DREWNO, W KTÓRYM BRAK JEST WYRAŹNEGO ZARYSU SŁOJA, CO UTRUDNIA WYRÓŻNIENIE DREWNA WCZESNEGO I DREWNA PÓŹNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE to:

drewno, w którym brak jest wyraźnego zarysu słoja, co utrudnia wyróżnienie drewna wczesnego i drewna późnego (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNO, W KTÓRYM BRAK JEST WYRAŹNEGO ZARYSU SŁOJA, CO UTRUDNIA WYRÓŻNIENIE DREWNA WCZESNEGO I DREWNA PÓŹNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.113

ROZDZIAŁEK, PITU-PITU, EDYKUŁ, MERZYK GROBLOWY, ROZWIĄZŁOŚĆ, WIELKOŚĆ, HOBBYSTA, LENIUCH, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, NAIWNOŚĆ, CIAŁO, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, WZNIOS, BRAMKA, PODRÓŻ, MIKROOTOCZENIE, BUŁGARYSTYKA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, BEZDENNOŚĆ, PÓŁSFERA, ZAPORA, ŚWIETLÓWKA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, CIASNOŚĆ, PUNKT OGNIOWY, REPETYCYJNOŚĆ, ZEGAR KWARCOWY, WYBITNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, MANUFAKTURA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, WYBRANIEC, GABLOTA, PŁOMYCZEK, TEAK, ODKRYTY SZACH, ASTRONOMICZNA LICZBA, PLASTYKA, JĘZYK ISLANDZKI, PLEŚNIAK, DRASTYCZNOŚĆ, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, SPARTANKA, MIKROWENTYLACJA, WARSZTAT STRATEGICZNY, MLECZAN, MASA SPADKOWA, OBSZAR WIEJSKI, KONSERWATORNIA, RETROGRADACJA, OBRAZOWOŚĆ, PRZEWÓD JEZDNY, BABA, DOM, KALIFORNOZAUR, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, KLEJÓWKA, SKUBANIEC, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, TINGEL-TANGEL, MAGISTRALA, NIEWIEDZA, MANIFA, PODTYBINKA, MONILOFITY, SKLEPIENIE BECZKOWE, BYT ABSOLUTNY, SEZON, TEK, BOŻE NARODZENIE, CZUJNIK GENERACYJNY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, LODOWIEC SIECIOWY, RETIKODAKTYL, OBÓZ ZAGŁADY, METAL NIEŻELAZNY, RZAZ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, CHOROBA ZASADOWA, HAWAJSKI, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, TARCZOWCE, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, NALEPA, SIŁY POWIETRZNE, KONCHIOLINA, TOPIK, IDENTYCZNOŚĆ, GRUPA FOKUSOWA, NIEJEDNORODNOŚĆ, REDEMPTOR, WYNIOSŁOŚĆ, CUKIERNIA, EPICYKL, ZANOKCICA MUROWA, KAMELEON ŻYWORODNY, GNIAZDO, PASIECZYSKO, ROŚLINA CIENIOLUBNA, POSZLAKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, CHMIELOGRAB, JĄDRO, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, NACHWYT, DIODA PROSTOWNICZA, RAMA, LAKKOLIT, ABFARAD, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, GALIARDA, CHIŃSKI, STOPA PROCENTOWA, PORZĄDEK CIĄGŁY, CHOROBA PAGETA, ORYGINALNOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, POTENCJA, FANABERIA, OKNO STARTOWE, TRAWA KANARYJSKA, YAOI, OPIEKUŃCZOŚĆ, PRACOHOLIK, DWUMIAN NEWTONA, BRUTALIZM, KOLOR LUKOWY, KLATKOWIEC, PRZESADNOŚĆ, ZAPRZEDANIEC, RAKARNIA, SIŁA WYŻSZA, DOWÓD NIE WPROST, UKRAIŃSKOŚĆ, RYJEK, HISTORYZM, WSZECHMOCNOŚĆ, TABLICA PRAWDY, PLEBEJUSZ, HELIOFIZYKA, RENI, TRĄDZIK, SNOBISTYCZNOŚĆ, FRYSZERKA, ANTETONITRUS, ŁAŃCUSZEK, DREWNO, SUPERKLIENT, OKRES NIESKŁADKOWY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, LEGENDARNOŚĆ, WKŁUCIE CENTRALNE, NOCEK BRANDTA, KONWENT, REZERWA WALUTOWA, KUC SZETLANDZKI, KABINA STEROWNICZA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, AUTSAJDER, OLIGOKIFUS, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, OCZYSZCZALNIK, PASSE-PARTOUT, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, ŻÓŁTY KARZEŁ, BIRIANI, BEZROBOCIE UKRYTE, KOLEGIATA, PODGRZEWACZ, SZACHY AKTYWNE, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, SOCJOLOGIA OGÓLNA, LUŹNOŚĆ, POKOLENIE SANDWICZOWE, SIODŁO DAMSKIE, GARNIZON, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, NIEWYRAŹNOŚĆ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, SZAROWIPTERYKS, GRUBOSKÓRNOŚĆ, KINO DROGI, PODDAŃCZOŚĆ, MODRASZEK IKAR, KOLEJ LINOWA, UKŁAD JEZDNY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PAPROTKA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, METALOPROTEINA, PREFEKT APOSTOLSKI, TUNEL, SKLEP PAPIERNICZY, FIRMA, TAJNOŚĆ, AGREGATOR, ASYSTA, SINGLETON, DĘBINA, START MASOWY, NIECKA, ŁYSA PAŁA, ANTYHITLEROWIEC, RACJA, PRYWATNOŚĆ, ZRZESZONY, IMPULS, MONARCHIA, KOLEBKA, KATAGENEZA, NAWA GŁÓWNA, BEMOL PODWÓJNY, OCZODÓŁ, POCHWALSKI, TEOLOGIA BIBLIJNA, MISIO, CISZA RADIOWA, RELA, KACZKA, REPUBLIKA BANANOWA, NAMOLNOŚĆ, ŁOTEWSKI, BEZSENSOWNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, KWAS LIZERGINOWY, GNUŚNOŚĆ, OSINA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PODŁOŻE MALARSKIE, AMALGAMAT, TRATWA, SECESJONISTA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, PUSTY DŹWIĘK, WYJĄTEK, WOJOWNICZOŚĆ, ZWROTNOŚĆ, CYWILKI, CHUDZIĄTKO, ANALIZA CZYNNIKOWA, ZGODNOŚĆ, PIKNIK, POSŁUCH, AKCJA, SIEDZENIE, PĘCHERZ, LIPINA, AZYL DYPLOMATYCZNY, TIAMA, GBUROWATOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PŁAWICA, SKRYPTORIUM, GRUNTÓWKA, POROŚL, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, STOCZNIA, KONOTACJA, KSOBNOŚĆ, SITCOM, TAMA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, STUDIUM, RUBASZNOŚĆ, PRZYSTĘPNOŚĆ, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KORPORACYJNOŚĆ, SPUST, POKAZ, MUSICAL, KAMPUS, IDIOTYCZNOŚĆ, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, ADOPCJA, SADYSTYCZNOŚĆ, MERYTERIUM, IDIOFON, DZIEŃ, PELENG, SYNEKURZYSTA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, LICZEBNIK, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, RZEŚKOŚĆ, FACHOWOŚĆ, ŻÓŁW NOROWY, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, BIEDAK, WIGONIA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, NOŚNIK, UKRZYWDZONY, FASOLA SZPARAGOWA, ?BEZPRECEDENSOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNO, W KTÓRYM BRAK JEST WYRAŹNEGO ZARYSU SŁOJA, CO UTRUDNIA WYRÓŻNIENIE DREWNA WCZESNEGO I DREWNA PÓŹNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNO, W KTÓRYM BRAK JEST WYRAŹNEGO ZARYSU SŁOJA, CO UTRUDNIA WYRÓŻNIENIE DREWNA WCZESNEGO I DREWNA PÓŹNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE drewno, w którym brak jest wyraźnego zarysu słoja, co utrudnia wyróżnienie drewna wczesnego i drewna późnego (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE
drewno, w którym brak jest wyraźnego zarysu słoja, co utrudnia wyróżnienie drewna wczesnego i drewna późnego (na 28 lit.).

Oprócz DREWNO, W KTÓRYM BRAK JEST WYRAŹNEGO ZARYSU SŁOJA, CO UTRUDNIA WYRÓŻNIENIE DREWNA WCZESNEGO I DREWNA PÓŹNEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DREWNO, W KTÓRYM BRAK JEST WYRAŹNEGO ZARYSU SŁOJA, CO UTRUDNIA WYRÓŻNIENIE DREWNA WCZESNEGO I DREWNA PÓŹNEGO. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x