WŁÓKNO WISKOZOWE; RODZAJ WŁÓKNA POWSTAJĄCEGO W WYNIKU CHEMICZNEJ OBRÓBKI CELULOZY, PRODUKOWANY W POSTACI WŁÓKNA CIĄGŁEGO (SZTUCZNY JEDWAB, KORD) LUB CIĘTEGO (ZWYKLE NICI SĄ WTEDY BAWEŁNOPODOBNE LUB WEŁNOPODOBNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WISKOZA to:

włókno wiskozowe; rodzaj włókna powstającego w wyniku chemicznej obróbki celulozy, produkowany w postaci włókna ciągłego (sztuczny jedwab, kord) lub ciętego (zwykle nici są wtedy bawełnopodobne lub wełnopodobne) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WISKOZA

WISKOZA to:

popularna tkanina sztuczna wyrabiana w całości lub z dodatkiem włókna wiskozowego (na 7 lit.)WISKOZA to:

roztwór ksantatu celulozy w rozcieńczonym ługu sodowym (na 7 lit.)WISKOZA to:

w fizyce: lepkość - właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (na 7 lit.)WISKOZA to:

substancja powstała w wyniku działania ługu sodowego na celulozę używana głównie do produkcji włókien sztucznych i celofanu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁÓKNO WISKOZOWE; RODZAJ WŁÓKNA POWSTAJĄCEGO W WYNIKU CHEMICZNEJ OBRÓBKI CELULOZY, PRODUKOWANY W POSTACI WŁÓKNA CIĄGŁEGO (SZTUCZNY JEDWAB, KORD) LUB CIĘTEGO (ZWYKLE NICI SĄ WTEDY BAWEŁNOPODOBNE LUB WEŁNOPODOBNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.090

MUR KURTYNOWY, PRZETŁOK, MEANDER, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, KACZAN, DROBNICA, KRATER, SITEK, TEMNODONTOZAUR, OFFSET, NIECKA ARTEZYJSKA, PODATEK IMPORTOWY, KARONGAZAUR, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, BIZA, ŚWIATŁO CZERWONE, REJESTR, CIARKI, KANKA, DRIAKIEW, RYWALIZACJA, SZLAFROK, WAGON TAROWY, BESZBARMAK, DZIAŁKA, NIEWYPAŁ, FUNKCJA CELOWA, WIDRINGTONIA, GLEWIA, MUTACJA ZMIANY SENSU, BASETORN, GROŹBA, JANKA, KARB, PROMIENIOWANIE, DROGA TWARDA, UCHWAŁA, SUWNICA, GETRY, PROCHLORPERAZYNA, ŁZAWNIK, WKŁAD, DRIP, WYSZUKIWARKA, DZIESIĄTY, KISZONKA, LICZEBNIK, HORYZONT, DROŻNOŚĆ, PODPINKA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, AGNOSTYCYZM, STRZELEC WYBOROWY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PRZEZIERNIKOWATE, HETERODYNA, PARYTET, SIŁA, BEZAN, ROZGRZEWACZ, BOCZNIK, SERM, PLINTA, KORD, WŁÓKNO SZTUCZNE, AFISZOWANIE SIĘ, PARKAN, HIPOREFLEKSJA, TAKSON, SKRZYPY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, GOŁĘBIĄTKO, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, PIEPRZYCZNIK, ŁYŻKA, ZNAK LEGITYMACYJNY, HUCUŁ, MORENA ŚRODKOWA, IBERYSTYKA, OPĘTANIE, ŚLEDŹ, MASKA WSTYDU, ZRAZIK, KEIRIN, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KONKURENCJA, NASZYWKA, PRZENIKLIWOŚĆ, ZUPA, BAŻANT, TRANSFER BIEŻĄCY, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, AUTKO, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, NIEŚMIAŁOŚĆ, TAJEMNICA, ŚMIGACZ, KOZIOOK, POŚWIST, PŁYN ETYLOWY, ŁADOWANIE, HORMON LOKOMOCYJNY, ZDRADA, BRZEŻYCA, GRA LOGICZNA, MODRZEW, ZAPALAZAUR, FRONTYSPIS, NOTOWANIA, KRYPTOPS, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, MASER, LINIA, PARTYCYPACJA, KLASA, OZONEK, PŁYTA PILŚNIOWA, CEPELIN, TOWARZYSZKA BRONI, SCHRONISKO, BARK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, FAJKA WODNA, PROTOAWIS, LINIA, KRATOWNICA, ALIENACJA, TEUTON, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, PLUDRY, DEASEMBLER, ŁÓDKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, NAKAZ, KAKAO, PUBLIKACJA, ADALINA, PAŁECZNIK, WIEŚ, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, KUDŁACZ, WAMS, ŻAGLIK, KIEŁZNO, PORCJA, KOLUMNA, LAMPA KWARCOWA, SAGAN, KRUSZYNA, BAŁWANICA, STRINDBERG, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, POWSTRZYMANIE, SKARYFIKACJA, ZDZIADZIENIE, GHI, KUMAK, EUROPEJSKOŚĆ, LIPKA, WYSEPKA, OWRZODZENIE, PULPETY, CARAT, ZBIORÓWKA, LANE KLUSKI, KONTENER, LINIA, HIOFORBA, ŻAGIEW, BEZ, DANIO, TELEKONWERTER, GRZECH POWSZEDNI, GLUKOMETR, PRZEKIEROWANIE, MASZOPERIA, ZARZUTKA, DEKONTAMINACJA, PALCÓWKA, SILNIK PYŁOWY, RABARBAR, LIMUZYNA, NOK, KOMBATANT, MOSTEK, KONWERGENCJA, NEURON LUSTRZANY, CHEMIA, TEMPERATURA ROSY, ZWORNIK, ZWIJARKA, KALANDRINIA, KRĄG KAMIENNY, KLISZA KRESKOWA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, SIARKA POPIOŁOWA, CZOŁO, ROSOŁEK, PYCHOTKA, FILM ANIMOWANY, CZAPKA TEKTONICZNA, REKRYSTALIZACJA, SZEŚĆSETKA, NAPPA, BALERON, OSTROMLECZ, ANTYMONARCHISTA, OSOBA, KRZEPNIĘCIE KRWI, FRANCUSKOŚĆ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MUSTEL, PŁYCINA, TAŚMA, RESTRYKCJA, NEKENZAUR, FORSYCJA, ŚRODKOWOŚĆ, CUKRZYCA BRĄZOWA, NOTOZAUR, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, SENTENCJA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, PALIWO SILNIKOWE, BOGACTWO, TAROT, BOCZNIA, DYSPENSER, MEM, WCINKA, WELOCIZAUR, CYSTOLIT, DYKTATORSTWO, DZIÓB, ORANŻADA, MNICH, KONOTACJA, WEŁNIAK, METEORYT ŻELAZNY, SILNIK PRZELOTOWY, DUCH OPIEKUŃCZY, DESNOYER, DYNAMIZM, SZPETOTA, SZAROTA, REZYDENCJA, LATARNIA MORSKA, DEZAKTYWACJA, ROTA, BĘBEN, NICI, UŁAMEK PROSTY, TYMBARK, KONTRAKT, SKIPASS, SZNAPS, IBIZA, LOCO, BRZYTWODZIÓB, KAŁAMARZ, BINDA, SIATKOWIEC, STECZKA, SPOILER, KRAKOWIACZEK, CZARODZIEJKA, WEZWANIE, ADIDAS, BABINIEC, KROTON, WAŁCZATKA, WNĘTROSTWO, MODEL, TRANSPOZYCJA, BENCHMARK, DYREKTOR KREATYWNY, NIESPAW, ANTEPEDIUM, AUTOPARODIA, MIMEOGRAF, KLĘKANY, STATUS, MISJE, KEBS, PSTROLISTKA, OKRĘT SZPITALNY, GLOBUS, WASĄG, TEREN, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, OBRAZ POZORNY, TŁUSZCZYK, OSTROGA PIĘTOWA, KAPROZUCH, SPOWIEDNICZKA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, CHÓR, DINHEIROZAUR, WYTWÓR, ?DRAMAT GANGSTERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.090 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁÓKNO WISKOZOWE; RODZAJ WŁÓKNA POWSTAJĄCEGO W WYNIKU CHEMICZNEJ OBRÓBKI CELULOZY, PRODUKOWANY W POSTACI WŁÓKNA CIĄGŁEGO (SZTUCZNY JEDWAB, KORD) LUB CIĘTEGO (ZWYKLE NICI SĄ WTEDY BAWEŁNOPODOBNE LUB WEŁNOPODOBNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁÓKNO WISKOZOWE; RODZAJ WŁÓKNA POWSTAJĄCEGO W WYNIKU CHEMICZNEJ OBRÓBKI CELULOZY, PRODUKOWANY W POSTACI WŁÓKNA CIĄGŁEGO (SZTUCZNY JEDWAB, KORD) LUB CIĘTEGO (ZWYKLE NICI SĄ WTEDY BAWEŁNOPODOBNE LUB WEŁNOPODOBNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WISKOZA włókno wiskozowe; rodzaj włókna powstającego w wyniku chemicznej obróbki celulozy, produkowany w postaci włókna ciągłego (sztuczny jedwab, kord) lub ciętego (zwykle nici są wtedy bawełnopodobne lub wełnopodobne) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WISKOZA
włókno wiskozowe; rodzaj włókna powstającego w wyniku chemicznej obróbki celulozy, produkowany w postaci włókna ciągłego (sztuczny jedwab, kord) lub ciętego (zwykle nici są wtedy bawełnopodobne lub wełnopodobne) (na 7 lit.).

Oprócz WŁÓKNO WISKOZOWE; RODZAJ WŁÓKNA POWSTAJĄCEGO W WYNIKU CHEMICZNEJ OBRÓBKI CELULOZY, PRODUKOWANY W POSTACI WŁÓKNA CIĄGŁEGO (SZTUCZNY JEDWAB, KORD) LUB CIĘTEGO (ZWYKLE NICI SĄ WTEDY BAWEŁNOPODOBNE LUB WEŁNOPODOBNE) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - WŁÓKNO WISKOZOWE; RODZAJ WŁÓKNA POWSTAJĄCEGO W WYNIKU CHEMICZNEJ OBRÓBKI CELULOZY, PRODUKOWANY W POSTACI WŁÓKNA CIĄGŁEGO (SZTUCZNY JEDWAB, KORD) LUB CIĘTEGO (ZWYKLE NICI SĄ WTEDY BAWEŁNOPODOBNE LUB WEŁNOPODOBNE). Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x