DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYGANKA to:

dziewczyna lub młoda kobieta, która ma śniadą cerę i ciemne włosy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYGANKA

CYGANKA to:

przedstawicielka ludu europejskiego, narodu lub grupy etnicznej indyjskiego pochodzenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.624

RUCH IZOSTATYCZNY, PRZODOWNICZKA PRACY, SERWIS, CARL, OPASKA, SUCHY TYNK, KOPROFIL, OBROŻA, SPADEK, POMAGIER, AKCEPTOR, CACHAÇA, TANIEC, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, PARAFRAZA, KRÓLOWA NAUK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, HACJENDA, KRUCHTA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, GOSPODARKA MIESZANA, SARDYNKA, SUAZYJKA, KOREK, SAMOBÓJCA, CIOS, BLICHARZ, OŚLA GŁOWA, UNIWERSYTUTKA, PAŹ, ARGUMENT, UGRUPOWANIE, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ZRZUT, EKSPLOATATORKA, WYŁADOWANIE KORONOWE, ANTURAŻ, MUŁ, URLOP WYCHOWAWCZY, LENA, BURZA, CEROWACZKA, PASIAK, WÓZ MEBLOWY, KARTACZ, MIKSER, WAŁECZEK, ŁAWICA SKALNA, SKŁADNIK POKARMOWY, MONSTRUM, KABLOOPERATOR, TYTUŁ NAUKOWY, BABA, LISTWA, SUPERRAKIETA, AGENT, GRONKOWIEC, GAPA, MOC WYTWÓRCZA, OMFALOMANCJA, ARESZT TYMCZASOWY, FANPAGE, DOKUMENT PAPIESKI, KRAJKA, ROZSADNIK, EKSPRES, SZTUKA ZDOBNICZA, HARCAP, WSPARCIE FINANSOWE, BADYL, REMITENT, BOMBER, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, HISZPAN, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, WELIN, POTOP, LEBERWURST, MENAŻKA, CZARTER, JAMA, AUSTRYJACZKA, SIARKA POPIOŁOWA, KOSZ, APOLLIŃSKOŚĆ, NAPIĘCIE DOTYKOWE, LAMPA KSENONOWA, PERUWIANKA, WARNIK, RUBELLIT, BROKER, KRÓCIEC, OTWARTOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, LITWINKA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ENTEROKOK, TURECKOŚĆ, GRA WYŚCIGOWA, FATALIZM, APOLOGIA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, DRUT, TYŁÓWKA, SYGNATARIUSZ, LAUDATOR, SWASZKA, PTASZEK, URCEUS, LOKACJA ATELIEROWA, APTEKARZ, ALARM SZALUPOWY, STOŻAR, IMPRESJA, UWAGA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, HORYZONT ZDARZEŃ, TYROLKA, ODKOS, PASJONISTKA, EFEKT MAJĄTKOWY, STAROŚCINA, SZNUR, POLIGAMIA, UCHO, TLENEK, KAPRYS, SĄD OSTATECZNY, MONETA OBIEGOWA, CIEPLARKA, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, DZIEWKA, DEGRADACJA, CZOŁÓWKA, PLAMA, INTROIT, ROZWÓJ WSTECZNY, FAKSYMILE, REMIZA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, SINGAPURKA, CUKIER WANILIOWY, ELEMENT, SENES, ARENA, NORWEŻKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, STRUNA, WĘDRÓWKA, ATŁAS, PIEPRZ, WINIETA, WĄSY, WIĘŹNIARKA, FILTR ANTYSPAMOWY, STAN CYWILNY, SEGMENTACJA, STRONA, NASIONNICE, PAMIĘĆ GÓRNA, KREDKA, MASZKARON, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, NIEODZOWNOŚĆ, ORGANIZACJA, RYNEK, BERLACZ, BALON, RAMA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, CYKL PERYGLACJALNY, EMALIA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, HASHTAG, HEGEMON, ZAĆMA NABYTA, DECHA, DZIERŻAWCZOŚĆ, KURANT, BAGAŻ, KARCZOWISKO, MANIERY, MORWA, DEPORTACJA, ŻÓŁW MALOWANY, SER, ŁATA, RENA, MAPA MENTALNA, GRENADYJKA, WYCIERACZKA, WIZA WYJAZDOWA, NEUROTYK, BARIERA, IDIOSYNKRAZJA, ZGADYWACZ, ŁATA, EUROWALUTA, SPODECZEK, HYDROFIL, SIDARA, ANSAMBL, KLESZCZOWINA, NADSCENIE, DZWONNICA, ZRĄB TEKTONICZNY, WYBIEG, KANAPKA, SPRZEDAWCZYK, KASZA JAGLANA, STACJA POMP, KOLORÓWKA, ZNAK PISARSKI, ROLADA, POLIKRYSZTAŁ, PĘTLA, RONDEL, ŁADUNEK, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, ZATOR, NAMIESTNIK, TUSZ, ROZMIAR, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, CIEMNA KARTA, AGENDA, CELA, SZARA MYSZKA, PERŁOWIEC, STUDNIA, AMATOR, NISZA, PRZYDAWKA, KROTON, APARAT REGENERACYJNY, PORT, BLEFIARZ, CIEMNIK, STARZĘŚLA, SKRZYDŁA, DINO, FORMA, SYNDYK, KWARTET, KATEGORIA SŁOMKOWA, EFEKT BOGACTWA, ROKOWANIA ZBIOROWE, RÓŻNOWICIOWCE, BIOLIT, ROLNIK INDYWIDUALNY, SAUNA, ORBITA, TRUFLA, SWACHA, ANALIZA, BEAN, AFERZYSTA, CZARCIE NASIENIE, DZIEŁO, MAH JONG, SZPADRYNA, PODWIĘŹ, NEKTAR, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ZABYTEK NIERUCHOMY, ŚLIZG, PORT MORSKI, MAGNEZJA, PANDRAK, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PRZEWRÓT, LIST, PŁAWKA, WYDRA, STATYSTA, MNICH, DODATEK AKTYWIZACYJNY, JĘZYK GEOGRAFICZNY, REAKCJA JĄDROWA, WYLEW, BOCIANIEC, PRZEGRYZEK, SZPIC, DERP, RÓG, MUZYKA CERKIEWNA, ANTAGONISTA, ABORCJA, ALTOSTRATUS, ROWER POZIOMY, CIĄGUTKA, KIEROWNIK MUZYCZNY, SKRAJNOŚĆ, ITAKA, INDEKSACJA, MACIERZ KOWARIANCJI, ?PROFESOR ZWYCZAJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYGANKA dziewczyna lub młoda kobieta, która ma śniadą cerę i ciemne włosy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYGANKA
dziewczyna lub młoda kobieta, która ma śniadą cerę i ciemne włosy (na 7 lit.).

Oprócz DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x