MAKSYMALNA MASA, JAKA MOŻE ZOSTAĆ PODNIESIONA (LUB PRZEMIESZCZONA W INNYCH PŁASZCZYZNACH) PRZEZ CZŁOWIEKA LUB MASZYNĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UDŹWIG to:

maksymalna masa, jaka może zostać podniesiona (lub przemieszczona w innych płaszczyznach) przez człowieka lub maszynę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UDŹWIG

UDŹWIG to:

maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki (na 6 lit.)UDŹWIG to:

największy dopuszczalny ciężar ładunku podnoszonego przez dźwignicę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAKSYMALNA MASA, JAKA MOŻE ZOSTAĆ PODNIESIONA (LUB PRZEMIESZCZONA W INNYCH PŁASZCZYZNACH) PRZEZ CZŁOWIEKA LUB MASZYNĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.428

CHOROBA KŁUSOWA, WYŻYNY, KONFIGUROWANIE, OFIARA CAŁOPALNA, WŁODZIMIERZ, DOPŁATA EKSPORTOWA, DOCHÓD OSOBISTY, PUNKT ASEKURACYJNY, MONOGAMIA, GŁOSKA NOSOWA, KWASJA, TREND ROZWOJOWY, ZIELE, CHOROBA BRUGADÓW, HIPNOTERAPIA, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, PAGON, MURZYŃSKI, CIEŃ, WAKUOLA, PAPIER GAZETOWY, POROZUMIENIE, OPAŁ, BENZYLOPENICYLINA, MIKROFON KONTAKTOWY, ROZTROPNOŚĆ, WIEŚNIAK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, OFIARA ŚMIERTELNA, LUTERANIZM, SOKOLE OKO, AUTOKEMPING, TELEWIZJA HD, DYSTYCH, MNOŻNIK, RUMUNKA, ASD, IMMUNOGLOBINA M, ŁUPEK HUMUSOWY, DYSCYPLINA NAUKOWA, RERECORDING, TERAPIA ZAJĘCIOWA, BLENDA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PORZĄDNOŚĆ, MARSREJA, PIERÓG, PAPRYKARZ, PACHOLĘ, SZMAT, PRZYWILEJ EMERYTALNY, BAJKA, TARPAN, DZIEWUSZKA, DELIBERACJA, ERPEG, PALETA, NOŻYCE CEN, MARKA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, NAKAZ, UKRZYWDZONY, BARBET, ATRAPA, LAKSACJA, JACHT ŻAGLOWY, NAPROTECHNOLOGIA, WÓZEK SZPITALNY, LEK PRZECIWBÓLOWY, WOSZCZEK, PROMIENNIK, ROZSADNIK, CHERUBIN, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, MASA KAJMAKOWA, DEZASEMBLER, PIRACTWO, TRANSKRYPCJA, PEARS, SUKMANA, PŁACHTA, WYRĘBISKO, BETAKSOLOL, SĄD POLUBOWNY, PUDEŁKO, ENIGMATYCZNOŚĆ, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, ZŁOŚLIWOŚĆ RZECZY MARTWYCH, KAMICA MOCZOWA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, WYTWÓR, RETENCJA, BEZSTRONNOŚĆ, PRĄTNIK ALPEJSKI, ABSOLUTYZM, LICENCJA POETYCKA, WIZJONER, KAMIKAZE, RAJKA, GTA, ZENIT, OLEJARZ, BALSAM KANADYJSKI, CHEMIZACJA ROLNICTWA, DYSK AKRECYJNY, DEPRYWACJA POLITYCZNA, DESKARZ, WYROCZNIA, HOSTIA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, SZYLKRET, LEGA APOSTOLSKI, JALAPENO, ĆWIARTKA, WYSTĘPOWANIE, UCHWYT, OKRZYK, PŁATEK, DOM WCZASOWY, TWARDA DUPA, OTWARTOŚĆ, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PREFEKT, TROGLODYTA, GRUPA ARYLOWA, PRZEGUBOWIEC, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, WIŚNIÓWKA, TUNICELA, TAJEMNICA BANKOWA, FESTON, TABAKIERKA, TIURMA, WYRAFINOWANIE, DUET, SOWIZRZAŁ, KOPROFAGI, KRĄG POLARNY, WIR, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, MOŻLIWOŚĆ, DŁOŃ, BELA, STRAŻ, LOBELIOWE, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, ELFICA, KARMIDŁO, ULGA REMONTOWA, CHMIELNICCZYZNA, KNECHT, STYGMAT, NAJEZDNIK, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, SIEDEMNASTY, PROMIENIOWANIE ALFA, ZACHMURZENIE, ZBAWICIELKA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, ZRZĄDZENIE, ŁUPEK MARGLISTY, TURECKOŚĆ, ISKRA ELEKTRYCZNA, AKCJA, PODEJŚCIE, MARTA, CZERWONY ŚNIEG, BOCHENEK, PROPORZEC, PUGET, SOKI, PROTEST SONG, BAJDA, POŁYSK, HEJT, PEŁZAK, GABINET LUSTER, GRZEBACZ, KISZKA PODGARDLANA, WSPINACZKA SPORTOWA, PRACA SEZONOWA, ASOCJACJA, PASTWA, TEREN ZIELONY, NIECHLUBNOŚĆ, RÓŻA, KONTROLA ZARZĄDCZA, KAPITALNY REMONT, CAMPUS, CUKIER, POSREBRZANIE, PODMALÓWKA, POPOVER, LINIA SERCA, MORA, KOMPRADOR, METALMANIA, KURTYNA, REJESTR, PORTFEL ELEKTRONICZNY, OKŁADKA, GRZECH PIERWORODNY, KASZA PERŁOWA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, LANCET, PAPROĆ WODNA, ORANŻADA, KWATERODAWCA, KOLCZAK, PŁOMYK, BALDACHIM, HAMULEC, BADANIE JAKOŚCIOWE, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, MONOPARTYJNOŚĆ, RUBLÓWKA, PULPIT, TAJEMNICZOŚĆ, SYNANTROP, LEKKOZBROJNY, WIBRACJA, WICCA, OCHRONA, SSAK, TUŁÓW, WIEŻA STRAŻNICZA, MAŁPA OGONIASTA, LISTA PROSKRYPCYJNA, OBORA DWORSKA, SOLIDARYZM, GODŁO PROMOCYJNE, FILECIK, PRZYLEPNOŚĆ, CZUCHUNIA, WIDOWISKO, KLASA, ZIELENICE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, ABERRACJA, MADONNA, KOTONINA, ZAPOŻYCZENIE, KROWIANKA, CELKA, KLĘK PODPARTY, STÓJKA, UKŁAD KRĄŻENIA, KLESZCZOTKI, KNEBEL, WYŁAWIACZ, UDZIAŁOWIEC, PSYCHOSOMATYKA, NORWID, DYSONANS, MARENGO, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, MIESZEK, SEKSTET, SZTUCZNA INTELIGENCJA, WAGONIK, KARTA WIZYTOWA, JEDWAB, TURBINA SPALINOWA, GOCKI, PARYTET, KONTRGAMBIT PHILIDORA, KILOMETR NA GODZINĘ, CHANSON, GRANT, ALGIERSKI, ARGENTYŃSKOŚĆ, KOŁYSANIE, UDŹWIG, SAMOWŁADZTWO, SELSKIN, KOMITET, JASTRYCH, BAT, MOMENT TEORETYCZNY, FAJECZKA, WYCINEK, CAR, KRUCHTA, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, SAMOOKALECZENIE, BAZYLISZEK, UCHO, OBRZĘK, PRODUKT TRADYCYJNY, HOKEJ, NARYS KWIATOWY, JARZENIÓWKA, KOMA, RUNDA HONOROWA, OSTATNI SAKRAMENT, ŻYWY TOWAR, CZART, RZYGACZ, ?KONSULAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAKSYMALNA MASA, JAKA MOŻE ZOSTAĆ PODNIESIONA (LUB PRZEMIESZCZONA W INNYCH PŁASZCZYZNACH) PRZEZ CZŁOWIEKA LUB MASZYNĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAKSYMALNA MASA, JAKA MOŻE ZOSTAĆ PODNIESIONA (LUB PRZEMIESZCZONA W INNYCH PŁASZCZYZNACH) PRZEZ CZŁOWIEKA LUB MASZYNĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UDŹWIG maksymalna masa, jaka może zostać podniesiona (lub przemieszczona w innych płaszczyznach) przez człowieka lub maszynę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UDŹWIG
maksymalna masa, jaka może zostać podniesiona (lub przemieszczona w innych płaszczyznach) przez człowieka lub maszynę (na 6 lit.).

Oprócz MAKSYMALNA MASA, JAKA MOŻE ZOSTAĆ PODNIESIONA (LUB PRZEMIESZCZONA W INNYCH PŁASZCZYZNACH) PRZEZ CZŁOWIEKA LUB MASZYNĘ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - MAKSYMALNA MASA, JAKA MOŻE ZOSTAĆ PODNIESIONA (LUB PRZEMIESZCZONA W INNYCH PŁASZCZYZNACH) PRZEZ CZŁOWIEKA LUB MASZYNĘ. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast