RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ KOLEJNE FAZY CYKLU PRACY BRONI (POZA WPROWADZENIEM PIERWSZEGO NABOJU DO KOMORY NABOJOWEJ I URUCHOMIENIEM MECHANIZMU SPUSTOWEGO) SĄ WYKONYWANE BEZ UŻYCIA ENERGII STRZELAJĄCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ AUTOMATYCZNA to:

rodzaj broni palnej, w której kolejne fazy cyklu pracy broni (poza wprowadzeniem pierwszego naboju do komory nabojowej i uruchomieniem mechanizmu spustowego) są wykonywane bez użycia energii strzelającego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ KOLEJNE FAZY CYKLU PRACY BRONI (POZA WPROWADZENIEM PIERWSZEGO NABOJU DO KOMORY NABOJOWEJ I URUCHOMIENIEM MECHANIZMU SPUSTOWEGO) SĄ WYKONYWANE BEZ UŻYCIA ENERGII STRZELAJĄCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.977

TABAKIERA, BIERKI, KOMPLET, ROGATKOWATE, ODCZYNNIK CHEMICZNY, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, SIEĆ CIEPŁOWNICZA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, FLAŻOLET, MUFLA, KRÓWKA, KOMORA FERMENTACYJNA, INKA, PIEZOMAGNETYK, BERŻERKA, BAR MLECZNY, PRZELOTNICE, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, WYGASZACZ, SATO-KAGURA, SISTRUM, PRZESYŁ, HEADHUNTER, ANTENA HELIKALNA, SKRZYDLATE SŁOWO, DYSCYPLINA PARTYJNA, ANTENA, TAMA MŁYŃSKA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, KLIK, ROWER GÓRSKI, DRAMA, SZABLA, WESTERN, BEZŻUCHWOWCE, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ODJEMNA, SILNIK RAKIETOWY, ARYTMOMETR, SZALOTKA, WYTWÓRSTWO, AHISTORYCZNOŚĆ, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, WSTECZNICTWO, SZTYCH, STAŻ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, GABLE, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, MINUTNIK ELEKTRONICZNY, PAŁKA, CZOSNEK, BELODON, REZEDA, PARANTODON, SZCZAWIK, UKŁAD ZBIOROWY, GONDWANATYTAN, KUCANY, PRZYSPOSOBIENIE, SOCJOBIOLOGIA, AMBYSTOMA, INSTAGRAMER, KSENOFIL, BONŻURKA, KARTER, FENOLAN, AVIZO, RAKIETNIK, NAJTYCZANKA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, KOMIN, WIDMO, NAGAR, SOLO, ROLADA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, NAPĘD, OBROTÓWKA, BETONOWA PUSTYNIA, ERGONOMIKA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, GIĘTKOZĄB, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KOMBAJN, FAFUŁA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, NOAZAUR, MONKONOZAUR, JINFENGOPTERYKS, KIRENENI, ZAŁATWIANIE, TELEGRAF OPTYCZNY, JINLONG, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, SZABOTA, DEFICYTY BLIŹNIACZE, PROMIENIOWANIE GAMMA, ŁOPUCH, MAPA DROGOWA, ŚNIEŻNIK, LAMBADA, PROKOMPSOGNAT, SZEREG CZASOWY, GRUPA, GRZESIEK, ZACHŁANNOŚĆ, DYMNA CHATA, OSIEMDZIESIĄTKA, DYWIZJON RAKIETOWY, RĄBEK, KOMENTARZYK, PÓŁMISEK, STAŻ, JIGS, SKRZYP, KARABAN, KRZESŁO BIUROWE, WENATIKOZUCH, MATERIAŁ JĄDROWY, KONTRAKT MENEDŻERSKI, NÓW, EDYKUŁA, EMPORA, KAPLICA CHRZCIELNA, LUZYTANOZAUR, TRANSPORTÓWKA, KABAT, GRYZIELE, MAKARON, WOLE OCZY, KANAŁ, KINESKOP, GABINET, RYNEK NIEFORMALNY, PULOWER, KANGURY DRZEWNE, MSZAKI, SZUWOZAUR, ACAPPELLA, LÓD, KŁOBUK, PORTATO, GŁOGOWNIK, SUWAK, SYSTEM PRZYPOROWY, CHOROBA DEVICA, WĘZEŁ TKACKI, WIŚNIÓWKA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, MYMURAPELTA, CUMMINGS, OWCZA WEŁNA, PROFESJA, ANODA, SEKWENCJA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, GORE-TEX, BROŃ PALNA, PAGAJ, SELEKTOR, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, KRAINY WEWNĘTRZNEGO MORZA, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, CZWARTACZKA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, BADANIE, COLT, LORNION, LUBASZKA, GROOMING, ATMORADIOGRAF, UNKWILLOZAUR, WAR, MIODOWNIK, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, DODATEK NADZWYCZAJNY, IKONOGRAFIA, GRYZONIE, BOLERO, PIKIETA, RYNKONZAUR, PALIWO JĄDROWE, STARY WRÓBEL, KRÓLEWNA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, JODŁA, ENDOSKOP, WIĘŹBA, GAZELA, AMITRYPTYLINA, TANIEC IRLANDZKI, KLIRING, OCET SPIRYTUSOWY, TYTOŃ, WENENOZAUR, ŚREDNIA WINSOROWSKA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ANAFORA, SWERCJA, DAFNIA, TARADAJKA, REDUKCJA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, UMOWA SPONSORSKA, MINUTA, ARKANZAUR, MISTERIUM ORFICKIE, ZWOLNIENIE, WŁADZA SUWERENNA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, PROCH DYMNY, SZKODNIK, ŁOPATKA, HEAD HUNTER, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PAŁKOWIEC, CENA SPRZEDAŻY, GRZECHOT, GROTBRAMREJA, LANDSZAFT, RÓG, SŁUŻBISTKA, GUMA, DRAMA, BUFOR, WALDORAPTOR, TURECZNIA, PARA, BIEGŁOŚĆ, POTOS, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, BĘBENKOWIEC, BOMBA GŁĘBINOWA, KOPUŁKA, BONITAZAURA, FAŁDOWNIK, TYGRZYK, POTRZEBA, COLUMBIA, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, CHRONOMETR, EKSPERTKA, ŻYŁKA, GŁOWNIA, METABOLIZM ENERGETYCZNY, BROWN, LICENCJA OTWARTA, ZERÓWKI, SAKWA, INOZAUR, CHLEB KLASZTORNY, OKOP, JOLKA, AMORY, MLECZ, SARAFAN, GWICHT, JĘZYCZNIK, ŻEGLUGA, SZCZĘKA, AUSTRALIA, ŻYWICZLIN, PEJZAŻ, ZASIADKA, BROŃ MASZYNOWA, ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE, SŁUGA BOŻY, SIŁA, PAROLIST, PRZECIWCIAŁO, INFLACJA KONSUMENCKA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, JUDASZOWE SREBRNIKI, GORĄCZKA DUM-DUM, NEBULIZACJA, WANILIA, METALURGIA PROSZKÓW, ŚWIATŁO WAPIENNE, KOMILITON, TAWUŁOWIEC, DIPLODOK, UZBROJENIE, TOPÓR, FUNKCJA BORELOWSKA, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, TEMACIK, WSPINACZKA SKAŁKOWA, TOINA, UKŁAD HETEROGENICZNY, FUTALOGNKOZAUR, KLEJONKA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, PRZODOWNIK PRACY, ?WELOCIZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.977 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ KOLEJNE FAZY CYKLU PRACY BRONI (POZA WPROWADZENIEM PIERWSZEGO NABOJU DO KOMORY NABOJOWEJ I URUCHOMIENIEM MECHANIZMU SPUSTOWEGO) SĄ WYKONYWANE BEZ UŻYCIA ENERGII STRZELAJĄCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ KOLEJNE FAZY CYKLU PRACY BRONI (POZA WPROWADZENIEM PIERWSZEGO NABOJU DO KOMORY NABOJOWEJ I URUCHOMIENIEM MECHANIZMU SPUSTOWEGO) SĄ WYKONYWANE BEZ UŻYCIA ENERGII STRZELAJĄCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ AUTOMATYCZNA rodzaj broni palnej, w której kolejne fazy cyklu pracy broni (poza wprowadzeniem pierwszego naboju do komory nabojowej i uruchomieniem mechanizmu spustowego) są wykonywane bez użycia energii strzelającego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ AUTOMATYCZNA
rodzaj broni palnej, w której kolejne fazy cyklu pracy broni (poza wprowadzeniem pierwszego naboju do komory nabojowej i uruchomieniem mechanizmu spustowego) są wykonywane bez użycia energii strzelającego (na 16 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ KOLEJNE FAZY CYKLU PRACY BRONI (POZA WPROWADZENIEM PIERWSZEGO NABOJU DO KOMORY NABOJOWEJ I URUCHOMIENIEM MECHANIZMU SPUSTOWEGO) SĄ WYKONYWANE BEZ UŻYCIA ENERGII STRZELAJĄCEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - RODZAJ BRONI PALNEJ, W KTÓREJ KOLEJNE FAZY CYKLU PRACY BRONI (POZA WPROWADZENIEM PIERWSZEGO NABOJU DO KOMORY NABOJOWEJ I URUCHOMIENIEM MECHANIZMU SPUSTOWEGO) SĄ WYKONYWANE BEZ UŻYCIA ENERGII STRZELAJĄCEGO. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x