TWORZENIE WARUNKÓW DO UCZCIWEJ KONKURENCJI I ROZWOJU, NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH KRYTERIÓW, WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW ORAZ ZAKAZ DYSKRYMINOWANIA LUB WSPIERANIA KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH LUB STANDARDÓW, CHYBA ŻE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI PODEJMOWANE SĄ UZASADNIONE, PROPORCJONALNE ŚRODKI DLA PROMOWANIA NIEKTÓRYCH SPECYFICZNYCH USŁUG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA to:

tworzenie warunków do uczciwej konkurencji i rozwoju, na podstawie obiektywnych kryteriów, wszystkich rozwiązań technologicznych i standardów oraz zakaz dyskryminowania lub wspierania konkretnych rozwiązań technologicznych lub standardów, chyba że zgodnie z przepisami odrębnymi podejmowane są uzasadnione, proporcjonalne środki dla promowania niektórych specyficznych usług (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWORZENIE WARUNKÓW DO UCZCIWEJ KONKURENCJI I ROZWOJU, NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH KRYTERIÓW, WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW ORAZ ZAKAZ DYSKRYMINOWANIA LUB WSPIERANIA KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH LUB STANDARDÓW, CHYBA ŻE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI PODEJMOWANE SĄ UZASADNIONE, PROPORCJONALNE ŚRODKI DLA PROMOWANIA NIEKTÓRYCH SPECYFICZNYCH USŁUG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.265

OPAŁ, PŁYTKA CZOŁOWA, ORTOPTYSTKA, KUC, ABORCJA, GYMKHANA, GALICYJSKOŚĆ, NADZIENIE, MEKSYKAŃSKI, BROSZURA, KAPLICZKA, GARKUCHNIA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KARAFECZKA, FENYLOBUTAZON, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, KOPALINA SKALNA, ROZPORZĄDZENIE, GARAŻ, WYSZUKIWARKA, MARA, PODAŻ AGREGATOWA, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, DEKALKOMANIA, KARIN, ZŁOCIENICE, SZÓSTKA, TOKI, TENIS ZIEMNY, OKRĘT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SKARANIE BOSKIE, TERMIT, USTRÓJ, JĘZYKI DARDYJSKIE, LOTERIA PROMOCYJNA, DZIURKA, INKASO, TRANSFORMIZM, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, UTRZYMANIE, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PORZĄDEK PUBLICZNY, SER TOPIONY, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SZATA, SCENOPIS OBRAZKOWY, PARYTET, SIATECZKA, PROSO, TONGA, KONTRASYGNATURA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, HALA, LAMPA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, ŁĄCZNIK, KAPOTKA, ROZPRUWACZ, BAMBO, MIR, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, TRANSPORT AKTYWNY, SZESNASTY, METAJODAN(VII) SODU, CHOCHOŁ, KORDON, BUNKIER, PELA, WYDATEK INWESTYCYJNY, OFICJAŁ, UPADEK, KET, BRONA, BOURBON, PROTEZA DENTYSTYCZNA, WYSŁUGA LAT, MOLESKIN, KRUPNIK, BIOTA WSCHODNIA, PRAŻONKA, PORZĄDEK DZIENNY, BODZIEC WARUNKOWY, BYLICA GLISTNIK, PRZERYWACZ, PATRON, POSTOŁY, AMERYKANKA, ISLANDZKOŚĆ, AS WYWIADU, PANSEKSUALIZM, PRZEBÓJ, ZOOLOGIK, STAŁA, POMNIK, TRĄBA JERYCHOŃSKA, MOSH, ŚMIETANKA, OBJAWIENIE, BEJCA, TOR, PREFEKTURA MIEJSKA, NOWINKARSTWO, AWIZO, SOS, FAJKA POKOJU, ZARAZA, SKARB, BIELSZCZANIN, ANALIZA WYMIAROWA, HETMAN NAKAŹNY, DYFTERIA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, WZÓR UŻYTKOWY, MAPA WYOBRAŻENIOWA, WKŁAD MIESZKANIOWY, PRZETWÓR, WYMIENNIKOWNIA, NAROŻNIK, TARCZKA, PŁYWAK, EGO, DWUSTUZŁOTÓWKA, STATEK, BLINDAŻ, CZESZCZYZNA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, BŁYSK, DZIEŁO POŚREDNIE, STYGMAT, NIESPAW, DIAGRAM FAZOWY, SSAK WYMARŁY, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, CEGŁA CERAMICZNA, EMIL, NYNORSK, ANTONOMAZJA, NASYCANIE, ARTERIA, GOŁĄBECZEK, DZIÓB, BRYLE, ASTROTURFING, HERBATA, PONCZ, CIĄGI, SYGNAŁ ANALOGOWY, CHIŃSKOŚĆ, RURKA, DOKŁADNOŚĆ, WIEŃCE, KULTURA TRZCINIECKA, WAZOWIE, LAPICIDA, FUNKCJA SINC, KORZENIE, PIEKŁO, RADZIECKOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, BIAŁA BIERKA, NADZIEWARKA, ZESPÓŁ USHERA, KLAWISZ, TROCINÓWKA, MANEWR PRINGLE’A, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, OGIEŃ KRZYŻOWY, WATA, SWAP PROCENTOWY, ALOES, ŚLIWA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, TAŚMIAK, SAJGONKA, OBSERWATORKA, PRZYCISK, DOKTOR HONORIS CAUSA, SKŁAD PODATKOWY, TOR WODNY, BENTLEY, ARTEFAKT, SERWETKA, NIETZSCHEANISTA, BAZYLEUS, MURZYSKO, GĘSTE, INDYK, BLASZKA, DIALIZA POZAUSTROJOWA, SKUPIENIE, KOSZYK INFLACYJNY, KARCZOWNIK, KRYZYS KATATYMICZNY, WIĆ ROŚLINNA, SZTAFAŻ, DWÓJKA, EMAKIMONO, WINDSURFING, OBJAW ZASŁONOWY, PERYPATETYK, NEURON PIRAMIDOWY, EKRAN, PLANOWOŚĆ, ŻUKOWCE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PASZTETOWA, TARCIE, SZCZECIN, ŁAPANIE, ADIUNKT, PRZEKAZIOR, SPIRYTUALS, KIPA, KANAŁ RODNY, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, ZEBRA RÓWNIKOWA, ZBROJA KRYTA, PLUJKA, DRESSING, KURAK, MODERN, ANTYSZTUKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, LIPA, KAWALKATA, HALO, WZIERNIK, KREACJA, SZEW, ZAJĄCOKSZTAŁTNE, GŁĄBIK, WAPNIAK, BAWEŁNA BT, PRZEWOŹNIK, ORGAN KONCESYJNY, GENERALISSIMUS, STOŁP, WYBUCHOWOŚĆ, HELIOLATRIA, HALOGENEK, LYNCH, HYDROAKUSTYKA, PODATEK OBROTOWY, KOŹLAK, LEGALIZACJA PONOWNA, SZODON, AUGUR, BULION, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, FLUNITRAZEPAM, SZKŁO LABORATORYJNE, KUKIEŁKA LESSOWA, TABU, KRÓLIK FLORYDZKI, CHROBOTEK, SKŁAD CELNY, PERKOZ DWUCZUBY, NORZYCA, PRAWORZĄDNOŚĆ, ANGARIA, SIŁA AERODYNAMICZNA, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, FALA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, SPOILER, SUPERKUTER, ILUWIUM, INŻYNIERIA MECHANICZNA, OPŁATA PROLONGACYJNA, MARYNARCZYNA, KOMŻA, PEŁNOŚĆ, ZWAŁ, STOWARZYSZENIE, SALETRA, ORGANIZACJA, RZĘSISTEK, KIJANKA, ZAŚPIEW, ZAKUP, PRZYJEMNOŚĆ, SPĄGNICA, SPRAWUNEK, ZAPRAWA, PIGUŁKA, CYKLOP, PARA UPORZĄDKOWANA, REKIN, FITOPATOLOGIA, SZOK CENOWY, RÓŻOWE KOŁNIERZYKI, PRZYSŁÓWEK, GERBIL MONGOLSKI, KOKONIZACJA, ELEKTORAT, PIEŚŃ, ?TERMINAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.265 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWORZENIE WARUNKÓW DO UCZCIWEJ KONKURENCJI I ROZWOJU, NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH KRYTERIÓW, WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW ORAZ ZAKAZ DYSKRYMINOWANIA LUB WSPIERANIA KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH LUB STANDARDÓW, CHYBA ŻE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI PODEJMOWANE SĄ UZASADNIONE, PROPORCJONALNE ŚRODKI DLA PROMOWANIA NIEKTÓRYCH SPECYFICZNYCH USŁUG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWORZENIE WARUNKÓW DO UCZCIWEJ KONKURENCJI I ROZWOJU, NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH KRYTERIÓW, WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW ORAZ ZAKAZ DYSKRYMINOWANIA LUB WSPIERANIA KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH LUB STANDARDÓW, CHYBA ŻE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI PODEJMOWANE SĄ UZASADNIONE, PROPORCJONALNE ŚRODKI DLA PROMOWANIA NIEKTÓRYCH SPECYFICZNYCH USŁUG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA tworzenie warunków do uczciwej konkurencji i rozwoju, na podstawie obiektywnych kryteriów, wszystkich rozwiązań technologicznych i standardów oraz zakaz dyskryminowania lub wspierania konkretnych rozwiązań technologicznych lub standardów, chyba że zgodnie z przepisami odrębnymi podejmowane są uzasadnione, proporcjonalne środki dla promowania niektórych specyficznych usług (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA
tworzenie warunków do uczciwej konkurencji i rozwoju, na podstawie obiektywnych kryteriów, wszystkich rozwiązań technologicznych i standardów oraz zakaz dyskryminowania lub wspierania konkretnych rozwiązań technologicznych lub standardów, chyba że zgodnie z przepisami odrębnymi podejmowane są uzasadnione, proporcjonalne środki dla promowania niektórych specyficznych usług (na 25 lit.).

Oprócz TWORZENIE WARUNKÓW DO UCZCIWEJ KONKURENCJI I ROZWOJU, NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH KRYTERIÓW, WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW ORAZ ZAKAZ DYSKRYMINOWANIA LUB WSPIERANIA KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH LUB STANDARDÓW, CHYBA ŻE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI PODEJMOWANE SĄ UZASADNIONE, PROPORCJONALNE ŚRODKI DLA PROMOWANIA NIEKTÓRYCH SPECYFICZNYCH USŁUG sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TWORZENIE WARUNKÓW DO UCZCIWEJ KONKURENCJI I ROZWOJU, NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH KRYTERIÓW, WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW ORAZ ZAKAZ DYSKRYMINOWANIA LUB WSPIERANIA KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH LUB STANDARDÓW, CHYBA ŻE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI PODEJMOWANE SĄ UZASADNIONE, PROPORCJONALNE ŚRODKI DLA PROMOWANIA NIEKTÓRYCH SPECYFICZNYCH USŁUG. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast