CECHA CZEGOŚ, CO MA GORZKI SMAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GORZKOŚĆ to:

cecha czegoś, co ma gorzki smak (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GORZKOŚĆ

GORZKOŚĆ to:

cecha tego, co jest nieprzyjemne, często bolesne, trudne do przełknięcia (na 8 lit.)GORZKOŚĆ to:

zapach, który sprawia wrażenie, że coś jest gorzkie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO MA GORZKI SMAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.450

NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, RUBASZNOŚĆ, PROFUZJA, ZATOR, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, NADAKTYWNOŚĆ, OBEZNANIE, PODZIAŁKA, WIĄZADŁO, ZAŁOM, JANUSZ, PREZENTACJA, DYSTANS, MODEL, PUB, KONTYNGENCJA, BIPOLARNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, ENHARMONIA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, MAJENIE, PRZECIWIEŃSTWO, KWAŚNOŚĆ, OBOJĘTNOŚĆ, PEŁNOLETNOŚĆ, DZIAŁ, JASKRAWOFIOLETOWOŚĆ, PODSYPANIE, PRZÓD, STOPKA, NATRYSKIWANIE, UŁAWICENIE, NASIĄKLIWOŚĆ, CHUTLIWOŚĆ, PRYMITYWNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, RAMY, JEDNOROCZNOŚĆ, UPRZEDMIOTOWIENIE, REFORMATOR, MANIFESTACJA, NAJWYŻSZY CZAS, MONTAŻYSTKA, OBSZAR, ZAPACH, CECHA PROBIERCZA, SZCZEGÓLNOŚĆ, MYDLANOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, PODSYP, DESZCZ, POCZUCIE WINY, ONIRYCZNOŚĆ, ROZLEGŁOŚĆ, SKRÓCENIE, DŁUGOGŁOWIE, WYRAZISTOŚĆ, MARYJNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, ZRZĘDLIWOŚĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, DEKADENCKOŚĆ, STOJAK, GNUŚNOŚĆ, DELANEY, CEL, KUCZKA, ATRAKCJA, POLE, CECHA, BEZMIAR, NIECNOŚĆ, ZACZEPNOŚĆ, CHŁONNOŚĆ, MASOWOŚĆ, ZACISZNOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, WODOTRYSK, MISTYCZNOŚĆ, IMPRESYJNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, AWERSJA DO RYZYKA, PODSZYCIE, CHOCHOŁEK, PRÓBA, WIRTUOZERIA, ŻYCZENIE SOBIE, PRZECHODNIOŚĆ, UNOWOCZEŚNIENIE, WIELOBARWNOŚĆ, DROBNOŚĆ, ROZKRÓJ, NIENOWOCZESNOŚĆ, GŁUCHOŚĆ, SMAK, EKSTRAWERSJA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, LASECZKA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, SEKSOWNOŚĆ, SMAROWIDŁO, PREDYSPOZYCJA, POST, SKĄPSTWO, SYMPATYCZNOŚĆ, POKŁOSIE, DIFFERENTIA SPECIFICA, POCZĄTEK, NIEOBYCZAJNOŚĆ, STERYLIZATOR, KONKURENCJA, MIERNOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, SZCZĄTEK, NOTORYCZNOŚĆ, WITALNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, MAŁOLETNOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, WYPAŁ, SZMACIANOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, UNIWERSYTECKOŚĆ, ŁADOWARKA, WSKAZÓWKA, ZMAGANIA, SZCZEROŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, WREDOTA, NIESMAK, ROZTROPNOŚĆ, PRZEBIEG, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, MORALNOŚĆ, WYPAŁ, WSZETECZNOŚĆ, CEREMONIA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, ROZSTRÓJ, TECHNOLOGIZM, DELIKATNOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SYSTEMOWOŚĆ, FANKA, NIEOKREŚLENIE, SZWEDZKOŚĆ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ONTYCZNOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, PUCÓWKA, PONADKLASOWOŚĆ, KLIMAT, ZAWAŁA, LICZEBNOŚĆ, PUNKTUALNOŚĆ, POCHRZĘST, ROZPRYSK, FATYGA, DZIESIĘCIOLECIE, ZGRZYBIAŁOŚĆ, CIEKAWSKOŚĆ, MLECZNIK, NIEREGULARNOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, TRYWIALIZM, ZATRUCIE, NIEZAWODNOŚĆ, ATOMOWOŚĆ, POMINIĘCIE, CZUBATOŚĆ, USTNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, TALENT, STOŻEK, WYMIAR, ENERGICZNOŚĆ, DEGRESJA, UZALEŻNIONY, ROZMYSŁ, PRZEBIEGŁOŚĆ, MODEL, KOPANINA, NAROWISTOŚĆ, SZCZODROŚĆ, POKAZOWOŚĆ, PIRAMIDKA, POWTARZALNOŚĆ, ISKRA, MONTAŻ, PRONIEMIECKOŚĆ, OSKROBYWANIE, TRANSMISJA, KWASEK, OTWARTOŚĆ, ZBIERALNIK, FAŁSZYWOŚĆ, PREDYKATYWNOŚĆ, SOBIEPAŃSTWO, BYSTROŚĆ, MIASTOWOŚĆ, UNIKALNOŚĆ, GRUNT, NAROWISTOŚĆ, UPRZYTOMNIANIE, FOTOGENICZNOŚĆ, CECHA DYSMORFICZNA, MAKADAMIA, PASMO, NERWOWOŚĆ, WALECZNOŚĆ, GENEZA, WYTRZYMAŁOŚĆ, EGOISTYCZNOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, WYCIĄGACZ, WYCINEK, PODRÓŻ, SKRA, ZASTAŁOŚĆ, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PRZYBORY, GRZYBEK GORZKI, CUDZOŻYWNOŚĆ, POWYWRACANIE, KOBALTOWOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ, POŁOWA, POKRYCIE, CECHA PODZIELNOŚCI, SCHEMAT, DNO, WRZASKLIWOŚĆ, ROZWIĄZALNOŚĆ, ELIMINACJE, SKOCZNOŚĆ, ZASKOK, PRAWORZĄDNOŚĆ, MODULARNOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, RODZAJ, NIEMIECKOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, BEZWSTYDNOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, NIEMOŻEBNOŚĆ, DEFORMACJA, SROGOŚĆ, PROLIFERACJA, EKSPOZYCJA, ZMIERZANIE, SMAK, PIĘKNOŚĆ, SKORUPA, POZIOM, KOP, REJESTRACJA, ŚCISŁOŚĆ, BRZEG, GENIUSZ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PIERZASTOŚĆ, CZOŁÓWKA, BRYŁA, WPŁYWOWOŚĆ, MELODYJNOŚĆ, CHYTROŚĆ, OFENSYWA, PRZECHÓW, NASYCANIE, PROFIL, FORMACJA, CIEKŁOŚĆ, FALISTOŚĆ, SYMBOL, PAŃSKOŚĆ, ZARYSOWANIE, FERTYCZNOŚĆ, SMAK, ZWALISTOŚĆ, RASOWOŚĆ, MYJKA, KONWERSJA, CZŁOWIECZOŚĆ, RELACYJNOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, GŁOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, KOMÓRECZKA, KSERÓWKA, KOLOROWOŚĆ, NUMERACJA, SUKCESYWNOŚĆ, ?MACHNIĘCIE RĘKĄ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.450 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO MA GORZKI SMAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO MA GORZKI SMAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GORZKOŚĆ cecha czegoś, co ma gorzki smak (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GORZKOŚĆ
cecha czegoś, co ma gorzki smak (na 8 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO MA GORZKI SMAK sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO MA GORZKI SMAK. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast