ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁNIERZYK to:

zdrobniale: kołnierz - kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁNIERZYK

KOŁNIERZYK to:

zdrobniale: kołnierz - element wykończenia ubioru otaczający szyję, wykonany z tej samej tkaniny i na stałe połączony z ubiorem, lub z innego materiału, przyszywany, przypinany lub nakładany (na 10 lit.)KOŁNIERZYK to:

zdrobniale: kołnierz - obroża, pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.393

SPRAWOZDAWCZOŚĆ, JEDNA CZWARTA, INFOBOKS, MODEL, SYMBOLICZNOŚĆ, PLACEK PO ZBÓJNICKU, RIKETSJE, PLASTRON, BLOK, ŁOPATKA, UNDARIA, PURPURA, REMINISCENCJA, KLAMELIZAUR, SKRZYDEŁKO, ODWAL, TRWAŁOŚĆ, ŁUPINA, STULNIK, SKOKOWOŚĆ, CEROWACZ, ASTER, SELEKCJONER, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, TAPIR WEŁNISTY, RĘKAW, ĆWIARTKA, ATLAZAUR, PODESZWA, PRECEDENSOWOŚĆ, PAPRYKA, DZIERGACZKA, ŁADOWNICZY, KARK, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, KOMIK, SPEDYCJA, ŚMIAŁEK, SYGNIFIKATOR, GORSET, JUTLAND, POWIĄZANIE, ZAŻALENIE, ODBYTNICA, PRZEWROTKA, WYKONAWCA, KAPUSTA KWASZONA, PRZYGANIACZ, FRYGA, GRZYWA, RACHUNEK FINANSOWY, POSTĘPOWANIE, NAJWYŻSZY CZAS, MOBILEK, EMENTALER, ŻYWOTNOŚĆ, KOFAKTOR, GŁAGOLICA, LODOWIEC SZELFOWY, PRZELICZNIK, PONT, DŻAGAN, SŁÓJ, PRZESTARZAŁOŚĆ, WYCHOWAWCA, SYSTEM ALARMOWY, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, INSTALACJA ALARMOWA, SKAPULIMANCJA, PIEPRZ KAJEŃSKI, SMRODEK, KRWAWNIK, OPUSZCZENIE, LOKACJA, DRGNIENIE, KULTURA AZYLSKA, PÓŁHAK, NIEBYWAŁOŚĆ, PÓŁPLASTEREK, TAPIR GÓRSKI, MARCOWY DOCENT, OPOŃCZYK, ŁĘK, NIERÓB, SZALANDA, TANIEC NOWOCZESNY, HELIOMETR, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, SZCZĄTEK, STOŻEK NAPŁYWOWY, OMNIPOTENCJA, OBCISŁOŚĆ, ISKRA BOŻA, IDARED, PIANOPLASTYK, PSEUDOPALATUS, PŁOMYCZEK, KOLOROWOŚĆ, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, KRÓWKA, KRÓLEWICZĄTKO, KARABIN SKAŁKOWY, SŁODYCZ, POSKOCZ, BAJECZNOŚĆ, BAZA, PRECYPITAT, WYŚCIG, DROGA PŁCIOWA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, SER, BEZBRZEŻ, DOGRYWKA, GLIKOPROTEID, BEZTERMINOWOŚĆ, GOTYK WENECKI, KOZIARZ, AMANT, CHŁODNIK LITEWSKI, NALEPIANKA, SITEK, GÓRA, TRYWIALNOŚĆ, PÓŁSFERZE, GALECHIRUS, PŁAWIK, DEDLAJN, PIERWOCINA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, LATAJĄCY DYWAN, PIĘTKA, CZARNY CHLEB, PIONOWZLOT, WALUTA BAZOWA, PROTUBERANCJA, BOCZEK, JIG, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, ŚPIWÓR MUMIA, EXPAT, PÓŁMISEK, OBSERWACJA, LODOWIEC DOLINNY, PODHARCMISTRZ, BACIK, POKOLENIE, KWASOWĘGLÓWKA, SMUKLIK, BAWEŁNA STRZELNICZA, MELINA, OPERATOR BITOWY, AFLASTON, SZYBKOŚCIOWIEC, KUNKTACJA, POWTÓRZENIE, EWANIELIA, DZIAŁ, OWOWEGETARIANIN, SPACER, NIEZALEŻNOŚĆ, STROK, BRYŁKOWATOŚĆ, JINFENGOPTERYKS, NIERUCHOMOŚĆ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, BERŻERA, GRODŹ, MODRZEWNIK, PRZECIWSKAZANIE, NOCNICÓWKA, KRÓWKA, KLAUZURA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, BOMBA, POJĘCIE, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KAWALER, TYMPANON, CZUB, FAUXBOURDON, LEGISLATYWA, SKRZYDEŁKO, ŁUCZNIK, SĄD KAPERSKI, PŁYWACZEK, PAMIĄTECZKA, REGIONALISTA, IBIS BIAŁY, CIEKAWOŚĆ, LODY AMERYKAŃSKIE, REPUBLIKA JAKUCKA, ZDATNOŚĆ, CZEŚNIKOSTWO, ROZBRYZG, ROZDZIAŁEK, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KOLEKCJONER, ASTER ZWISŁY, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, WIECZÓR, MARKA, ODLOT, DZIAŁO PANCERNE, FALAKA, NACHALNOŚĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, RENESANSOWOŚĆ, KULA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, MEDIALNOŚĆ, KONTRAST DYNAMICZNY, KABUL, STAN OSTRZEGAWCZY, KRAAL, PODKŁADACZ, DIARTROGNATUS, MALINES, SKARBNIK, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, RAMOTKA, KAZBA, CHLEBODAWCA, ENTEROWIRUS, MRÓWKA RUDNICA, SEPIA, CHARAKTERYSTYKA, TROPIK, JĘZOR OSUWISKOWY, KOMPLEMENTARIUSZ, SZCZEPIONKA WŁASNA, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, KORKOWIEC, JELITO PROSTE, BATON, OWICYD, OBSADA, DOJŚCIE, CHAŁTUROWIEC, ANAKREONTYK, TRENING, PROFESOREK, GOŁKA, OBRYWKA, UJŚCIE GARDŁOWE, BROSIMUM, SIŁY POWIETRZNE, GNIAZDO, WYBITNOŚĆ, NAKLEJANKA, PASKOWNIK ZMIENNY, SZCZĘKOWIEC, PODRYG, HIP-HOP, OFFSET, KAWAŁ, PODŁUŻNIK, KULMINACJA, KOLBA, JUDAISTA, CIASTO PARZONE, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, BOROWIEC, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ADENOWIRUS AD-36, KILOMETR KWADRATOWY, SILNIK PIERŚCIENIOWY, LEMAT KURATOWSKIEGO-ZORNA, KOMPARYCJA, ODSETEK, PIERNACZ, SEKTOR, ASTROKOMPAS, POZIOM, PODMUCH, BRZUCHORZĘSKA, LICZEBNIK GŁÓWNY, BONITAZAURA, TŁOK INTROLIGATORSKI, GAROWY, PIĄTKA, HIKORA, ROZBUDOWA, MORGANUKODON, BOROWINA, WIERZCHOŁEK, LITERATURA WAGONOWA, SILNIK UNIWERSALNY, WIERSZ, WĄSKOŚĆ, EPIPELON, KOPUŁKA, EDYTOR, GNIOT, BONET, BOBROSZCZURY, ROŻEK, ?MIŁORZĄB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.393 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁNIERZYK zdrobniale: kołnierz - kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁNIERZYK
zdrobniale: kołnierz - kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - ZDROBNIALE: KOŁNIERZ - KRYZA, RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast