ELEMENT POLITYKI PUBLICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WŁADZE, W KTÓREJ OKREŚLONE SĄ M.IN. WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA PRODUKCJI ENERGII, SPOSÓB JEJ DYSTRYBUCJI I KONSUMPCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLITYKA ENERGETYCZNA to:

element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są m.in. wielkość i źródła produkcji energii, sposób jej dystrybucji i konsumpcja (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT POLITYKI PUBLICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WŁADZE, W KTÓREJ OKREŚLONE SĄ M.IN. WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA PRODUKCJI ENERGII, SPOSÓB JEJ DYSTRYBUCJI I KONSUMPCJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.611

DZIEWICA KONSYSTORSKA, MAKIMONO, KWESTA, GITARA, MONTAŻ HORYZONTALNY, SZARY RYNEK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ZAKRĘT, PIRAMIDA ELTONOWSKA, NOSOWOŚĆ, FAZOWOŚĆ, OBEREK, POBIAŁKA, FERRIMAGNETYK, ZAGĘSTNIK, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, OBJĘTOŚĆ, MONITOR, FONIATRIA, REFERENDUM LOKALNE, JĘZYK KAFIRSKI, TOREBKA, PAREO, STYGOFIL, KLOPIDOGREL, DIOPTER, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, GŁUSZYCA, PREWENCJA RENTOWA, MAGNEŚNICA, ZNAJDEK, STANICA, KOMITET KOORDYNACYJNY, REZERWA OBOWIĄZKOWA, KLUCZYK, OKCYDENTALIZM, ROZKŁAD, OKUCIE, KARENCJA, NUDYSTKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, STYL WITKIEWICZOWSKI, UCIOS, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, STARY MALUTKI, LAPAROSKOPIA, NIEKAPEK, ROZWÓJ, RODZINA ADOPCYJNA, ELUWIUM, PIÓRO, PIEZOMAGNETYK, ARKUSZ KALKULACYJNY, TENIS, KOŁNIERZ, PREPROCESOR, URZĄD POCZTOWY, BRUDNA ROBOTA, AFEKT, GRUPA WERBALNA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, OSNUJKA, WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY, UDŹWIG, SPÓŁKA PARTNERSKA, WIZA, KUPA, REZERWA, DOBRO PRAWNE, STWARDNIENIE GUZOWATE, ROK ANOMALISTYCZNY, UCZULACZ, RÓWNIK, NIEPARZYSTOKOPYTNE, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, NIEZGUŁA, INTERPRETER, BULLETIN BOARD SYSTEM, KLAKSON RĘCZNY, JĘZYK BRETOŃSKI, UGÓR, DEMONSTRACJA, OSOBA PRAWNA, PATRON, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, ZADYMKA, ENERGIA ROZPADU, CHOROBA MIKROFALOWA, RYT, PILEUS, KOLANO HAMBURSKIE, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, TAKIFUGU, EISEGEZA, MIESIĄC SMOCZY, CYKANIE, ANDROGINIA, SZARMANTERIA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, MIŚ, PERGAMON, OLEJEK PACZULOWY, FORMACJA DEFENSYWNA, ATMORADIOGRAF, HEGEMONICZNOŚĆ, JASZCZUR, MELDUNEK CZASOWY, FIGURA ZASZCZYTNA, JUWENALIA, EMISJA, FACHOWOŚĆ, STAJE, KILOKALORIA, MARCONI, ŁEZKA, TORPEDA AKUSTYCZNA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, REGUŁA SAVAGE'A, MEM, WAŁ BRZEGOWY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KIMBANGIZM, OGROM, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, FIRMAMENT, COCKTAIL, ALGORYTM EUKLIDESA, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, BŁONA DOPOCHWOWA, BASTION, TELEFON, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, CZUCIE SKÓRNE, MOC, ZAKRES, ODLEWA, HYPOSTYL, ŻÓŁTA KARTKA, NEWS, HORMON PŁCIOWY, KOŁO DEPTAKOWE, PÓŁKREW, POWIELACZ ELEKTRONOWY, UCZELNIA AKADEMICKA, DEMORALIZACJA, TENDENCJA, HOKEJ, KOREKCJA DYNAMICZNA, LUTERSTWO, RAK, DZIAŁANIE, OBELISK, OSOBA, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, ŻUBROŃ, WYROSTEK RYLCOWATY, KOMISJA NADZWYCZAJNA, DAWKA PROMIENIOWANIA, MOBILE, POLO, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, ACHEIROPITA, SYSTEM, CEZAR, FLEBOGRAFIA, STARONORDYJSKI, PIRAMIDA FINANSOWA, SZABOTA, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, REZERWA WALUTOWA, DUNGEON, KOLOS, KONTYNGENT CELNY, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, ANTYPERSPIRANT, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, SPEKTAKL, PIERWSZY PLAN, STOŻEK NAPŁYWOWY, WITALIZM, SYGNIFIKATOR, STOPKA, DOLINA LODOWCOWA, KLOZET, BIEGUN ELEKTRYCZNY, ZAĆMIENIE, GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, ŁOKIEĆ TENISISTY, NARYS FORTYFIKACYJNY, DYSKONTO, RASOWOŚĆ, ZAGŁADA, TIC TAC, KRUCJATA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, LAMPA ŁUKOWA, ENERGIA HYDRAULICZNA, OSŁONKA MIELINOWA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, JĘZYK HETYCKI, LODOWNIA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, KOLABORACJONISTA, DUMPING, STACJA TRANSFORMATOROWA, WIĘZIENIE, PREFEKT APOSTOLSKI, DĘTKA, BENZYLOPENICYLINA, FANDANGO, KORYTO RZEKI, JEEP, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, CZESKA PIŁKA RĘCZNA, MOZART, ROŚLINA DARNIOWA, CZEPIEC, MUFLA, BALSA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, DAWKA ŚMIERTELNA, EWANGELIA, ZGROMADZENIE, STRZELNICA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PILATES, PRZEWÓD SĄDOWY, STRASZAKI, CHOROBA BERGERA, HORMON TROPOWY, SKARGA, KWADRA, PIEŃ WULKANICZNY, CHODNIK MINOWY, MONOPTERES, NATRYSK, MARCÓWKA, SETKA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, EKSPERT, KRĘGI, ŻÓŁTA FEBRA, HERKULANT, POZYCJA, TŁOK SILNIKA, SSAKI NIŻSZE, INTERVIEW, TONSURA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, BIAŁA, DRAFT, PUCHLINA WODNA, KOLORATKA, EKAGLIN, TRASZKA NADDUNAJSKA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, RZEPKA, SZCZYPIOREK, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, HODOWLA ZARODOWA, SAFANDUŁA, DUBLET, ANGLIZOWANIE, DRZEWORYT, PRZEDSTAWIENIE, MELANIZM, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, BATERIA ALKALICZNA, ŻYWOŚĆ, KADŹ ZALEWNA, KRÓLOWA, DYSKRYMINACJA CENOWA, ATOMISTYKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PENETRACJA GENU, PANEL DYSKUSYJNY, MOWA KOŃCOWA, BADANIE, TRIAL ROWEROWY, STRAJK OKUPACYJNY, ELEMENT ODWRACALNY, NORA, TEMPERATURA NÉELA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, RYNEK PRODUCENTA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, TELECENTRUM, ORTOWODÓR, NORMALNA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, LICZNIK OBROTÓW, OFFSET, ANTIDOTUM, ?KWADRUPOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.611 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT POLITYKI PUBLICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WŁADZE, W KTÓREJ OKREŚLONE SĄ M.IN. WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA PRODUKCJI ENERGII, SPOSÓB JEJ DYSTRYBUCJI I KONSUMPCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT POLITYKI PUBLICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WŁADZE, W KTÓREJ OKREŚLONE SĄ M.IN. WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA PRODUKCJI ENERGII, SPOSÓB JEJ DYSTRYBUCJI I KONSUMPCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLITYKA ENERGETYCZNA element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są m.in. wielkość i źródła produkcji energii, sposób jej dystrybucji i konsumpcja (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLITYKA ENERGETYCZNA
element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są m.in. wielkość i źródła produkcji energii, sposób jej dystrybucji i konsumpcja (na 20 lit.).

Oprócz ELEMENT POLITYKI PUBLICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WŁADZE, W KTÓREJ OKREŚLONE SĄ M.IN. WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA PRODUKCJI ENERGII, SPOSÓB JEJ DYSTRYBUCJI I KONSUMPCJA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ELEMENT POLITYKI PUBLICZNEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WŁADZE, W KTÓREJ OKREŚLONE SĄ M.IN. WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA PRODUKCJI ENERGII, SPOSÓB JEJ DYSTRYBUCJI I KONSUMPCJA. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x