WIELKOŚĆ FIZYCZNA POSIADAJĄCA CHARAKTER SKALARNY, CZYLI WIELKOŚĆ, DO KTÓREJ OKREŚLENIA WYSTARCZY JEDNA LICZBA RZECZYWISTA WRAZ Z WYMIAREM WIELKOŚCI FIZYCZNEJ (MOGĄ BYĆ TEŻ BEZWYMIAROWE), NP. DŁUGOŚĆ, POLE POWIERZCHNI, OBJĘTOŚĆ, TEMPERATURA, GĘSTOŚĆ, POTENCJAŁ POLA ELEKTROSTATYCZNEGO LUB GRAWITACYJNEGO, PRACA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKALAR to:

wielkość fizyczna posiadająca charakter skalarny, czyli wielkość, do której określenia wystarczy jedna liczba rzeczywista wraz z wymiarem wielkości fizycznej (mogą być też bezwymiarowe), np. długość, pole powierzchni, objętość, temperatura, gęstość, potencjał pola elektrostatycznego lub grawitacyjnego, praca (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKALAR

SKALAR to:

Pterophyllum scalare - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny pielęgnicowatych (na 6 lit.)SKALAR to:

ryba z pielęgnicowatych o srebrzystym ubarwieniu z ciemnymi smugami hodowana w akwariach (na 6 lit.)SKALAR to:

trójkątna ryba akwariowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOŚĆ FIZYCZNA POSIADAJĄCA CHARAKTER SKALARNY, CZYLI WIELKOŚĆ, DO KTÓREJ OKREŚLENIA WYSTARCZY JEDNA LICZBA RZECZYWISTA WRAZ Z WYMIAREM WIELKOŚCI FIZYCZNEJ (MOGĄ BYĆ TEŻ BEZWYMIAROWE), NP. DŁUGOŚĆ, POLE POWIERZCHNI, OBJĘTOŚĆ, TEMPERATURA, GĘSTOŚĆ, POTENCJAŁ POLA ELEKTROSTATYCZNEGO LUB GRAWITACYJNEGO, PRACA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.292

TWARDE LĄDOWANIE, RURA CROOKESA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, BATERIA KOKSOWNICZA, JĘZYK SZTUCZNY, BACIK, PRAZYNOFITY, RÓWNOLEŻNIK, PÓŁOKRĄG, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, WOLUTA, PŁACZ, ŻAGIEL REJOWY, DEGENERACJA, NIEBO, WIATR KATABATYCZNY, ŚRUBSZTAK, HACKNEY, PASEK, PASCHA, MENAŻKA, TEORIA GRUP, IZOLACJA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, OBELGA, COKÓŁ, PLETYZMOGRAFIA, KONGRUENCJA, WĘDRÓWKA, BAKARAT, DROZOFILIA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PODUSZKA POWIETRZNA, WIDMO, PASEK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, SSAK MORSKI, RELACJA DWUCZŁONOWA, WINIETA, PRZEKŁADNIA CIERNA, RELING, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, TĘTNICA KREZKOWA, KRUŻA, FRANCZYZA, SPOTKANIE MODLITEWNE, KAFETERIA, FUNKCJA DODATNIA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, BASEN ARTEZYJSKI, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PIWONIA, TOWARZYSZKA BRONI, CZAKRA, FACSIMILE, WYŻŁOBIENIE, ZNAK ALFANUMERYCZNY, NOGAWKA, SZASZŁYK, KEDENCJA, FACET, ROŚLINA JEDNOPIENNA, STATYKA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, FRYWOLITKA, ŚWIĘCENIA, TERMOLUMINESCENCJA, SZATAN, NIHILIZM, ASFALT, OPERA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PACHISI, PASER, BŁONA LOTNA, TEMPO, PRZYCZYNEK, PLATFORMA CYFROWA, MINERAŁ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WYKŁADNIK, AGONIA, SOS SOJOWY, ZAKON CZYNNY, KREDYT INWESTYCYJNY, TRAFIENIE, BELWEDER, FRONTALE, CUKRZYCA BRĄZOWA, OSKARŻENIE, PODWOZIE, ZASADA EKWIPARTYCJI, CZEKOLADA MLECZNA, SMYCZ, ANTRYKOT, WERSJA BETA, KIEŁBAŚNICA, PŁACHTA, CIEPLICA, EUROPAZAUR, GWIAZDA, DRĘTWA BRUNATNA, ZRĘBICA, PODYPLOMÓWKA, BATY, BRUZDA, BRZUSIEC, DZWONY RUROWE, DRELICH, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KISZKA PASZTETOWA, BĄK, KIESZONKA SKRZELOWA, BRYŁA SZTYWNA, DZIWA, SYNONIMICZNOŚĆ, KARB, KARA GŁÓWNA, PUSHBALL, STATEK TRANSPORTOWY, GRYZIELOWATE, STANDING FINANSOWY, MUSZLA KLOZETOWA, SAFARI, KOMPETYCJA, PROGRAM, MANIPULATOR KULKOWY, MAKINTOSZ, OPONA PNEUMATYCZNA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, KOREKTOR, BLOKADA, FUNKCJA ACKERMANNA, KANTONISTA, MONITOR, SIEĆ WODOCIĄGOWA, FREGATA, VIOLA BASTARDA, ZGROMADZENIE CZYNNE, NAWALANKA, RUDI, AUTOPARODIA, ROZMODLENIE, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, DZIÓB, ZDANIE PYTAJĄCE, PRZEGUBOWIEC, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, OSIEMDZIESIĄTKA, TRASA ŚREDNICOWA, POLE NIESTACJONARNE, ARABESKA, DZBAN, TEMACIK, WARIACYJNOŚĆ, ANGIELCZYK, BEZWODNIK, HRABIANKA, PŁATNIK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, NIGIRI, SŁUP, WPIERDOL, NERW, ZŁOTA KSIĘGA, GAJ, BURZA ŚNIEŻNA, GIDRAN, MIKROKLIMAT, SELSKIN, DIAKRYT, SZCZĘKOT, CECHA DYSTYNKTYWNA, REKIN OWSONA, TRAMONTANA, MIASTO OGRÓD, OBSZCZINA, CZAKRAM, RIBAT, WYWIAD, POWIERNICTWO, PRZEKSZTAŁCENIE ORTOGONALNE, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, REFLEKTOR, KAPITALISTKA, ROZPRUWACZ, GWARANCJA BANKOWA, OPERACJA, WIELKA JEDNOSTKA, GONITWA PŁOTOWA, FUGU, WŁÓKNIAK MIĘKKI, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KUM, TAŚMA MONATAŻOWA, HUMANIZACJA PRACY, GODZINA PRAWDY, POLEWA, SIARCZEK, KONWENCJONALIZM, LATO, POMOC STYPENDIALNA, GRZYB NADRZEWNY, LEJTNANT, ESKA, OSOBNIK, ŻABKI, BENTO, BUDLEJA, MIRFAK, GRÓD, KLASTER, MASZT, BALIA, DYWETYNA, SMAK, POLIMAT, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, MA, FETYSZYZM, WIRUS POLIO, ZARYSOWANIE, BIAŁORUSKI, MULDA, ZŁOTY PODZIAŁ, PEDOFILIA, BULLA, OMDLAŁOŚĆ, METEOR, TEMPERATURA, WYRZUTNIA, PARALIZATOR, TEHUELCZEZAUR, CIĄG, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, WELUR, RANA, BIFORIUM, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, LICZBA MASOWA, TROLLING, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ZRĄB TEKTONICZNY, SAGA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, NIEPOKALANEK MNISI, OPASKA, ODPOWIEDŹ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, WALC WIEDEŃSKI, KLEPISKO, ORKA, GRA, WYZIEWY, WSTĘŻNICE, TEREN, SPIRALA, NOTOWANIE JEDNOLITE, PLANSZA, ORKA, CHOROBA MIKROFALOWA, NIERUCHOMOŚĆ, KARTEL, ELEKTRODYNAMIKA KWANTOWA, WESTFALKA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MEMBRANA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, METALICZNOŚĆ, WARZYWO, DYMENSJA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ZAKĄSKA, JAMES, GRZESZNOŚĆ, KREOL, METODA KASOWA, PANICZĄTKO, MOTORÓWKA, DIADEM, FILTRACJA, CHALKOGRAFIA, KRWIOŻERCZOŚĆ, APSYDA, DOKTORAT, ALTOCUMULUS, OBWÓD REZONANSOWY, SKALA RÉAUMURA, EWANIELIA, ZANIECZYSZCZENIE, MAPA BITOWA, WYRĘB, KLASA, PŁATEK, ?KOSMOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOŚĆ FIZYCZNA POSIADAJĄCA CHARAKTER SKALARNY, CZYLI WIELKOŚĆ, DO KTÓREJ OKREŚLENIA WYSTARCZY JEDNA LICZBA RZECZYWISTA WRAZ Z WYMIAREM WIELKOŚCI FIZYCZNEJ (MOGĄ BYĆ TEŻ BEZWYMIAROWE), NP. DŁUGOŚĆ, POLE POWIERZCHNI, OBJĘTOŚĆ, TEMPERATURA, GĘSTOŚĆ, POTENCJAŁ POLA ELEKTROSTATYCZNEGO LUB GRAWITACYJNEGO, PRACA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOŚĆ FIZYCZNA POSIADAJĄCA CHARAKTER SKALARNY, CZYLI WIELKOŚĆ, DO KTÓREJ OKREŚLENIA WYSTARCZY JEDNA LICZBA RZECZYWISTA WRAZ Z WYMIAREM WIELKOŚCI FIZYCZNEJ (MOGĄ BYĆ TEŻ BEZWYMIAROWE), NP. DŁUGOŚĆ, POLE POWIERZCHNI, OBJĘTOŚĆ, TEMPERATURA, GĘSTOŚĆ, POTENCJAŁ POLA ELEKTROSTATYCZNEGO LUB GRAWITACYJNEGO, PRACA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKALAR wielkość fizyczna posiadająca charakter skalarny, czyli wielkość, do której określenia wystarczy jedna liczba rzeczywista wraz z wymiarem wielkości fizycznej (mogą być też bezwymiarowe), np. długość, pole powierzchni, objętość, temperatura, gęstość, potencjał pola elektrostatycznego lub grawitacyjnego, praca (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKALAR
wielkość fizyczna posiadająca charakter skalarny, czyli wielkość, do której określenia wystarczy jedna liczba rzeczywista wraz z wymiarem wielkości fizycznej (mogą być też bezwymiarowe), np. długość, pole powierzchni, objętość, temperatura, gęstość, potencjał pola elektrostatycznego lub grawitacyjnego, praca (na 6 lit.).

Oprócz WIELKOŚĆ FIZYCZNA POSIADAJĄCA CHARAKTER SKALARNY, CZYLI WIELKOŚĆ, DO KTÓREJ OKREŚLENIA WYSTARCZY JEDNA LICZBA RZECZYWISTA WRAZ Z WYMIAREM WIELKOŚCI FIZYCZNEJ (MOGĄ BYĆ TEŻ BEZWYMIAROWE), NP. DŁUGOŚĆ, POLE POWIERZCHNI, OBJĘTOŚĆ, TEMPERATURA, GĘSTOŚĆ, POTENCJAŁ POLA ELEKTROSTATYCZNEGO LUB GRAWITACYJNEGO, PRACA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WIELKOŚĆ FIZYCZNA POSIADAJĄCA CHARAKTER SKALARNY, CZYLI WIELKOŚĆ, DO KTÓREJ OKREŚLENIA WYSTARCZY JEDNA LICZBA RZECZYWISTA WRAZ Z WYMIAREM WIELKOŚCI FIZYCZNEJ (MOGĄ BYĆ TEŻ BEZWYMIAROWE), NP. DŁUGOŚĆ, POLE POWIERZCHNI, OBJĘTOŚĆ, TEMPERATURA, GĘSTOŚĆ, POTENCJAŁ POLA ELEKTROSTATYCZNEGO LUB GRAWITACYJNEGO, PRACA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x