Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYNKOGRAFIA to:

jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.)CYNKOTYPIA to:

jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYNKOGRAFIA

CYNKOGRAFIA to:

chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 11 lit.)CYNKOGRAFIA to:

jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.821

WIDZENIE STEREOSKOPOWE, KNAJPA, STENOBIONT, GLINIASTOŚĆ, PODGARDLANKA, SŁONOROŚLE, NATARCZYWOŚĆ, ANDRUT, OMATNIKOWATE, SILNIK GAZOWY, KONICZYNKA, OBSZAR PENSEJSMICZNY, KURZYSKO, JAŁOWIEC, AMEBA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, SITNIK, PAPROTNIK KOLCZYSTY, SZKOŁA WYŻSZA, GROTESKA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, TOWARZYSTWO, CALLANETICS, WOREK, NAUKA, TERAPIA GESTALT, PRYZMAT PENTAGONALNY, DURNOŚĆ, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, CIAŁO ODCZUCIOWE, ROZSADNIK, PRAWO HOOKE’A, KRÓLIK BAGIENNY, SUPRESJA, BANDURA, STRZELANINA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, SIECZKA, KOTWICA, OBSZAR METROPOLITALNY, MEANDER, REAKTOR JĄDROWY, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, TOWIAŃSZCZYZNA, KARO, ŁUSKWIAK ZMIENNY, RUDBEKIA, FLAWONOID, NIEOSTATECZNOŚĆ, DRUK PŁASKI, FRAGMENTACJA PLECHY, NAGOŚĆ, PIONIER, MIĘKKIE LĄDOWANIE, METAL PÓŁSZLACHETNY, ROMANS GOTYCKI, ŻYRAFA BARINGO, RODZAJ ŻEŃSKI, OKOREK, JEŹDZIEC APOKALIPSY, SPOTKANIE MODLITEWNE, KOROZJA BIOLOGICZNA, POKÓJ ŚNIADANIOWY, LEWKONIA, ZATAPIACZ, PIEC TYGLOWY, JOŁOP, CIEPŁO, PENTAPLOID, KOŃ TROJAŃSKI, DESZCZOWOŚĆ, KWIATEK, USTERZENIE MOTYLKOWE, STREFA NUMERACYJNA, TRUP, DZIAŁANIE, BUDDYZM TYBETAŃSKI, CHORWACKOŚĆ, SKÓRKA, SZODON, LINEARYZM, OJCZYZNA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, SITCOM, MIĘKKOSKÓRKOWATE, BAR, GERMAŃSKOŚĆ, OFENSYWA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, APORT, STEROWIEC SZKIELETOWY, PERFUMA, BAJKA, RYCZAŁT, NASŁUCHOWIEC, ŚRODEK MASY, KONDOR KRÓLEWSKI, MIEDZIORYT, MYDELNICZKA, ANALIZA PORTFELOWA, REWIZJONISTA, DEMÓWKA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, LEDA, MOCZ, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, FRYZ, STAN STACJONARNY, KONCERNIAK, NIEDOKŁADNOŚĆ, TURECKI, DELIKT KONSTYTUCYJNY, SULFON, PROSTACKOŚĆ, HELING, WZROK, ANTYHITLEROWIEC, ZASIEDLENIE, PUNKT FILTRACYJNY, OPIJUS, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, KYNOTERAPIA, OPRAWA, WGŁOBIENIE, SYMPTOMAT, IRISH DRAFT, NANDU, ZNANOŚĆ, OBÓZ KONCENTRACYJNY, EUKARIONT, FILM AUTORSKI, GETTO, PODOBRAZIE, FAWORYT, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, DROGA LOTNICZA, RZEŹBA GLACJALNA, NIEOSTROŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, ZAPISOBIERCA, PODSZEWKA, UBOGOŚĆ, HINDUSKI, ŻUCHWOWCE, KOMUNA, CHLOROETAN, GORZKOŚĆ, POLAJ, FUGA, KĄPIEL, PIERWSZOŚĆ, PAS, PATYCZAK, EOLOMELODIKON, GRZYB OKAZAŁY, HEBRAJSKI, PROJEKCYJNOŚĆ, MASWERK, MATKA-POLKA, ARKA PRZYMIERZA, ANALIZA SWOT, DOM STUDENCKI, OBLĘŻENIEC, BOĆWINA, KOSTIUM, HURMA, CIĘŻKA WODA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, BAZA DANYCH, MIERZYN, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, MIODNOŚĆ, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, RAMA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, URLOP ZDROWOTNY, POWYWRACANIE, GMINA GÓRNICZA, PLASTYCZNOŚĆ, SILNIK ELEKTRYCZNY, IKEBANA, LEGACJA, ZESPÓŁ USHERA, JASNOTOWATE, CEMENTACJA, PROSIAKOWATE, GRUPA ALGEBRAICZNA, TYNTA, SZKOLNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, NIEREALNOŚĆ, CANALETTO, FILOLOGIA CHORWACKA, TOTEM, MACIERZ NILPOTENTNA, PAPIER DRUKOWY, KAKI, SINGIEL, WYPRAWKA, ZASTAW HIPOTETYCZNY, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, METOPA, STRAMIT, POZIOM, KURDUPLOWATOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, BIAŁA NIEDZIELA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, METODA DELFICKA, 2-AMINOETANOL, TYŁOZGIĘCIE MACICY, ZDECHLINA, ARYTMETYKA MODULARNA, APOSELENIUM, PRACA, PRZEZORNOŚĆ, WIENIAWSKI, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, ARKEBUZER, OBCIĄŻENIE, KATAGENEZA, PĘTELKA, WIELKOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, BOKS, PROSTA, GRUPA LIEGO, SSAK ŁOŻYSKOWY, WIŚNIÓWKA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, OBRĘB EWIDENCYJNY, REPUBLIKANIN, RADIOAKTYWNOŚĆ, POCHLEBCA, HAFT KRZYŻYKOWY, AUTSAJDER, PRASA, TELEMARK, STAROBIAŁORUSKI, SPOKÓJ, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, OPIESZAŁOŚĆ, KONTRGAMBIT ALBINA, SUROWOŚĆ, TYGIEL, KOŁNIERZ SZALOWY, SKLEPIENIE BECZKOWE, PLAC, OBÓZ, KABINA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, ROUYN, NAPĘD HYBRYDOWY, TOCZEŃ, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, ALKOHOL ROLNICZY, NIEJEDNORODNOŚĆ, KWINTYLIARD, LOK, RODZINA ZASTĘPCZA, BIAŁY ZNAK, ROŚLINA ZIMOZIELONA, LIST POLECONY, DZWONY RUROWE, TEKSTOWOŚĆ, OLEJARNIA, OKRES ZASIŁKOWY, SYSTEM INFORMATYCZNY, MESJASZ, SNAPSHOT, KRWIOBIEG PŁUCNY, GRAFIKA WEKTOROWA, KANAR, TAKSIARA, SKOCZNIA, PICABIA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, REST, LICZBA PRZESTĘPNA, PRZEGUBOWIEC, OPARCIE, DUROPLAST, TRASA, SŁABEUSZ, KONDYCJONALIZM, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, NOŚNIK FUNKCJI, GRABKI, PRZEMĄDRZALEC, WROCŁAWSKOŚĆ, PRZYBYSZ, TALERZYK, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, PANSEKSUALIZM, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, KOPARKA CHWYTAKOWA, TORPEDA AKUSTYCZNA, DETAL, PRZETWÓRCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cynkografia, jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.)
cynkotypia, jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYNKOGRAFIA
jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.).
CYNKOTYPIA
jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x