CZĘŚĆ POWIERZCHNI ZIEMI, KTÓRA STANOWI ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUNT to:

część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (na 5 lit.)NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA to:

część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (na 20 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUNT

GRUNT to:

dno zbiornika wodnego (na 5 lit.)GRUNT to:

zasadniczy element czegoś, podstawa (na 5 lit.)GRUNT to:

zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej (na 5 lit.)GRUNT to:

substancja, która ma właściwości wiązania się z podłożem, stosowana podczas prac budowlanych, rzemieślniczych, malarskich; zaprawa (na 5 lit.)GRUNT to:

część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (na 5 lit.)GRUNT to:

powierzchnia ziemi, teren (na 5 lit.)GRUNT to:

pewna całość kulturowa, ideowa, społeczna (na 5 lit.)GRUNT to:

belgijski malarz i grafik (1825-70) sceny z życia ludu, obrazy historyczne (na 5 lit.)GRUNT to:

gleba, rola (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ POWIERZCHNI ZIEMI, KTÓRA STANOWI ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.833

SŁOWO POSIŁKOWE, KOCIAK, NAWRÓCICIEL, PRZESTRZEŃ, INTEGRACJA POZIOMA, MISJONARZ, ŁAN, COLEMANIT, FANATYCZKA, GRABARZ, PIŁKA, BIEG PŁASKI, MIEJSCE, WIZJER, SZEW PODNIEBIENNY, BAWIDEŁKO, OPARCIE, ENCKE, RUSKI, JAMA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, SUKA, ORCZYCA, MIEDŹ, RÓW MELIORACYJNY, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, WODZE, NAPIERŚNIK, RYCINA, KONTENERYZACJA, GEODEZJA, MENISK WYPUKŁY, EWANIELIA, PRZEDMIOT PRACY, MIOPIA, WARIAT, KOŚĆ KULSZOWA, NOWA HUTA, STOPA REDYSKONTOWA, PRZETŁOK, FAŁDA, MAJOWY KIEROWCA, STRUNOWCE, PRZYZBA, CZARNA ROBOTA, WYCHODNIA, STRONNOŚĆ, HARACZ, STUŁA, ADEPTKA, KONIUSZEK SERCA, MALTA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, PRZYLGI, PODGARDLE, POTENCJAŁ ZETA, LEWAREK, ZAJOB, ZAPRZEDANIEC, PIÓRO, OBRAZ, TARCZA, GAR, PODBRÓDEK, LINIA PIERWIASTKOWA, POWRÓT, NADAWCA PUBLICZNY, DAWCZYNI, BOHATER, PIKIETA, POŁYSK, NIEBO, RAMKA CZERPALNICZA, TRANSGRESJA MORZA, CZERWONA BURŻUAZJA, PAŃSTWO ROŚLINNE, KOPARKA WIELOCELOWA, ZASIEK, DRABINA, KONTAKCIK, KALUMNIA, MIR DOMOWY, BURDON, BRZUSZEK, ODZIERCA, RUCH EKOLOGICZNY, WOLE, CHOLEWA, BACIK, PODSTAWKA, STARA MALEŃKA, SEMINARZYSTA, KOMERCHA, UDAWACZ, BLASK, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ODPRAWA WARUNKOWA, INTERMEZZO, ŁOPATA, JĄDRO, PROPILEJE, MOMENT MAGNETYCZNY, GAZELA, SIEDZISKO, KLAPA, TWARZ, WYDAWNICTWO SERYJNE, CZOŁO, DEZERTER, PODZAMCZE, CATERING, WYWIAD, STRUPIEŃ, CZANKA, PASTA, PEDALARZ, ZIEMIA, WAROWANIE, CHORĄGIEW, ŚWIADEK, PRASA, KARCZEK, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, ZUPA, ZMARŁY, RACHUNEK FINANSOWY, CZŁON SKŁADNIOWY, POWIERNIK, KAPLICA, ZAŁOGANT, LANCET, PAPUA, MAJMA, TYŁEK, SZARADZISTKA, PRZEPRAWA, KSIĄŻKA KUCHARSKA, PISTOLET, OBRĘCZ BARKOWA, BETONKA, GNIAZDO WTYKOWE, SZPICEL, ASOCJACJA, SZAŁAŚNICTWO, CIEMNOTA, ZAWODOWIEC, DZIESIĘCINA, MURZYSKO, ADWERBIUM, ZERÓWKA, PEBA, CIĘŻKA WODA, SAMOCHODZIARZ, PONUR, POWSINOGA, WNĘKA, ROSYJSKI, POPRZECZNICA, WIĆ, AORTA BRZUSZNA, LAMBADZIARA, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, SKIOFIT, NUBUK, ŚCIANKA DZIAŁOWA, PERYSTOM, WTÓRNY ANALFABETA, TYNK, ŚMIECIARZ, POZIOM, OBSZAR, GRZYBIARSTWO, NATURYSTA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, RYJ, WZGLĄD, BEZCZELNIK, EMISJA POLOWA, OWSIANKA, DYŻURNA, ZAPIS, KUBEŁ, PODRZĘDNIK, MENISK WKLĘSŁY, ARANŻER, DECYZJA OPTYMALNA, ODRODZICIEL, PIECHUR, WIDNOKRĄG, FLEGMA, MATRONA, LOT, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, RANA CIĘTA, PŁAWCA, TĘTNICA OCZNA, FORMA, ANEKS, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, TRIO, CHUDOPACHOŁEK, SCENA, MŁODA, STREFA HEMIPELAGICZNA, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, ERA KENOZOICZNA, BIEDASZYB, MANKIET, DOBUDÓWKA, KOLOR, TROPOSFERA, MĘTNOOKI, RELIKWIA, AMALAKA, SKAŁA MAGMOWA, UMOWA SPONSORSKA, WOLNA SOBOTA, NAZWA, DUSZA, LEPIARKOWATE, PANEWKA, PODUSZKA, AUDYTOR, PÓŁOKRĄG, KLUCZ, SUPERNOWA TYPU IB, WIOLIN, DEPOZYCJA, NAWA, WSPARCIE, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PROGRAMOTWÓRCA, RAKOWIEC, GÓRNICA, LUNIT, MATKA BIOLOGICZNA, DRĄŻEK POGO, EWANGELIA, TOKARKA, DEFICYT, CHEMIA KWANTOWA, PRZEPONA, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, KRUCHAWECZKA, PANTOFLE, GALARETA WHARTONA, PIŁOGON, SZTORMLINA, ŚCIANA, OPASANIE, SZYPUŁA, KOLATOR, WZW E, RELACJA DWUARGUMENTOWA, DAMAN, CEROWACZKA, GOSPODARKA NATURALNA, BULWA PĘDOWA, NARZĄD, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, BĄBEL, KONSEKRACJA, MŁYNEK, POLITURA, KROPKOWANIE, KRZYŻ, SKŁADOWA, TALASOIDY, RESORT SIŁOWY, EMANATYZM, SOLANKA, ŻÓŁTODZIÓB, EUROPA, NOGAWICA, TETRAPLEGIK, KWASORYT, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, STRZELCZYNI, STACJA OBSŁUGIWANA, KOMORA ZAMKOWA, PESZT, MAKS, GRUPA LIEGO, STWÓRCA, GARDA, FIGHTERKA, DENITRYFIKATOR, RÓWNINA ZALEWOWA, PÓŁPĘTLA, MENISK, DIABEŁ WCIELONY, SETKA, GOSPODARSTWO MAŁOROLNE, GRZBIET, TUŁÓW, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, SAMOWŁADCA, KURTYNA, ?CIAŁO SZKLISTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ POWIERZCHNI ZIEMI, KTÓRA STANOWI ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ POWIERZCHNI ZIEMI, KTÓRA STANOWI ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUNT część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (na 5 lit.)
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUNT
część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (na 5 lit.).
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (na 20 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ POWIERZCHNI ZIEMI, KTÓRA STANOWI ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - CZĘŚĆ POWIERZCHNI ZIEMI, KTÓRA STANOWI ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x