SUBSTANCJA, PLASTYCZNA MASA ZAZWYCZAJ Z MĄKI I JAKIEGOŚ PŁYNU (CZASEM TEŻ JAJ, TŁUSZCZU I INNYCH SKŁADNIKÓW), Z KTÓREJ MOŻE POWSTAĆ POTRAWA, ZWYKLE W WYNIKU UPIECZENIA LUB UGOTOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIASTO to:

substancja, plastyczna masa zazwyczaj z mąki i jakiegoś płynu (czasem też jaj, tłuszczu i innych składników), z której może powstać potrawa, zwykle w wyniku upieczenia lub ugotowania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIASTO

CIASTO to:

wypiek, zrobiony zazwyczaj z udziałem mąki i wody, często też jajek i tłuszczu; bywa deserem (wtedy także z cukrem), ale nie musi być na słodko (na 6 lit.)CIASTO to:

deser, którego przygotowuje się zwykle dużo i podaje się w kawałkach, składa się zazwyczaj ze słodkiego ciasta oraz słodkich dodatków (nie musi być wypiekiem!) (na 6 lit.)CIASTO to:

keks (na 6 lit.)CIASTO to:

zagniatane i wałkowane (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, PLASTYCZNA MASA ZAZWYCZAJ Z MĄKI I JAKIEGOŚ PŁYNU (CZASEM TEŻ JAJ, TŁUSZCZU I INNYCH SKŁADNIKÓW), Z KTÓREJ MOŻE POWSTAĆ POTRAWA, ZWYKLE W WYNIKU UPIECZENIA LUB UGOTOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.940

KONKURENCJA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, SKĄPOSZCZETY, WYDANIE, TYRAŃSTWO, ROŚLINA WODNA, ZASILANIE SIECIOWE, WOTUM ZAUFANIA, GAJ, JOGURCIK, RÓW IRYGACYJNY, M, RÓŻANIEC, MIKROSKOP OPTYCZNY, SKRZYPOWE, TENDER, ANDRUT, FIZJOGNOMIKA, TRACZ DŁUGODZIOBY, MONOPOL, MORENA CZOŁOWA, CYBORG, KONWERSJA, GOŁĄBEK, SKAFANDER, WYSOKOŚĆ, SŁODYSZEK, OWOC, OSOBA TRZECIA, BARWY PAŃSTWOWE, UFNOŚĆ, OKRĘŻNOŚĆ, KANAŁ TEMATYCZNY, EUROCZEK, AKT, KANALIZACJA KABLOWA, FOTEL ROZKŁADANY, ZERÓWKA, CHOROBA DZIEDZICZNA, TRANSPORTÓWKA, PANCERKA, KOPS, TURMA, OPUS, SZALBIERZ, KAMIENIEC, JĘZYK CHIŃSKI, PODSTRYSZE, TUŁÓW, POKUSA, TACIERZYŃSKI, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PREZENTACJA, PRZEMYTNICTWO, ALEC, DOM REKOLEKCYJNY, BANDAŻ, STOP DRUKARSKI, ZADOŚĆUCZYNIENIE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, ANALIZA, KOLBA, WYRAZ OBCY, CORONET, MALUCH, LIMUZYNA, SERYJNY MORDERCA, KOSZT BEZPOŚREDNI, HUBA, PÓŁRUCH, GRANULAT, SKRĘT, TATUAŻ AMALGAMATOWY, OKULAR, ROZTRUCHAN, ORBIWIRUS, FLANSZA, PLECIONKA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, SWATKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, PASKUDNIK, WYDZIAŁ, DELACJA, REMIS, SKOK, DYMISJA, ORGANDYNA, ZSYP, GĄBKA, DUPLIKACJA, EPOS, BAZA, EKRANIZACJA, JOGURT, FARBA OLEJNA, BIAŁA, SKRÓT, LOSOWANIE WARSTWOWE, MLECZKO PSZCZELE, POŁYSK, OBCIĄŻENIE, HAMERNIA, KONCERNIAK, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, P-BENZOCHINON, KWATERA GŁÓWNA, ROZETKA, BYDLAK, WILGOTNOŚĆ, PROGRAM UŻYTKOWY, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, OVERCLOCKING, SILNIK SPALINOWY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ZŁOCISZ, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, SZKAPLERZ, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, CZARNY LUD, KOMÓRKA MACIERZYSTA, TRÓJKĄT, ELEKTROCHIRURGIA, MOC ZNAMIONOWA, KAMIEŃ KOTŁOWY, KORD, HAKATA, STUZŁOTÓWKA, OBRONA, MASŁO CZOSNKOWE, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, SAGAN, PODKŁAD, MIELIZNA, KŁOBUK, SMOCZA KREW, PRZESZUKANIE, PRZYLEPNOŚĆ, BĄBELEK, ANTAŁEK, UKRAINISTYKA, LASECZKA, DIABLOTKA, WYDMUCH, KAZNODZIEJSTWO, WODA PITNA, TUSZ, BARBAKAN, TRYUMF, AGRESJA INSTRUMENTALNA, FILOLOGIA SERBSKA, JUTRZYNA, HEADHUNTER, GRANGARDA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KĄPIEL, BOCIAN, CYPRZYN, ŁAPIDUCH, MORDOBICIE, WRAK, PUDER, PODPŁOMYK, DUSZNOŚCI, BARWA NALECIAŁA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, KONTUAR, PUKNIĘCIE, GRA LOGICZNA, KOPYTO, ACHALAZJA, PIERŚNICA, DWUDZIESTY CZWARTY, ORANŻADA, OKRZYK, TOMBEAU, TORPEDA AKUSTYCZNA, HERB, PANIER, KĄT PEŁNY, CYWIL, ELIMINACJA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, OBSZAR WODNY, OSKÓREK, MUŁ, SELSKIN, REA, ŁUSKA, WSTRZĄS, LENA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, KRUŻGANEK, POLĘDWICA, GNIAZDO NASIENNE, CAPRICCIO, ELASTIL, WARSTWOWANIE, JUDASZOWIEC, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, KOPIAŁ, LÓD, CEWKA, CHRZAN, ADWOKAT DIABŁA, ROZŁÓG, UCHO IGIELNE, GRANAT, PIĘKNOŚĆ, CIEŃ, JARZĘBINA, KOŁNIERZ, RAK RZECZNY, BZDURA, LITERA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, FRANCUSKI, ZARZEWIE, GUNDIE, LATARNIA, KOJEC, REWALIDACJA, NOOB, FITKA KAZIMIERSKA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ZAPRAWA, CIŚNIENIE STATYCZNE, DEVELOPER, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REJON, TUBULOPATIA, MIRABELKA, ANDRUT, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KUTIKULA, BACKGROUND, MISKA, WIECZÓR AUTORSKI, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, SZTUKA LUDOWA, GLORIA, CUKRZYCA, SMOŁOWIEC, FILOGENIA, DRUK ROZSTRZELONY, KANTOREK, WYROCZNIA, KOMPANIA WARTOWNICZA, MARMOLADA, PŁAZ, WIEŻA TRIANGULACYJNA, SMAR, KOCIOŁ, PRZYRODNIA SIOSTRA, CZAS PRZYSZŁY, SPOT, DOMINACJA, GAŚNICA ŚNIEGOWA, UCZELNIA AKADEMICKA, MIASTO-PAŃSTWO, JER MIĘKKI, DRĄG, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, MŁOTOWNIA, PRZYPIEK, LIBELLA, ASSAPAN, IRONIA ROMANTYCZNA, WIERCENIE, TEKA, SIODŁO, WOŁOSZKA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ODRÓBKA, MACERACJA, PIEGUS, KULTURA ŁUŻYCKA, TURZYCA, CEBULAK, FILET, WIESŁAW, DROBINA, CZART, MANTO, ŚWIETLISTOŚĆ, KRYMINAŁ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, TANDEM, HIPNOTERAPIA, GRUSZKA, SPORT ZIMOWY, KOTLET, CIELISTOŚĆ, NOSÓWKA, KUŁAK, KETCHUP, REGIONALISTYKA, PRZEŻYCIE, ?REKOMENDACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.940 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, PLASTYCZNA MASA ZAZWYCZAJ Z MĄKI I JAKIEGOŚ PŁYNU (CZASEM TEŻ JAJ, TŁUSZCZU I INNYCH SKŁADNIKÓW), Z KTÓREJ MOŻE POWSTAĆ POTRAWA, ZWYKLE W WYNIKU UPIECZENIA LUB UGOTOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, PLASTYCZNA MASA ZAZWYCZAJ Z MĄKI I JAKIEGOŚ PŁYNU (CZASEM TEŻ JAJ, TŁUSZCZU I INNYCH SKŁADNIKÓW), Z KTÓREJ MOŻE POWSTAĆ POTRAWA, ZWYKLE W WYNIKU UPIECZENIA LUB UGOTOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIASTO substancja, plastyczna masa zazwyczaj z mąki i jakiegoś płynu (czasem też jaj, tłuszczu i innych składników), z której może powstać potrawa, zwykle w wyniku upieczenia lub ugotowania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIASTO
substancja, plastyczna masa zazwyczaj z mąki i jakiegoś płynu (czasem też jaj, tłuszczu i innych składników), z której może powstać potrawa, zwykle w wyniku upieczenia lub ugotowania (na 6 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, PLASTYCZNA MASA ZAZWYCZAJ Z MĄKI I JAKIEGOŚ PŁYNU (CZASEM TEŻ JAJ, TŁUSZCZU I INNYCH SKŁADNIKÓW), Z KTÓREJ MOŻE POWSTAĆ POTRAWA, ZWYKLE W WYNIKU UPIECZENIA LUB UGOTOWANIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - SUBSTANCJA, PLASTYCZNA MASA ZAZWYCZAJ Z MĄKI I JAKIEGOŚ PŁYNU (CZASEM TEŻ JAJ, TŁUSZCZU I INNYCH SKŁADNIKÓW), Z KTÓREJ MOŻE POWSTAĆ POTRAWA, ZWYKLE W WYNIKU UPIECZENIA LUB UGOTOWANIA. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x