JEDNA Z RAS KONIA DOMOWEGO, BRAZYLIJSKA ODMIANA MANGALARGI; RASA TA ROZWINĘŁA SIĘ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ Z KONI SPROWADZONYCH W XV WIEKU PRZEZ HISZPANÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CRIOLLO to:

jedna z ras konia domowego, brazylijska odmiana Mangalargi; rasa ta rozwinęła się w Ameryce Południowej z koni sprowadzonych w XV wieku przez Hiszpanów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z RAS KONIA DOMOWEGO, BRAZYLIJSKA ODMIANA MANGALARGI; RASA TA ROZWINĘŁA SIĘ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ Z KONI SPROWADZONYCH W XV WIEKU PRZEZ HISZPANÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.311

PŁOMYK, RASKOLNICY, TIOMERSAL, SIATKA, WCZASY PRACOWNICZE, RASZPLA CIERNISTA, ŚWINIA DOMOWA, EPACHTOZAUR, KLASTER, MECHANIKA PRECYZYJNA, PŁOMYKÓWKA DUŻA, WIBRACJA LABILNA, INDIANIN, CHWYT PONIŻEJ PASA, TURANIZM, BEHAWIORYZM, MINIMALIZM, NOOSFERA, KUC DARTMOOR, PARTIA WIEDEŃSKA, MEDYCYNA PERSONALNA, SYMBOLIZM, PARZYDŁO LEŚNE, AIREDALE TERRIER, HORMON TROPOWY, PROJEKT TECHNICZNY, SKOCZNIA NARCIARSKA, FREE JAZZ, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, OPIEKA SPOŁECZNA, POKRZYK, PONDERABILIA, MAJORAT, SKRZYWDZONY, AKCELERATOR CYKLICZNY, BLOK, ZAWÓD, SERNICA, GALECHIRUS, TEREN, LAPILLI, RODNIA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, WOŁGA, DZIAŁANIE PRAWNE, NALEPA, MOC WYTWÓRCZA, FOTOGRAFISTA, BIEG ZJAZDOWY, WRAŻENIE, UFNOŚĆ, GROCH ZWYCZAJNY TYPOWY, IRONIA ROMANTYCZNA, GEODEZJA SATELITARNA, KURDYJSKI, JONATAN, KOBYŁA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, PACZKA, PETRYFIKACJA, ABAJA, ASZKENAZYJCZYK, LANOS, JELITO CZCZE, BIAŁY TRĄD, ARPEGGIO, RZEMIEŚLNIK, ŚLEPE ŹRÓDŁO, PIEC KOKSOWNICZY, SROM, PROPAGACJA, DŻIHAD, NAPAD, RAGDOLL, RÓW TEKTONICZNY, FUNDUSZ STRUKTURALNY, NEPALI, GAZ ZIEMNY, KATEGORIA OPEN, TRENT, KANCELISTA, WIELOETATOWOŚĆ, GUMA NATURALNA, NASTAWNOŚĆ, KANTALUPA, DOM GRY, BIAŁY MARSZ, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, AIDS, ALERGEN WZIEWNY, KLUSKA KŁADZIONA, OCHRONA KATODOWA, PRZYBYTEK, MUCHA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, TEILERIOZA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, LOK AGNESI, ANALIZA WYPUKŁA, KANTORIA, ASTROFOTOMETRIA, PIĘTKA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, AMBER GOLD, AMADYNA, KRATA VICHY, MYSZ ZAROŚLOWA, POLNIK ŚNIEŻNY, RÓŻNICOWANIE SIĘ, CEMENTOWE BUTY, BIAŁA SALA, ZASPOKAJANIE, BLOK SOCJALISTYCZNY, KODYFIKATORKA, MIGRACJA PLANETARNA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, SAMOLOT KOSMICZNY, UKŁAD ODNIESIENIA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, ORZEŁ, NERW CZASZKOWY, MUNDANIA, EKSPERT, MIESIĘCZNIK, NIEDOPUSZCZENIE, LAPIS PHILOSOPHORUM, NAKŁADKA, MELANODERMA, CHEMIA NIEORGANICZNA, BAS, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KIOGA, MOŁOTOW, NIEJEDNORODNOŚĆ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, JASZCZURNIK, LANDKNECHT, URZĄDZENIE WYJŚCIA, SIAD TURECKI, BERŁO SZTYLETOWE, KAMERA FILMOWA, ZASTAWKA MITRALNA, PLOTER ROLKOWY, RUTYNIARZ, METODY, SPONTANICZNOŚĆ, PUSTY DŹWIĘK, PARAZYTOZA, NAMIOTNIKOWATE, TEKSTYLNY, SKAUT, PRZESZYCIE, MOSTEK SCHERINGA, EMALIA, OPOS CZARNOBARKI, GALOP, WAŁ, BŁYSK, KOCIE OKO, GŁOS, TARCICA, RYSUNEK, STAROPANIEŃSTWO, DZIENNIK, TABLICZKA MNOŻENIA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, PRE-PAID, WYSOWA, OGNIK SZKARŁATNY, FRANK, GRUDA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, POKUTA, USZKO, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, GRONINGER, ZDZIADZIENIE, AUTSAJDER, KONFORMER, LINIA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, LWIATKA, CHOROBA KESONOWA, EODICYNODON, JĄDRO ŚLIMAKOWE, KABEL, DINUKLEOTYD, GEEK, CASTOR, ATRAPA, MOŻNOWŁADZA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, MRÓWKOJAD TRÓJPALCZASTY, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, GNIAZDO, DISC JOCKEY, TROCZEK ZGINACZY, MIKROKOMÓRKA, CASUS, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, SOLNICZKA, BAWÓŁ MINDORSKI, ALIENACJA POLITYCZNA, SPRZEDAŻ, ZATRWIAN, KORBA, MOSKIT, KORZENIONÓŻKA, NATRĘCTWO, BIOSFERA, INKOHERENCJA, AUDIOTEKST, HARMONIJKA USTNA, CHOROBA TAYA-SACHSA, ZAPALNOŚĆ, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, DYM, KOKSIAK, BARWA OCHRONNA, ZESPÓŁ DRAVET, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, NAWIS, GRZEBIEŃ, PÓŁŚWIATEK, CIELĘ, ROLLER, WEKTOR WAHADŁOWY, EKSPRES, CEGŁA LICÓWKA, TYGIEL, PODKŁAD GEODEZYJNY, ASTROLOG, NEOROMANTYZM, KONTRABANDZISTA, WAGA SZALKOWA, PARTNERKA, ZOROASTER, BIAŁA GORĄCZKA, RAFA, DZIECKO ULICY, PATCHWORKOWIEC, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NEFROLEPIS WYSOKI, TOLERASTIA, ZŁOTY DEWIZOWY, POLEROWACZ, KOLORYMETRIA, TEŚCIK, OWCA, PARAWANING, TEST SPRAWNOŚCIOWY, ARANŻACJA, WINNIPEGOSIS, MAHDI, LITRÓWKA, FAUST, ZNAK, ALBATROS WĘDROWNY, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ŻABY POŁUDNIOWE, KABACZEK, ZYGOTARIANIN, TABU MILCZENIA, KAKAO, PRAWORĘKI, OSKARŻENIE, LAMPA DAVY'EGO, HARD PORNO, ŚWISTEK, JESIOTR, ODRUCH BEZWARUNKOWY, POLATUCHA OLBRZYMIA, EMPIRYZM BRYTYJSKI, PŁYN STAWOWY, FIFKA, PLEBS, SZAMPION, TANIEC CHARAKTERYSTYCZNY, CEMENTACJA, SZAROZIEM, KAMERTON WIDEŁKOWY, BUTELKA, ALTERNARIOZA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, DŻIG, TELEFON ZAMIEJSCOWY, GILOSZ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, KATAFALK, GASTRONOM, ANODA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, NEGACJONISTA, ZDERZENIE CZOŁOWE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, COCKTAIL, PRZEPUKLINA RICHTERA, ?DIEREZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.311 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z RAS KONIA DOMOWEGO, BRAZYLIJSKA ODMIANA MANGALARGI; RASA TA ROZWINĘŁA SIĘ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ Z KONI SPROWADZONYCH W XV WIEKU PRZEZ HISZPANÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z RAS KONIA DOMOWEGO, BRAZYLIJSKA ODMIANA MANGALARGI; RASA TA ROZWINĘŁA SIĘ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ Z KONI SPROWADZONYCH W XV WIEKU PRZEZ HISZPANÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CRIOLLO jedna z ras konia domowego, brazylijska odmiana Mangalargi; rasa ta rozwinęła się w Ameryce Południowej z koni sprowadzonych w XV wieku przez Hiszpanów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CRIOLLO
jedna z ras konia domowego, brazylijska odmiana Mangalargi; rasa ta rozwinęła się w Ameryce Południowej z koni sprowadzonych w XV wieku przez Hiszpanów (na 7 lit.).

Oprócz JEDNA Z RAS KONIA DOMOWEGO, BRAZYLIJSKA ODMIANA MANGALARGI; RASA TA ROZWINĘŁA SIĘ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ Z KONI SPROWADZONYCH W XV WIEKU PRZEZ HISZPANÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEDNA Z RAS KONIA DOMOWEGO, BRAZYLIJSKA ODMIANA MANGALARGI; RASA TA ROZWINĘŁA SIĘ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ Z KONI SPROWADZONYCH W XV WIEKU PRZEZ HISZPANÓW. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x