WYŚCIEŁANY MEBEL Z OPARCIEM I NAJCZĘŚCIEJ Z PORĘCZAMI, PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MIEŚCI SIĘ KILKA OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAPA to:

wyściełany mebel z oparciem i najczęściej z poręczami, przeznaczony do leżenia lub siedzenia, na którym mieści się kilka osób (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAPA

KANAPA to:

np. otomana (na 6 lit.)KANAPA to:

mebel w salonie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYŚCIEŁANY MEBEL Z OPARCIEM I NAJCZĘŚCIEJ Z PORĘCZAMI, PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MIEŚCI SIĘ KILKA OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.286

POMIESZANIE ZMYSŁÓW, CIĘŻAR, KOMEDIANT, TEST NASKÓRKOWY, WSZECHSIŁA, ATOMISTYKA, SPĘKANIE, KLEIK, GWIAZDA PODWÓJNA, PÓŁSKÓREK, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, OGIEŃ KRZYŻOWY, JAMA, DWUSTRONNOŚĆ, KURATELA, LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, SEKTA, TRIUMWIRAT, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, WATOLINA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, NASOSZNIK TRZĘŚ, RAKIJA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, RUNO, UZBRAJANIE SIĘ, CHARAKTER, UŚMIECH, CZTERDZIESTKA, SILNIK ZAMKNIĘTY, BYDLAK, GŁODOWANIE, OCZY, BOYS BAND, BEHAWIORYZM, ŁOPATECZKA, RĘCZNIK PLAŻOWY, SUTASZ, MEDIALNOŚĆ, KASTANIETY, NADWOZIE SAMONOŚNE, PĘPEK ŚWIATA, LENIWIEC, GAŚNIK, DYSK OPTYCZNY, TEKSASY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PSAMMOFITY, POLIEN, OŚMIOKROTNOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, DZIDZIA PIERNIK, NAUKA PRZYRODNICZA, WARZYWO, ŁAWA KOMINIARSKA, CZYREŃ, DOKŁADNOŚĆ, PIK, PUSTA STRUNA, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, POWIERZCHNIA WALCOWA, POROST, SEKWENS, KINOMANIAK, DRZEWO IGLASTE, ZAUROZUCH, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, DŁAWIEC, HASŁO, OPASKA, ANEGDOTA, KOLET, PŁYN ETYLOWY, SZCZYTÓWKA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, PIJALNIA, PICUŚ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, AFERA ROZPORKOWA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, REGUŁA RAMSEYA, UCZEŃ, JER SŁABY, WIELKOŚĆ, TUTOR, MIKROPRZEŁĄCZNIK, PREFINANSOWANIE, LENIWIEC BRUNATNY, TACA, WIERZEJE, CIS POSPOLITY, AGRESOR, STAROŚCIŃSKI, MAJOWY PRACOWNIK, NIBYPESTKOWIEC, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, BLUES, CIOCIA, WALEC HIPERBOLICZNY, STRÓJ HISZPAŃSKI, BOŚNIACKOŚĆ, FIRMA-WYDMUSZKA, AMANT, GILOSZ, WYLĘGARNIA, DZIECIĘCOŚĆ, TENOR DRAMATYCZNY, IMIENNICTWO, ANTYNATURALIZM, LOG, SIEDMIOKROTNOŚĆ, NARZĄD RODNY, TAMANDUA, ONELINER, PAPILOT, PŁODY ROLNE, TLENOWNIA, ZAWÓD, WAŁ, ŻABA NILOWA, SYLABA OTWARTA, KOZAK, AUTOMOBIL, UDŹWIG, SILNIK NISKOPRĘŻNY, JĘZYK, CZESKI BŁĄD, BERET, ZAWODOWIEC, UŻYTEK LEŚNY, DZWONEK RĘCZNY, KOMŻA, SZCZEPONOGI, ŚRODKOWOŚĆ, SZKLARKA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, MOSTEK, ARGUMENT, SZALE, ZBOŻE, OSTROWIANIN, BISEKSUALISTA, AKATALEKSA, MATOŁEK, SAKLA, KOLANO, DWURÓG, ŻALE, KAZNODZIEJA, DEZERTER, GRUPA ACETYLOWA, STRINDBERG, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, POCZĄTEK, PRZYGASZENIE, ŚRÓDKOŚCIE, SALA, CHITON, ANKIETOWANY, SKŁADAK, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, PUSTY DŹWIĘK, PROTEST SONG, ANATOMIA WARSTWOWA, PROCES JEDNOSTKOWY, STATEK TOWAROWY, LEBERWURST, ATREZJA POCHWY, OBSZUKANIE, FAŁSZERZ, HIPOSTAZA, LICHENOLOGIA, FILTRACJA, DIABELSKOŚĆ, ZAIMEK, BESZBARMAK, MIECH, ZBIÓRKA, MANDOLA, HOBBYSTA, STANOWISKO, OOLOGIA, KNEDLE, BUNKIER, OSKÓREK, WĘZEŁ KOLEJOWY, WOKALIZA, BIBLIOPOLA, GOMBROWICZ, DROZD, SIATKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, JEZIORO RAMIENICOWE, SZAŁAS, KOŁCHOZ, ANTENA YAGI, FLUIDYZACJA, KANAŁ ENERGETYCZNY, CASTING, UNIWEREK, BABA-JĘDZA, STAŁOŚĆ, STILON, SKRZYNKA LĘGOWA, DZIAŁ, SERDAK, OBSŁUGA, KRUSZNICA, POSZKODOWANA, KOLOR LUKOWY, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, REN, SYNKLINA FAŁSZYWA, WIELOKĄT, KŁOPOTANIE SIĘ, SNIFFER, RÓJ, PRAWA MIEJSKIE, KADŹ, NIECHLUJA, PROTETYKA, PLAFON, APARAT, STRZELNICA, KLUCZ PARTYJNY, PUNKT DYMIENIA, KĄT ROZWARTY, PRZYĆMIENIE, TEATRZYK, SYNONIMIA CAŁKOWITA, ŻÓŁW LEŚNY, SKRAJNIK DZIOBOWY, GÓRA, SEZON, KILOMETR NA GODZINĘ, ZAINTERESOWANIE, NAPOMNIENIE, KRONIKARKA, POŁUDNIK STRUVEGO, WIEK POPRODUKCYJNY, PRZEWOŹNIK, AMERYKAŃSKOŚĆ, FONDUE, SERW, REAKTOR, ZAWÓR, CHMURA NISKA, JĘZYK POLSKI, NAKAZ, NIEWOLNIK, ODPÓR, AKLIMATYZACJA, GWINT, CHOROBA POPROMIENNA, KRESKA, ECHIDNA OGNIWOWA, FORUM, KREPON, OSEŁEDEC, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, CIAŁKO MRÓWCZE, NIESZPUŁKA, HYDRIA, ZEW, ASTRAGALOMANCJA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, KREDYT KASOWY, WYLEW, UZALEŻNIENIE, RESTRYKCJA, KISZONKA, NIESTAŁOŚĆ, CIERŃ, SZCZUR TUNELOWY, DAŃ, WYROŚL, GALARETKA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ARENDA, KONIEC, NIEWYPARZONA BUZIA, GILOSZ, RAK AMERYKAŃSKI, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, NIT, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, KOLEKTURA, FIKNIĘCIE, WSTRZYMANIE, JEDNOSTKA NAUKOWA, RECESJA LODOWCA, EUCHARYSTIA, NOWA TWARZ, JAPOŃSKI, KOGUT GALIJSKI, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ?POMOC STYPENDIALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYŚCIEŁANY MEBEL Z OPARCIEM I NAJCZĘŚCIEJ Z PORĘCZAMI, PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MIEŚCI SIĘ KILKA OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYŚCIEŁANY MEBEL Z OPARCIEM I NAJCZĘŚCIEJ Z PORĘCZAMI, PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MIEŚCI SIĘ KILKA OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAPA wyściełany mebel z oparciem i najczęściej z poręczami, przeznaczony do leżenia lub siedzenia, na którym mieści się kilka osób (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAPA
wyściełany mebel z oparciem i najczęściej z poręczami, przeznaczony do leżenia lub siedzenia, na którym mieści się kilka osób (na 6 lit.).

Oprócz WYŚCIEŁANY MEBEL Z OPARCIEM I NAJCZĘŚCIEJ Z PORĘCZAMI, PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MIEŚCI SIĘ KILKA OSÓB sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - WYŚCIEŁANY MEBEL Z OPARCIEM I NAJCZĘŚCIEJ Z PORĘCZAMI, PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MIEŚCI SIĘ KILKA OSÓB. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x