ZNAK DIAKRYTYCZNY UŻYWANY W JĘZYKACH: GRECKIM, KATALOŃSKIM, WIETNAMSKIM, NORWESKIM, PORTUGALSKIM, FRANCUSKIM, WALIJSKIM, WŁOSKIM I INNYCH, OZNACZAJĄCY AKCENT SAMOGŁOSKI KRÓTKIEJ O INTONACJI OPADAJĄCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCENT SŁABY to:

znak diakrytyczny używany w językach: greckim, katalońskim, wietnamskim, norweskim, portugalskim, francuskim, walijskim, włoskim i innych, oznaczający akcent samogłoski krótkiej o intonacji opadającej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK DIAKRYTYCZNY UŻYWANY W JĘZYKACH: GRECKIM, KATALOŃSKIM, WIETNAMSKIM, NORWESKIM, PORTUGALSKIM, FRANCUSKIM, WALIJSKIM, WŁOSKIM I INNYCH, OZNACZAJĄCY AKCENT SAMOGŁOSKI KRÓTKIEJ O INTONACJI OPADAJĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.277

NÓŻ BOJOWY, MIEJSCE, FRAKCJA, TYCZKA, SPRZĘG, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, MIASTO-PAŃSTWO, BŁONA LOTNA, ZNAK GRANICZNY, MHOR, GNAT, DRENAŻ, HUFNICA, KLĘK PODPARTY, OWADZIARKI, MOSPAN, BRAK, ZIELONA WRÓŻKA, METYS, FISZKA, PIRAT, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, KONFEKCJONER, WENDAT, TOTEM, KARIOLKA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, MENTOR, POSTĘPEK, OGNISKO, MELISA, PRAŻAK, TOOLBAR, APEL, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, LINIA ŚNIEGU, STARY BYK, MBIRA, TRZMIELEC, PANIEŃSTWO, KAWALER, KROPKA, MIERZYN, KOB NILOWY, CHLORAN(VII), WAGA, FOTOHELIOGRAF, SYJAMSKI, RABARBAR, PENIUAR, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, OLIFANT, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, APARAT TLENOWY, HEMON, LASKOWANIE, DORMEZA, TAPAS, WŁÓKNO WĘGLOWE, HOTENTOCKI, FENYLFERYNA, WAMPIRZYCA, BAKAN, NOWOUJGURSKI, CYRK, PŁUKANKA, HUROŃSKI, IRANISTAN, KOREK, HOSTIA, DENDRODOA, BLACHA, DEBUGGER, JEGOMOŚĆ, KOLBA, AGRAFA, WPŁYWOWOŚĆ, SZPAK, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, CIAMCIA LAMCIA, INSTALKA, MAKSYMALISTA, POWŁOKA, DZIÓB, RIDE, ALEXIS, UŁOMEK, MASŁO, ZNAK UJEMNY, REZERWA, PIERWSZOŚĆ, GWIAZDKA, WEHRLEŃSKI, ALUDEL, SEKSTANS, KONGIJSKI, HISTORYZM, DIPOL, STRĄD, NOWOARAMEJSKI, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, POTRZEBUJĄCY, POTENCJAŁ, KADET, APOSTOŁ, ZNAK TONAŻOWY, KONSULENT, WEŁNIAK, JĘZYK CHORWACKI, LIBERIA, KUCH, ODBÓJ, EUFAZJE, SPRZĘT LABORATORYJNY, TOWOT, FLORENTYNKA, BRAND, ELIMINACJA, KOZIOROŻEC, TARABAN, FACH, MODEL, WOLEC, CZEP, KRZYŻÓWKA, JĘZYK MANX, ŚWIĘTOKRADZTWO, LATARNIA, MIKSER, DZIKARZ, BUDKA LĘGOWA, JUNKERS, ZNAK ZODIAKU, KROPKA NAD I, MEKSYKAŃSKI, FLORYSTA, ARTYLERIA, MAH JONG, SYMBOL, ZMYWACZ, PÓŁKRYTEK, SZCZELIWO, SKRZYNIA, BLESKOTKA, KRZYŻYK, KOŁOWIEC, LAKONIZM, ŁAK, MACAK, ERGATYW, HAK, MIKSER PLANETARNY, PIĘTNO, SUMAK, ESENCJA, JĘZYK GURAGE, HURYCKI, PIKTOGRAM, TAMASZEK, KASTANIETY, WEŁNA MINERALNA, EFEKCIARSTWO, SUTASZ, CZEKAN, AFRYKANER, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, WIDELEC, TORFOWIEC OBŁY, SĄCZEK, POMNIK PRZYRODY, KOSTKA, DOK PŁYWAJĄCY, SYNGALESKI, TRZEŹWOŚĆ, MARUDA, PRZENIK, KWAS WĘGLOWY, PINCZER, NÓŻ RZEŹNICZY, OSTANIEC, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, MIKROSKOP POLARYZACYJNY, AZBEST, GALIOTA, SŁABIAK, SIKA, KARABINEK SPORTOWY, JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA, RĄCZYCA, SZERŻA, FAJKA POKOJU, KOLOKWIALIZM, JĘZYK POLSKI, PAŁA, LOTKI, MAŁORUSKI, AKCENT, DRUK SENACKI, PIECZĄTKA, PRZESZKADZAJKA, ZŁOŻENIE, LEK, RYBY DRAPIEŻNE, FRYGIJSKI, NOZDRZAKI, POBRZASK, PIĘTA ACHILLESOWA, DZIELNIK, KARBOMYCYNA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, WŚCIBSTWO, BASAŁYK, ASEPTYKA, AKCENT RETORYCZNY, KRZYŻYK, KLUCZ WIOLINOWY, ZBIÓR OGRANICZONY, KROPKA, AKCENT PRZECIĄGŁY, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KWADRYGA, OBRÓBKA, FERMATA, OPALIT, PUNKT TYPOGRAFICZNY, ŻNIWA, PARAGRAF, GIG, WÓZEK, LIBERALIZM GOSPODARCZY, KRZYŻYK, PIES UŻYTKOWY, SYSTEM TONALNY, JĘZYK PIKTYJSKI, BARWICZKA, TRUSIĄTKO, JĘZYK NOWOGRECKI, FORMIERZ, MISIACZEK, ORLOG, STYGOKSEN, PODPIS CYFROWY, KRWIOPIJCA, KRZYŻ MALTAŃSKI, MUSZTARDA SAREPSKA, POSTING, AŁUN, ZANOKCICOWATE, JĘZYK ALGONKIŃSKI, LICZBA CAŁKOWITA, POSZKODOWANY, GEN WIELOKROTNY, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, IGIEŁECZKA, MOLOS, INUKITUT, BENZYNA SILNIKOWA, HAUBICA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, RUBEROID, ŁONIAK, WIECHA, ŁÓDŹ PODWODNA, KAZNODZIEJSTWO, GEST, KNOT, INSULINOOPORNOŚĆ, WIETEK GORCZYCZNIK, POBUDKA, DAUMONT, MAJCHER, NARZĄD SZCZĄTKOWY, KRZYŻ, OBUCH, JAZZÓWKA, SYRENA OKRĘTOWA, SPLENDID ISOLATION, MARUDER, KLAG, KOŃCÓWKA, PRZODOWNIK, ZNAK KOREKTORSKI, MANTYLA, RYBA DRAPIEŻNA, DZO, HARISSA, DOCHÓD NOMINALNY, JĘZYK KATOŃSKI, SEGMENT, SZCZOTECZKA, PANNA, TAKT, BERDA, OSKÓREK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KRUSZON, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, FORMA, ?SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK DIAKRYTYCZNY UŻYWANY W JĘZYKACH: GRECKIM, KATALOŃSKIM, WIETNAMSKIM, NORWESKIM, PORTUGALSKIM, FRANCUSKIM, WALIJSKIM, WŁOSKIM I INNYCH, OZNACZAJĄCY AKCENT SAMOGŁOSKI KRÓTKIEJ O INTONACJI OPADAJĄCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK DIAKRYTYCZNY UŻYWANY W JĘZYKACH: GRECKIM, KATALOŃSKIM, WIETNAMSKIM, NORWESKIM, PORTUGALSKIM, FRANCUSKIM, WALIJSKIM, WŁOSKIM I INNYCH, OZNACZAJĄCY AKCENT SAMOGŁOSKI KRÓTKIEJ O INTONACJI OPADAJĄCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCENT SŁABY znak diakrytyczny używany w językach: greckim, katalońskim, wietnamskim, norweskim, portugalskim, francuskim, walijskim, włoskim i innych, oznaczający akcent samogłoski krótkiej o intonacji opadającej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCENT SŁABY
znak diakrytyczny używany w językach: greckim, katalońskim, wietnamskim, norweskim, portugalskim, francuskim, walijskim, włoskim i innych, oznaczający akcent samogłoski krótkiej o intonacji opadającej (na 11 lit.).

Oprócz ZNAK DIAKRYTYCZNY UŻYWANY W JĘZYKACH: GRECKIM, KATALOŃSKIM, WIETNAMSKIM, NORWESKIM, PORTUGALSKIM, FRANCUSKIM, WALIJSKIM, WŁOSKIM I INNYCH, OZNACZAJĄCY AKCENT SAMOGŁOSKI KRÓTKIEJ O INTONACJI OPADAJĄCEJ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ZNAK DIAKRYTYCZNY UŻYWANY W JĘZYKACH: GRECKIM, KATALOŃSKIM, WIETNAMSKIM, NORWESKIM, PORTUGALSKIM, FRANCUSKIM, WALIJSKIM, WŁOSKIM I INNYCH, OZNACZAJĄCY AKCENT SAMOGŁOSKI KRÓTKIEJ O INTONACJI OPADAJĄCEJ. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x