JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; JĘZYK UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRETOŃSKI to:

język z grupy brytańskiej (p-celtyckiej) języków celtyckich, którym posługują się Bretończycy w dolnej Bretanii; język uznany przez państwo francuskie za tzw. język regionalny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; JĘZYK UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.867

FILM WOJENNY, KIERZYNKA, KRATKA VICHY, CEFALOGLICYNA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, CHEMIA, MAJÓWKA, NIEKAPEK, PÓŁSFERA, PANEK, SINGEL, TANIEC BRZUCHA, WROTA, JAKUCKI, CUDOTWÓRCZYNI, TOR, AUDIOTEKST, MASA SPOCZYNKOWA, KWIATEK, PROMIENNOŚĆ, KOZA, KLINOPIROKSEN, MIĘKKOŚĆ, ALKILACJA, WYPAŁ, KASZANA, ŁOPATA, WYŚCIG, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, SILNIK GWIAZDOWY, STASIMON, QUEGAŃSKI, MAILOWANIE, UROLOGIA, OTWARCIE DUSZY, OBÓJ MIŁOSNY, MALAWI, BASEN MODELOWY, PISMO GRECKIE, TRABANT, KULON, SZKOLARSTWO, JĘZYK, URANIDOWATE, MAKROWIRUS, HAMULEC SZCZĘKOWY, PRZYCISK, TEREN ZALEWOWY, IUE, PRZECIEK, LIRA TURECKA, MONITORING, LIST OTWARTY, BORDER, JĘZYK IZOLUJĄCY, KREDYT ROLOWANY, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ODPŁYW, KSIĄŻĄTKO, BANALNOŚĆ, KWAZIKRYSZTAŁ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ARIANE, PRECYPITACJA, GEOFIT KORZENIOWY, OSAD, WAŻNOŚĆ, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, OBSŁUGA, BIDON, OUROBOROS, DÉJA VU, BICIE POKŁONÓW, HULA, DOM BOŻY, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, ZMAGANIA, RZĄD KOALICYJNY, TYPOGRAFIA, MEGAPOLIS, DZIWKA, MEMBRANA, SSAKI JAJORODNE, CHODY, HASTA, MASZT, ROZMÓWNICA, TEATR MUZYCZNY, DZIERŻAWCA, CZYNNIK NIECENOWY, MANIERYZM, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, SANDALIN, GWARANCJA, ŁOWCA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, PODŚWIADOMOŚĆ, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, KOSZT UTOPIONY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, DOSTRZEGALNOŚĆ, PRZESUWNIK, WEHRLEŃSKI, POZER, WYŁADOWANIE ULOTOWE, SZKARADZIEJSTWO, SKALENOEDR, PÓŁTUSZA, WĘŻYK, WYPRYSK KONTAKTOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, AZOTOX, PRZEJEZDNA, UT, ŁUK, PATRON, CEREMONIA HERBACIANA, GITARA, KĄPIEL SŁONECZNA, ROMANISTYKA, ARENGA, NADPRZESTRZEŃ, JAPOŃSKI, STYL IZABELIŃSKI, LUTNIA, MERMOZ, PSEUDOPALATUS, SZEREG NEPTUNOWY, MARSZ, ANTYKWARNIA, KONFERENCJA, OSTINATO, UJŚCIE, LISTWA, BIODOSTĘPNOŚĆ, KOSZT FINANSOWY, DEWOCJONALIA, SEPTYMOLA, AKT, KRÓTKOŚĆ, TINTA, TURANIE, OBSESJA, GARNEK, REPUBLIKA IRLANDII, MIEJSCE KULTU, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, LANOS, ENIGMATYCZNOŚĆ, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, KRATA VICHY, BIOLOG MOLEKULARNY, PRZYGASZENIE, ZAKŁADKA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, BATAT, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, JAJKO, ODDANIE, SECESJONISTA, PADWAN, MASA RELATYWISTYCZNA, RICERCAR, OŚWIETLENIOWIEC, SŁUP, SZKOPSKI, TONSURA, ODROSTY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, KANGNAZAUR, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, KŁOSEK, KOLUMNA MARYJNA, MIKROFILAMENT, SZMUGLER, EUPARKERIA, GRZYB SKALNY, ROZTWÓR BUFOROWY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, KANTOŃSKI, WIRUSY SSRNA(+), LEGWAN FRĘDZLASTY, STRAWNOŚĆ, URANOZAUR, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, ANTYCYKLON, RESTRYKTAZA, KWESTURA, REKLAMOWIEC, PRZESIEDZENIE, MIOPIA, ZAPRZĄG, FILOLOGIA KLASYCZNA, MALTAŃSKI, PETREL, PĘCINA, GWIAZDARZ, NIESTRAWNOŚĆ, NAPIERŚNIK, MAKAK JAPOŃSKI, POMÓR, PĘTLA NEFRONU, CHYLAT, BANIAK, HODOSKOP, PIERWORYS MAPY, PRZYPŁYW, NIEŚWIADOMOŚĆ, KRIOSAR, FELSUMA CZTEROPLAMA, OSIEMDZIESIĄTKA, CZŁON POŚREDNI, HIBERNACJA, KOMUNIKACJA, PRZEDNÓWEK, DZIEŃ, WYDARZENIE, ETOLA, POLESZUK, TERMOS BUFETOWY, PRZYTULIA, GOTOWALNIA, DOPPELGANGER, ZŁOTY RYŻ, PAGINATOR, FRENOLOGIA, STREFA PŁYWÓW, DERYWACJA FLEKSYJNA, ZADUPIE, NIEPARZYSTOKOPYTNE, SCHLANIE SIĘ, EPOKA GIERKOWSKA, WYNIOSŁOŚĆ, BORDER, ALBIGENSI, ANGEOLOGIA, FARTUCH, KLUCZ, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, SOLENIK, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, LAWINA DESKOWA, ŻOŁDAK, PUNKT NASTAWCZY, JAZ RUCHOMY, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, GRENADA, ROZPAD SKAŁ, SAMOZNISZCZENIE, ASCEZA, NASKALNIK, DNA, REPERTUAR, TRIALIZM, KAZUS, WCIĄGARKA, MAPA POZNAWCZA, KROWIENTA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, TETRIS, SUKCES REPRODUKCYJNY, USPOKOJENIE, PRODUKT GLOBALNY, FARERSKI, RATA BALONOWA, KHUZDUL, UNISONO, TRUFLA, STYLIKÓWKI, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, ASTROSPEKTROSKOPIA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, SPEŁNIENIE, KOMUNIZM, MAJAR, SZELF, ONKOLOGIA, FRAGMENTACJA PLECHY, ŁUK TĘCZOWY, STEROWANIE RĘCZNE, DIAKON, PRĘDKOŚĆ FALOWA, NAWAŁNIK RELIKTOWY, LOS, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, LAKTACJA, DRAWIDYJKA, SONDAŻOWNIA, KWIAT, OPÓR, SYLWETA, WROTA, ZAKŁADNIK, ŁUG, POPOVER, RUMIEŃ NAGŁY, ?IRREDENTYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; JĘZYK UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; JĘZYK UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRETOŃSKI język z grupy brytańskiej (p-celtyckiej) języków celtyckich, którym posługują się Bretończycy w dolnej Bretanii; język uznany przez państwo francuskie za tzw. język regionalny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRETOŃSKI
język z grupy brytańskiej (p-celtyckiej) języków celtyckich, którym posługują się Bretończycy w dolnej Bretanii; język uznany przez państwo francuskie za tzw. język regionalny (na 9 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; JĘZYK UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; JĘZYK UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x