CZĘŚĆ DZIAŁA, NA KTÓREJ SPOCZYWA LUFA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAWETA to:

część działa, na której spoczywa lufa (na 6 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: LAWETA

LAWETA to:

podstawa broni palnej służąca do mocowania lufy i manewrowania działem (na 6 lit.)



LAWETA to:

łoże działa (na 6 lit.)



LAWETA to:

pod działem (na 6 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ DZIAŁA, NA KTÓREJ SPOCZYWA LUFA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.642

FRONT, ROŚLINA KORZENIOWA, KONSERWATORNIA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, WEKA, UMIEJSCOWIENIE, SFERA AFEKTYWNA, PUZON, KASTANIETY, SAMOGŁOSKA NISKA, FRAZA CZASOWNIKOWA, FINEZYJNOŚĆ, URZĄD POCZTOWY, MAGNEZJA, PIECHOTA WYBRANIECKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, KONSERWA TYROLSKA, ŻABA TRAWNA, MASA KRYTYCZNA, MORZE AZOWSKIE, OBRZEŻE, ZŁĄCZE, KABAŁA, OBSADKA, FILOLOGIA SERBSKA, ZADASZENIE, MŁODZIEŻÓWKA, ŚLUB, AWIZO, ELIPSOIDA ZIEMSKA, ZARZUCAJKA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, TOREBKA BOWMANA, UMOWA ADHEZYJNA, PRZESUWNIK, NAPĘD, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, PODSTAWY, EGZAMIN, POPRZECZNICA, ZDRADA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, TEMPERATURA KELVINA, KIESZEŃ, FILECIK, ZAKOLE, LOPOLIT, KLASA INTEGRACYJNA, CZUBEK, DĘTKA, DRZEWCE, TYTOŃ, AFTERPARTY, ODCINEK, GRAFITYZACJA, JĘZYK SPUSTOWY, WARZYWO, START NISKI, JER TWARDY, NAUSZNIK, WZGÓRZE, WŚCIK DUPY, PÓŁWYSEP, ZAPAŁECZKA, ZGROMADZENIE, PAZIOWATE, ZDECYDOWANIE, KISZKA STOLCOWA, NAKOLANEK, TURBINA PAROWA, REMONT BIEŻĄCY, FORMA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, PAREO, GRA W KARTY, LOTERIA FANTOWA, KOLUMNA MARYJNA, KORZEŃ, NACZYNIE CHŁONNE, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, LEJ, DISNEY, NASZELNIK, EOLIA, PĘD, ZBIOREK, LABIRYNT, WIEK, MOST, MIKROFON CEWKOWY, FLEGMA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, AMORY, DOWCIPNIŚ, BELWEDER, KLASYCZKA, WYPORNOŚĆ, TRZY KARTY, PROTEKTORAT, ARCHIDIAKONIA, KOŁO, JĄDRO ZIEMI, PLANTACJA NASIENNA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, ŚMIERDZIEL, BLUZA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, ŻABY SESZELSKIE, PALEOMAGNETYZM, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, NUTRIOWATE, OPŁAKANA NOC, MEMBRANA, BEZDNO, UNIWERSYTET, PEŁNOMOCNICTWO, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, FOLA, BIEŻNIK, PUPKA, CZĘŚĆ, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, HOMOFONIA, KURTYNA, DZIELNICA HISTORYCZNA, DYSCYPLINA PARTYJNA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, ZASADA EKWIPARTYCJI, AGAR, DRUK OFFSETOWY, KŁĄB, HALIZNA, TYKA, DZIELNICA, KWADRAT MAGICZNY, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, ECHIN, JAŚNIA, KILIM, GNIAZDO, GICZ, STWARDNIENIE ROZSIANE, KESON, KOŁATKA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, BIAŁORUTENISTYKA, ŚLONSK, ORCZYCA, KATEGORIA URZĘDNICZA, PRZEDODWŁOK, PRYMUS, HARD CORE, DUSZA, EDYKUŁA, TABLICA ROZDZIELCZA, RZEŹBA KRASOWA, SWAP WALUTOWY, BUŁGARYSTYKA, TAMA, GŁUCHY TELEFON, WOŁYNIANKA, MARSZ, OSNUJKA, DIKSONIOWATE, ZBIORNIK, WYTWÓRSTWO, REFLEX, STREFA POŻAROWA, MATERIA, TABLAZO, OCEAN, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MEDIANA, OKRYCIE, ZARZUTKA, GRUPA ROZWIĄZALNA, TOTALIZATOR, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, WACHTA, SAŁATKA CEZAR, AZT, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, SPRYCHA, CECHA DYSTYNKTYWNA, MSZYCZNIK, DEKANAT, AGENT, REALIZM, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, KNAGA, PRODUKT LECZNICZY, PAS MIEDNICOWY, KLEPISKO, SKLEPIENIE, REGESTR, PARAFIA, ZALĄŻNIA, GRODZA, BANDEROLA, DOM PRZYSŁUPOWY, PRÓBA REPREZENTATYWNA, MŁOTEK, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, MASA, TAŚMA MAGNETYCZNA, PEŁNIA, SOŁECTWO, EDYKUŁA, SKRZYDLATE SŁOWO, PREFEKTURA MIEJSKA, WESTWERK, GÓRALEK ZAROŚLOWY, SZPIEG GOSPODARCZY, SOCZEWKA, SUWNICA BRAMOWA, TURBINA GAZOWA, RAMIAK, KREWETKA WIŚLANA, ALKIERZ, MAMAŁYGA, ROZWORA, SENSYBILIZATOR, MASKA, TRENT, ÓSEMKA, PROSTNICA, CELA ŚMIERCI, WYOBLAK, KORPUS, BONNY, NA PIESKA, SKRZYDEŁKO, SWOSZOWICE, CENA MINIMALNA, WARUGA, QUETZAL, GOLF, WODOROSÓL, WAPER, SPAŁA, KOŁYSKA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, SZLAUF, SUCHORYT, FUNKCJA UNIMODALNA, PŁATEK USZNY, SOCYNIANIZM, UKROP, SERAJ, BĘBEN, TURKIESTAN, WIDMO, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, NEUTRALIZM, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, OBROTNICA, WARZYWNIK, PRZYSIÓŁEK, BUDA, NADRZĘDNIK, SŁUGA BOŻY, GOŁOGŁOWY, CHORRERA, STREFA PRZYGRANICZNA, SUBFUNDUSZ, HRABINI, REFLEKS, ROŚLINA BULWIASTA, KRÓLEWNA, POLE, INFLACJA PŁACOWA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, UDO, PATENA, LEJEK, ADVOCATUS DIABOLI, OPONA, NAPIERŚNIK, TĘTNICA SKRONIOWA, SZTAJEREK, TYKA, LEASING FINANSOWY, PIKIETA, OPONA, KASZANA, KWAS HUMUSOWY, CENTYGRAM, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, LISTEK, KARCZEK, SKORUPA, DWUNASTA CZĘŚĆ, KIESZEŃ, GONDOLA SILNIKOWA, KADŁUB, DOKŁADNOŚĆ, ?NARCIARSTWO KLASYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.642 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ DZIAŁA, NA KTÓREJ SPOCZYWA LUFA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ DZIAŁA, NA KTÓREJ SPOCZYWA LUFA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAWETA część działa, na której spoczywa lufa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAWETA
część działa, na której spoczywa lufa (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ DZIAŁA, NA KTÓREJ SPOCZYWA LUFA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CZĘŚĆ DZIAŁA, NA KTÓREJ SPOCZYWA LUFA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x