ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁNIERZYK to:

zdrobniale: kołnierz - kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁNIERZYK

KOŁNIERZYK to:

zdrobniale: kołnierz - element wykończenia ubioru otaczający szyję, wykonany z tej samej tkaniny i na stałe połączony z ubiorem, lub z innego materiału, przyszywany, przypinany lub nakładany (na 10 lit.)KOŁNIERZYK to:

zdrobniale: kołnierz - obroża, pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.393

FACHOWIEC, PILATES, OWOCNIK, STRĘCZYCIEL, MENEDŻER, REJESTRANT, CHWYTAK, PORTASY, TRÓJECZKA, JINFENGOPTERYKS, DESZCZ, TABLICA ASOCJACYJNA, MACA, ILOCZYN JONOWY, GORS, PRZEDNÓŻEK, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ACENA, DŁOŃ, SIEĆ STAWNA, MALOWNICZOŚĆ, SZPILKA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, EKSPERT, NOC ASTRONOMICZNA, CZWARTORZĘDNOŚĆ, SALAMI, LAUDATOR, KASZTEL, FAUXBOURDON, ŚPIEWAK, PREPER, DWURZĘDEK, STRZAŁECZKA, DIPLODOK, PILNIK, JUKKA, WYŻERACZ, UROJENIE KSOBNE, PANEWKA, OWOCNIA, TEST, MIGRACJA ZASIŁKOWA, KULCZYBA, GRACZ, ARCHITEKTURA, PLEBEJUSZ, RAKI, PIERSICZKI, TYKWA, STYLING, HERBATKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, PANEL, FALA, ZASIŁEK CHOROBOWY, OCEL, ZAPOTRZEBOWANIE, CIĘŻAR GATUNKOWY, PODZIAŁKA, PTEROSPONDYL, MISTERIUM ORFICKIE, SKRĘT, PUCHAR, EKSHIBICJONISTA, EPOS HOMERYCKI, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, NARAMIENNIK, RAJA MADERSKA, SZLACHCIĄTKO, OBRYWKA, ANOMALIA POLANDA, BECZKOWÓZ, LAMPA BENZYNOWA, KLAPKA, HUN, KARAFUŁKA, KUDEŁKI, GMINA TARGOWA, PROBIERZ, WYŚCIG, SKOK, WORECZEK ŁZOWY, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, HOMOSFERA, DIODA, TABAKIERA, PÓŁWYSEP, MENISK WKLĘSŁY, SZYBKOŚCIOWIEC, PŁUG ODŚNIEŻNY, RDZEŃ OBLICZENIOWY, APOGEUM, SYMPOZJON, BEARS, ZESPÓŁ ROŚLINNY, RYNEK FORMALNY, BEHAWIORYZM, AKCEPTOR, HAMULCOWY, SŁOIK, KASOWNIK, CUKIER LODOWY, BASENIK, CAŁOŚĆ, PALIWO RAKIETOWE, UKŁAD CYFROWY, GALONIK, KRYZA, KRĘTLIK, SER TRAPISTÓW, WKŁADKA GRAMOFONOWA, NAKŁUCIE, GULA, TRYWIALNOŚĆ, RUBRYKA, BUSINESSMAN, POLEW, TORS, KOŚĆ KLINOWA, HIACYNT, CZUANDONGOCELUR, ODKUPICIEL, BRODAWKA MŁODOCIANYCH, KREDKA WOSKOWA, KOŚĆ KULSZOWA, BEAR, TAJSTRA, ALETOPELTA, KRĘŻNIK, PRZESZKADZAJKA, ANABAENA, KRYTYKANT, WYŻ, ZAGRABICIEL, WYROŚLE, POLEGŁY, UMOWA KONTRAKCYJNA, NATARCZYWOŚĆ, PIĘTA, BIEŻNIK, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, NAPĘD FUZYJNY, ORZECZENIE, BAŁWANICA, ODŁAM, PORTRECISTA, UCZCIWOŚĆ, BAGNIAK, POLSKOŚĆ, PORCIĘTA, UZIOM, ROKIETNIK, RYCYK, KOCZKODANEK, NOWA MIOTŁA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, NORMATYWISTA, PUSTAK, KASTRAT, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, PASKOWNIK ZMIENNY, BRYŁKOWATOŚĆ, ZDROJEK, HUMANISTA, TRYB BEZPRZETARGOWY, KUPON PODARUNKOWY, PRZĘSŁO, GOTOWOŚĆ, FILTR, EGZEKUTOR, LOTOS, MANIA PRZEŚLADOWCZA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KABOTYN, KOMIZM SYTUACYJNY, KOMPSOZUCH, BRYŁA, RAMA, ANIMACJA, POMOC, SZCZOTKARZ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SOLFUGI, BOSTON, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ALGEBRAIK, GOŁĄBECZEK, HELIOMETR, SHERGOTTYT, LASKOWICE OŁAWSKIE, PŁĄCZYCA, WARZONKA, LODOWIEC SIECIOWY, CZERWONY NADOLBRZYM, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, PITA, WIZUALIZACJA, ODCINEK, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, UPADEK, PROFESOR ZWYCZAJNY, STRONICA, PODZIAŁKA, SZYPSZYNIEC, NUDZIAK, DRABINOWIEC, PIANOPLASTIK, GOLIAT, LIKENOPS, AMOK, ŚW. METODY, STEP IRLANDZKI, TRZON MACICY, CYK, ZŁOTOGŁÓW, ECHIN, CHMURKA, ENERGICZNOŚĆ, WIRTUOZERIA, ĆWIARTECZKA, OGRÓDEK LETNI, ODBIÓR, PUDERNICZKA, PRZECIWSTOK, POCHRZĘST, BELLADONA, BETEL, BASKINKA, PRZESZKODOWIEC, ŚRUTA SOJOWA, KAWON, RETUSZ, DWUMECZ, ELITARYSTA, BĄK, ZATOKA, ZDRAJCA, ENCYKLOPEDYSTA, DEZAWUACJA, SZCZUR PIŻMOWY, KOŁATKA, RĘKAW, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, TEMACIK, WZNOWICIEL, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, ANOLIT, DROBINA, SCYNKI WODNE, POPRZEDNIK, PUNKT, SPRAWA, DZIŚ, AKTYWNOŚĆ, BECZUŁKOWIEC, WYRAZISTOŚĆ, PRZĄŚLICA, PYSZCZEK, UPŁYNNIENIE, EMBRIOGENIA, CZOŁÓWKA, AUREOMYCYNA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, GROT, NIEBEZPIECZNOŚĆ, TĘTNICA OCZNA, WĘZEŁ CIEPLNY, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, TRIUMFATOR, KORONA SŁONECZNA, REKONFIGURACJA, PRZEWIESZKA, KRYZA, OBSERWACJA, SZTUKA EGEJSKA, BRYŁOWATOŚĆ, ODBLASK, DRZEWO CHLEBOWE, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, MŁYNEK MODLITEWNY, KETELEERIA, MAŁPIATKI, KRYMINALIK, KLATKA, DZIOBIEC, ESPERANTYSTA, ZRĄB ZUPEŁNY, TYP, PUCHAR, NADKŁAD, TRÓJZĄB, CZERWIOCH, NIEDŹWIEDNIK, WACHLARZ, AWOKADO, OGRÓDEK PIWNY, AVISOFILIA, ?WIERSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.393 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁNIERZYK zdrobniale: kołnierz - kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁNIERZYK
zdrobniale: kołnierz - kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x