ŻEGLARSKA PIOSENKA LUB ROŚLINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZANTA to:

żeglarska piosenka lub roślina (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZANTA

SZANTA to:

Marrubium - rodzaj bylin z rodziny jasnotowatych; wysokość do 50 cm, liście pokryte szarym kutnerem; według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 40 gatunków występujących w Azji i Europie na obszarach o umiarkowanym klimacie (na 6 lit.)SZANTA to:

wieloletnia roślina zielna z rodziny wargowatych (na 6 lit.)SZANTA to:

żeglarska piosenka (na 6 lit.)SZANTA to:

śpiewka żeglarza (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻEGLARSKA PIOSENKA LUB ROŚLINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.750

UNDEAD, BELKOWANIE, MIERNIK, MUTACJA PUNKTOWA, SPEKTAKL, REKLAMA, FLET PROSTY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, SZURPEK, WICI, HUBA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KOSMATOŚĆ, EMAKI, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PŁYTKA, PRZECHOWANIE, BODMERIA, BENTAL, BLISKIE SPOTKANIE, RAMIĘ, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, ROPNICA, SMUŻKA, TABLOIDYZACJA, KORKI, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, TŁO, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, KOŁTRYNA, OPCJA TERMINOWA, DOSTATEK, SARAFAN, SOS TATARSKI, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, ODSTĘPSTWO, KOMŻA, SMOLUCH, KRYZA, SPARRINGPARTNER, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, EUTEKTYKA, NOWENNA, ACHTERPIK, DZIEWKA, ZAPORA WODNA, IMPEDYMENTA, PRZYRODNI BRAT, BEŁT, NALEŚNIK WIOSENNY, JARZĘBINA, ANALIZA, ABLUCJA, TRANSMUTACJA, REFERENDUM LOKALNE, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ZAMEK, LURA, KOKTAJL MOŁOTOWA, UPOLITYCZNIENIE, MIRABELKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ZGORZEL, RAMKA, MAKART, MATKA, GŁADŹ, BLOKADA, PODDASZE, KARIN, SAMOPAŁ, CZOSNEK, AJENCJA, DRÓŻKA, SYSTEMIK, RZECZOWNIK, ANARCHIA, KAMIEŃ WĘGIELNY, NIEŻYCIOWOŚĆ, SOBÓR, KLATKA SCHODOWA, LIAZA, DRUT, REGIONALISTYKA, STOPIEŃ, PEAN, APOKATASTAZA, RÓW, STUDNIA ABISYŃSKA, HIPOTEKA, RUDBEKIA NAGA, ZANOKCICA MUROWA, DIABEŁEK, TUBING, KOMITET, MUFKA, IZBA, POUSSIN, SZYNA, ROZDZIAŁEK, ANGIELSKA FLEGMA, WZIĘCIE POD WŁOS, PAKIET, CZYNNIK SYTUACYJNY, BYDLAK, PREZENTACJA, AFRYKANIZOWANIE, BOB, TARCZA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, CZAS, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ZIARNECZKO, GOSTEK, OCZKO, MIGAWKA CENTRALNA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, MOŁOTOW, SZOK CENOWY, ZAINTERESOWANIE, GÓRNICA, NADAWCA SPOŁECZNY, MAKROKIERUNEK, OSTINATO, BIEGUNKA, BOGACTWO, MIMETYZM, BROKAT, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ARMILLA, WARSTWA ABLACYJNA, INWAZJA, OCEMBROWANIE, MAŁPA, POLONISTYKA, HALMA, METROPOLIZACJA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, STREFA BUFOROWA, NIERUCHLIWOŚĆ, KRAB, FRONTALE, ZAMOKRZYCA, BANDYTYZM, WELON, ORION, RAMA, FILTR CYFROWY, BÓB, CHARAKTER, ROŚLINA SOLNISKOWA, INEZ, CAŁKA PIERWSZA, GAŁGAN, RESKRYPT, GOŁĄBEK, ARANŻACJA, PLACÓWKA NAUKOWA, PROTEGOWANY, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, LEKCJA, SKORUPA, CENA DETALICZNA, GAŁKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, ZAWISAK, BOCZNIK, KANTON, KLUCZ, ODCIEK, UŻYTEK, MANDOLA, KRÓLOWA MATKA, GARBNIK, TRANSFUZJA KRWI, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, BECZKA BEZ DNA, PÓŁKLUZA, PIEGUS, INDOKTRYNACJA, DEPRESJA, KARMNIK, KRAKWA, NIĆ, ŁUSKA, ISTOTA ŻYWA, JASNOTA, ORBITA, FAŁSZYZM, ZNAK DIAKRYTYCZNY, CZYNNIK BIOTYCZNY, KOPUŁA PANCERNA, BRAK, KUREK, KRZYWA, LB, ŁAMANIE, RÓW MELIORACYJNY, STRASZYK, ZBAWICIELKA, KLEJ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ADAGIO, RADA, PRAWOMOCNOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, RESPIRATOR, MLEKO, CZOŁO, MEMORIAŁ, ROŚLINA TRUJĄCA, MANIERYZM, BAZAROWICZ, DAWCZYNI, SKŁAD, ZAĆMIENIE, SZKIELET, MEDALION, PORT MORSKI, WYRAŻENIE, PIERWSZOŚĆ, LATEKS, PIONEK, NIEWYDOLNOŚĆ, EMBRIOGENIA, KICAJ, WINDA, PORZECZKÓWKA, MYKOHETEROTROF, KAPAR, KOMBINATORYKA, OBELGA, GAJ, IMPOST, WŁÓCZYKIJ, ROZZIEW, ZASÓB, MASZT, WIERNOŚĆ, BAMBUS, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ODPŁATA, DYSKRETKA, LOG, NUCZA, OLEJ Z OLIWEK, TEMAT, ANILANA, UPROWADZENIE, KOJEC, KOZŁEK LEKARSKI, KOCIOŁEK SKALNY, SZARADA, ROŚLINA UŻYTKOWA, ALFRED, INSTRUMENT FINANSOWY, GWAŁT, LINIA WIDMOWA, WĘŻÓWKA, ZGINIĘCIE, ZRAZIK, RENA, SUROGATOR, MIĘKISZ SPICHRZOWY, WIDEOMAN, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, COROCZNOŚĆ, KORD, OBAWA, RYGIEL, PŁOMYK, PODZIEMIE, PENTAPTYK, NIDERLANDZKI, MAŁŻ, TRAGICZNOŚĆ, ZATOR, PŁYWAK, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PODTYP, ISKIERNIK OCHRONNY, WĘZEŁ GORDYJSKI, INTERNACJONAŁ, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, FALA, OKRES, DATOWNIK, DROŻDŻE, ZJAWISKO SEEBECKA, PREZENTER, HYBRYD, ZWINNOŚĆ, ŻAKARD, JĘZYK KAUKASKI, KAJUTA, PIEKARNIK, OCHRONA ŚRODOWISKA, KOMA, GORGONZOLA, ?OTWOREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.750 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻEGLARSKA PIOSENKA LUB ROŚLINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻEGLARSKA PIOSENKA LUB ROŚLINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZANTA żeglarska piosenka lub roślina (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZANTA
żeglarska piosenka lub roślina (na 6 lit.).

Oprócz ŻEGLARSKA PIOSENKA LUB ROŚLINA sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ŻEGLARSKA PIOSENKA LUB ROŚLINA. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast