GŁÓWNY PRZEŁOŻONY ZAKONU WYBIERANY PRZEZ KAPITUŁĘ NA KILKA LAT LUB DOŻYWOTNIO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GENERAŁ to:

główny przełożony zakonu wybierany przez kapitułę na kilka lat lub dożywotnio (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GENERAŁ

GENERAŁ to:

najwyższy przełożony w niektórych zakonach katolickich; wybierany przez kapitułę i sprawujący władzę nad wszystkimi jednostkami administracyjnymi danego zakonu na świecie (na 7 lit.)GENERAŁ to:

urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej (na 7 lit.)GENERAŁ to:

oficer wojskowy wysokiego stopnia (na 7 lit.)GENERAŁ to:

zjazd posłów, których wybrano na sejmikach ziemskich, oraz senatorów z danej prowincji (na 7 lit.)GENERAŁ to:

wysoki stopień wojskowy (na 7 lit.)GENERAŁ to:

oficerski stopień wyższy od pułkownika (na 7 lit.)GENERAŁ to:

Władysław Anders (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁÓWNY PRZEŁOŻONY ZAKONU WYBIERANY PRZEZ KAPITUŁĘ NA KILKA LAT LUB DOŻYWOTNIO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.020

GLUKOMETR, KAPRYS, PELHAM, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KILOŃSKA, MARENGO, ZANZA, CZAJKA, PANTOGRAF, LINIA ZABUDOWY, GADZINA, MELILIT, OBUDOWA, PUCHAR, MARYNARCZYNA, CZARNA LISTA, OTWÓR, TROP, POJEDYNKA, DZIANET, WATOLINA, MODRASZEK ALKON, DZIEJOPISARSTWO, DŁUGIE RĘCE, AGAR, KAMIENICA, OBRAZA MAJESTATU, AIDS, PODMALÓWKA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, STACJE ZLEWNE, KREACJONIZM, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, ALUZJA, KRÓLEWNA, GTA, SYPIALKA, CZERWIENIDŁO, MOPS, ZASTRZALIN, KUBRAK, MYCKA, PIÓROSZ PIERZASTY, KARIN, KOŹLAK, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, ZAŁOM, CANZONETTA, MATERIAŁ MORENOWY, KŁUSAK FRANCUSKI, NIEŚPIESZNOŚĆ, PROCES BUDOWLANY, WISIOREK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, OBLECH, MAKATKA, DEASEMBLER, LEE, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, LEPTOSPIROZA, TURNIA, MENTYK, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, JEZIORO POLODOWCOWE, ANTYDOGMATYZM, RÓG, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, BAGNO, REGUŁA MINIMAKSU, NAZGULE, SOWIECKOŚĆ, DYFUZJA KULTUROWA, RODODENDRON, SOCZEWKA SCHODKOWA, BACHMAT, HISZPAŃSKI, POWIEŚĆ SCI-FI, PĘTO, ŚLIWKA, GREK, PIEC OPOROWY, DZIEDZICZNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, EKLER, KOCIE OKO, RUNA, DOZA, DYNAMIZM, ODRA, OPIEKUŃCZOŚĆ, AKSAMIT, OWICYD, WANIENECZKA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, SEZONOWIEC, WYCISKANIE, FLAMAND, DROGA, CHONDRYT WĘGLISTY, TYGRZYK PASKOWANY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, LOBOTOMIA, POBIAŁKA, ANTYUTLENIACZ, FUTURE, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, PRZEWIJAK, FATAMORGANA, PODWODA, SELSYN, MIEJSCE, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KATAFALK, RESTRYKCJA, SEJMIK RELACYJNY, ALDEHYD, DUMA, DZIAŁOWIEC, BIEG PRZEŁAJOWY, WODZIK, SOLANKA, ZATOR, GRYLAŻ, SILNIK SZEREGOWY, EMOTIKONA, KASETA, ENCEFALOPATIA, ABNEGATKA, TULEJA, KOSMOGONIA, JĘZYK, REWITALIZACJA, ZIEMIA ODNIESIENIA, ABLEGAT, RATYSZCZ, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, INTENSJONALNOŚĆ, GWIAZDKA, BELKOWANIE, GIMNASTYKA MÓZGU, PATENA, WARP, NARY, INSTRUMENT MECHANICZNY, ODSYP, PIEPRZ, ILUZJA PIENIĄDZA, DYSTYCH, SZÓSTY, TUNIKA, GLORYFIKATOR, POGROM, KASZA JAGLANA, DALMIERZ OPTYCZNY, PROMIENIOWANIE ALFA, LABIRYNT, DRINKER, RESPIRATOR, PROTEST SONG, STREFA BUFOROWA, PRYMUS, KURS, KANCLERZ, PARALAKSA, STANCA, TRZYMAK, FRYZ, GŁOS, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PAŹDZIERZ, PAROWCZYK, CURRY, KREDYT REDYSKONTOWY, BAŃKA, MNOŻNA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, HISZPANKA, NAMIESTNICZKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, STEN, REFREN, WIATRY, JAGLANKA, KREDYT POMOSTOWY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, DRUŻYNA, REGENERAT, SAKPALTO, TRANSURAN, AKSJOMAT PASCHA, KATEDRA, MELASA, EGZAMIN POPRAWKOWY, NEKTAR, SZELF, COŚ, DEKANTER, ALEC, AKTYWISTA, TELEFONIA STACJONARNA, STALLE, CLIO, NIEPOKALANEK MNISI, CHOROBA WENERYCZNA, BÓR, SALCESON, SINICE, DŻINA, JARMULKA, ZRANIENIE, SYSTEM ALARMOWY, AUSZPIK, MUZA, FRYWOLITKI, PASMO, ADAPTER, ŚRODEK MASY, GARNITUR, INOKULACJA, GRUSZKA, MISJONARZ, FLUID, KUC FELIŃSKI, WYMÓG, PARYTET, JAMRAJ BRUNATNY, ABORDAŻ, EGZEKUCJA KOMORNICZA, CZOŁÓWKA, SYMBOLICZNOŚĆ, CIOTECZNY DZIADEK, ODRA, SUBSTRAT, KONTRASYGNATURA, METODA AGLOMERACYJNA, LARYNGEKTOMIA, KNAGA, METAL NIEŻELAZNY, TASIEMCE, KISZONKA, AGROGAZ, AUDIOTEKST, GŁOWACZ, KIERAT, UMOWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, JĘZYK, KLASTER DYSKOWY, FUNDUM, WATRUSZKA, DZIAŁANIA, AGAT MSZYSTY, GERRYMANDERING, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, SUBLIMATOR, NIEZAMOŻNOŚĆ, OŚ STRZAŁKOWA, REDINGOT, ZASTÓJ, GLYPTODON, KREW, NORICUM, KASTYLIJSKI, PODKULTURA, KOŃ, OUTSIDER, SŁODKOŚĆ, KARTKA, GOTOWALNIA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, CIOS, DOBRO, ROZRZUTNIK, KROKIET, BOCIANIE GNIAZDO, KĄT OSTRY, ŁAPEĆ, KARA ŁĄCZNA, INWERT, TYRANEK, ZŁOCIENICE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, BOSCH, ORDA, DZIELNIK, ZAKON KLERYCKI, OWALNICA, ŚMIECH, PIERÓG, NOTOWANIE CIĄGŁE, KARIOLKA, KARKÓWKA, MOC CZYNNA, PRZEKOZAK, FRANCISZKANKA, WSTRZYMANIE, NACIEK, PRZEMYSŁÓWKA, ?SPOTKANIE MODLITEWNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁÓWNY PRZEŁOŻONY ZAKONU WYBIERANY PRZEZ KAPITUŁĘ NA KILKA LAT LUB DOŻYWOTNIO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁÓWNY PRZEŁOŻONY ZAKONU WYBIERANY PRZEZ KAPITUŁĘ NA KILKA LAT LUB DOŻYWOTNIO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GENERAŁ główny przełożony zakonu wybierany przez kapitułę na kilka lat lub dożywotnio (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GENERAŁ
główny przełożony zakonu wybierany przez kapitułę na kilka lat lub dożywotnio (na 7 lit.).

Oprócz GŁÓWNY PRZEŁOŻONY ZAKONU WYBIERANY PRZEZ KAPITUŁĘ NA KILKA LAT LUB DOŻYWOTNIO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - GŁÓWNY PRZEŁOŻONY ZAKONU WYBIERANY PRZEZ KAPITUŁĘ NA KILKA LAT LUB DOŻYWOTNIO. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast