SUROWIEC, Z KTÓREGO ROBI SIĘ COŚ INNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWORZYWO to:

surowiec, z którego robi się coś innego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUROWIEC, Z KTÓREGO ROBI SIĘ COŚ INNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.588

GROSZKI, NACZYNIAK GRONIASTY, VIANI, DÓŁ, REPETYCYJNOŚĆ, NOWOŚĆ, DIPLONT, WIARA, RODZINA NUKLEARNA, POUFNOŚĆ, ŻABA OWCZA, KULA U NOGI, ALEGORYCZNOŚĆ, ENEOLIT, ŻEGLARZ, MAKROWIRUS, RANEK, PISUM, ROKOWANIA ZBIOROWE, AMATOR, ŁUSKA, PRAWOZNAWCA, GEN SKACZĄCY, ZAPRZĄG, MAMUT WŁAŚCIWY, SALA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, PŁETWA, STABILIZACJA, AKCELERATOR CYKLICZNY, USZCZYPLIWOŚĆ, OSIOWIEC, TEREBINT, PRODUKT, CAŁY TON, REZERWACJA, GLOBUS, WŚCIK DUPY, USŁUGOWOŚĆ, PONDERABILIA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, CUKIER, KUZYNKA, ERPEG, PRZYROST, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, SPRAWA, POTOP, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, OBRONA, ROZEDMA PŁUC, OŚ PORTALOWA, ORGANOLOGIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, REAKCJA NIEODWRACALNA, BUT NARCIARSKI, KOSMOGONIA, ZARZUELA, WĘDROWNOŚĆ, OPÓR, PORĘCZ, SZARPANKA, PLOTER GRAWERUJĄCY, DROŻYZNA, SZCZELINA SKRZELOWA, SPREJ, KORELACJA ELEKTRONOWA, BEZPOWROTNOŚĆ, NAUKI GEOLOGICZNE, RADIOTECHNIK, PRZYRODA, WODOTRYSK, KAWALERIA, AUTYZM, TETRAPTYK, TĘTNICA NERKOWA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, CIENNIK, DOWÓD WPROST, RZECZY OSTATNIE, CIASTO DROŻDŻOWE, MNIEJSZOŚĆ, POKARM, SIATKA, SKALENOEDR, CIŚNIENIE STATYCZNE, STAROINDYJSKI, MACICA PERŁOWA, PERSONALNIK, GONIEC, JEDENASTKA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, WORECZEK, WYPADEK, MAKROELEMENT, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, GATUNEK AGAMICZNY, ANTROPONIMIA, MORFOFONEMIKA, EPICYKL, SUWEREN, BLUFFIARZ, TOLERASTA, STEEL PAN, SOS MUŚLINOWY, WYRAZ BLISKOZNACZNY, SZKŁO OPTYCZNE, REPERTUAR, RESZTKA, PRÓG WYBORCZY, B, NIECZYNNOŚĆ, EKSPRES, MARCHEW, BIAŁY WIERSZ, TUNEL, PERLATOR, DETEKTOR JONIZACYJNY, MIETLORZ, RÓJKA, KOMORA PŁYWAKOWA, CIASTO, ZGODA, WCIOS, KONFORMER, MECHANIKA KONSTRUKCJI, BUDOWNICTWO, MARUDA, SEJM, USTALENIE, MALUCZKOŚĆ, TEORIA HOMOTOPII, KONCEPTUALIZM, UCHWYT, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, IZOMER OPTYCZNY, MATERIAŁ, BOROWINA, MAZUR, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, FILEMON BIAŁOKARKOWY, LANE CIASTO, KAMORA, SZWARCOWNIK, TŁO, ŻUŁAWA, PRZYKRYCIE, ANGLISTYKA, ANIMIZM, GUFFA, WYMÓG, POWIEŚĆ KRYMINALNA, ANTYKWARNIA, KULTURA TRZCINIECKA, HERMENEUTYKA, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, TOŃ WODNA, KONWENCJONALIZM, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, MAJÓWKA, TEBY, GOŁĄB POCZTOWY, DWUWARSTWOWOŚĆ, CZĘSTOKÓŁ, ZAPASY, ATRAKCJA, SZTURMAK, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, PROTETYKA, INTERLINGWISTYKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, FILOLOGIA ANGIELSKA, KOLEGIUM, KLASA, EROZYJNOŚĆ, METEORYT KAMIENNY, OSTRONÓG, GĄSKA ZDRADLIWA, NAROST, MESA, JAJKO W KOSZULCE, CHOROBA GAMSTORP, PARAMAGNETYK, DOSTĘP, STAROGERMAŃSKI, NAPROMIENNIK, MAJACZENIE, FRONT, ZASADA, STYLISTA, SAMOLOT, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, IRONIA ROMANTYCZNA, BILBORD, JEDNOPARTYJNOŚĆ, NIEOCZEKIWANOŚĆ, JĄDRO, HIPERPOWIERZCHNIA, FIGIEL, NAZWA SYSTEMATYCZNA, DUOLA, NIEPOKALANEK, KARATE, METRUM, ZIELENICE WŁAŚCIWE, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, GATUNEK ZAWLECZONY, NAPRĘŻACZ, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SITCOM, WYKRZYKNIK, ROZMNOŻA, PLENER, MATERIALNIA, DOROŻKARSTWO, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, BEZPIECZNY SEKS, GWIAZDOR, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, UTLENIANIE, DAMA, OFIARODAWCZYNI, MIGELITKA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, AFGAŃSKI, WIDZENIE PERYFERYJNE, PERILLA ZWYCZAJNA, PODKOWA, RYSUNKI, STACJA TRANSFORMATOROWA, STARODAWNOŚĆ, CECHA RECESYWNA, OLEANDER, OŚRODEK, EPONIM, RÓŻNOPAZURKOWCE, DŹWIGNICA LINOTOROWA, ŻAKINADA, COUNTRY ALTERNATYWNE, MIECZ BASTARDOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, ANTECEDENCJA, INSTALATOR, WYNAJMUJĄCA, EPOLET, OBJAŚNIENIE, FILOLOGIA ROMAŃSKA, MEDYCYNA PALIATYWNA, GOŚCIU, DZWONY RUROWE, CYNA, TRANSFUZJOLOGIA, DRUCIARZ, RATOWNICTWO GÓRNICZE, SUWNICA BRAMOWA, PANŚWINIZM, GRADACJA, WINNICA NABOTA, TRAWERS, AMFIBIA, ESKADRA, HISTORIA, SKRZYWDZONY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, SZYMEL, INWARIANT, GAŁĘZATKA KULISTA, TUALETA, ARANŻACJA, ANUSZKIEWICZ, OPIS, SPISYWACZ, ŻĄDŁÓWKI, SZKATUŁA, GRUSZKA, SZESNASTKA, LUTNIA, MÓJ, POJAZD GĄSIENICOWY, FILOLOGIA KLASYCZNA, MIESZACZ, WITAMINA B6, ELEKTORAT, OSTROŚĆ, KOSA, KUPLER, TRACKLISTA, SCYT, MIMEZJA, PRZYSADKA MÓZGOWA, PREPER, TYFLOPEDAGOGIKA, RUTENISTYKA, ?TLENOWODÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUROWIEC, Z KTÓREGO ROBI SIĘ COŚ INNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUROWIEC, Z KTÓREGO ROBI SIĘ COŚ INNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWORZYWO surowiec, z którego robi się coś innego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWORZYWO
surowiec, z którego robi się coś innego (na 8 lit.).

Oprócz SUROWIEC, Z KTÓREGO ROBI SIĘ COŚ INNEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SUROWIEC, Z KTÓREGO ROBI SIĘ COŚ INNEGO. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast