DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYGANKA to:

dziewczyna lub młoda kobieta, która ma śniadą cerę i ciemne włosy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYGANKA

CYGANKA to:

przedstawicielka ludu europejskiego, narodu lub grupy etnicznej indyjskiego pochodzenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.624

RUCH PRZYSPIESZONY, BAZAROWICZ, CHWALCA, PRZERÓB, ORBITA, OBLĘŻENIE, ŚLEDZICIEL, KRIS, KSIĘGA, WOŹNICA, SKÓRZAK, ELEKCJA VIRITIM, SUBSTANTYWNOŚĆ, TRĄBA POWIETRZNA, INTERESOWNOŚĆ, LENIWOŚĆ, PIERWSZA JASKÓŁKA, ANTRYKOT, ANTENA YAGI, CECHA, DRAJWER, KARAWAN, SPUST, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, PIĘTA ACHILLESA, PANTALONY, SZALONA GŁOWA, PRZEDZIAŁ, CENA MAKSYMALNA, ZAKŁAD WZAJEMNY, HAPPY HOUR, PALPACJA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, RUCH PRZYŚPIESZONY, GŁOWNIA, NAŚLADOWNICTWO, KONTROLA, RESPONDENTKA, EŁCZANKA, ODWROTNOŚĆ, KAJMAK, POLIMER FLUOROWY, KĘPA, MONGOŁKA, TOP, IRRADIACJA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, CZĄSTECZKA, POLISYNDETON, AFGANKA, MARGARYNA, UDRĘCZENIE, SZEŚCIAN, ŚLEDŹ, ATRAPA, HISTOPATOLOGIA, MAPA POZNAWCZA, RICOTTA, RAKIETA, WYCHODŹSTWO, KARAKUŁY, EMERYTURA POMOSTOWA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ROTOR, DAWCA NARZĄDÓW, NIEWYPARZONY PYSK, KULCZYBA WRONIE OKO, MASA RELATYWISTYCZNA, APOLIŃSKOŚĆ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, WIERCIPIĘTKA, JARZENIÓWKA, NIEPIŚMIENNY, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, STROIK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, MARCIN, CHOREG, BEZPROBLEMOWOŚĆ, WARTOŚĆ NOMINALNA, KOREKTOR, LIBELA, URBARIUM, PIERNICZEK, MURZYNKA, BIELMO, PROWOKATOR, NIEZBIEŻNOŚĆ, PAJAC, SUBWOOFER AKTYWNY, PORZĄDEK PUBLICZNY, REAKCJA SPRAWCZA, CHAMPIONKA, ZBIORNIK, WIEDŹMA, UPŁYWNOŚĆ, LANE KLUSKI, KUMOTER, ALBINOS, BAZYLIKA KATEDRALNA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MANIPULATOR KULKOWY, SZESNASTY, PRZYLŻEŃCE, BUM, RÓJKA, SZYSZKA, LAS, PRAWO GŁOSOWE, FRANCUSKI, JEZIORO PROGLACJALNE, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, MONITORING, BASKINKA, BLISKOŚĆ, MŁOTEK, WINO, SUCHY TYNK, BANIECZKA, PERKAL, ARYSTOKRATKA, TRUKCZASZY, PASCHA, PALINGENEZA, MLECZARKA, OPASANIE, TOŻSAMOŚĆ, GRUNCIK, PACHOLĘ, TEMBLAK, PRZEPADEK, BIFORIUM, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, MNICH, TRIADA, ROLNIK, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, FLOKUŁY, ŁATA MURARSKA, HYDROBUS, NARY, PUNKT KATECHETYCZNY, SATYRYCZNOŚĆ, BARWA, FASOLA ZŁOTA, WIECZNE PIÓRO, ZŁOTOGŁÓW, NAPÓJ WINOPOCHODNY, CIAŁO, KIRGIZKA, UDAR, KULEBIAK, WITAMINA, FILM OBYCZAJOWY, KOMISJA, ŚLIZGAWKA, TROP, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ABSOLUT, ARONIÓWKA, KWINTET, WIZERUNEK, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, SAMORZĄDCA, ŚLEPA AMUNICJA, PRZEJAW, DESKA ŚNIEŻNA, ZAPITKA, MINIATURA FORTEPIANOWA, POWINOWATY, PODODDZIAŁ, LUDOBÓJSTWO, GZYMSIK, PRZEDMIOT, BRONA, ZASIŁEK OKRESOWY, FEROMON, ZATROSKANIE, PODGARDLE, PANNA W WIEKU POBOROWYM, DZWONY RUROWE, SPARRING, SZYNA, WKŁAD, KOMORNICA, PIĘTRO, WRÓŻBITKA, WSPOMNIENIE, PAPUGA, TEUTOŃSKI, PRZEKUPSTWO, MIGAWKA CENTRALNA, ANOMALIA UHLA, NIBYPESTKOWIEC, CHÓR, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, CYJANEK, RÓŻOWA LANDRYNKA, PLAMKA FORDYCE'A, CIPA, PANIKARA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ŻYLETA, SKWAPLIWOŚĆ, SŁODZIAK, BRUK, SUBIEKT, BATERIA, KONIEC ŚWIATA, WYCIER, PUNKT WITALNY, FARMAKOKINETYKA, PAMPA, DZIAŁ OSOBOWY, NIEWYPAŁ, BOM, GWIAZDA ZMIENNA, NAROST, MAZER, EMPIRYZM, WYPĘDZENIE, DYFUZJA, SYFON, NAROŻNIK, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, RYBAŁT, POWĄTPIEWANIE, OSTATNI SAKRAMENT, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, POŁOŻNICA, BETON ŻUŻLOWY, KLAWIATURA EKRANOWA, FORMA, FIGURACJA MELODYCZNA, ODDZIAŁ, FALABELLA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PĘTLA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, POCISK ARTYLERYJSKI, MASZYNOWNIA, MASAJKA, ODSYŁACZ, GRAFIKA, ELEGANTKA, PRĄD BŁĄDZĄCY, OBRAZ, BOHATERKA, ALBUM, KOSZULKA, CERAMIKA SZNUROWA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, SIEDMIOMILOWE BUTY, PULARDA, ARCHEOLOGIA, SKRZYDŁA, FINKA, KLASYCZKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ARBITER ELEGANTIARUM, KAPUSTA KISZONA, CHUDOŚĆ, ANGORA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, SIŁA PŁYWOWA, DRAMAT GANGSTERSKI, DROGA GRUNTOWA, POLE, OLIWA Z OLIWEK, BRYGANTYNA, ZAPONA, PRODUKCJA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, EKSPERTKA, POŁUDNIOWOAFRYKANKA, OPERA MYDLANA, DZIEWICTWO, IMPAST, CYWILKI, MEGAPOZYTYW, NAKŁO, GALERIA, PÓŁWYSEP, HERMETYCZNOŚĆ, ANONS, OBSŁUGA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KONSERWA, ROBOTY PRZYMUSOWE, IKEBANA, POSTAWA, HUCUŁ, MOLINO, KUM, CYKL, EGERIA, PARAROTACYZM, ?KUREK NA KOŚCIELE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYGANKA dziewczyna lub młoda kobieta, która ma śniadą cerę i ciemne włosy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYGANKA
dziewczyna lub młoda kobieta, która ma śniadą cerę i ciemne włosy (na 7 lit.).

Oprócz DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - DZIEWCZYNA LUB MŁODA KOBIETA, KTÓRA MA ŚNIADĄ CERĘ I CIEMNE WŁOSY. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast