CECHA CZEGOŚ, CO NIE JEST DOKŁADNIE OKREŚLONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEKONKRETNOŚĆ to:

cecha czegoś, co nie jest dokładnie określone (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEKONKRETNOŚĆ

NIEKONKRETNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne (na 14 lit.)NIEKONKRETNOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest chaotyczny, nie podejmuje zdecydowanych działań, jest uległy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO NIE JEST DOKŁADNIE OKREŚLONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.672

MARGINESOWOŚĆ, SPORTÓWKA, ANGIELSKOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, NIEWYPARZONA GĘBA, IMPULSYWNOŚĆ, ZAROZUMIAŁOŚĆ, NOCEK BRANDTA, ILUSTRATYWNOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, WYSŁANIE, PRZYĆMIENIE, METABOLIT WTÓRNY, NIERUCHOMOŚĆ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, FIRMÓWKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, NAGANNOŚĆ, ZBAWCZYNI, MIEJSCOWA, RELATYWIZM MORALNY, SIŁY POWIETRZNE, GUST, RAMKA ODCZYTU, METKA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PODZIAŁKA, EDYCJA, CIERPLIWOŚĆ, UNIWERSYTECKOŚĆ, PRÓŻNIAK, HELIOCENTRYZM, WPŁYWOWOŚĆ, PRZEDAWNIENIE, CHLUBNOŚĆ, KMIOT, NIEMOŻEBNOŚĆ, AUTOREGULACJA, KORZEŃ, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, JEDNOSTRONNOŚĆ, TEST, ŻYCIAN, BEŁT, LINEARNOŚĆ, KSZTAŁT, WŁADCZOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, HERBATA CZARNA, BANKOWÓZ, LICZBA NIEWYMIERNA, FUNKCJA MIERZALNA, ZEN, NIEDOROZWÓJ, ZGNILIZNA DREWNA, AMERYKAŃSKOŚĆ, POKRZYWDZONY, ADORACJA, LYGODIUM PALMIASTE, WESOŁOŚĆ, LUK ŁADUNKOWY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KMIOTEK, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, OHYDZTWO, BEZAN, WSPOMNIENIE, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, UKRAIŃSKOŚĆ, BRYŁOWATOŚĆ, BELECZKA, CIOS, SPOT, MAGNES, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PRZYCISK, POKREWIEŃSTWO, OSTATNIA, BEZCELOWOŚĆ, ZAGRANIE, DRUK OFFSETOWY, OPCJA WALUTOWA, NADZÓR BANKOWY, DZIAD, GAZ ŁZAWIĄCY, ŚWIATŁODRUK, OTCHŁAŃ, SZCZEPIONKA WŁASNA, GBUROWATOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MARGINES, JĘZYK KENTUM, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, PARA UPORZĄDKOWANA, ANALFABETA, UPROSZCZENIE, GOLIAT, AGRANULOCYT, CHRZEST BOJOWY, ODŁUPEK, POBUDKA, POLEMICZNOŚĆ, MONIT, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, NIEPOPRAWNOŚĆ, KARKÓWKA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, TOLERASTIA, ZŁAD, RÓWNOŚĆ, BUCHTA, MGŁAWICOWOŚĆ, FABULARYZACJA, ZARAŻONY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, JOŁOP, ANAL, WIELOSTYLOWOŚĆ, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, UPRZEDMIOTOWIENIE, PODSYPANIE, SIATKA, SKÓRZAK, ISKRA BOŻA, NALEWKA, OSTANIEC, ZGRABNOŚĆ, UPÓR, JĘZYK IZOLUJĄCY, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, TASMANIOZAUR, ZJAWISKO KERRA, ODNOWA BIOLOGICZNA, ROSŁOŚĆ, KWAS LIZERGOWY, RZUT STEREOGRAFICZNY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, ROZKŁAD, TAUTOLOGICZNOŚĆ, AMORY, CLERK, WIELOFAZOWOŚĆ, CHUDZIĄTKO, TAJEMNICA ADWOKACKA, POLICJA SĄDOWA, OBLAT, STARA PANNA, NIEPORZĄDNOŚĆ, SLOGAN, NIEGUSTOWNOŚĆ, WONNOŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, SZLAK METABOLICZNY, HISTORYZM, HOJNOŚĆ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, PRZECZULICA SKÓRNA, OKSYTAŃSKI, CZEPOTA GAMBIR, PRZESYP, JĘZYKI BANTU, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, METAMORFIZM WSTECZNY, BĄK, PIEPRZ CZERWONY, ZACHŁANNOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CZEK PODRÓŻNICZY, BLIŹNIACZOŚĆ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, NASIĘŹRZAŁOWCE, NIEOBYCZAJNOŚĆ, TURBINA PELTONA, ARCHITEKTONIKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, TARYFIARA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, AEROFON, KONWENT, OFIARA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, OKAZJONALNOŚĆ, ZAPALNOŚĆ, GŁOWA, SUFFOLK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WIEŚNIAK, ZACHOWAWCA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, IMPLIKACJA, ZBAWICIELKA, SPEKULACJA, POWYWRACANIE, POWAGA, LEKTURA, CHORY NA GŁOWĘ, BEZBOLESNOŚĆ, ZAPALCZYWOŚĆ, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, PAŃSTWO, PION, STARY KAWALER, MUR, KALIPSO, WIERCIPIĘTKA, JODŁA SYBERYJSKA, KNAJPIARZ, KONTRDEMONSTRACJA, BIELIZNA, KRANIEC, WALECZNOŚĆ, TAKT, INSPIRATOR, STACJA OBSŁUGIWANA, TEMPERATURA ABSOLUTNA, PLACEK, BRZYDOTA, KLEJÓWKA, JAŁOWIZNA, RZĄDNOŚĆ, RESIDUUM, PUNKT, IDEAŁ MAKSYMALNY, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, BEZDNO, PLASTEREK, ŚLAD PAMIĘCIOWY, PRZYBYSZ, HÄNDEL, ZABURZENIE LĘKOWE, ETERYCZNOŚĆ, SPONTANICZNOŚĆ, REGLAN, OKAZAŁOŚĆ, NABÓJ BOJOWY, CZERWONA KSIĘGA, WODA TERMALNA, KONIECZNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, WARTOŚĆ, DOSTRZEGALNOŚĆ, AMINOPENICYLINA, WĄTŁOŚĆ, USTNOŚĆ, OBSZCZYMUREK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WZIERNIK, KANCIASTOŚĆ, PATKA, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, GRAFIK, BENEFIS, CIEŃ AKUSTYCZNY, OWAL, MURSZ, FUTURE PROGRESSIVE, KLEJNOTKA ZIELONA, WIEK, STRONA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, WALKA, NIEODPARTOŚĆ, PRAGNIENIE, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, INTERMEZZO, NARWALOWATE, GRZYB ZAJĘCZY, MANIERZYSTA, GLIZA, ODZYSK, ANTYWIRUS, SZTUKA, ODPOWIEDNIOŚĆ, ZASKOK, REFORMATOR, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, ATUT, OSUWISKO, NIEWOLNIK, AMATOR, RUBASZNOŚĆ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, WRZASKLIWOŚĆ, OPACZNOŚĆ, KLEJÓWKA, NIEPRZYJACIÓŁKA, ACHEIROPOIETA, SYGNIFIKATOR, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, ARBITRALNOŚĆ, ELEGANTKA, DOJŚCIE, ?ZARANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.672 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO NIE JEST DOKŁADNIE OKREŚLONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO NIE JEST DOKŁADNIE OKREŚLONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEKONKRETNOŚĆ cecha czegoś, co nie jest dokładnie określone (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEKONKRETNOŚĆ
cecha czegoś, co nie jest dokładnie określone (na 14 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO NIE JEST DOKŁADNIE OKREŚLONE sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO NIE JEST DOKŁADNIE OKREŚLONE. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast