Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYGIĘCIE KRĘGOSŁUPA NA ODCINKU PIERSIOWYM W STRONĘ GRZBIETOWĄ, MOŻE BYĆ FIZJOLOGICZNE LUB PATOLOGICZNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIFOZA PIERSIOWA to:

wygięcie kręgosłupa na odcinku piersiowym w stronę grzbietową, może być fizjologiczne lub patologiczne (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYGIĘCIE KRĘGOSŁUPA NA ODCINKU PIERSIOWYM W STRONĘ GRZBIETOWĄ, MOŻE BYĆ FIZJOLOGICZNE LUB PATOLOGICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.383

NAPÓJ, KOMPLEKS ŻYTNI, TRZYNASTKA, OCHRONNIK, KOD IDENTYFIKACYJNY, ŹREBIĘ, FRONTON, ZARAZA, PRZEWIDYWANIE, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, BAT, WIELKA JEDNOSTKA, KARES, KRATER, KABINA, STATUS, PARAPECIK, CUDEŃKO, FOTOGRAM, CHUJOWIZNA, PIERNIK LUBELSKI, KOMPLEKS, MATOŁEK, DACH, URBARIUM, CHANSON, GETRY, HYBRYDALNOŚĆ, PRZEKŁADKA, DROGA, LEADER, KATAFALK, DRĘTWA, ANTEPEDIUM, ZNAK ALFANUMERYCZNY, SKLEPIENIE PALMOWE, DZIANINA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, SCHABOSZCZAK, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, OMDLAŁOŚĆ, ODBITKA, SAGA, SZYKANA, TRAUMATYCZNOŚĆ, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, STREETBALL, PUCHAR, LUWERS, DEALER, SCIENCE FICTION, MASZYNOWNIA, PIEC INDUKCYJNY, GEN SKACZĄCY, KRYZA, SABOTY, KOMORA, GAZÓWKA, BIOKATALIZATOR, PARK PRZEMYSŁOWY, PRZEWIĄSŁO, SIAD RÓWNOWAŻNY, TYP, ZNAK PISARSKI, DIADOCHIA, DOKŁADNOŚĆ, OPODATKOWANIE, KRA LODOWCOWA, REKONWERSJA, ZNACZNIK, PYZY, BIAŁE NOCE, KOMODOR, WILKOM, LAKIER, PARAFRAZA, GENERACJA, MAŁPA, WŁÓKNO SZTUCZNE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KOMORA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, WATOLINA, SĄSIEDZKOŚĆ, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, MIKROKROPKA, MANDARYŃSKI, RYZYKO OPERACYJNE, DRAMATURGIA, AMARANT, WIRKI, LEUKOTOMIA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KWATERODAWCA, RÓŻANIEC, SEKS ORALNY, WAMPIR, ANASTOMOZA, ODCZYNNIK, UNISONO, ANTABA, PANNA, CZARCIE NASIENIE, SRACZKA, NATRYSK, DRAJREP, MGŁA, KOMIZM, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, RELING, ANALIZA, PRZEWAGA, JEDNOSTKA ALOKACJI, PAPRYKARZ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, ŁASKUN, ODPOWIEDŹ, KACZKA, FUNKCJA, TOREBKA BOWMANA, KAPITANA, POMAZANIEC, SZACHT, MAGAZYN, DZIEWCZYNA, SZWALNIA, PROCES DECYZYJNY, ZBIORNIK, PRZEZIERNOŚĆ, OBLECH, SZKLARKA, ŻYDOWSKOŚĆ, KANTOR, PRZEPUKLINA BRZUSZNA, KANAPA, PLATFORMA CYFROWA, WYRZUT SUMIENIA, HELIOLATRIA, EDYKUŁ, WŁOSKOŚĆ, DŻINSY, DYMKA, KOLUMNA, MADISON, KOCIOŁ SUFOZYJNY, MOC CZYNNA, HIPOTROFIA, PRZESŁONA, ZABURZENIE NASTROJU, WŁOCHACZ, KOMITET, PRZECZYSTOŚĆ, SALSA, SPRZĘCIOR, CHOROBA ZAKAŹNA, LIST POETYCKI, NIELOTNOŚĆ, WIKARY, MÓJ, FRONTALE, ZANZA, PEAN, SATYNA, EKSPERT, AKCENCIK, EMIGRACJA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KAMIENNE SŁOŃCE, PALISADA, OPŁATA MIEJSCOWA, BURKA, SZPONA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, KOŁOWANIE, KOZŁEK LEKARSKI, ANKUS, MOWA WIĄZANA, ROŻEN, OSOWIAŁOŚĆ, FAB LAB, OBROŻA, INTRATA, PALMA, TRANSPOZON, BECZKA Z PROCHEM, PREFIKS, POLE ELEKTRYCZNE, STOK KONTYNENTALNY, MAHOŃ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ŚRUBSZTAK, BASKINA, ŁYKACZ, GDERACTWO, SZARY RYNEK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, LIŚCIONOGI, FOSFORYT, TEMBR, KOMBAJN ROLNICZY, BYLINA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, PLACÓWKA NAUKOWA, TŁUSZCZ, SUKCESJA, SUBTELNOŚĆ, KOMORA GORĄCA, ANTENA SATELITARNA, KUKUŁCZE JAJO, OSADA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ZAĆMIENIE, WYCHOWAWCZYNI, METYLOTROFIA, MASZYNA DO PISANIA, BRZĘKACZ, EKSLIBRYS, ANON, EGZEMPLARZ OKAZOWY, NABÓJ ĆWICZEBNY, PŁOZA, PIRACTWO, TOROMISTRZ, KORONKA, KOSMOGONIA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, SZTYFT, WIESZAK, WOTUM ZAUFANIA, ISKRA ELEKTRYCZNA, BALKON, PRZYDAŚ, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ROZJAZD, PUSZKA MÓZGOWA, DZIAŁKA, ARMARIA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ODPRZĘG, KAMIZELKA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ADWENTYSTA, SREBRZENIE, HUBA, MONOMER, INSTRUMENT FINANSOWY, BÓR, DEFILADA, PARAFARMACEUTYK, ODSTRZAŁ, BELKOWANIE, KACOWE, KARTAUNA, PLAZMA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, WIELKI KSIĄŻĘ, ZŁOTKO, TRUP, RUGI, KARTAUN, TERAKOTA, TURBULENCJA, SERDAK, STOCZNIA, ŁĄCZE ABONENCKIE, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ROŚLINA TRUJĄCA, ODCIĄG, RUCH, WSPÓŁKATEDRA, JEMIOŁA, SZCZENIACZEK, KOLORYMETRIA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, ŚMIERDZIUCH, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ZRAZIK, KURATOR, STROPNICA, INTERGLACJAŁ, STAN WOLNY, FERMAN, NORZYCA, SZCZOTKA, LÓD MARTWY, NACZYNIE OZDOBNE, BRANŻA, KONFESJA, PASOŻYT, KOLEJKA LINOWA, KLUCZ, BOCZEK, KACZKA, ZAWODOWIEC, ŁONO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wygięcie kręgosłupa na odcinku piersiowym w stronę grzbietową, może być fizjologiczne lub patologiczne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYGIĘCIE KRĘGOSŁUPA NA ODCINKU PIERSIOWYM W STRONĘ GRZBIETOWĄ, MOŻE BYĆ FIZJOLOGICZNE LUB PATOLOGICZNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kifoza piersiowa, wygięcie kręgosłupa na odcinku piersiowym w stronę grzbietową, może być fizjologiczne lub patologiczne (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIFOZA PIERSIOWA
wygięcie kręgosłupa na odcinku piersiowym w stronę grzbietową, może być fizjologiczne lub patologiczne (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x