DUŻY ZAMKNIĘTY KOŁOWY POJAZD KONNY (PRZEWAŻNIE CZTERO- LUB SZEŚCIOKONNY) UŻYWANY OD POŁOWY XVI WIEKU DO POŁOWY XIX WIEKU DO PRZEWOZU PASAŻERÓW I PRZESYŁEK POCZTOWYCH NA STAŁYCH TRASACH OBSŁUGIWANYCH WEDŁUG USTALONEGO ROZKŁADU JAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYLIŻANS to:

duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYLIŻANS

DYLIŻANS to:

wieloosobowy kryty pojazd konny używany w XVI/XIX w., do przewożenia pasażerów i przesyłek pocztowych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻY ZAMKNIĘTY KOŁOWY POJAZD KONNY (PRZEWAŻNIE CZTERO- LUB SZEŚCIOKONNY) UŻYWANY OD POŁOWY XVI WIEKU DO POŁOWY XIX WIEKU DO PRZEWOZU PASAŻERÓW I PRZESYŁEK POCZTOWYCH NA STAŁYCH TRASACH OBSŁUGIWANYCH WEDŁUG USTALONEGO ROZKŁADU JAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.933

ROSYJSKOŚĆ, KORYTARZ, BOMBARDA, ESTRAGON, MOCHWIAN, KOŹLAK, NAGIEL, POKÓJ GOŚCINNY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, MINERAŁ ZABARWIONY, NAWAŁNICA, LATAJĄCY SPODEK, KALIMBA, SANKI, EKSTRUZJA, ZAWAŁ BLADY, ELEKTORAT, ASYSTENCJA, UBOGI KREWNY, DETAL, LIRNIK, KATAR SIENNY, ŚREDNIA KWADRATOWA, PRYMITYWIZM, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, TRANSPORTÓWKA, FUTURE, SALA, MIĘSOŻERCA, OBERWANIE CHMURY, ŻONISKO, OKRZYK, PLAGIAT, CHWYTACZ, GRZYBICA, UPGRADE, PÓŁGOLF, KB, PRZESZUKANIE, SZTYFT, ROSZCZENIE ZWROTNE, KOŃ, ATRAPA, MYSZ, AKCENT, LUDWIK XVI, UPOWAŻNIENIE, BABULA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, LUWERS, BASILEUS, PLANETKA, SUMA KONTROLNA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, FETA, RAPORT, NOMOKANON, KARTKA, GAZ, ANIMIZM, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, LEJBIK, SERCÓWKA, WAGON POCZTOWY, CYNK, ŁAMANIE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, MOWA WIĄZANA, OMSK, DZIÓB, KOLO, JEZIORO LODOWCOWE, GRZYB NADRZEWNY, MANDORLA, LISTEK, STACJA, KĄPIEL, ZŁOTKO, PUŁAPKA OFSAJDOWA, FRAZA, CIĄGNIK ARTYLERYJSKI, POMPA INFUZYJNA, RAJTUZY, MUSZKA, BIAŁE NOCE, DRESZCZ, PROPAGANDA, KRĄGŁOŚĆ, CHYBIŃSKI, LOGGIA, KOMPENSACJA, CHALDEJSKI, PIES ZAPRZĘGOWY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, DMUCHAWA, PLAŻA, ANATOMIA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, BUGGY, WRONIE OKO, KRYMINALISTYKA, ZESTAW, AKWEN, KULEBIAK, SMALCZYK, TEOGONIA, WCIĄGARKA, ALBUMIK, BLOKHAUZ, REWIA, JĘZYK, TEORIA DOMINA, OBRÓŻKA, JĘZYK, STARSZY CZŁOWIEK, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, POZYTYWIZM, UŻĄDLENIE, ALT, KONTYNGENT, RZUTKA, PAS, LWIA CZĘŚĆ, CZERWIEC, ŻYDOSTWO, ZATOKA, KELOWEJ, SĘKACZ, HAFLINGER, BERLINKA, KRATER UDERZENIOWY, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ZNAK, KUBECZEK, KIJEK NARCIARSKI, FURGON, KORD, KOMUNA MIEJSKA, WSPÓŁŻYCIE, POJAZD WOLNOBIEŻNY, TRAIL, HALOGENOALKAN, FUS, POTRZEBA, RESORT SIŁOWY, JĘZYK BERTA, PRZETWÓR, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, KREWETKA ELEGANCKA, DNO KWIATOWE, ŁUPEK BENTONITOWY, KIEŁ, WTRYSK, KONGREGACJA, NAGŁOŚNIENIE, ANATOL, FILTR ANTYSPAMOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, MACZUGOWIEC, KRWIOŻERCZOŚĆ, TYGIEL, ALAN, BUDKA, REDUKCJA, MORWA, INFORMATYK, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PLUS, KOŃ APPALOOSA, WSTĘŻNICE, PLEWKA, WIDEO, HIPISKA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, SKOK, OBSZAR NIEOGRANICZONY, TYP DZIKI, EGZORCYZM, KARZEŁEK, STANDARD EMISYJNY, TKANINA, REFERENDUM LOKALNE, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, STARZENIE MORALNE, MESZEK, RZEZAK, PAŁANKA, DACH, PROTETYKA, KASZTELAN, PIERÓG, PATYNKI, ŚCIEŻKOWIEC, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, BERGAMASKA, SAMOODNOWA, UMBRA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KREWETKA ATLANTYCKA, RITA, KONWOLUCJA, BAMBUS, DYSHARMONIA, ŚWINIARKA, ZACHWALACZ, MIESIĄC, OKRĘT ARTYLERYJSKI, FAKTURA, LEKCJA, WARSZTAT STRATEGICZNY, AGAMA, SMOLUCH, ROŚLINA DWUPIENNA, PROWINCJA, KURIER DYPLOMATYCZNY, MONOTELETA, TOREBKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, JĘZYK, JĘZYK ANGIELSKI, GRADACJA, SZYSZKA, KARIATYDA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, IZOLATORIUM, KRĄG KAMIENNY, PĘTO, BARABAN, ZIEMIA ODNIESIENIA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, PRZEDSZKOLE, POMNIK, HIPOTEZA PERMANENCJI, SZKARADA, RAJTROK, SKRAJNIK DZIOBOWY, MONODIA, ODPRYSK, TYPOLOGIA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, GAZ SPALINOWY, FESTIWAL, DELIKT KONSTYTUCYJNY, ANTYGWAŁTY, GRANATNIK, ABSYDA, KUCHNIA GAZOWA, DYBUK, REGULARNOŚĆ, WATAHA, KABRIOLECIK, KAJDANY SKEFFINGTONA, STEN, GRAMOWID, BAGATELA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, DZWON, PATYCZAK, WOJŁOK, PALETA, WYSTĘP, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, RIGAUDON, BURSZ, SZWABSKI, GELDERLÄNDER, PRZECZYSTOŚĆ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, KAWA BEZKOFEINOWA, JĘZYK NYANJA, FAWORYTKA, TEORIA REKURSJI, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, PIANISTYKA, TERCJARSTWO, LEUKOTOMIA, CZECZOTA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, WIEŻA ARTYLERYJSKA, SIŁA, ODMA OPŁUCNOWA, MBIRA, BALET, NIEZBĘDNOŚĆ, KLEJÓWKA, ĆAKRAM, JEZDNY, SPLOT, MCHY LIŚCIASTE, KOMBAJN ROLNICZY, PEPICZEK, PREDESTYNACJA, PALMETA, KORMA, KNECHT, INTROSPEKCJONIZM, WSPÓŁBRZMIENIE, ?GĄSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻY ZAMKNIĘTY KOŁOWY POJAZD KONNY (PRZEWAŻNIE CZTERO- LUB SZEŚCIOKONNY) UŻYWANY OD POŁOWY XVI WIEKU DO POŁOWY XIX WIEKU DO PRZEWOZU PASAŻERÓW I PRZESYŁEK POCZTOWYCH NA STAŁYCH TRASACH OBSŁUGIWANYCH WEDŁUG USTALONEGO ROZKŁADU JAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻY ZAMKNIĘTY KOŁOWY POJAZD KONNY (PRZEWAŻNIE CZTERO- LUB SZEŚCIOKONNY) UŻYWANY OD POŁOWY XVI WIEKU DO POŁOWY XIX WIEKU DO PRZEWOZU PASAŻERÓW I PRZESYŁEK POCZTOWYCH NA STAŁYCH TRASACH OBSŁUGIWANYCH WEDŁUG USTALONEGO ROZKŁADU JAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYLIŻANS duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYLIŻANS
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy (na 8 lit.).

Oprócz DUŻY ZAMKNIĘTY KOŁOWY POJAZD KONNY (PRZEWAŻNIE CZTERO- LUB SZEŚCIOKONNY) UŻYWANY OD POŁOWY XVI WIEKU DO POŁOWY XIX WIEKU DO PRZEWOZU PASAŻERÓW I PRZESYŁEK POCZTOWYCH NA STAŁYCH TRASACH OBSŁUGIWANYCH WEDŁUG USTALONEGO ROZKŁADU JAZDY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - DUŻY ZAMKNIĘTY KOŁOWY POJAZD KONNY (PRZEWAŻNIE CZTERO- LUB SZEŚCIOKONNY) UŻYWANY OD POŁOWY XVI WIEKU DO POŁOWY XIX WIEKU DO PRZEWOZU PASAŻERÓW I PRZESYŁEK POCZTOWYCH NA STAŁYCH TRASACH OBSŁUGIWANYCH WEDŁUG USTALONEGO ROZKŁADU JAZDY. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x