ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, MATAMATOWATE, CHELIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH, KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST NIEPROPORCJONALNIE DŁUGA, WĘŻOWATA I NAGA SZYJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE to:

żółwie wężoszyje, matamatowate, Chelidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi bokoszyjnych, której charakterystyczną cechą jest nieproporcjonalnie długa, wężowata i naga szyja (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, MATAMATOWATE, CHELIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH, KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST NIEPROPORCJONALNIE DŁUGA, WĘŻOWATA I NAGA SZYJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.258

DUSZNOŚCI, SŁOWO MASZYNOWE, METAJĘZYKOWOŚĆ, ELBAIT, GRUZIŃSKI, ODRZYNEK, ZAUROPODOMORF, SŁODKA BUŁKA, MACIERZ WSTĘGOWA, ELEKTRON DODATNI, WYJADACZ, KIMONO, ŻYWIEC, NIEWOLNIK, POWRÓT, SINGEL, PŁONNIKOWATE, ÓSEMKA, CHINON, MAFIA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, JER TYLNY, ŁASZE, WSTECZNICTWO, INSTANCJA, CZWARTY, ELITARNOŚĆ, ZACHYLNIK, NITROZOBAKTERIA, SZORSTKOŚĆ, CIOS, MAPA BITOWA, MEZOSFERA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, ZEBRA STEPOWA, PODNOSKA, SAURON, PIANKA POLIURETANOWA, WICEHRABIA, MINISTER, WIDŁOZĘBOWATE, WIĘŹBA, ŻÓŁWIE LĄDOWE, PINGWIN RÓWNIKOWY, TARCZA, GRA RPG, URĄBKOWATE, DOKŁADNOŚĆ, PRYMITYWIZM, PALMA, ROŚLINA, DOM KULTURY, OUTSIDER, ZASOBY, ZYSK INFLACYJNY, GŁUPKOWATOŚĆ, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, MIKROSKOP OPTYCZNY, SILNIK ELEKTRYCZNY, GODZINA REKTORSKA, PARADOKS GIFFENA, CZERWONA FALA, PARTYKUŁA, ROZRZĄD, KOD GENETYCZNY, PALCZAKOWATE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, REFLEKSYWNOŚĆ, BĘBEN MAGNETYCZNY, PUŁAP STATYCZNY, WSPORNIK, SŁODKA IDIOTKA, GLIPTODONTY, OSCYLATOR, SKRZYPŁOCZE, PRZEWODNICZKA, GRUCZOŁ MLECZNY, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, STWIERDZENIE, RYBOŁOWY, TELEWIZJA HD, RAJFURKA, JURNOŚĆ, AKTUALIZM, JAPOŃSKOŚĆ, DZIENNIK PODAWCZY, CHROBOTKOWATE, AZATIOPRYNA, GADY, PISANINA, WYBRANIEC, WYTWÓRCZOŚĆ, WALUTOWOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SZACHOWNICA, GRZYB ZAJĄCOWY, JON KARBONIOWY, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, WARTOŚĆ KATASTRALNA, SYNSEPAL, ŻUŻEL, PAZURKOWCE, OMIEG ZACHODNI, BEZNADZIEJNOŚĆ, NIEZMIARKI, HAKATA, MIĘSO, CHCIWSTWO, PARSEK, ŁAWA TORTUR, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SAMOGŁOSKA TYLNA, NISZA, PRZECZULICA SKÓRNA, KONKLAWE, STEROWANIE ADAPTACYJNE, WIECZERNIK, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, KUM, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, GLIKOZYD FENOLOWY, ŻÓŁW CZERWONOUCHY, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, FILTR CZEBYSZEWA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, ŁUK KLASYCZNY, SZCZURY WORKOWATE, ŻÓŁWIAK GŁADKOBRZEGI, ŻŁÓB LODOWCOWY, SZCZEGÓLNOŚĆ, SYRENOWATE, KRZYŻAK ROGATY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PATRONKA, NARKOTYK TWARDY, PRYMITYW, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NASIONNICE, WYZNANIE MOJŻESZOWE, SKARGA, ZGROMADZENIE, NACHALNOŚĆ, PILATES, BIDŁO, LEKSYKOSTATYSTYKA, ASOCJACJONISTA, UŁAMEK PROSTY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KWARCÓWKA, STAN WZBUDZONY, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, ZIARNO, MASA KAJMAKOWA, PRZEDWIOŚNIE, SZPIEG GOSPODARCZY, GŻEL, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, JUDASZ, WIELORASOWOŚĆ, ORLICZKA KRETEŃSKA, ŁUSECZNIKOWATE, HYDROZOL, SPOKOJNOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ, SZACHY AKTYWNE, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, STYGOFAUNA, WZROK BAZYLISZKA, EUKARIONT, USŁUGOBIORCA, WIELKODUSZNOŚĆ, WODA PODSKÓRNA, CZERWONA KSIĘGA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WIETLICOWATE, RYNEK TERMINOWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TRZON, UWERTURA, ŻÓŁWIAKI, TABLICA OGŁOSZENIOWA, FRAGILARIOWATE, NIEPOTRZEBNOŚĆ, RZUT STEREOGRAFICZNY, SPULCHNIACZ, NAPASTNICZKA, PIÓROLOTKI, ZĘBNICA, ORLICZKOWATE, KALIPSO, NEPOT, FILTR GĄBKOWY, ALBATROSOWATE, UNDEAD, OWCA WIELOROGA, URANIDOWATE, MOŻLIWOŚĆ, GRADIENT, FAJNOŚĆ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, WIDELCZYK, KRIOKOMORA, NIEMORALNOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MIECZ SZYBROWY, DOBRA STRONA, PAMIĄTKOWOŚĆ, POSZUKIWANA, SZPARNICOWATE, PRZETWÓRCZOŚĆ, GE'EZ, LARYNGOLOGIA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, RYTMICZNOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, POCHUTNIKOWATE, CZERSKA, BLACKJACK, MANIFA, KWARTET, MNOŻNA, UNISTOR, WOJAK, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, KONDENSACJA, NORMATYWISTA, PIÓRO, GAZ PIEPRZOWY, PODEJRZANA, UTYLITARYZM, PRZEJEŻDŻAJĄCA, KRZEW OWOCOWY, POSTĘPACTWO, KRWIOPIJCA, TABLICA, CHROPOWATOŚĆ, POMROWICOWATE, TEMPERATURA CURIE, KOŃ KLADRUBSKI, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ŁUSKOWCOWATE, NASKÓREK, BOŻE NARODZENIE, EKSTRUZJA, IRREALIZM, CHROMATOGRAF GAZOWY, MEGAPOZYTYW, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, WAŻNOŚĆ, POTWAL, ULUBIENIEC, CHODNIKOWIEC, GANGRENA, PODEJŹRZON, PODKŁADKA, KSIĘGA AKCYJNA, AREKOWATE, LISTEK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, ZNAK, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, PRZEBIEGŁOŚĆ, KERMESYT, ALTANNIK LŚNIĄCY, TWIERDZENIE SINUSÓW, POKRZYWKA, PRODUKCJA, ANALIZA KOSZTÓW, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, WODNIAK, GRZECH, KONTRAMARKARNIA, WIMBLEDON, ROŚLINA KORZENIOWA, SYGNAŁ CIĄGŁY, STREFA HEADA, MAGOT, JIVE, RÓŻA SKOCZKOWA, PAZIOWATE, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WŁADZA USTAWODAWCZA, DELEGACJA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DROBNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, NAUKA HUMANISTYCZNA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, KOLIDAR, DZIWNY ATRAKTOR, METALIK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, RAPTULARZ, ?BENEFIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.258 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, MATAMATOWATE, CHELIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH, KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST NIEPROPORCJONALNIE DŁUGA, WĘŻOWATA I NAGA SZYJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, MATAMATOWATE, CHELIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH, KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST NIEPROPORCJONALNIE DŁUGA, WĘŻOWATA I NAGA SZYJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE żółwie wężoszyje, matamatowate, Chelidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi bokoszyjnych, której charakterystyczną cechą jest nieproporcjonalnie długa, wężowata i naga szyja (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE
żółwie wężoszyje, matamatowate, Chelidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi bokoszyjnych, której charakterystyczną cechą jest nieproporcjonalnie długa, wężowata i naga szyja (na 16 lit.).

Oprócz ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, MATAMATOWATE, CHELIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH, KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST NIEPROPORCJONALNIE DŁUGA, WĘŻOWATA I NAGA SZYJA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, MATAMATOWATE, CHELIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH, KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST NIEPROPORCJONALNIE DŁUGA, WĘŻOWATA I NAGA SZYJA. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x