WPROWADZANIE LUB NAŚLADOWANIE STYLU ŻYCIA, ZWYCZAJÓW PANUJĄCYCH W AFRYCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AFRYKANIZACJA to:

wprowadzanie lub naśladowanie stylu życia, zwyczajów panujących w Afryce (na 13 lit.)AFRYKANIZOWANIE to:

wprowadzanie lub naśladowanie stylu życia, zwyczajów panujących w Afryce (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WPROWADZANIE LUB NAŚLADOWANIE STYLU ŻYCIA, ZWYCZAJÓW PANUJĄCYCH W AFRYCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.239

WIEŻA SZYBOWA, KOLUMNA, METAL NIEŻELAZNY, MUCHOMOR BULWIASTY, KWIATUSZEK, DESER, PARKA, MIRAKL, PŁYTA STOLARSKA, KORONA DROGI, STYL, MUŁ, DECYMA, WEDUTA, OKNO, SIATKA CENTYLOWA, KWAS NAFTENOWY, DELEGACJA, AKADEMIK, ANTOLOGIA, ROZWOLNIENIE, GAD, KOMENDA, TARGANIEC, OBSTRUKCJA, POCHODNA FORMALNA, NIEPOSPOLITOŚĆ, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, JACK, JANKESKO, WAGA, KRUCHTA, KŁOBUK, MOST PONTONOWY, USŁUGI SPOŁECZNE, AROMAT, KOSÓWKA, SŁUŻKA, ALFABET MUZYCZNY, ŁAWA, KRÓLEWNA, EKSPANDOR, DZIWKARZ, SMOLUCH, KANAŁ, SZUM, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, AMINEK ZĘBODŁUBKA, ANOMALIA POLANDA, UKRYCIE, BIEGUN MAGNETYCZNY, TAŚMA, PSIANKA, TRANSEKT, PASIERB, CENTRALA, FARBKA, ARANŻER, AZOLLA, MAKATA, ZNIECZULENIE, RESTART, GALERIA, REGENERACJA, LIS POSPOLITY, ALIDADA, WYŚCIGI KONNE, BYDLAK, NASTURAN, REALIZM, PRÓCHNICZEK, BRZĘKACZ, BENNET, OŁTARZYK, KONWIKT, PANNICA, WÓZ KEMPINGOWY, LASKOWANIE, DOŁEK, SOCZEWICA, MOSTEK, CZOŁÓWKA, TENIS STOŁOWY, ZAKONNOŚĆ, AMUR, SKLEP, SUWNICA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, WĄTEK, DUROPLAST, PIASTA, MIMEZJA, BEZDUSZNOŚĆ, GŁUPTAS, KUBECZEK, SKRYTKA, HEBAN, INTELEKTUALIZM, CIĘŻKIE DZIAŁA, MANKIETY, KIERAT, BRAK, CYKL METONA, KAFAR, PRZYŚPIEW, MAPA TEMATYCZNA, TRZECI PLAN, CZAPA, ARTROLEPTOWATE, PÓŁKREW, TRANSFORMATORNIA, PIKA, PRADRAPIEŻNE, KLIENT, PASSACAGLIA, BATERIA WODOCIĄGOWA, MONODIA, WYZWISKO, PRZYSŁÓWEK, TERMOSTAT, FALA, KOTLINA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, SZUFLA, ELEKTROWÓZ, SŁODKA BUŁKA, KALETA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, PODWODA, MONOPARTYJNOŚĆ, SZLACHCIURA, WOJNA, IMIONISKO, LEADER, SZLIFIERKA KĄTOWA, POPIELNIK, ATRAKTANT, ŹRÓDŁO POLA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, OWOC SZUPINKOWY, PATAREN, PŁEĆ, PLATYKLADUS, GRZYBIARZ, INSPEKTOR SZKOLNY, USTĘP, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, JALAPENO, PASJA, STANOWISKO, PŁOMYK, KOLEJKA LINOWA, PACHCIARKA, PIŁKA MECZOWA, ZAPIS, SILNIK INDUKCYJNY, BAGAŻÓWKA, NARTA, GIGANT, EMENTALER, ALDO, POSADZKA, ZNAMIĘ, HLAK, KREACJA, KĄT, BIAŁY MARSZ, BOCIANIEC, BYCZEK, COŚ NA ZĄB, TEOGONIA, SUCHORYT, WINDA, PAZUR, ABSOLUT, KACZKA, MONOPOLISTA, KOLIMATOR, JARZĘBIAK, OPŁATA PROLONGACYJNA, KOLORY NARODOWE, NARZĄD KRYTYCZNY, PRZEWRÓT, ŻURAW, BICZOGON MALIJSKI, CHOROBA PROMIENNA, BOGUCKI, KOLORYSTYKA, BUDA, CZĄSTECZKA, GAMA, PRZEKLĘTNIK, MAJSTERSTWO, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, SIEKIERA, KOMPLIKACJA, KĄT PEŁNY, ALLEGRO, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PATENT, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SUKIENKO, POŁOŻNICA, WISIOREK, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KSIĘŻULO, BAJKA, STALLA, RÓŻA BAZALTOWA, AUDIOBOOK, LISTEK, ROZSTĘP, SZARADA, TARCZA, DEPORTOWANY, CZAD, MIEJSCE, AGROWŁÓKNINA, STRÓJ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, AZJATA, KONCENTRAT, ZRZUT, RUCH, DOMEK LORETAŃSKI, TEATR, TRANSFER BIEŻĄCY, ZNAK PISARSKI, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, SKARB, WYPEŁNIENIE, WNĘTROSTWO, CZARCIK, TRAFIENIE, CIUPAGA, DANIE ARBUZA, KWADRATURA, ANGORA, ZOOCHORIA, WYKONAWCA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KRÓLEWICZĄTKO, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, POETA LAUREATUS, TUM, JĘZYK KIPCZACKI, ODSIEW, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, GNU BRUNATNE, BALKON, FUNT-SIŁA, MELIORACJA WODNA, PODBIERACZ, KRYSTALOMANCJA, AGENDA, ADIDAS, OBŁĄKANIEC, PRZERÓBKA, AZOTAN, SĄD SZCZEGÓŁOWY, TEREN ZAKRYTY, TROSKA, PIERWSZOŚĆ, KROPKA, LINUKSIARA, ZAPARCIE, PRĄTNIK ALPEJSKI, LEK, TULEJA, KONFEDERACJA, RENKLODA, SANDWICZ, METALICZNOŚĆ, ZWIĄZEK CYKLICZNY, POLER, KONWERTOR, HEMOSTAZA, KONCERT, POGODNOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, NARYS FORTYFIKACYJNY, MODULACJA SKROŚNA, KOLORYSTYKA, MORWA, FRAKCJA, SPIRALA, PRZECHOWANIE, SONDA, REKLAMA, GALON, GRYPS, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, ŻALE, ANTRYKOT, PIRAT, KONTROLA, RÓW MELIORACYJNY, ?GODZINA PRAWDY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WPROWADZANIE LUB NAŚLADOWANIE STYLU ŻYCIA, ZWYCZAJÓW PANUJĄCYCH W AFRYCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WPROWADZANIE LUB NAŚLADOWANIE STYLU ŻYCIA, ZWYCZAJÓW PANUJĄCYCH W AFRYCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AFRYKANIZACJA wprowadzanie lub naśladowanie stylu życia, zwyczajów panujących w Afryce (na 13 lit.)
AFRYKANIZOWANIE wprowadzanie lub naśladowanie stylu życia, zwyczajów panujących w Afryce (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AFRYKANIZACJA
wprowadzanie lub naśladowanie stylu życia, zwyczajów panujących w Afryce (na 13 lit.).
AFRYKANIZOWANIE
wprowadzanie lub naśladowanie stylu życia, zwyczajów panujących w Afryce (na 15 lit.).

Oprócz WPROWADZANIE LUB NAŚLADOWANIE STYLU ŻYCIA, ZWYCZAJÓW PANUJĄCYCH W AFRYCE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - WPROWADZANIE LUB NAŚLADOWANIE STYLU ŻYCIA, ZWYCZAJÓW PANUJĄCYCH W AFRYCE. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x