Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POMIESZCZENIE, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NA STATKU I KTÓREGO ZADANIEM JEST OCHRONA ZAŁOGI W PRZYPADKU NIEBEZPIECZEŃSTWA (NP. NAPAŚCI PIRATÓW)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYTADELA to:

pomieszczenie, które znajduje się na statku i którego zadaniem jest ochrona załogi w przypadku niebezpieczeństwa (np. napaści piratów) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYTADELA

CYTADELA to:

twierdza dominująca nad miastem lub prowincją, charakterystyczna dla starszych fortyfikacji (na 8 lit.)CYTADELA to:

centralna bateria dział znajdująca się na śródokręciu statku, silnie opancerzona (na 8 lit.)CYTADELA to:

samodzielna twierdza panująca nad miastem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NA STATKU I KTÓREGO ZADANIEM JEST OCHRONA ZAŁOGI W PRZYPADKU NIEBEZPIECZEŃSTWA (NP. NAPAŚCI PIRATÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.278

DARŃ, FINANSJERA, ZAKOLE, CZŁOWIEK GUMA, CYKL ASTRONOMICZNY, PROMIEŃ, BYT ABSOLUTNY, FARMERYZACJA, NÓW, HISZPAN, OKSZA, UKŁAD PIASECKIEGO, GĄSZCZAKI, TELEWIZJA REPERTUAROWA, GARBATE SZCZĘŚCIE, PODSTAWA POTĘGI, SAMOZATRATA, PORÓD POŚLADKOWY, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, KIESZENIÓWKA, FILOLOGIA CHORWACKA, POWSTRZYMANIE, NAOS, KOŁO, ZESPOLENIE, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, STAN, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SZAMA, KRĘGOWCE, OKNO DIALOGOWE, KRAWIECTWO, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, ZWIĘZŁOŚĆ, PORTFEL, CZARKA, BETON STRUNOWY, GROMADA GALAKTYK, PASSE-PARTOUT, PINGWIN PAPUA, MOIETY, MERSYTEMA, POINTER, ODKOS, KNAJPA, SERIA, AMON, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, SYJON, KRĘGOSŁUP, SŁOWO, WSPINACZKA SKAŁKOWA, EXPAT, WSZETECZEŃSTWO, PAPROCIE, BODMERIA, PORA GODOWA, SYLWETKA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, DWUBÓJ KLASYCZNY, WIZA POBYTOWA, PIESZY, EKS-KOMUNISTKA, OBRONA HOLENDERSKA, RAZ, NIELUDZKOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ONOMASTYKA, ŻURNALISTA, SKLEPIENIE SIECIOWE, WESTA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, LANGUR KSIĄŻĘCY, TEUTOŃSKI, UPARCIUCH, MACHANIE RĘKĄ, PROSTY, KOSZULARZ, GAL, KREMOWOŚĆ, WEJŚCIE, SILNIK GAŹNIKOWY, RYNEK WSCHODZĄCY, ANTYCYPACJA, CZEPLIWOŚĆ, UMOWA ZLECENIE, WYMIANA, OBRZEŻEK, LABORANT, FOTEL OBROTOWY, KILBLOKI, GRAF PRZEDZIAŁOWY, KODOWANIE SIECIOWE, CZEPNOŚĆ, LICZBA ALGEBRAICZNA, KASZUBSKOŚĆ, CIĘŻAREK, BLOK, NEUROMEDIATOR, DIATERIA, OOLITYT, CHŁODNIK LITEWSKI, MUGOL, BACH, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, PLAC, SPYCHACZ, JAZDA, OGRANICZENIE, INWESTYCJA, DWA ŚWIATY, MECHOWCE, TROLL, ARCYDZIELNOŚĆ, DRAMAT GANGSTERSKI, MEDIUM, PRAWO, CERATOFYLLID, BIDET, ZAĆMA POURAZOWA, KONTRASTER, PION ŻYROSKOPOWY, KARDIOLOGIA, KONKURENCJA, WESOŁOŚĆ, WSIOK, OBRONA ROSYJSKA, ŚLIWA, PREPARATYKA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, NARAMIENNIK, BECZKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, USTNOŚĆ, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, HISTORYZM, FONOLOGIA GENERATYWNA, KWAS TŁUSZCZOWY, POLIMORFIZM, KANTORIA, TŁUSTY DRUK, GEODEZJA SATELITARNA, ŁOWCA TALENTÓW, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, OSPAŁOŚĆ, HALABARDA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, ŻÓŁW MALOWANY, KONIKI MORSKIE, STAROŻYTNIK, PROGRESYWIZM, LABIRYNT, ŁOBUZEK, ŻAKARD, CHAŁTURZYSTA, RUDEL, FUNDUSZE, AMORFICZNOŚĆ, LUNETA, ŚWIDER, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, TAMANDUA, GORZKOŚĆ, TRIADA KARTAGENERA, MOCNICA, DODAJNIK, SKĄPOGUZKOWCE, BIODOSTĘPNOŚĆ, MONTAŻYSTA, FLUAV, PŁYWACTWO, NIEUDOLNOŚĆ, NIESTAŁOŚĆ, ALTEMBAS, BIZNES, PĘDNIK, POGODNOŚĆ, RURMUS, ROZKŁAD, PASCHA, INTERROGACJA, DOMENA PUBLICZNA, BUCZYNA NIŻOWA, ETAPOWOŚĆ, WAMPIR, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, KŁOBUK, SZCZUR, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, JEŻYNA POPIELICOWA, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, ŻYŁKA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, WIDLISZEK, DOBRA STRONA, PIĘTNO, RYFLA, OBLEGAJĄCY, EKSKLUZYWIZM, DRAMAT SĄDOWY, FILM S-F, ZDUN, STARY WRÓBEL, SAMOOKREŚLENIE, CAYLEY, PORÓD KLESZCZOWY, AGREGATY MONETARNE, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, MARMOLADA, PRAWORZĄDNOŚĆ, EGZAMIN, DENNIKI, KONWENT, WYRAŹNOŚĆ, PRECESJA, SZWARCCHARAKTER, CZYSTKA, KLAUZULA HORNA, ODTWARZANIE, UBYTEK, DRGANIE AKUSTYCZNE, PROMENADA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, RACHUNEK WEKTOROWY, WYWINIĘCIE ORŁA, NIEBO, KONTRDEMONSTRACJA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KLUCZ SZWEDZKI, GALARETKA, WET, GRA WYŚCIGOWA, KĄT, KAJUTA, SANDBOX, ENERGETYKA JĄDROWA, GLOBULINA, MIJANKA, PĘD, ŚWIATŁO AWARYJNE, TELEOLOGIZM, BUM, LOOP, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, KONCEPCJA MONETARNA, PORÓWNYWARKA, ŻYWIENIE, WYBUCHOWOŚĆ, LILIPUTKA, TOTEM, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, TOWARZYSZ PANCERNY, BOROWIK GRABOWY, KLAG, CHOROBA ZASADOWA, OKRĘŻNOŚĆ, LAS DZIEWICZY, NAFCIARSTWO, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SOK JELITOWY, ODWRACACZ CIĄGU, TRÓJCA ŚWIĘTA, WODOWANIE, TRAPER, FILAKTERIE, MARABUT, BRUKSELA, KONSUMENT, EWANGELICYZM, SILNIK TŁOKOWY, OBRONA SYCYLIJSKA, MIĘTA, PIANKA, EKONOMIA DOBROBYTU, NEBULIZATOR, NOK, POPOWICZ, SUSZARKA, TERROR, ŻYWOTOPISARZ, KARTA SIECIOWA, UKŁAD WIELOKROTNY, PANIER, EMISJA PIENIĄDZA, PODZIAŁ METRYCZNY, LIGROINA, FRIK, PODEJŹRZON MARUNOWY, FULMAR, PIANOGAZOSTYLIKAT, ŚLEDZIOPODOBNE, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, TANKINI, MIZUNA, FILAKTERIE, GRA KARCIANA, WĘZEŁ, CYKLOTYMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pomieszczenie, które znajduje się na statku i którego zadaniem jest ochrona załogi w przypadku niebezpieczeństwa (np. napaści piratów), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NA STATKU I KTÓREGO ZADANIEM JEST OCHRONA ZAŁOGI W PRZYPADKU NIEBEZPIECZEŃSTWA (NP. NAPAŚCI PIRATÓW) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cytadela, pomieszczenie, które znajduje się na statku i którego zadaniem jest ochrona załogi w przypadku niebezpieczeństwa (np. napaści piratów) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYTADELA
pomieszczenie, które znajduje się na statku i którego zadaniem jest ochrona załogi w przypadku niebezpieczeństwa (np. napaści piratów) (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x