POTRAWA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST WOŁOWINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOŁOWINA to:

potrawa, w której głównym składnikiem jest wołowina (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOŁOWINA

WOŁOWINA to:

mięso wołowe; mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej 0,5 roku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST WOŁOWINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.401

WALUTA BAZOWA, OCZY SZEROKO OTWARTE, DROGA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, WYDERKA, ZAPORA OGNIOWA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, SPORTÓWKA, SPRZEDAŻ, ULUBIENIEC, LEGUMINA, ROZPRAWA, LAMPA KWARCOWA, GLACE, SAMOSA, ANTECEDENCJA, WŁAŚCIWOŚĆ, TEZA, REALIZM, LUJ, ROZMEMŁANIE, UROJENIE KSOBNE, KOMORA FERMENTACYJNA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SZABLA, GRAFIKA WEKTOROWA, MIKROFON LASEROWY, GEOMETRIA AFINICZNA, TRUDNOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, CYWILNOŚĆ, RYSUNEK, MROCZEK POSREBRZANY, GLOTTOCHRONOLOGIA, BOURBON, SŁODKA BUŁKA, PŁONINA, POETKA, CHŁOPIEC DO BICIA, MOŻLIWOŚĆ, AFRYKAŃSKI, SIODŁO, POKAZOWOŚĆ, RZEKA ROZTOKOWA, PRAWO HOOKE’A, KŁADKA, KOTLET, PRZODOMÓŻDŻE, MIĘSO, STAŁA HUBBLE'A, LITERAT, BEZECNOŚĆ, SIODLARNIA, FANATYCZNOŚĆ, KĄTOZĘBNE, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, ILOCZYN WEKTOROWY, BROŃ DRZEWCOWA, WIDELEC, KWARC MLECZNY, KASZTAN, KILOKALORIA, MINISTER, REPETYTYWNOŚĆ, RADIACJA ADAPTATYWNA, OSET SIWY, WEHIKUŁ, ORKA NAJMNIEJSZA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, POGODNOŚĆ, NIESTABILNOŚĆ, CYTOLOGIA, SZTUKI PIĘKNE, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, HEREZJA, CZERWONKA, NIEKONKRETNOŚĆ, OSTROŚĆ, GRADIENT, GOŁĄBKI, GONITWA PŁOTOWA, POCIĄG EKSPRESOWY, KWADRATURA KOŁA, DŁUGOSZOWE, CHOROBA HERSA, KRÓLEWICZĄTKO, NIEPOKALANOŚĆ, LAMBADZIARA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, NIEGOŚCINNOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, BEZROBOCIE AGRARNE, BALET, FIRMA KRZAK, RYNEK NIEFORMALNY, JASKINIA LODOWA, SZCZEROŚĆ, REGRESJA LINIOWA, AUSZPIK, CHESTER, PAPRYKARZ, SAMOISTNOŚĆ, POMROWICOWATE, BRUTALNOŚĆ, ZASADNOŚĆ, EKSPRES KOLBOWY, BERGAMOTKA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, CZASZA, ROZRZUTKOWATE, OPERA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, POWŁOKA, NIEMORALNOŚĆ, HIPIS, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, POLICJA SĄDOWA, SZAROTA BŁOTNA, WYCZERPYWALNOŚĆ, KRANIOTOMIA, METALIK, LARYNGOLOGIA, ODDZIAŁ, PILATES, WIEK PROKREACYJNY, WIELOBARWNOŚĆ, CZARCIE NASIENIE, CHŁÓD, DOKUMENT, KOSZER, WYDMUSZKA, SZTUBACKOŚĆ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, JESIOTR BIAŁY, OKRĘT LOTNICZY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, PARTER, DIDGERIDOO, FRAMUGA, ZAUROPTERYGI, PROJEKCYJNOŚĆ, KRET, ARCHETYPOWOŚĆ, ASTMA, ŻART, KREDYT KONSORCJALNY, SURF, PAELLA, ASYSTENTKA, CLAUSULA, WIELKOŚĆ SKALARNA, PRZENOSKA, FETYSZ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ANGLOFOBIA, POWAGA, JAJECZNICA, CHOROBA HAGLUNDA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, RELATYWIZM MORALNY, PŁASZCZYZNA S, LODOWIEC WISZĄCY, SŁOWO MASZYNOWE, PRZYJACIÓŁKA, NAROWISTOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, STONÓG MYSZATY, CZARNA ROBOTA, NOWICJUSZ, WENESEKCJA, OMLET, NOWA, SKIOFIT, NISZA, MINARET, SZARA MYSZKA, CYKORIA KORZENIOWA, SZAMOTANINA, AKADEMICKOŚĆ, ANACHRONICZNOŚĆ, SKŁADNIK POKARMOWY, ZAŚLUBINY, BIEGŁOŚĆ, PRZEDROSTEK, FUNKCJA SCHODKOWA, JĄDRO, ZOBOJĘTNIANIE, SCREENSHOT, BIELINEK BYTOMKOWIEC, PUŁAPKA KREDYTOWA, OSPAŁOŚĆ, PRZEDSZKOLE, BIEDACZKA, INTENSYWNOŚĆ, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, LEKTORIUM, HEAD HUNTER, PULPIT, PODRYDZYK OSTRY, EKSPERT, KIERKI, KIEROWALNOŚĆ, DODAJNA, SETKA, SZCZEPIONKA WŁASNA, KSIĄŻĄTKO, ZAPASY, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, MIKROFON CEWKOWY, WIĘŹBA, BOM, ZBÓJNICKI, SIKHARA, GADY, URZECZOWIENIE, NAPASTNIK, KWAS PRÓCHNICOWY, MKLIK, SILNIK BOCZNIKOWY, BIOFLAWONOID, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, GRUPA ALGEBRAICZNA, EKOSFERA, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, BEZLITOSNOŚĆ, POSUWISTOŚĆ, PIASECZNICA, CZUPURNOŚĆ, WAGON BREKOWY, HAJDUK, RATING, KOMAR, ATRAKCJA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, ASPOŁECZNOŚĆ, KASKADA TROFICZNA, GÓWNOZJADZTWO, OPŁAKANA NOC, OBUSTRONNOŚĆ, OBSZAR GÓRNICZY, WODOREK, MASA, SUBTELNOŚĆ, MUS, CZERWONA STREFA, PEDOFILIA, RADIACJA ADAPTACYJNA, PERFUMA, FIZYCZNOŚĆ, KOORDYNACJA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, PAŹDZIOR, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, ŁASKAWCA, JASTRZĘBIE OKO, TATAR, KARMNIK AUTOMATYCZNY, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, JIG, POLIURETAN, PODWIELOKROTNOŚĆ, PITU-PITU, SOLUBILIZACJA MICELARNA, NADAWCA PUBLICZNY, MAKAK JAPOŃSKI, SILNIK INDUKCYJNY, LAKOLIT, GAL, STRAŻNIK ŁOWIECKI, INDYJSKI, RZECZYWISTOŚĆ, OGONICE, KANAŁ, NAPARZANKA, RUNO, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PTASZNIK GOLIAT, WERSJA BETA, KUMA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, NARWAL, USZYSKO, GRZYB SITARZ, PSYCHOTEST, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, STABILIZATOR, JĘZYCZNIK, CZEPIAKI, RYBA PO GRECKU, ?SILNIK INDUKCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.401 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST WOŁOWINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST WOŁOWINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOŁOWINA potrawa, w której głównym składnikiem jest wołowina (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOŁOWINA
potrawa, w której głównym składnikiem jest wołowina (na 8 lit.).

Oprócz POTRAWA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST WOŁOWINA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - POTRAWA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST WOŁOWINA. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast