RODZAJ OPALU, KTÓRY MA BRUNATNĄ, CIEMNĄ BARWĘ I NIEPRZEZROCZYSTĄ STRUKTURĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MENILIT to:

rodzaj opalu, który ma brunatną, ciemną barwę i nieprzezroczystą strukturę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OPALU, KTÓRY MA BRUNATNĄ, CIEMNĄ BARWĘ I NIEPRZEZROCZYSTĄ STRUKTURĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.780

DWURZĘDEK, AMBROZJA, WRZOSOWIEC, ŻYWOŚĆ, BAWEŁNICA, LIMPRICHTIA, WEKTOR SWOBODNY, AMPLA, EKSCYTARZ, ALLEL DOMINUJĄCY, TUBA, LOOP, KANAFARZ, BEZINWAZYJNOŚĆ, MNICH, REFORMISTA, PROTEST SONG, JAWAJKA, METEORYT, POLKA TRZĘSIONKA, BEZA, FILM 3D, TAMARYNY, SZŁAPAK, KOZA, MAG, IMPRESJONISTA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, TALERZ, PIES RODZINNY, PIJAWKA, KRAJANKA, LUSTRO, CYFRONIK, HARDTOP, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, ESENCJALIZM, SZWOLEŻER, AMBORELLA, MIGLANC, UNDOROZAUR, KINKAN, ENDURO, PRZYCIĄGARKA, TYTULATURA, MONADA, HAFT ŁODYŻKOWY, GOTYK BRABANCKI, BROŃ MASZYNOWA, PIENIĄŻEK, MAGNEŚNICA, TRANSKRYPCJA, ROCK AND ROLL, CYJANOHYDRYNA, SIDEFILL, JASKÓŁCZE ZŁĄCZE, CIĄG DOKŁADNY, PALATOGRAM, PEŁNOKRĘŻNIK, KURKUMA, ABSENCJA CHOROBOWA, KANNA, PSZCZOŁA, MASZT ANTENOWY, WAWRZYNEK, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, OSIEDLENIEC, KEJA, BALOT, BIEG ROZSTAWNY, OBROŃCA, SIT ŻABI, MOKRADŁOSZ, LUNETA, GUJOT, KMINEK, GŁOWA GORGONY, KOLT, KOLOR LOKALNY, MIKROSKOP OPTYCZNY, EKTOPLAZMA, FANTOM, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, WIDLICA, KASBA, NUDNOŚĆ, ĆWICZENIA, KALKA, MĄDRALIŃSKI, DOPŁYW, DOJRZAŁOŚĆ, OPOŃCZYK, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, MNICH, KLEJÓWKA, DYNAMICZNOŚĆ, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, BLEDZIUCH, PSI FIGIEL, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, PAENULA, TĘCZANKA NIEBIESKA, KUZYN, MORENA DENNA, TOWAR AKCYZOWY, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, SAMBO, EMENTALER, KREDKA ŚWIECOWA, CHINON, TACZNIK, NAPRAWICIEL, SERDECZNIK, DRYFTER, CZUBRICA, ZAKONNIK, PROLOG, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, CELOWNIK KOLIMATOROWY, ODPOWIEDZIALNY, FURGON, SYMARA, GALLIMIM, SKRZYNKA, HAK, KLASTER, ZWROT, STAN STACJONARNY, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, NARKOTYK MIĘKKI, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, NIEKAPEK, WIZJONER, WIZYTA STUDYJNA, GEOTECHNIK, STEROWIEC SZKIELETOWY, WYDEREK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, LUBASZKA, TAMA, BYCZKI, ABROZAUR, SYMBOL NIETERMINALNY, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, DRUK AKCYDENSOWY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SZMACIAK, AEROB, SERENADA, ROZPIERACZ, GRZEBIENIARZ, MUTUALIZM, WZORZEC ANALITYCZNY, GALECHIRUS, WATÓWKA, GALOP, ASTER ZWISŁY, KISZKA, TUJA, FONIATRIA, STOP NISKOTOPLIWY, PROEPIDEMIK, CELIBATARIUSZ, NIBYJAGODA, PAŁKA WODNA, DZIEWANNA, BOROWCE, TRANSPORTÓWKA, KONDORRAPTOR, CIĄGUTEK, MANIERZYSTA, INŻYNIER, SUCHY ŚNIEG, WYRZUT SUMIENIA, CYKAS, CZOSNACZEK, MORION, EKRAN, SKALIRZĘS, TARAN, KOLA, ŁÓDKA, DELFINISTA, POLEGŁY, FAWORYTKA, JELEŃ, PARANTODON, HIACYNT, BRIEFING, GACEK BRUNATNY, PRZECIWCIAŁO, MYSZOWATOŚĆ, SŁÓJ, CZYNNIK CHŁODNICZY, STRZAŁKA, HUBA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ZBÓJNICZEK, DAGA, NUNCHAKU, MISTRZ PROSTEJ, ZŁOŚLIWOŚĆ, PIASTUN, LAMINAT, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, PLOTER ROLKOWY, GALASÓWKA, BAGARAATAN, MIRABELKA, ŁAPCZYWIEC, STRACCIATELLA, EKRANOPLAN, CHEMEX, PŁUG ODŚNIEŻNY, KITEL, KULUARY, WEZWANIE DO ZAPŁATY, ROGOŻA, HIPEASTRUM, EGZAMIN POPRAWKOWY, PROFIL GLEBOWY, ROGATNICA, DREBEL, TAJNIAK, MINISTRANT OŁTARZA, SZYBKOZŁĄCZE, ANALIZA TECHNICZNA, ŁATA, CIELISTOŚĆ, WIRUS GRYPY TYPU A, UMOWA KONTRAKTACJI, BREAKDANCE, WSPÓŁUCZEŃ, PONCZ, SERCE W PRZEŁYKU, SUPERPRZEBÓJ, WIĘŹBA DACHOWA, IDEALIZACJA, CERAMIKA, SZUNOZAUR, LEJEK, METODY, RAWIOLI, BROŃ, ZROŚLAK, TAWROSZ, STOP-KLATKA, CHOROBA MORGELLONÓW, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PUCHAREK, ZIZANIA, SZKODNIK, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, BEZPLAMKA, INOZAUR, DORADCA, RENKLODA, KONDOTIER, FILOZOF, JĘZYK MANX, WSZECHMOGĄCY, FAKT MEDIALNY, PTERORYNCH, ROŻEN, SWATKA, MUSZTARDÓWKA, ŁOWCZY, HAK HOLOWNICZY, PIES OGRODNIKA, BAZYLISZEK, KURZEJ, IDARED, BILARD FRANCUSKI, ŁAPACZ, ŻEGLUGA TRAMPOWA, NAKO, NADPRZEWODNIK, ŁODYGA KWIATONOŚNA, SZAFRAN, RZEZAK, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, AREPA, ETOLA, WYZWOLICIEL, MOTYLEK, DMUCHAWA, KOPISTA, KOLORADIZAUR, KARTA PAMIĘCI, SZMATA, KĄPIEL NASIADOWA, EKSTERN, SOUVLAKI, ROTAWIRUS, GALARETNICA, KAPITAŁ FINANSOWY, KOMPLEMENTARIUSZ, ?ELEKTROWNIA PŁYWOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OPALU, KTÓRY MA BRUNATNĄ, CIEMNĄ BARWĘ I NIEPRZEZROCZYSTĄ STRUKTURĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OPALU, KTÓRY MA BRUNATNĄ, CIEMNĄ BARWĘ I NIEPRZEZROCZYSTĄ STRUKTURĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MENILIT rodzaj opalu, który ma brunatną, ciemną barwę i nieprzezroczystą strukturę (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MENILIT
rodzaj opalu, który ma brunatną, ciemną barwę i nieprzezroczystą strukturę (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ OPALU, KTÓRY MA BRUNATNĄ, CIEMNĄ BARWĘ I NIEPRZEZROCZYSTĄ STRUKTURĘ sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - RODZAJ OPALU, KTÓRY MA BRUNATNĄ, CIEMNĄ BARWĘ I NIEPRZEZROCZYSTĄ STRUKTURĘ. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast