OWOC ŚLIWKI O OKRĄGŁYM LUB OWALNYM KSZTAŁCIE I GŁADKIEJ SKÓRCE, NAJCZĘŚCIEJ KOJARZONY Z FIOLETOWYM KOLOREM, W RZECZYWISTOŚCI WYSTĘPUJĄCY TEŻ W BARWIE ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOCZERWONEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLIWKA to:

owoc śliwki o okrągłym lub owalnym kształcie i gładkiej skórce, najczęściej kojarzony z fioletowym kolorem, w rzeczywistości występujący też w barwie żółtej lub żółtoczerwonej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLIWKA

ŚLIWKA to:

owoc (pestkowiec) każdej śliwy (na 6 lit.)ŚLIWKA to:

kolor, odcień ciemnego fioletu lekko wpadający w bordo lub brąz (na 6 lit.)ŚLIWKA to:

drzewo lub krzew, który rodzi śliwki - gładkie okrągłe lub wydłużone owoce o kolorze fioletowym lub żółtym (żółtoczerwonym) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWOC ŚLIWKI O OKRĄGŁYM LUB OWALNYM KSZTAŁCIE I GŁADKIEJ SKÓRCE, NAJCZĘŚCIEJ KOJARZONY Z FIOLETOWYM KOLOREM, W RZECZYWISTOŚCI WYSTĘPUJĄCY TEŻ W BARWIE ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOCZERWONEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.354

REA, MOTORÓWKA, REPETYCYJNOŚĆ, URLOP DZIEKAŃSKI, WŁOSKOWATOŚĆ, AUTOBUS PRZEGUBOWY, INSTRUMENT, GATUNEK PARASOLOWY, PLAC ZABAW, PERSYFLAŻ, ŻÓŁW GRUBOSZYJNY, ZEŚWIECCZENIE, WALC, KRYJÓWKA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, MIODOŻER CZARNOUCHY, CHRZEST, UMBRA, OWOC RZEKOMY, CZERWONY, BLIŹNIACZOŚĆ, LOTNISKO, GŁOS, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, FILM DROGI, GRZEBIUSZKA BAŁKAŃSKA, ROWER POZIOMY, PRZYSTAŃ, POMPA WYPOROWA, PASEK, KĄDZIEL, TŁOK INTROLIGATORSKI, LEBERWURST, CYBORIUM, CINGULUM, LITWAK, POGOŃ ZA RENTĄ, MONTOWNIA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, OSIEMDZIESIĄTKA, PRZYPAŁ, REJESTRATOR, KASZTAN, PRZESTRZEŃ, AKCEPTOR, STOPIEŃ NAUKOWY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, BIEDASZYB, PITA, KOŹLAK, CHRANCUSKI, WYCHODŹTWO, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ZNAKI, KAJMAN CZARNY, PARALAKSA, OWOC, TRAŁ, ASYSTENTKA, WĄŻ MORSKI PASKOWANY, KRAKWA, ŻONISKO, PROREKTOR, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, UZYSK, ROBOTA GÓRNICZA, OPAŁ, ZAWISAK, KONCENTRAT, WODZIK, UKŁAD NIEINERCJALNY, PULPIT, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, ŻÓŁW KILOWATY, KRÓLEWICZĄTKO, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, KINO, TRAWERS, HAFCIARSTWO, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DWUFENYL, KREDYT KASOWY, ARENA, SAMOGRAJ, OPŁATA STOSUNKOWA, OZNAKA, MULTIPLEKSER, WINA UMYŚLNA, EMALIA, PERKALIK, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, BETON ŻUŻLOWY, PROSIAK, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, PROGRAM WYBORCZY, ARBUZ, RAMA, BAWÓŁ, MIESIĄC, ODBITKA, OLEJ PALMOWY, ZGŁAD, PRZEPIS, KOMPATYBILNOŚĆ, KAMASZ, WILCZA PASZCZA, OPARCIE, MUSZELKA, ZAJĄCZEK, RYKSZA, BUSZÓWKA JASNOOKA, FRATER, ŚWIEŻAK, BOROWIKOWA, SKŁADAK, DEZABIL, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, KRZYŻAK, PLANTACJA, TWARDE LĄDOWANIE, STUDNIA, DRUK, PIŁA CZOPOWA, ZAŚPIEW, AKIA, KORZEŃ, PIECZEŃ, KOSMETYK KOLOROWY, MARUDA, LEJ, CYNGIEL, USZY SZTRAMBERSKIE, KONKUBINAT, ADIUTANT, WARSZTAT, SZARY SOS, CHIŃCZYK, OBAWA, DZWON, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, BRODZIK, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, UDRĘKA, MŁOT KAFAROWY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, WIDEO, JEDWAB, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, REN, TAKSON MONOFILETYCZNY, ZATOKA, ODTWÓRCA, KONWIKT, BERCEUSE, KARAKUŁY, BAGAŻÓWKA, SITAR, WIELOKĄT, WIOŚLAK, FARBA OLEJNA, ANTYOKSYDANT, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, CZEMPIONKA, TRANSPORTER, CHOJAK, SAGAN, LEMIESZKA, BAMBUSOWIEC, BIEGANINA, TERMOLUMINESCENCJA, WATA, PRZEKLEŃSTWO, INFUZJA, CROSS, HALMA, GRZECH, PALINGENEZA, KOŁTRYNA, JON KOMPLEKSOWY, PELAGRA, MYDLARNIA, BALAST, NORMALIZACJA, TRZMIEL PASKOWANY, MINÓG WĘGIERSKI, IDIOM, PANORA, SERBSKOŚĆ, ATRAKTANT, ORNAMENT, AMBYSTOMA TYGRYSIA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, RENÓWKA, ALKIERZ, PLEŚNIAK, INWEKTYWA, KOROŁAZ BRUNATNY, ZOOFAG, PANI, PŁÓTNO, SONKOJA, WISZOR, REWERS, KOLOROWOŚĆ, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, KRAJ, MODYFIKACJA, CORTLAND, CIERŃ, UDAWACZKA, OKUPACJA, KLAUZULA GENERALNA, WYROŚL, CEWKA, PRZYDANKA, TOCZEŃ, EGZEGETA, CACHAÇA, PISK, SYMBOLICZNOŚĆ, SYNSEPAL, DRÓŻKA, REMONT KAPITALNY, GROŹBA BEZPRAWNA, FIGURA RETORYCZNA, WYPADEK DROGOWY, MIKROMACIERZ DNA, GRZYB NIEJADALNY, INGUSZKA, PRAKTYKA, PŁATECZEK, KOMBATANTKA, SMUKLICA ZWYCZAJNA, PSALM, SZCZYT, PROFITENT, MARAN, KUCZKA, SKORZONERA, TŁUSZCZ, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, LICZEBNIK ZBIOROWY, MELANODERMA, PORAŻENIE MÓZGOWE, STATYSTA, CHAŁTURA, DYPTYK, RZUT, ŚLUZ ROŚLINNY, WISIELCZY HUMOR, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZASUWNICA, ROŚLINA PASTEWNA, KAPTUR, ASESOR, JEJMOŚĆ, WARAN BŁĘKITNY, OLIWKA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ESTAKADA, PROFANATORKA, KOPUŁA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, OBYWATEL, FINAŁ, CHAŁTURNICTWO, TURECKOŚĆ, APARAT, REGIMENTARZ, STREAMER, ZAKONY, GUZ, RACJONALIZM, ROZMARYN, CYGANKA, ALAN, NIEUMARŁY, BAZYLEUS, BIOCYD, WIECHA, OBLICÓWKA, ŻYDOWIN, TRANSWESTYTA, UMOWA BARTEROWA, WKŁADKA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, BON OŚWIATOWY, TEREN, FILTR CYFROWY, NASYCANIE, PARODIA, DONACJA, BAWICIEL, KASZUBSKI, OFENSYWA, KOEGZYSTENCJA, JAGODA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, ?BIEŻNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.354 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWOC ŚLIWKI O OKRĄGŁYM LUB OWALNYM KSZTAŁCIE I GŁADKIEJ SKÓRCE, NAJCZĘŚCIEJ KOJARZONY Z FIOLETOWYM KOLOREM, W RZECZYWISTOŚCI WYSTĘPUJĄCY TEŻ W BARWIE ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOCZERWONEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OWOC ŚLIWKI O OKRĄGŁYM LUB OWALNYM KSZTAŁCIE I GŁADKIEJ SKÓRCE, NAJCZĘŚCIEJ KOJARZONY Z FIOLETOWYM KOLOREM, W RZECZYWISTOŚCI WYSTĘPUJĄCY TEŻ W BARWIE ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOCZERWONEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLIWKA owoc śliwki o okrągłym lub owalnym kształcie i gładkiej skórce, najczęściej kojarzony z fioletowym kolorem, w rzeczywistości występujący też w barwie żółtej lub żółtoczerwonej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLIWKA
owoc śliwki o okrągłym lub owalnym kształcie i gładkiej skórce, najczęściej kojarzony z fioletowym kolorem, w rzeczywistości występujący też w barwie żółtej lub żółtoczerwonej (na 6 lit.).

Oprócz OWOC ŚLIWKI O OKRĄGŁYM LUB OWALNYM KSZTAŁCIE I GŁADKIEJ SKÓRCE, NAJCZĘŚCIEJ KOJARZONY Z FIOLETOWYM KOLOREM, W RZECZYWISTOŚCI WYSTĘPUJĄCY TEŻ W BARWIE ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOCZERWONEJ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OWOC ŚLIWKI O OKRĄGŁYM LUB OWALNYM KSZTAŁCIE I GŁADKIEJ SKÓRCE, NAJCZĘŚCIEJ KOJARZONY Z FIOLETOWYM KOLOREM, W RZECZYWISTOŚCI WYSTĘPUJĄCY TEŻ W BARWIE ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOCZERWONEJ. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x