SŁOWO ZASTĘPUJĄCE WSZYSTKIE FAKTY LUB PRZEDMIOTY, KTÓRYCH MÓWIĄCY NIE JEST W STANIE WYRAZIĆ; ZAIMEK RZECZOWNY NIEOKREŚLONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COŚ to:

słowo zastępujące wszystkie fakty lub przedmioty, których mówiący nie jest w stanie wyrazić; zaimek rzeczowny nieokreślony (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁOWO ZASTĘPUJĄCE WSZYSTKIE FAKTY LUB PRZEDMIOTY, KTÓRYCH MÓWIĄCY NIE JEST W STANIE WYRAZIĆ; ZAIMEK RZECZOWNY NIEOKREŚLONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.980

AKT PŁCIOWY, OŁATKA, BALECIK, PRZYCZYNA FORMALNA, PŁUCZKA, OGIEŃ, SZATAN, WARTOŚĆ, BIEGUN, FRAZA, KARTAUNA, ZEW, AMNEZJA WSTECZNA, CZŁONEK, ORBITA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, SER, KUKIEŁKA LESSOWA, PLEŚNIAK, ALPAKA, OPONA BEZDĘTKOWA, TEMAT FLEKSYJNY, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, GRODŹ, RAK, ANTENA FERRYTOWA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, POPRZEWRACANIE, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KRĄG KAMIENNY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, WNĘTER, TABOR, PRZYCZYNA MATERIALNA, KIEŁŻ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, PRZYKRYWADŁO, FUNDAMENT, TAJEMNOŚĆ, KARCZMA, WYŁAWIACZ, INTELEKTUALISTA, PAŁAC, CIEMNA ENERGIA, DEMOT, KONEW, KIMONO, ENTOMOFAUNA, DWUDZIESTY ÓSMY, ŻYWOTNIK, BUŁGARSKI, NEUROTRANSMITER, HASŁO, UKŁAD DYNAMICZNY, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, DOLINA V-KSZTAŁTNA, FILTR, WIZYTOWNIK, KONKATEDRA, BURAK, STARY WYGA, GERYLASI, STEREOTAKSJA, ŻYWA LEKCJA, FILOZOF, LUBIEŻNOŚĆ, WIRTUOZERIA, ZASTRZAŁ, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, MILICJA, MIĄŻSZ, RAKIJA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, TEREN ZIELONY, UWAGA, HIPPISKA, STYMULACJA, KORZYSTNOŚĆ, TAMA, PALINGENEZA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, EFEKT SNOBIZMU, JERZY, STANDARD EMISYJNY, ROZSZERZENIE CIAŁA, ANKA, TWIST, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ANIMALIZM, NAPIĘCIE DOTYKOWE, WIDMO ATOMOWE, PODZIEMIE, SZMUGIEL, AC, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, BEZDOMNOŚĆ, EWANIELIA, PUNKT WITALNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, GETER, ZASADA REAFERENCJI, FISZBINOWCE, ANTECEDENCJA, NIESTABILNOŚĆ, DIONIZYJSKOŚĆ, POKOLENIE, RUCH BEZWIZOWY, BIEDNY, PRASA, ROZDZIAŁKA, KONSOLETA, HOLOGRAM, MODEL HERBRANDA, DWUDZIESTY CZWARTY, NIESPORCZAKI, WYCIERACZKA, PUNKT KATECHETYCZNY, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ROZTWÓR BUFOROWY, PRZESTĘPNOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ZAIMEK, FAJANS, KAUZALIZM, BOM, PRZEPAD, GRENADYNA, ŚLIZG, PODZIAŁ, SUSZARKA, CHROPAWOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, BUDKA, POJAZD KONNY, CIĄGNIK, UZIOM, OSTROKRZEW, PIKNIK, FLOTA, NIESZABLONOWOŚĆ, TONDO, TROJACZEK, AMFIBIJNOŚĆ, ŻUREK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WOJNA CELNA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, MALARZ, OLAF, POWŁÓCZYSTOŚĆ, LOT CZARTEROWY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, STOPIEŃ, PAJĄCZEK, METAL PÓŁSZLACHETNY, KORPUS DYPLOMATYCZNY, MAPA GENETYCZNA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, EDYKUŁ, INDOS, JĘZYK KENTUM, METABOLIT WTÓRNY, LEBERKA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, DESPOCJA, KRUŻ, BARIERA TECHNICZNA, WYCIĄG TOWAROWY, SKRYBA, WYŁĄCZNIK, TRAKEN, PRZEMĄDRZALEC, ADIAFORA, DYPTYCH, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PASTA CURRY, NIERÓB, RAKIETA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, LABOLATORIUM, ZWIĄZEK KOMUNALNY, WĘZEŁ KOLEJOWY, ALGEBRA, NAWA GŁÓWNA, ŚLUZA WAŁOWA, DYSTONIA TORSYJNA, PRZESŁANKA, NADZIENIE, CIEPLICA, WIEŚNIAK, CEDUŁA, TWIST, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, OBIEG, LEKTOR, AKTORKA, KRWINKA, MIKSER, SENTYMENT, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, BACIAR, KOMPOZYCYJNOŚĆ, ZANOKCICA CIEMNA, DROBNICOWIEC, TERAPIA POZNAWCZA, PILOT, PARTYKUŁA, ANALIZA CZYNNIKOWA, GRAFIK, PLUGAWOŚĆ, SOKI, PŁASKOZIEMIEC, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, DOM WCZASOWY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, TEREN ODKRYTY, WODNIAK, BIAŁA ŚMIERĆ, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, MANIPULATOR, ANTYFAN, GRZECZNOŚĆ, MAKAK ARUNACHALSKI, GRZYB MAŚLAK, PROJEKT, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, OGONICE, MGŁAWICOWOŚĆ, KARYKATURALNOŚĆ, PODIUM, GACEK BRUNATNY, ALOTROPIA, DWÓJKA PODWÓJNA, KANCER, ANALIZA PORTFELOWA, PRESTIŻ, SKANIA, PSYLOFIT, WZÓR, ELEKTROFON, PRZYSTAŃ, SKÓRZAK, ADIDASEK, SERENADA, POLIGAMIA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, BUDOWACZ, DZIEWIĘTNASTKA, PLUS DODATNI, KREOL, PLAŻÓWKA, MAGIEL, RHIZOBIUM, OBŁĘK, PARAGRAF, UKŁAD DARLINGTONA, POLEWA, HEL, BŁYSK, DŁUGODZIÓB, LUDWIK, JĘZYK TAMILSKI, NIEDOSTĘPNOŚĆ, MŁAKA, ROBOTY DROGOWE, NIEGUSTOWNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, PANTOFELNIK, SIKSA, OSET, TEST KOMPLEMENTACJI, TECZKA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, OBROŃCA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, BAZGRACZ, SZCZĄTEK, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, BUTAFORIA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, DYWESTYCJA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, ZEZWŁOK, ZAJAWKA, SZPIGAT, GUGIEL, ARSENIAN(III), CIAŁO OBCE, GEOMETRIA WYKREŚLNA, WŚCIEK DUPY, TOWARZYSTWO, ?WAGON BREKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.980 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁOWO ZASTĘPUJĄCE WSZYSTKIE FAKTY LUB PRZEDMIOTY, KTÓRYCH MÓWIĄCY NIE JEST W STANIE WYRAZIĆ; ZAIMEK RZECZOWNY NIEOKREŚLONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁOWO ZASTĘPUJĄCE WSZYSTKIE FAKTY LUB PRZEDMIOTY, KTÓRYCH MÓWIĄCY NIE JEST W STANIE WYRAZIĆ; ZAIMEK RZECZOWNY NIEOKREŚLONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COŚ słowo zastępujące wszystkie fakty lub przedmioty, których mówiący nie jest w stanie wyrazić; zaimek rzeczowny nieokreślony (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COŚ
słowo zastępujące wszystkie fakty lub przedmioty, których mówiący nie jest w stanie wyrazić; zaimek rzeczowny nieokreślony (na 3 lit.).

Oprócz SŁOWO ZASTĘPUJĄCE WSZYSTKIE FAKTY LUB PRZEDMIOTY, KTÓRYCH MÓWIĄCY NIE JEST W STANIE WYRAZIĆ; ZAIMEK RZECZOWNY NIEOKREŚLONY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SŁOWO ZASTĘPUJĄCE WSZYSTKIE FAKTY LUB PRZEDMIOTY, KTÓRYCH MÓWIĄCY NIE JEST W STANIE WYRAZIĆ; ZAIMEK RZECZOWNY NIEOKREŚLONY. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast