Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZBIÓR LITERAŁÓW, KTÓRY JEST PRAWDZIWY WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY ICH KONIUNKCJA JEST PRAWDZIWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAUZULA DUALNA to:

zbiór literałów, który jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy ich koniunkcja jest prawdziwa (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR LITERAŁÓW, KTÓRY JEST PRAWDZIWY WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY ICH KONIUNKCJA JEST PRAWDZIWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.168

DYPTYK, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, SAŁO, PRAWOMOCNOŚĆ, MUNSZTUK, LAMPA NERNSTA, INTERFEROMETR LASEROWY, PAPA MOBILE, BEZPIECZNIK, LALKARZ, ZAMRAŻARKA, LARYNGOLOGIA, DRYF KONTYNENTALNY, KLAWISZ FUNKCYJNY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, PÓŁWARIAT, CHOMIK AZERSKI, MAKI ZŁOCISTY, SZLAM, PODSTACJA TRAKCYJNA, HELMINTOLOGIA, WOSKOWATOŚĆ, PODRÓŻ, ZBIÓR MANDELBROTA, SYMETRYCZNOŚĆ, PODANIE, MAFIA, TRANSFORMISTA, START-UP, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, SZACHY AKTYWNE, DUROMER, TĘGA GŁOWA, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, CEPISKO, BECZKOWÓZ, RAJDÓWKA, GRA NIESKOŃCZONA, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, LOK AGNESI, DZIENNIK, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, PRZECHOWALNICTWO, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WIDZ, GRAF DOSKONAŁY, ZAŚWIADCZENIE, UNISTA, MODELOWOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ONTOLOGIZM, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, STYL TOSKAŃSKI, DRASTYCZNOŚĆ, WYPYCHACZ, BILET ULGOWY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, CIEMNOTA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SYF, KUPON ZEROWY, TŁUMACZ, SIŁA ROBOCZA, ODJEMNA, ZACHOWAWCZOŚĆ, PRZYMIOTNIK, RECESJA LODOWCA, BŁAGALNIK, ZAKOLE, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, ANTYELEKTRON, BAŁWOCHWALSTWO, GĘSIAREK, PEŁNIA, INDAGATOR, LIBRACJA, STEROWIEC SZKIELETOWY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, GEN EPISTATYCZNY, EROZJA WĄWOZOWA, OGNISKO, MARTWE PRAWO, TROMBOPLASTYNA, PRAWORZĄDNOŚĆ, GUARANA, HIEROFANT, ŻYWIEC, ŁYCZAK MUSZLOWY, OPERATOR BITOWY, PODSTAWA POTĘGI, SPIELBERG, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, FIGA Z MAKIEM, TOPIELEC, PUSZKARSTWO, CIĘŻKI SEN, WYMIAROWOŚĆ, LATAJĄCY DYWAN, INSTANCJA, ZAMKNIĘTOŚĆ, RADAR GEOLOGICZNY, BECHER, GÓWNIARA, SPÓDNICZYNA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, SAMICA, ZESPÓŁ POREWASKULARYZACYJNY, ŚWINIA WISAJSKA, EDYKUŁA, PROCES NIEODWRACALNY, OZÓR, GRZECZNOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ, SERMONIZM, ALOES, PARSZYWOŚĆ, LICZARKA, CIEMNA ENERGIA, WYDMIKUFEL, FIGHTER, ATRYBUCJA GLOBALNA, FUNKCJONALIZM, PERSPEKTYWA, NIEMĘSKOŚĆ, CUDZOŚĆ, RODZAJ LITERACKI, DOSTĘPNOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, EMENTALER, INTERMEZZO, ROŚLINY OSIOWE, PRAWO UNIJNE, BACZEK, REZERWA, MROK, BULIONER, GRZYB ZAJĄCOWY, KOMPLEMENTARIUSZ, APOSTATA, MIESZKALNOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ROZKRZEWICIEL, HALUCYNACJA, UMOWA ZLECENIE, MAŁGORZATKA, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, CZERWIENICA PRAWDZIWA, LINIA ŻEŃSKA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, FITOCHEMIA, ŚLIWKA, DZWONEK RĘCZNY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, OGNIWO SREBROWE, RZUT STEREOGRAFICZNY, WARUNEK, CHRZEST, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, PÓŁKOLONIE, BOWLS, STŁUCZENIE, WITAMINA B6, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, CZAS UNIWERSALNY, OSTROŚĆ, PIGWA POSPOLITA, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, EGZOSZKIELET, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DWUTAKT, ENHARMONIA, KOMÓRECZKA, KOPUŁA GEODEZYJNA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, MARCHWIANE RĘCE, OBBLIGATO, PRZESTĘPNOŚĆ, CHŁOPEK-ROZTROPEK, CZEDAR, ŻYŁKA, KICZ, WCZORAJ, PUNKT OGNIOWY, WICEHRABIA, BEZPŁCIOWIEC, NOMOKRACJA, MAMUT WŁAŚCIWY, REKIN OWSONA, TRANSPOZYCJA, WŁÓKNO, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, NIEDOSTATECZNY, KRUMMHORN, KONWENT, ZORBA, OJCIEC CHRZESTNY, ZAKRĘT, MINISTRANT ŚWIATŁA, CZYN SPOŁECZNY, NOMOKANON, POWIEŚĆ SF, DIAGNOZA, ZAPOJA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, TOPOS, ROSOŁEK, BROSZA, PERFORMATYWNOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, ŚWIECZKA, MONTAŻYSTA, CIĘŻKA WODA, KOŁO WIELKIE, KOMUNALKA, SZLAK METABOLICZNY, PODDANY, FIZYKA STATYSTYCZNA, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, AMBASADOR, PRZEGRYWKA, DORADCZYNI, KLAWIK, KYNOTERAPIA, KIEROWALNOŚĆ, TYTANOZAUR, SECESJONISTA, ODKUWKA, STYGON, WARSZTAT STRATEGICZNY, RUNO, POCISK NIEPENETRUJĄCY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, EROTOMAN TEORETYK, SUBSTANCJA EGZOGENNA, KOSZT KOMPARATYWNY, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, DETERMINIZM, WAPIEŃ MUSZLOWY, HEGEMONICZNOŚĆ, WYJADACZ, OKULISTA, JASION, ZAŁAM, PLECHOWIEC, PRĄD MORSKI, ORBITA POLARNA, SZYBKOWAR, RENEGAT, KONFORMACJA, TAMBURA, NIEOSTROŚĆ, NIETOLERANCJA, GRZESZNOŚĆ, SKOK, RASOWOŚĆ, DZIEŃ, BYSTROŚĆ, SUBSKRYBENT, SAMOUCZEK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, FLORYSTA, PRAWO PIĘŚCI, OBSZAR GÓRNICZY, KARYKATURALNOŚĆ, WYRAŻENIE, PARAGENEZA, HUMOR, ZBRODNIA, PODLEW, KOTEWKA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, ŚWIADECTWO, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, KLIN, NIEPOBOŻNOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, HIV, ZBOCZENIE ZAWODOWE, WILK, KONDENSATOR DOSTROJCZY, PRAWYBORCA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, CIOTA, BOBOWSKI, PROCES POLITROPOWY, DEFICYT HANDLOWY, KUSICIEL, ANTENA HELIKALNA, BANKOWÓZ, PANTOMIMA, CZUB, KATECHEZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.168 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zbiór literałów, który jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy ich koniunkcja jest prawdziwa, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR LITERAŁÓW, KTÓRY JEST PRAWDZIWY WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY ICH KONIUNKCJA JEST PRAWDZIWA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
klauzula dualna, zbiór literałów, który jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy ich koniunkcja jest prawdziwa (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAUZULA DUALNA
zbiór literałów, który jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy ich koniunkcja jest prawdziwa (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x