MIEJSCE NA POWIERZCHNI KOŚCI, KTÓRE JEST BOLESNE BĄDŹ ZNIEKSZTAŁCONE PRZEZ STAN CHOROBOWY LUB DŁUGO UTRZYMUJĄCY SIĘ ODRUCH TRZEWNO-OKOSTNOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT OKOSTNOWY to:

miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE NA POWIERZCHNI KOŚCI, KTÓRE JEST BOLESNE BĄDŹ ZNIEKSZTAŁCONE PRZEZ STAN CHOROBOWY LUB DŁUGO UTRZYMUJĄCY SIĘ ODRUCH TRZEWNO-OKOSTNOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.177

TAPER, MINISTER, URLOP WYPOCZYNKOWY, TWIERDZENIE PASCALA, LEPSZA POŁOWA, MARTWE POLE, TRANSGRESJA LODOWCA, PRAWO DŻUNGLI, ORKIJSKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KRAJKA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ERGOMETR, ŁOŻYSKO, AUDYTOR, ADRES FIZYCZNY, KORKOWE, DZIADZIENIE, RETRANSMISJA, POZIOMNICA, POLANIE, CIŚNIENIE STATYCZNE, KWOTA BAZOWA, FENOMENOLOGIA, UCHO WEWNĘTRZNE, SPECYFIKACJA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, EKSTRUZJA, OUTSIDER, NADLOTKA, DROŻDŻOWNIA, TRZEŹWOŚĆ, REGENERATOR, STADIALNOŚĆ, KARCIANE DOMINO, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, PARKAN, PROSTE SKOŚNE, KONWERGENCJA, WALTER SCOTT, TARANTELA, ETANERCEPT, NIESTEROWNOŚĆ, PEPINIERA, PUNKT MECZOWY, FLUNITRAZEPAM, SOLICYTACJA, JAJECZNICA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, DACH POGRĄŻONY, ZWYCZAJ LUDOWY, SYGNAŁ ANALOGOWY, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, KOLCZATKA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, UDAR, REFLEKSOLOG, PALINGENEZA, CIAPATY, DWUBÓJ KLASYCZNY, JASTRZĘBI NOS, PŁYTA KONTYNENTALNA, MLECZAJ LEPKI, BROŃ PNEUMATYCZNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, MOŻLIWOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ROZPRAWKA, ZAKŁADKA, PRZEWÓD, MARUDA, DRESSING, SUBSTANCJA DODATKOWA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, GRZYB MAŚLAK, KAWA ROZPUSZCZALNA, SAMOOBRONA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, AKTYWNOŚĆ, PYSZCZEK, CHMURA KONWEKCYJNA, KOMÓRKA, ORBITA, KOSMOS, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, FILAKTERIE, OKULTACJA, MIEDZIONIKIEL, OLEWKA, CYTOARCHITEKTONIKA, KURATOR SĄDOWY, JAMA OTRZEWNA, JEZIORO ENDOREICZNE, LEWORĘKI, INTERNAT, NESTOR, KURZEJ, REAKCJA SPRAWCZA, KOPARKA POPRZECZNA, FRUSTRACJA, GAPA, ZERO BEZWZGLĘDNE, RYKSZA, ULICA, POMIDOR DRZEWIASTY, BŁYSTKA OBROTOWA, TRANSFER BUDŻETOWY, SOCJALDEMOKRATA, LIBRA, CYCEK, AGAR, KORONA, DEKALKOMANIA, POPYT NIEELASTYCZNY, TRUP, TARADAJKA, AROMAT, MORENA ABLACYJNA, WIDZENIE SKÓRNE, MELANIZM, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, DACH NAMIOTOWY, STROLLER, OWAL, LUDNOŚĆ, ŁAPKA, PIĘKNY WIEK, KRUŻA, RZYGI, SKOCZKOWE, GILOSZ, BUDKA, ANONIMOWOŚĆ, INSTRUMENT DREWNIANY, NAGIEL, WYBUCHOWA ATMOSFERA, SKRĘCANIE, TRIADA CARNEYA, SZARMANT, CHOROBA D'ACOSTY, DYFERENCJA, ROŻEN, PADACZKA MIOKLONICZNA, GRAF SKIEROWANY, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, STAN, WĘDRÓWKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, LUSTRO, WĄCHACZ, INDYKATOR, ANTYNATURALIZM, GALERIA, PLANISFERA, IZOLATKA, WĘZEŁ, BŁYSKOTKA, GRAF PODSTAWOWY, SMUŻ, SOLARZ, OKNO, TĘŻYCZKA, MLECZARKA, KEM, BYK SPIŻOWY, AWIZO, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, EPISTOŁA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, MANIFESTACJA, MILICJA, PUCHAR, ROZWÓJ ZALEŻNY, LAPIDARNOŚĆ, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, CZEPIAKI, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, IMIESŁÓW BIERNY, PROCESOWICZ, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, MAŁPKA, TRAŁ, WYSZUKIWARKA, TANIEC BRZUCHA, MAKROMINERAŁ, BOGUMIŁ, POPULACJA STACJONARNA, WIEK ROZRODCZY, BIRET, POLITYKA MIESZKANIOWA, PLATFUS, KONSERWACJA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, HAFTARNIA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, MAINE, STANDARD, STEROWNIK URZĄDZENIA, CHEMIA ORGANICZNA, UŁAMEK PROSTY, ZMYWACZ, KLAWISZ NUMERYCZNY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, CEFALASPIDY, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KLASTER, ARGUMENT, SUPERPAŃSTWO, PROMIEŃ ALFA, WIATR POZORNY, OBLADER, TORBACZE, EKSPLOATATOR, BALAST, RÓG, PYTANIE, POŻAR, NORMA OBSZAROWA, INTERFEJS SIECIOWY, LUKA STRATYGRAFICZNA, MANIKIURZYSTKA, WALC, WARIACYJNOŚĆ, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, POMOC DROGOWA, CHOROBA RUBARTHA, PLATFORMA WIDOKOWA, ZNAJOMY, JEJMOŚCIANKA, LIST ZASTAWNY, ZJAWISKO KERRA, GWIAZDA, IGLASTE, BLASZKA SITOWA, KANONIERKA, PREPERS, LAICKOŚĆ, KARBIDKA, ZAKRĘT CZOŁOWY, PANCERNIK WŁOCHATY, ARBORETUM, FISZBINOWIEC, ANETA, RAGLAN, KOCIOŁEK SKALNY, ROZWÓJ, RÓWNOWAGA, KOSZT SPRZEDAŻY, LEGWAN FRĘDZLASTY, ŚWIERK CZERWONY, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, MAGNESIK, EKSPRESOWOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, KUC MERENS, MĘDREK, STARY KOŃ, AKROBACJA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, UKŁAD ZAPŁONOWY, DIAGRAM KWIATOWY, ATOMIZM, PŁOMYCZEK, TECZKA, OKRAJKA, LAS ŁĘGOWY, HASHTAG, PLASTYCZNOŚĆ, ASYSTA GRAWITACYJNA, APARAT, BRYKLA, LEW SALONOWY, WIĘZADŁO OBŁE, ŁOŻYSKO GAZOWE, SETKA, OBRAZ, ZARAZA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KONEW, ORMIAŃSKI, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, WEKTOR EKSPRESYJNY, DUSZA, OSTĘP, OPIEKA SPOŁECZNA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, WĄTŁOŚĆ, RÓWNONOGI, KONSTYTUCJA, WIELOBARWNOŚĆ, PROSIAK, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, ?KOREAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.177 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE NA POWIERZCHNI KOŚCI, KTÓRE JEST BOLESNE BĄDŹ ZNIEKSZTAŁCONE PRZEZ STAN CHOROBOWY LUB DŁUGO UTRZYMUJĄCY SIĘ ODRUCH TRZEWNO-OKOSTNOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE NA POWIERZCHNI KOŚCI, KTÓRE JEST BOLESNE BĄDŹ ZNIEKSZTAŁCONE PRZEZ STAN CHOROBOWY LUB DŁUGO UTRZYMUJĄCY SIĘ ODRUCH TRZEWNO-OKOSTNOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT OKOSTNOWY miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT OKOSTNOWY
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy (na 14 lit.).

Oprócz MIEJSCE NA POWIERZCHNI KOŚCI, KTÓRE JEST BOLESNE BĄDŹ ZNIEKSZTAŁCONE PRZEZ STAN CHOROBOWY LUB DŁUGO UTRZYMUJĄCY SIĘ ODRUCH TRZEWNO-OKOSTNOWY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MIEJSCE NA POWIERZCHNI KOŚCI, KTÓRE JEST BOLESNE BĄDŹ ZNIEKSZTAŁCONE PRZEZ STAN CHOROBOWY LUB DŁUGO UTRZYMUJĄCY SIĘ ODRUCH TRZEWNO-OKOSTNOWY. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast