ADIANTUM - RODZAJ PAPROCI LICZĄCY OKOŁO 200 GATUNKÓW NAZIEMNYCH I NASKALNYCH; NAJLICZNIEJSZA GRUPA GATUNKÓW WYSTĘPUJE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GATUNKIEM TYPOWYM JEST ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L., ŁACIŃSKA NAZWA ADIANTUM OZNACZA NIEZWILŻALNY, NIE PODLEGAJĄCY ZAMOCZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEKROPIEŃ to:

Adiantum - rodzaj paproci liczący około 200 gatunków naziemnych i naskalnych; najliczniejsza grupa gatunków występuje w Ameryce Południowej, gatunkiem typowym jest Adiantum capillus-veneris L., łacińska nazwa adiantum oznacza niezwilżalny, nie podlegający zamoczeniu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ADIANTUM - RODZAJ PAPROCI LICZĄCY OKOŁO 200 GATUNKÓW NAZIEMNYCH I NASKALNYCH; NAJLICZNIEJSZA GRUPA GATUNKÓW WYSTĘPUJE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GATUNKIEM TYPOWYM JEST ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L., ŁACIŃSKA NAZWA ADIANTUM OZNACZA NIEZWILŻALNY, NIE PODLEGAJĄCY ZAMOCZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.480

CHRANCUSKI, KORZEŃ, CELOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ STANU, ADMINISTRACJA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, UPIĘKSZENIE, KORMORAN NIELOTNY, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, OLIWKOWATE, DZIESIĄTKA, ZABÓR, SINOLOGIA, GASPARINIZAURA, BIDUL, ROZTOCZE, POZABIBLIJNOŚĆ, PROGRAM TELEWIZYJNY, ORNITOCHEIR, DŻANNA, GWAJAK, NAUSZNIK, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, SZEFERDIA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, FANFARON, NIERUCHOMOŚĆ, POWIEŚĆ POETYCKA, WATA, SZTUKA KONCEPTUALNA, KAULIKARPIA, OLOROTYTAN, PLEUROCEL, WAHADŁÓWKA, TRANSCENDENCJA, POKOJOWOŚĆ, CHILLI, GRAF SKIEROWANY, ROLNIK, HELMIOTOLOGIA, GNIAZDKO, REGUŁA TINBERGENA, TABLOID, PAPROTNIK SIERPOWATY, NERWOWOŚĆ, CZEKOLADA MLECZNA, DWORNOŚĆ, GORYCZKA, MORŚWIN SZARY, TROJAN, ANTYTETYCZNOŚĆ, POCISK NIEPENETRACYJNY, ŚMIECISKO, STEROWIEC MIĘKKI, SEKCIARSTWO, AZJA, KUREK, REJESTR HANDLOWY, POLIMORFIZM, WIRTUOZERIA, ODJEMNIK, NOKDAUN, GNUŚNOŚĆ, GRZYB KAPELUSZOWY, DRĘTWA PSTRA, LOK AGNESI, ELEKTROFON, NIEOBLICZALNOŚĆ, RAPTULARZ, GACEK SZARY, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, MEDYCYNA PRACY, MILBRANA, KOLEŻEŃSTWO, SONORAZAUR, PORTFEL, IMPULSYWNOŚĆ, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, ŚWIATŁA DROGOWE, WARANOPS, HERMETYCZNOŚĆ, WOJAK, PARPOSZ, CHAMEDAFNE, WOJSKOWY, ARCHEOTYRIS, EWKA, PIORUNOCHRON, HESPERIA, AGAMIA, FIGURKA TANAGRYJSKA, RACJA, E406, NIEOKREŚLENIE, SAGOWCE, ŻABIRU AMERYKAŃSKI, TOPOLOGIA SZYNOWA, BALDACH ZŁOŻONY, MROK, JAMRAJ ZŁOTY, OBOCZEK, JĘZYK INDIAŃSKI, LAGUNA, KERSTSTOL, BOMBARDON, DRENAŻ KIESZENI, OSIEC, DMUCHAWIEC, EDAFOZAUR, SZASTAZAURY, DYSCYPLINA, PRZYBUDÓWKA, RZĄD KOALICYJNY, TEHUELCZEZAUR, RACJA, DIARTROGNATUS, TŁUSTE LATA, PIENIĄŻEK, SPRAWNOŚĆ, SOSNOWE, KULT PRZODKÓW, ŻAŁOSNOŚĆ, KARBONIT, PALENISKO RETORTOWE, ŁOŻYSKO SZTYWNE, KRYZA, POWIĘŹ, KOŹLAK, BLIŻSZOŚĆ, MODUŁ MIESZKALNY, WARZĘCHA CZERWONOLICA, TERYTORIUM MANDATOWE, NIERÓBKA CZARNIAWA, ODMIENNOŚĆ, ZANOKCICA, KRETOSZCZUR, DUTKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, AZOLLA PAPROTKOWA, HAŁAŚNIK MASKOWY, PAŃSTWO NEOTROPIKALNE, MALINA OMSZONA, ABDERA, BRAZILOZAUR, GRAF NIESPÓJNY, PRAGMATYCZNOŚĆ, ALLEGRETTO, TWIERDZENIE KRULLA, PŁASKOŚĆ, AUTOGIEŁDA, PAPROCIOWE, RUMIANEK, RZEKOTKA PANCERZOGŁOWA, CIAPOWATOŚĆ, CEDAROZAUR, PORZĄDNOŚĆ, EKSŻONA, PLAMKA FORDYCE'A, ZARODZIEC, KONSTRUKTYWNOŚĆ, SMILOZUCH, MIKROSKOP OPTYCZNY, MLECZ, CZUJNIK, SYNOGARLICA, PÓŁKOSZULEK, PROCA KATAPULTA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, TURECZNIA, HENTAI, PUERTAZAUR, GRULA, PONOCNICE, OMIEG ZACHODNI, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, ZIELONKA, FOKA, BOSTON, KRYTERIUM ULICZNE, PROCES NIEODWRACALNY, EUBAKTERIE, HASŁO WYWOŁAWCZE, ATONALNOŚĆ, ECHINOCEREUS, ALOZA, BEZPŁCIOWIEC, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, NADTLENEK WODORU, OSZCZĘDNOŚCI, KRUMMHORN, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, AUT BRAMKOWY, POMPA POŻARNICZA, HAŁAŚNIK SZARY, PĘPAWA RÓŻYCZKOLISTNA, PEREŁKA, FIRMÓWKA, WPŁATA, POBOŻNE ŻYCZENIE, ROSYJSKOŚĆ, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, BROŃ BIOLOGICZNA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ŻÓŁTODZIÓB, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, STRUNA, LICZBA PRZESTĘPNA, GRZECHOTNIK MALAJSKI, MEGAPASKAL, DOBRO KLUBOWE, ZERWA GŁÓWKOWATA, MIGNON, DYSCYPLINA POKAZOWA, ŻYWOŚĆ, ASTER, OBSZAR GÓRNICZY, NIECHCIUCH, HACJENDA, LOOP, SMYCZ, KOBIERZYN, SAMBAR INDYJSKI, JĘZYK WĘGIERSKI, ZNANOŚĆ, RÓJ, VIOLA DI BORDONE, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, UBRANIE OCHRONNE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, DRZEWIAK HUOŃSKI, PALISANDER, KINESKOP, SZYBKOWÓZ, CHŁYST, KOMÓRCZAKOWATE, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ŻÓŁW CIERNISTY, GWIAZDKA, ŻABIENIEC, SZYBKI BILL, SARNA, BRACHYPODOZAUR, VIOLA DA BRACCIO, GRUPA ACYLOWA, OWIRAPTOR, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, MIKROTECHNOLOGIA, MAŚLAK, DRAKON, TURKANA, SELER WODNY, GRUSZE EUROPEJSKIE, PRĄD GALWANICZNY, MĄDRALIŃSKI, PIESTRÓWKA, PUSTA STRUNA, SKOCZKOWCE, DZIEDZINA EUKLIDESA, CHOROBA GÓRNIKÓW, PARTYJKA, CHOROBA WIRUSOWA, KABASSU, DROGA POŻAROWA, PELERYNA, TAJMYR, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, SIŁA, CHEERLEADERKA, DZIEDZINIEC, HOMARZEC, INDIANKA, METKA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, STRUŚ MASAJSKI, MĄKA SITKOWA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, ZERÓWKA, TREPANG JAPOŃSKI, ULEGŁOŚĆ, WARUGA, ŁEMKOWIE, DRAMAT GANGSTERSKI, SOPLICA DAMARA, OGNIWO GAZOWE, ZEBRA, NITROZOBAKTERIA, NONAJRON, SAUNAMISTRZ, KICHA, KONIK POLNY, POLICJA SĄDOWA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, SZUMOWINA, NEGACJONIZM, NOCEK DUŻY, PÓŁWARIAT, MISJE, ?WĄŻ MERREMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ADIANTUM - RODZAJ PAPROCI LICZĄCY OKOŁO 200 GATUNKÓW NAZIEMNYCH I NASKALNYCH; NAJLICZNIEJSZA GRUPA GATUNKÓW WYSTĘPUJE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GATUNKIEM TYPOWYM JEST ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L., ŁACIŃSKA NAZWA ADIANTUM OZNACZA NIEZWILŻALNY, NIE PODLEGAJĄCY ZAMOCZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ADIANTUM - RODZAJ PAPROCI LICZĄCY OKOŁO 200 GATUNKÓW NAZIEMNYCH I NASKALNYCH; NAJLICZNIEJSZA GRUPA GATUNKÓW WYSTĘPUJE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GATUNKIEM TYPOWYM JEST ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L., ŁACIŃSKA NAZWA ADIANTUM OZNACZA NIEZWILŻALNY, NIE PODLEGAJĄCY ZAMOCZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEKROPIEŃ Adiantum - rodzaj paproci liczący około 200 gatunków naziemnych i naskalnych; najliczniejsza grupa gatunków występuje w Ameryce Południowej, gatunkiem typowym jest Adiantum capillus-veneris L., łacińska nazwa adiantum oznacza niezwilżalny, nie podlegający zamoczeniu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEKROPIEŃ
Adiantum - rodzaj paproci liczący około 200 gatunków naziemnych i naskalnych; najliczniejsza grupa gatunków występuje w Ameryce Południowej, gatunkiem typowym jest Adiantum capillus-veneris L., łacińska nazwa adiantum oznacza niezwilżalny, nie podlegający zamoczeniu (na 10 lit.).

Oprócz ADIANTUM - RODZAJ PAPROCI LICZĄCY OKOŁO 200 GATUNKÓW NAZIEMNYCH I NASKALNYCH; NAJLICZNIEJSZA GRUPA GATUNKÓW WYSTĘPUJE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GATUNKIEM TYPOWYM JEST ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L., ŁACIŃSKA NAZWA ADIANTUM OZNACZA NIEZWILŻALNY, NIE PODLEGAJĄCY ZAMOCZENIU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - ADIANTUM - RODZAJ PAPROCI LICZĄCY OKOŁO 200 GATUNKÓW NAZIEMNYCH I NASKALNYCH; NAJLICZNIEJSZA GRUPA GATUNKÓW WYSTĘPUJE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, GATUNKIEM TYPOWYM JEST ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L., ŁACIŃSKA NAZWA ADIANTUM OZNACZA NIEZWILŻALNY, NIE PODLEGAJĄCY ZAMOCZENIU. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast