TAJEMNICA, BALONET, MAŁPA OGONIASTA, LOGOFET, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, LITWAK, PISZCZAŁKA, CHIŃSZCZYZNA, POMOC, INSTYTUCJA KREDYTOWA, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, ELEKTROCHIRURGIA, M, KULEBIAK, LARGO, INIEKCJA, ZŁOŻE, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, WATRUSZKA, LUNETA, CHLAJNA, SZAL, PLANETA ZEWNĘTRZNA, MOLESKIN, PEDAŁÓWKA, MEBLOWÓZ, START-UP, TROL, NET, ODSYP, KATAPULTOWANIE, ZAZNAJOMIENIE, ODPRAWA CZASOWA, OLAF, BOHATER POZYTYWNY, SĄD I INSTANCJI, MEMBRANA, SŁUPISKO, KOSARZ, REDUKCJA, TOCZKOWCE, ZAJĘCIE, CZEKOLADA, TAMARILLO, AKINEZJA, HARCERSTWO, MŁODZI, EINSTEIN, UDAR, POMOC DROGOWA, NIEWYDAJNOŚĆ, SZWENK, BEZGŁOWOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KLAPECZKA, JAPOŃSKI, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ROŚLINA KOPALNA, WYBRANKA, KIFOZA, KONDYCJONALIZM, FARBA OLEJNA, IMAGE, PRZEMOC, SEŁEDEC, NAJDUCH, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, IZBA CZELADNA, PORT, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ELEMENT, KOMENDA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, MIKROSKOP WARSZTATOWY, USTERKA, SŁODKOŚĆ, KRÓLEWICZ, STACJA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GLORIA, LUCERNA, DZIECINA, KRAŃCOWOŚĆ, CIOCIA, SOKOLE OKO, CIAŁO OBCE, MAŚLANKA, PODCAST, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, NARTOW, KOMISJA SKRUTACYJNA, STOS, GAZ GENERATOROWY, POSTOŁ, PIERÓG, ETEZJA, ZAGRYWKA, RYCERZYK, PRZESTĘPNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, MATURZYSTA, BAZIA, PRZEPRÓCH, PROSTOPADŁA, REŻYSER, LAWOWANIE, CHÓR, TŁUMIENIE, REKUPERATOR CIEPŁA, KLATKA SCHODOWA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, POLONISTYKA, KLASTER, BERBEĆ, DOSADNOŚĆ, KUCZBAJA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, MIĘCZAK, ALERT, ROZDŹWIĘK, ?BIOCHEMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCH CIECZY LUB GAZU W UKŁADZIE TERMODYNAMICZNIE ZAMKNIĘTYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCH CIECZY LUB GAZU W UKŁADZIE TERMODYNAMICZNIE ZAMKNIĘTYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEG ruch cieczy lub gazu w układzie termodynamicznie zamkniętym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEG
ruch cieczy lub gazu w układzie termodynamicznie zamkniętym (na 5 lit.).

Oprócz RUCH CIECZY LUB GAZU W UKŁADZIE TERMODYNAMICZNIE ZAMKNIĘTYM sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - RUCH CIECZY LUB GAZU W UKŁADZIE TERMODYNAMICZNIE ZAMKNIĘTYM. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x