DOLINA PRZEKSZTAŁCONA PRZEZ LODOWIEC, KTÓREJ PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYPOMINA LITERĘ U O STROMYCH ZBOCZACH I POSZERZONYM, DOŚĆ SZEROKIM DNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOLINA U-KSZTAŁTNA to:

dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 17 lit.)ŻŁÓB LODOWCOWY to:

dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 13 lit.)ŻŁÓB POLODOWCOWY to:

dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLINA PRZEKSZTAŁCONA PRZEZ LODOWIEC, KTÓREJ PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYPOMINA LITERĘ U O STROMYCH ZBOCZACH I POSZERZONYM, DOŚĆ SZEROKIM DNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.651

STRUKTURA DECYZYJNA, RAPTULARZ, KOMORA, FANDANGO, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, TEREN ZALEWOWY, INKRETYNA, PĘPEK, SAN, PUŁAP STATYCZNY, SPRZĘT MECHANICZNY, ŁUK DŁONIOWY, OSUTKA SOSEN, MECHANIZM OBRONNY, ŻAL, WSKRZESICIEL, CUCHA, SADOWNICTWO, CELOWNIK, RAFA, WYDMUSZKA, TURANIE, DUJKER MODRY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, RENTA, WYDATEK INWESTYCYJNY, AUTOTOPAGNOZJA, BEZCZASZKOWIEC, OCEANNIKI, GMINA GÓRNICZA, ŁODYGA, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, NIDA, MURZYŃSKI, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, LIST INTENCYJNY, DWUDZIESTA CZWARTA, SPRZEDAŻ, ROBUR, CHAŁUPNIK, KÓŁKO I KRZYŻYK, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, ZBAWICIEL, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, KAMIEŃ OZDOBNY, KANAŁ NADGARSTKA, BLOKADA EKONOMICZNA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, PANEK, OBŁÓG, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, CZEK PODRÓŻNICZY, GAŚNICA PIANOWA, REDYNGOT, TOMIZM, FALA RADIOWA, BÓBR RZECZNY, MIETLORZ, LICENCJA OTWARTA, PEDOGENEZA, SZENILA, PARALIZATOR, PIRAMIDA, UMOWA SPONSORSKA, ŻALE, STROJNICA, WODA POZAKLASOWA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ZŁOTA KSIĘGA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KOŁOMYJKA, IMMUNITET KONSULARNY, UMOWA ADHEZYJNA, KASTANIETY, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, REMUDA, WYROK, GRAMATYKA GENERATYWNA, STYL KOLONIALNY, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, SŁUPOZĘBNE, CHYLUS, ŁAWA, RDZEŃ GRAFU, CZARCIE KOŁO, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, NACZÓŁEK, KOLCZATKA, FLEGMA, GILOTYNA HUME'A, GALIA, ŻYZNOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, OPTYKA, KRÓCIEC, GUNIA, PRÓG RZECZNY, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, PALIUSZ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, PIOTR APOSTOŁ, BUŁGARYSTYKA, POSTĘPEK, WŚCIK DUPY, SZCZELINA LODOWCOWA, MUS, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, CHODNIK MINOWY, INŻYNIERIA WIEDZY, STOPIEŃ TURBINY, GRZECH PIERWORODNY, FERRARI, OBRAZA MAJESTATU, BRIENZ, WSPÓLNY CZYNNIK, CZUCHA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZARZUTKA, TERCJA, KREDYT ROLOWANY, AMFIUMA DWUPALCZASTA, POLEWA, WARTOŚĆ NOMINALNA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, PIEŃ WULKANICZNY, FUNDUSZ STRUKTURALNY, PODSYP, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, GÓRSKA, NERWICA WEGETATYWNA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, PŁASZCZYZNA S, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, SŁONECZNOŚĆ, PRZYŁBICA, WAŁ BRZEGOWY, OLEJ RYCYNOWY, MODERATOR, SZAROTA NORWESKA, MOSTOWNICA, PARAPETÓWKA, ŁAŃCUSZEK, POLĘDWICA SOPOCKA, WIDEOROZMOWA, OPONA RADIALNA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, NAZGUL, LINIA GEODEZYJNA, MAHAWANSA, MUCHA, ARAGOŃSKI, KRYPTOKOMUNIZM, AWERROIZM, KIMONO, PODUSZKOWIEC, CIĘCIA BUDŻETOWE, PRAWO KARNE PROCESOWE, ZAMIEĆ, ŚWIADECTWO, SPRZĘŻNICE, CZERWONA STREFA, KARMIDŁO, ROŚLINA TRANSGENICZNA, WODOROSÓL, NIEPODZIELNOŚĆ, BÓBR ZWYCZAJNY, MYCA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, UMOWA AGENCYJNA, DEBILNOŚĆ, ŻABY SESZELSKIE, KOK, STANOWISKO, PROTEGA, SZKŁA, FLUITA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, ALGRAFIA, ŁEBA, ŻÓŁTAK, PROMIEŃ BETA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, MUZA, KONDENSACJA, JUFER, IMPERIUM VALYRII, STYGON, FLAGA SYGNAŁOWA, SPEKTROMETRIA MASOWA, TRAKEN, MENAŻKA, LICZNIK KILOMETRÓW, UMIAK, POLITYKA LEKOWA, DEWOLUCJA, DUR RZEKOMY, PODDAŃCZOŚĆ, PISUAR, KROKODYLOWATE, OFIAKOMORFY, ANALITYKA MEDYCZNA, BAWEŁNA, ZNAJDEK, NAUKA JAZDY, ALT, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, GLISSANDO, RURA WYDECHOWA, PLANETA OCEANICZNA, TANCERZ, KWASZONKA, CHELODYNA AUSTRALIJSKA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, LEGIA CUDZOZIEMSKA, BIBLIA HEBRAJSKA, DOKSOLOGIA, POHYBEL, ZNAJDUCH, NAPINACZ, EURYTMIA, OSJAN, SAMOAŃSKI, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, PUNKT ROSY, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GALICYJSKI, BEREK KUCANY, SPOWIEDŹ, TUSZ, SERDUSZKA OKAZAŁE, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, POLONEZ, ZASADA DUALNOŚCI, MONOPTERES, FIRMÓWKA, ZERO ABSOLUTNE, OWCA WIELOROGA, ILOCZYN WEKTOROWY, KLUCZ, TONACJA, CHWOŚCIK BURAKA, SARISA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, PSYCHOANALIZA, BEZDUSZNOŚĆ, BIOGRAFIZM, NOOSFERA, ABSURD NAZWOWY, PARZYSTOŚĆ, TURBINA PROMIENIOWA, POLITYKA MIESZKANIOWA, POWIERNICTWO, TOUAREG, OSIEMDZIESIĄTKA, WSTRZĄS SEPTYCZNY, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, AKT, SKUP INTERWENCYJNY, MINISTRANTURA, BAŚNIOWOŚĆ, PĘTLA, POROZUMIENIE PŁACOWE, PRACA, LITERA TEKSTOWA, ANFELCJA ZŁOŻONA, KRĘTARZ WIĘKSZY, BENIAMINEK, CYFRONIKA, CIĄG, ZNACZENIE, POWRÓT, GIPSORYT, OTWÓR WYLOTOWY, SZYK PRZESTAWNY, KRAV MAGA, AWANTAŻ, OPŁUCNA ŚCIENNA, WARP, BIEGUN, OC, HALOGENOALKAN, ASYMILAT, PAŃSZCZYŹNIAK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, TRAIL, KULTURA LATEŃSKA, GMERK, PIEZOMAGNETYK, POSTRACH, ZARZĄDZENIE, JEŻ WSCHODNI, LODOWIEC KAROWY, FENIRAMINA, REGRESJA PROBITOWA, ?KROKODYLE WŁAŚCIWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLINA PRZEKSZTAŁCONA PRZEZ LODOWIEC, KTÓREJ PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYPOMINA LITERĘ U O STROMYCH ZBOCZACH I POSZERZONYM, DOŚĆ SZEROKIM DNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DOLINA PRZEKSZTAŁCONA PRZEZ LODOWIEC, KTÓREJ PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYPOMINA LITERĘ U O STROMYCH ZBOCZACH I POSZERZONYM, DOŚĆ SZEROKIM DNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOLINA U-KSZTAŁTNA dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 17 lit.)
ŻŁÓB LODOWCOWY dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 13 lit.)
ŻŁÓB POLODOWCOWY dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOLINA U-KSZTAŁTNA
dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 17 lit.).
ŻŁÓB LODOWCOWY
dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 13 lit.).
ŻŁÓB POLODOWCOWY
dolina przekształcona przez lodowiec, której przekrój poprzeczny przypomina literę U o stromych zboczach i poszerzonym, dość szerokim dnie (na 15 lit.).

Oprócz DOLINA PRZEKSZTAŁCONA PRZEZ LODOWIEC, KTÓREJ PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYPOMINA LITERĘ U O STROMYCH ZBOCZACH I POSZERZONYM, DOŚĆ SZEROKIM DNIE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DOLINA PRZEKSZTAŁCONA PRZEZ LODOWIEC, KTÓREJ PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYPOMINA LITERĘ U O STROMYCH ZBOCZACH I POSZERZONYM, DOŚĆ SZEROKIM DNIE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x