JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYNKOGRAFIA to:

jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.)CYNKOTYPIA to:

jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYNKOGRAFIA

CYNKOGRAFIA to:

chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 11 lit.)CYNKOGRAFIA to:

jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.081

JASŁO, CHOROBOWE, SKUBANIEC, GEREZA BIAŁOBRODA, NEFROLEPIS WYSOKI, AQUAFABA, DRIPPER, MAPA GEOLOGICZNA, BOKÓWKA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, OPASKA BRZEGOWA, SINGIEL, WSPOMNIENIE, DIABELSKOŚĆ, RYNEK KASOWY, KALIA, SABAC, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, STRYCHULEC, OBEJŚCIE, WARFARYNA, PRZYBUDÓWKA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, IMIENINY, IDYLLICZNOŚĆ, BIZANTYNIZM, PRESKRYPTYWIZM, CIEKAWSKOŚĆ, NASYCALNIA, IZBA CHORYCH, PRACOWNIK, NASIADÓWKA, SMĘTARZ, TAŚMA, TRÓJKROK, KUŹNICA, OBRAZEK, CZWORAK, ENERGIA, FUNKCJE AMPLITUDY, PORZĄDEK JOŃSKI, BIRMAŃSKI, BAŻANT, ANON, NIECZYNNOŚĆ, SŁUPEK, SPÓD, BERNARD, SZKAPLERZ, TOREBKA, OKRĘT SZPITALNY, SYMETRIA, JOGURCIK, BADANY, MLEKO, PAROBEK, PIKA, KORZONEK, DZIEDZICTWO, GAUS, CZOŁÓWKA, RUBRYKA TOWARZYSKA, PERIODONTOLOGIA, RAK KALIFORNIJSKI, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, DYNAMIZM, PODZBIÓR, LOKUM, MOLESTACJA, JEŁOP, RZADKOŚĆ, ŚCISŁY POST, KAPTUR, BEYLIZM, SKACZELE, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, LITEWSZCZYZNA, GRATIS, MARYJNOŚĆ, SINGEL, PRAGMATYCZNOŚĆ, CEBULA PERŁOWA, RARÓG, SŁONIARNIA, NIEMIECKI, SITNIK, CYNADERKA, OKRĘT-BAZA, REJESTR GWIZDKOWY, WYCINEK KULI, REALIZM, REPETYCYJNOŚĆ, DIZAJN, RZEKOTKA OLBRZYMIA, BULIONER, PIRANIOWATE, WETERAN, ŁASZT, NIEJAWNOŚĆ, SEJM KONWOKACYJNY, ANGIOLOGIA, WESOŁOŚĆ, BAKTERIOCYD, PŁOW, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MINISTER, KREDYT HIPOTECZNY, WIELKOŚĆ, BIOLA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, PASEK NARZĘDZI, GASTROFAZA, PERKOLACJA, SUROWOŚĆ, BIAŁA NĘDZA, ECHOLOT, WIYZACZ, NUTRIA, PUNKT OKOSTNOWY, PRZYSADZISTOŚĆ, ŁAŃCUCH POKARMOWY, CIĄG FIBONACCIEGO, LUNCH, KLINIKA ABORCYJNA, MARZANOWATE, GALARETKA, OKRES ZASIŁKOWY, SEKS, FILM SF, POCIĄG EKSPRESOWY, MEZZOTINTA, GEOMETRIA PŁASKA, FANTAZJA, MANUFAKTURA, KALEJDOSKOP, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, DOMINO, MURŁAT, FLEBODIUM, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, ODPRAWA WARUNKOWA, CUDACTWO, MOZART, SEPARATKA, STRONA, BOJOWNIK, ARTYKUŁ WIARY, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, UMOWA O PRACĘ, WIETRZENIE MECHANICZNE, ŻEGLUGA PROMOWA, MENADŻER, WAGON BREKOWY, KIEROWALNOŚĆ, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, NIEOCZYWISTOŚĆ, SYDEROFIR, NUMER, IDIOBLAST, PASJA, SZWEDZKOŚĆ, EUROSTREFA, BRZUCHORZĘSKA, PRZESTRZEŃ STANU, WINIETA, SELSYN, FUGU, KOTLINA KŁODZKA, CHIP, KOSZT NIEZGODNOŚCI, SOKOLE OKO, SZALEŃSTWO, KRYSZNAIZM, TERAPIA SYSTEMOWA, ZŁOTOŚĆ, PUCHTA, SANITARIA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, REALNA GOSPODARKA, RZODKIEWNIK, KRÓLIK, ALTANNIK LŚNIĄCY, NIEŚWIADOMOŚĆ, PRALNIA, STARODAWNOŚĆ, KANONIA, MUTUALIZM, CHŁOPIEC, MARAKUJA, TWIERDZENIE STOKESA, ŁYŻECZKOWANIE, ZGRYWA, WERSJA KINOWA, BALAST, ROZDZIELCZOŚĆ, HIPPIS, AKTYWNOŚĆ, TYRANOTYTAN, BECZKA Z PROCHEM, JUNKIER, POLICYJNOŚĆ, KAMPESZYN, KOSTIUM, KONTRAFAŁ, GRA WSTĘPNA, SIŁOWNIK, DEASEMBLER, BEZKLASOWOŚĆ, CAMPARI, WODA LECZNICZA, KAPUŚCIANA GŁOWA, DIABEŁ WCIELONY, ROGATKOWATE, KLIN, PORZĄDEK KORYNCKI, PRAGMATYCZNOŚĆ, STAN WOLNY, DRUK ROZSTRZELONY, NIEDOWIERZANIE, ARCHEOLOGIA, WYSEPKA, REAKTOR JĄDROWY, BOŻA RĘKA, KREMOGEN, DRATWA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KONIEC ŚWIATA, EPIKA, BANKOWÓZ, ROZPACZLIWOŚĆ, FPS, EKSPERTKA, PROFESKA, OPOZYCJA, JĘZYK FRYZYJSKI, BRUDNICA NIEPARKA, KOKIETKA, ZAPASY, SZKARADNOŚĆ, GLIKOKORTYKOSTEROID, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, GÓRALKI, ROBUR, TYSIĄC, SYBIRSKI, RAD, ZIELONKA, NIELOTNOŚĆ, SUTENERSTWO, ZAPYTANIE OFERTOWE, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, KAMPANILA, JĘZYK GALICYJSKI, KILOPARSEK, WAGA, DRUK TYPOGRAFICZNY, WIZYTÓWKA, JĘZYK GYYZ, ŚLIZGAWICA, MODRASZEK ORION, KROKODYL, SUPERMAN, TAJNOŚĆ, CIOS, PAMIĘĆ UKRYTA, ZGODA, AGREGAT POMPOWY, KOLORYT, RÓWNANIE CAŁKOWE, ALLOCHTON, SEMANTYKA FORMALNA, STYGOKSEN, BANDA, LECYTYNA SOJOWA, ANDROPAUZA, BOCZEŃ, ADAMITA, BURDA, SCREENSHOT, MANAT AZERSKI, PYRETRYNA, PUNKT FILTRACYJNY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, KINOTEATR, ZBIORY ROZŁĄCZNE, LEMIEUX, NIEAKTUALNOŚĆ, BUSZ, ROZWIĄZALNOŚĆ, ZAJOB, MELODYJNOŚĆ, ADWEKCJA, KRET, POWŁOKA, PIEŃ TRZEWNY, ?BENZYNA OŁOWIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.081 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYNKOGRAFIA jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.)
CYNKOTYPIA jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYNKOGRAFIA
jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.).
CYNKOTYPIA
jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 10 lit.).

Oprócz JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - JEDEN Z RODZAJÓW LITOGRAFII (DRUKU PŁASKIEGO), W KTÓRYM JAKO PODŁOŻE DLA RYSUNKU LITOGRAFICZNEGO WYKORZYSTYWANA JEST PŁYTA Z CYNKU. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x