Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZĘŚĆ AKTYWÓW PODMIOTU GOSPODARCZEGO O PRZEWIDYWALNEJ ZBYWALNOŚCI DŁUŻEJ NIŻ ROK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKTYWA TRWAŁE to:

część aktywów podmiotu gospodarczego o przewidywalnej zbywalności dłużej niż rok (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ AKTYWÓW PODMIOTU GOSPODARCZEGO O PRZEWIDYWALNEJ ZBYWALNOŚCI DŁUŻEJ NIŻ ROK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.831

KORZONEK, WYROŚLE, TRYMER, CZOŁO, JĄDRO ZIEMI, PRACA TYMCZASOWA, WIERZCHOWINA, WARTOŚĆ BILANSOWA, ESKIMOSEK, PRZEDPRĄTNOŚĆ, CIĄŻA PRZENOSZONA, ANEKS KUCHENNY, JARZMO, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, KOMPARYCJA, ZASŁONA, ŁUSKA, DZO, KORONA, TRAMPKARZ, PŁASKORYT, USŁUGA OBCA, GNIAZDO WTYKOWE, SEKTOR, PREDELLA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, DUPAL, SOPEL, KWASOWOŚĆ, LUSTRO WENECKIE, ZDANIE ZŁOŻONE, SIMA, WOŹNY, PIĘCIORNIK NISKI, MENSA, NAKŁADKA, SEKRETARZ WIELKI, GÓRA, STEROWANIE WIELOKROTNE, DYSTANS, CZASZA, SIEDZISKO, GZYMS, MUSZLA, TROFEUM ŁOWIECKIE, KOSTNIAK KOSTNAWY, SKLEPIENIE, PRZEDZAMCZE, ŚLONSKI, ŚWIADECTWO SZKOLNE, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, KOŃCZYNA, CYKL KONIUNKTURALNY, ZESPÓŁ, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, GRZEBIEŃ, HIPERTONIA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, WOŁYNIANKA, NEUROPSYCHIATRIA, PODBRZUSZNIK, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, FRYSZTAT, ACHTERDEK, ŻEBRO, BINARKA, WEKA, ÓSMA CZĘŚĆ, KARAFUŁKA, SUWACZEK, BOASZKOWATE, UŁAMEK WŁAŚCIWY, POTASZ, KRĄŻENIE MAŁE, CZĘŚĆ, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, CZASZA LODOWA, FORMACJA DEFENSYWNA, TRZECIA CZĘŚĆ, DONOŚNIK, WILKES, CHRAPA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, AORTA BRZUSZNA, JĘZYK CHORWACKI, RAGLAN, PRZEDŁUŻACZ, POLIOL, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, KNAGA, WIĘZADŁO, BURDON, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, WYNIESIENIE KONTYNENTALNE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, ROK OBROTOWY, ZARAZA, BRÓDKA, ZAGÓRZANIN, PRZYGOTOWALNIA, PERYKARP, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PRZEŚCIERADŁO, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, GĄSIENICA, CHORRERA, TRENT, JARZYNA, IZBA GOSPODARCZA, HEŁM TURNIEJOWY, ZADEK, OBSŁUGA, SEKTOR, RDZEŃ KRĘGOWY, PENICYLAMINA, KLUCZ, PYSK, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, EKSPANDOR, PAPUA, MOST, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, IMMATRYKULACJA, CHWYTAK, MYSZ LEŚNA, MAŁA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, KWATERA, SKRZYDEŁKO, BYLINA, KAPUSTNICA, RETROGRADACJA, KARZEŁ, LAGUNA, OSÓW, KLOAKA, ĆWIERĆTUSZA, CHAMEOFIT, ŻYŁA, PEKTORAŁ, PLUS, SPÓŁKA CYWILNA, BĘBEN, NABIODRNIK, WILK, ZASOBY, GÓRKA, RZEPKA, MOHER, MONOLOG LIRYCZNY, CEROWNIA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ANTYDATOWANIE, TUBUS, PRZEWARSTWIENIE, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, MONARCHIA ELEKCYJNA, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, BOJA RATUNKOWA, KADŁUB, SEKTOR, TERMOS, WYRÓB SPIRYTUSOWY, MIESZAK, RODZINA KLANOWA, FILECIK, WARSTWA KULISTA, SPENCERA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, POLIMORFIZM, MĄKA RAZOWA, KĄT PŁASKI, REKORDER, JELEŃ WSCHODNI, WIELOETATOWIEC, KOTLINA KŁODZKA, OPONA, WIENIEC, GOLFIK, OŁTARZ, SABOT, NAWA, COKÓŁ, BILANS KSIĘGOWY, KRYPTOKLID, PASSACAGLIA, POLITYKA PIENIĘŻNA, PRĄŻEK, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, KROKODYL, WYLINKA, MUNDSZTUK, SOCYNIANIZM, MOC CZYNNA, MOSTEK, ŁAŃCUCH, ACHTERPIK, SEKTORÓWKA, DUPCIA, OPONKA, PUSZKA MÓZGOWA, PÓŁWYSEP, TRIPANTIUM, SZYJKA UDOWA, TERMOSIK, PARAFIA, FINWAL, MINIMUM PROGRAMOWE, OCEAN, NAUSZNIK, RASZPLA CIERNISTA, PORTKI, PRZYBUDÓWKA, RDZA ZBOŻOWA, REJON, LEJBIK, ROK, OPASANIE, GŁUSZYNA, ŁUK KOLANKOWY, NACZYNIE CHŁONNE, CIĄG, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, WIEK DOROSŁY, MUNSZTUK, PÓŁSFERZE, ŁĘK, PUŚLISKO, MYSZKA, CZASZA, CHINY ZACHODNIE, SPODNIK, NATKA, MIKROSILNIK, JURA KRAKOWSKA, ANEKS, FLEBODIUM ZŁOCISTE, ŁONO, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, SYNKLINA FAŁSZYWA, KASJA, SZYJKA, KALORMEN, KONTRETYKIETA, SPRYCHA, PROBLEM DELIJSKI, ŚRODKI TRWAŁE, STROJNICA, RZEPKA KOLANOWA, CZŁONEK, LAGUNA, POLIGYNIA, SKŁADNIK, CZYTANIE WYBIÓRCZE, MANICA, OKADIA PRĘGOWANA, BRYT, EMPIREUM, KOLEJ WĄSKOTOROWA, STOŻEK DZIOBOWY, MATNIA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, DOLNA SAKSONIA, GONDWANA, GOLONKA, POKŁAD, EOLIDA, WŁÓKNIAK TWARDY, FORSZLAK, SOFCIK, PRZYROST KOMPENSACYJNY, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, C, NAGOLENNIK, MASŁO MAŚLANE, KWADRANT, WIEŚ, GRUNT POROLNY, ROŚLINY NASIENNE, GAŁKA OCZNA, ZWIERZYNIEC, KONTROLA DOSTĘPU, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, SOCZEWKA, PRZÓD, PAKLAK, WTRYSKIWACZ, JELEC, CACHE, AGREGATY PIENIĘŻNE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.831 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: część aktywów podmiotu gospodarczego o przewidywalnej zbywalności dłużej niż rok, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ AKTYWÓW PODMIOTU GOSPODARCZEGO O PRZEWIDYWALNEJ ZBYWALNOŚCI DŁUŻEJ NIŻ ROK to:
Hasło Opis krzyżówkowy
aktywa trwałe, część aktywów podmiotu gospodarczego o przewidywalnej zbywalności dłużej niż rok (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKTYWA TRWAŁE
część aktywów podmiotu gospodarczego o przewidywalnej zbywalności dłużej niż rok (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x