ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ RÓŻNYMI ETAPAMI POWSTAWANIA DANEGO PRODUKTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUZJA PIONOWA to:

łączenie się przedsiębiorstw zajmujących się różnymi etapami powstawania danego produktu (na 12 lit.)FUZJA WERTYKALNA to:

łączenie się przedsiębiorstw zajmujących się różnymi etapami powstawania danego produktu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ RÓŻNYMI ETAPAMI POWSTAWANIA DANEGO PRODUKTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.959

AMEN, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, RELIGIOLOG, WYBLINKA, PUSZKA MÓZGOWA, PROMENADA, HUMOR, NAJEMNICTWO, OSŁONKA, CYKL JAJNIKOWY, JĘZYK WIETNAMSKI, JASTRZĘBIE OKO, ZŁOŻENIE UKŁONU, WIETRZENIE MECHANICZNE, SPŁYW, BUDOWNICTWO, SZMELC, TANY, ELEKTRONIKA, SYFON, UKRES, USKOK, ORTOPEDA, KIESZEŃ, PRĄD ZMIENNY, POKRZYK, TURANIZM, BOLSZEWICY, GIMNASTYKA, WIZAŻYSTKA, ZANOKCICA CIEMNA, MASŁO SHEA, MNIEJSZOŚĆ, LIGOWIEC, NOZDRZE TYLNE, NISZA NIWALNA, CHAŁTURNIK, LENIWCE DWUPALCZASTE, KAZUISTA, ZAPAŁKA, SOLUCJA, SKURCZ, IMIENNICTWO, SIATKOWIEC, CYKL, BEZPIEŃKA, PARK PRZEMYSŁOWY, TWARDY KARK, SPADOCHRONIARKA, CHODZĄCA DOBROĆ, PCHLI TARG, PILNOWACZ, GENERALICJA, CHEMOTROPIZM DODATNI, ANTYCIAŁO, PUNKT PODSŁONECZNY, PULPIT, PŁYWACZEK, UKŁAD ZAPŁONOWY, STROIK, RECEPTOR WĘCHOWY, KOŃ TORYJSKI, PASEK, NORMANDZKI COB, SKLEPIENIE PALMOWE, NAHUATL, WTYCZKA, KAMBUZ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, TECHNIKA OLEJNA, OTĘPIAŁOŚĆ, DYWIZJA, EFEKT RYGLA, WZW E, POPŁUCZYNA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, SZAROZIEM, DRUGI OFICER, PRASOŁ, MECHANIKA TEORETYCZNA, CIECZ WYCZERPANA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, OFIERSKI, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, INTUICYJNOŚĆ, GONG, KK, KOMBAJN ŚCIANOWY, WYŻYNY, PŁETWA, BOMBA KOBALTOWA, TELEMARK, KLERYK, GNIAZDO, ALIENACJA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, INTERNACJONAŁ, EGZOTYK, STATEK GŁĘBINOWY, LABORANT, FEBRA, GŁOS ELEKTORSKI, PULSARY, NERWICA NIEDZIELNA, GANGSTERYZM, LITERATURA PIĘKNA, ATASZAT, ROBOTY PRZYMUSOWE, BROSZA, KRATKA, ENTEROBAKTERIA, PESTO, BIOCENOZA, STARY MALUTKI, INOKULACJA, WSPÓŁMAŁŻONEK, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, DETEKTYW, TWORZYWO, PRZESYŁ, KUŹNIA, TELEWIZORNIA, KAPILARA, PRZEBITKA, CZYTANKA, IMMUNOHEMATOLOGIA, KOKORNAK, LICZBA HITTORFA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, MASELNICZKA, NAUKI GEOLOGICZNE, NATARCZYWOŚĆ, ŻAŁOBA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, FURA, ZAPALNOŚĆ, ANARCH, PANOWANIE, KOMEDIA NISKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, GWAJAK, ROZETKA, GALERIA HANDLOWA, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, JANOWIEC, CIT, WIEŻA STRAŻNICZA, KOSZATNICA, PRZEPĘD, NASIONO, LUFA, INKUBATOR, POKŁAD GÓRNY, KROWIENTA, WILAMOWSKI, EKONOMIA POLITYCZNA, ORTOPTYCZKA, GANGSTER, MIS, AFEKTYWNOŚĆ, POROŚLE, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, TAMANDUA, BANAN, GHUL, REGENERATOR, WYŚWIETLARNIA, SOŁTYSTWO, PODŁOGA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, REPOZYCJA, AERODYNAMIK, OBRONA PIRCA, PIES OZDOBNY, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, GARDEROBIANA, ZAPITKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ULICA, UPOMNIENIE, ODSTRZAŁ, MIARKA, LETARG, KONSTRUKCJA SOCHOWA, STADION, ZAKON, FRANCA, JAKOŚĆ, FLASZECZKA, INDOEUROPEJCZYK, MAFIJNOŚĆ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, PŁOCHLIWOŚĆ, PANDAN, OGNISKO, KONCHYLIOLOGIA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, CZTERY DESKI, SPORT ZIMOWY, KAPITALISTA, WKŁAD GRUNTOWY, KARALNOŚĆ, TŁO, STYL DORYCKI, TAFTA, GIMNASTYKA, CEGLARKA, PARA MINIMALNA, WICEHRABIA, KRATA, LEŃ, ARENGA PIERZASTA, LUZACKOŚĆ, RELIGIA, POMYŁKA FREUDOWSKA, KOMPLEKS, MOSTOWNICZY, PŁUG, FISZA, UBYTEK, WYBIELENIE, CROSSING-OVER, KALCYFIKACJA, FUNKCJA BORELOWSKA, HARMONIJKA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, WARSTWA PERYDOTYTOWA, SANKCJA, WIELORASOWOŚĆ, NIEPOCHWYTNOŚĆ, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, SETKA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, KARLIK ŚREDNI, KABOTAŻ, STACJA NASŁUCHOWA, ANTROPONIMIA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, SZCZELINA DYLATACYJNA, RAMFORYNCHUSY, HARMONIJKA, OBJĘTOŚĆ, JĘZYK GURAGE, LINA RATUNKOWA, JEDENASTKA, ESPADRYLA, CHRABĄSZCZ, KOK, LIBRA, ŁOWCA, KWAS, STARA MALEŃKA, ZMROK, SOLARKA, LOSOWOŚĆ, HULK, TEKSTUALNOŚĆ, FARBIARSTWO, HIPERFOKALNA, JĘZYK KREOLSKI, PROCES NIEODWRACALNY, NASYCALNIA, PIEC WAPIENNY, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, BEZGRANICZNOŚĆ, NARAMIENNICA, CZUJNIK GENERACYJNY, RÓŻOWE OKULARY, ZAZDROŚĆ, DYDAKTYKA OGÓLNA, SILNIK GAŹNIKOWY, FIZA, ZWORKA, PLAMKA FORDYCE'A, SOCJOLOGIA RADYKALNA, AFRYKATA, KURA DOMOWA, NIEDBAŁOŚĆ, ELEKTRONOWOLT, SIATKA, DINODONTOZAUR, FILM WOJENNY, WAMPIREK, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, BAJCIK, JARZYNIAK, KORONIARZ KOŃCATY, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, LIŚCIENIE, HARMONIA, SZKLANKA, FLISAK, KRATA VICHY, PAREMIOGRAF, BULIONER, LITRÓWKA, ?SEKRETARZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ RÓŻNYMI ETAPAMI POWSTAWANIA DANEGO PRODUKTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ RÓŻNYMI ETAPAMI POWSTAWANIA DANEGO PRODUKTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUZJA PIONOWA łączenie się przedsiębiorstw zajmujących się różnymi etapami powstawania danego produktu (na 12 lit.)
FUZJA WERTYKALNA łączenie się przedsiębiorstw zajmujących się różnymi etapami powstawania danego produktu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUZJA PIONOWA
łączenie się przedsiębiorstw zajmujących się różnymi etapami powstawania danego produktu (na 12 lit.).
FUZJA WERTYKALNA
łączenie się przedsiębiorstw zajmujących się różnymi etapami powstawania danego produktu (na 15 lit.).

Oprócz ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ RÓŻNYMI ETAPAMI POWSTAWANIA DANEGO PRODUKTU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ RÓŻNYMI ETAPAMI POWSTAWANIA DANEGO PRODUKTU. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x