WYLOT (ZAKOŃCZENIE) INSTRUMENTU DĘTEGO; NADAJE DŹWIĘKOM WYDAWANYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY DĘTE SPECYFICZNĄ BARWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD KSZTAŁTU I MATERIAŁU, Z KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZARA GŁOSOWA to:

wylot (zakończenie) instrumentu dętego; nadaje dźwiękom wydawanym przez poszczególne instrumenty dęte specyficzną barwę, w zależności od kształtu i materiału, z którego został wykonany (na 12 lit.)DŹWIĘCZNIK to:

wylot (zakończenie) instrumentu dętego; nadaje dźwiękom wydawanym przez poszczególne instrumenty dęte specyficzną barwę, w zależności od kształtu i materiału, z którego został wykonany (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYLOT (ZAKOŃCZENIE) INSTRUMENTU DĘTEGO; NADAJE DŹWIĘKOM WYDAWANYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY DĘTE SPECYFICZNĄ BARWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD KSZTAŁTU I MATERIAŁU, Z KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.726

KOŁOWACIZNA, ŚMIECH, MIEDNICZKA NERKOWA, JUMPER, PRYNCYPAŁ, CZWOROLIST, BÓR WRZOSOWY, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, TASMANIOZAUR, OGNIWO BUNSENA, WILKI WORKOWATE, ŁADOWNICZY, PAPIRUS, STRUNA, ANTYNOMIA RUSSELLA, RURKOZĘBNE, RÓWNIK NIEBIESKI, PLISA, ROJENIE, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, MUCET, DOMINIKANIE, PRZEWIETRZNIK, DWUKĄT SFERYCZNY, BRZOZOWATE, KISZKA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ESCUDO ANGOLSKIE, GROMADA GALAKTYK, LEKCJA MISTRZOWSKA, SUROWICA, KWAS PRÓCHNICOWY, MIÓD EKSPRESOWY, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, NIEWIDKA, ŚWIERK CZERWONY, FLAMENCO, OLDENBURG, LODEN, SZTANGA, ZWÓJKA, MAGICZNOŚĆ, PÓŁSFERA, SEROHEMATOLOGIA, PRZEKAŹNIK, BANKOWOŚĆ MOBILNA, SAMOWYLECZENIE, EUROBAROMETR, DEKRET, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, POZYCJA, WIBROBETON, GRAND VITARA, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, CYTADELA, LUTERSTWO, KRYSTALOCHEMIA, DUCHAMP, SPEKTAKL, PROFUNDAL, ŚLAD PAMIĘCIOWY, GANGRENA, SREBRNY EKRAN, ZAWIEJA, KROCHMAL, JĘZYK LONGOBARDZKI, APEL, PODATEK PORADLNY, RUNDA HONOROWA, WYANDOT, PAS, CIEŃ AKUSTYCZNY, SOPEL, KASTYLIJSKI, WYDZIELINA, TRAFUNEK, PRZESTRZELENIE, MIKROSKOP SKANINGOWY, ROK ZWROTNIKOWY, OLEJÓWKA, LOARA, TEREN ZAKRYTY, MIECZ UCHYLNY, FABIA, GEN RECESYWNY, PARA, POCISK PODKALIBROWY, REZERWA OBOWIĄZKOWA, EKAGLIN, STEREOTYPIA RUCHOWA, OBRĘCZ, ZAKON RYCERSKI, RZĄD KOALICYJNY, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, TOKSYNA, GÓGLE, BARCIAK, SOCZEWKA FRENSELA, SKALA RICHTERA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, EROZJA RZECZNA, HETEROSPORIA, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, RIKETSJOZA, STRAŻNICA, FILM KATASTROFICZNY, KAZARKA CZUBATA, SZMATKA, PANEW, OKUCIE, WNIEBOWZIĘCIE, TORANAGA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, METODA AGLOMERACYJNA, SUBSTANCJA MATECZNA, ZNAJDA, SCENICZNOŚĆ, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, BOLEC, WYDATKI INWESTYCYJNE, IMMUNOGLOBULINA, OBŁĘK, DOSTĘP, LIQUID, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, NEXIA, MOST POWIETRZNY, TELEFON ZAUFANIA, KARTA KREDYTOWA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, DOBRO RZADKIE, SOS MONACHIJSKI, RUCH, PARAMETR, BIOPOLIMER, NIDA, EURYTMIA, KIŚĆ, PRZYGODA, SKRAWALNOŚĆ, POWŁOKA, KONCHOWANIE, ÚLAIRE, AKT PRAWNY, KONWERGENCJA BETA, KARTEZJANIZM, TYTUŁ NAUKOWY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, HEŁMOFON, WEKTOR WŁASNY, DESEREK, BOLOMETR, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, SELEKCJA NEGATYWNA, KANDYDEMIA, MAJORAT, MORENA BOCZNA, POSTÓJ LODOWCA, TAKTYKA, ROZKŁAD, KAKADU, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, SŁUPEK, BRODAWKA, FIRMAMENT, CANON, WYRĘBA, KAZUISTYKA, IBIZA, PKB PER CAPITA, GOLE, SPRZĘŻNICE, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, POJAZD WOLNOBIEŻNY, DZIELNICA, NOŚNIK NARZĘDZI, INTERFERENCJA RNA, WSTAWA, FETOSKOPIA, CYKL GRANICZNY, SZCZUR PIŻMOWY, ŚCIANKA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, KOŁPAK, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, PANICZ, MEZOATOM, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, WYPUST, OBTŁUCZENIE, DEFENSYWNOŚĆ, OPÓR CIEPLNY, PŁAWA SONAROWA, WILK TASMAŃSKI, REKWIZYCJA, LAMERSTWO, REPUBLIKA FEDERALNA, FUNDUSZ STRUKTURALNY, ŚWIADCZENIE, KREDYT HANDLOWY, METYL, ASTER PIRENEJSKI, STOPNIOWALNOŚĆ, OBWÓD AUTONOMICZNY, HAIN, LINIA, DRZEWO GUTAPERKOWE, ŚCIĄGACZ, WĘZEŁ, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, AUDIOBOOK, RELAKSACJA, WYKRAWACZ, BUCCINA, WKŁAD BUDOWLANY, ŚWIĘTA KROWA, BIEGUN NIEBIESKI, OZNACZENIE, PROFIL, PAŃSTWO POLICYJNE, ZEPPELIN, DOLNOSAKSOŃSKI, SKOK SPADOCHRONOWY, SPORT KWALIFIKOWANY, SEJSMOGRAM, SZENILA, LEKCJA POGLĄDOWA, KWOTA CUKROWA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, CHOROBA PROMIENNA, BETON ŻUŻLOWY, CZUWAK, KASAK, LIDO, EPILOG, OSET KĘDZIERZAWY, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, MASAJSKI, OKO, TRANSMITANCJA, WYROCZNICA, TAJEMNICA BANKOWA, ROZTWÓR BUFOROWY, SNIFFER, TUBA, MECZ DERBOWY, APPALOOSA, UNIA CELNA, RESORTACJA GENOWA, FAJKA WODNA, OBRONA STREFOWA, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, NARNIA, DRABINIAK, RYNEK KONSUMENTA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, OSTROSŁUP FOREMNY, BETAKSOLOL, DRUT, DUR OSUTKOWY, ZAMSZ, MUSZLA KLOZETOWA, DARWIN, MANIERKA, PIÓRO, JĘZYK NAWAHO, DOMINACJA ZUPEŁNA, GOOGLE, PRZEDMIOT, OŚMIORNICA, TRYGONOMETRIA, INSTRUMENTACJA, REGUŁA, NIEOBLICZALNOŚĆ, ROBOTA, RYNEK PRODUCENTA, TEBY, ZAWIESZENIE BRONI, FILCAK, SAMOPAŁ, PRZEPRÓCH, SPŁUKIWANIE, HAMULEC KLOCKOWY, POLAROGRAFIA, KROKODYLE, ARPEGGIO, KRYTERIUM HURWICZA, OCEANNIKI, BLANKERS, SPOWIEDŹ, BRUDNICA NIEPARKA, WIECZNE PIÓRO, DYSK, ?GOCKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYLOT (ZAKOŃCZENIE) INSTRUMENTU DĘTEGO; NADAJE DŹWIĘKOM WYDAWANYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY DĘTE SPECYFICZNĄ BARWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD KSZTAŁTU I MATERIAŁU, Z KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYLOT (ZAKOŃCZENIE) INSTRUMENTU DĘTEGO; NADAJE DŹWIĘKOM WYDAWANYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY DĘTE SPECYFICZNĄ BARWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD KSZTAŁTU I MATERIAŁU, Z KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZARA GŁOSOWA wylot (zakończenie) instrumentu dętego; nadaje dźwiękom wydawanym przez poszczególne instrumenty dęte specyficzną barwę, w zależności od kształtu i materiału, z którego został wykonany (na 12 lit.)
DŹWIĘCZNIK wylot (zakończenie) instrumentu dętego; nadaje dźwiękom wydawanym przez poszczególne instrumenty dęte specyficzną barwę, w zależności od kształtu i materiału, z którego został wykonany (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZARA GŁOSOWA
wylot (zakończenie) instrumentu dętego; nadaje dźwiękom wydawanym przez poszczególne instrumenty dęte specyficzną barwę, w zależności od kształtu i materiału, z którego został wykonany (na 12 lit.).
DŹWIĘCZNIK
wylot (zakończenie) instrumentu dętego; nadaje dźwiękom wydawanym przez poszczególne instrumenty dęte specyficzną barwę, w zależności od kształtu i materiału, z którego został wykonany (na 10 lit.).

Oprócz WYLOT (ZAKOŃCZENIE) INSTRUMENTU DĘTEGO; NADAJE DŹWIĘKOM WYDAWANYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY DĘTE SPECYFICZNĄ BARWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD KSZTAŁTU I MATERIAŁU, Z KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WYLOT (ZAKOŃCZENIE) INSTRUMENTU DĘTEGO; NADAJE DŹWIĘKOM WYDAWANYM PRZEZ POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY DĘTE SPECYFICZNĄ BARWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD KSZTAŁTU I MATERIAŁU, Z KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast