SERM - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO to:

SERM - ang. Selective Estrogen Receptor Modulators, lek należący do grupy leków działających za pośrednictwem receptorów estrogenowych, charakteryzujących się zróżnicowanym działaniem agonistycznym lub antagonistycznym w zależności od tkanki docelowej (na 41 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SERM - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.079

KURWIARZ, STYMULACJA, KORDYT, NAPALENIEC, ADRES WZGLĘDNY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, KRUŻ, BARWY NARODOWE, WĘDRÓWKA DUSZ, CIUPAGA, KRATER UDERZENIOWY, EMAUZAUR, ROŚLINA NASIENNA, NACZYNIE, RZĄD, WSTECZNICTWO, MAJĘTNOŚĆ, BOCZNOTRZONOWIEC, AGRAFA, DUJKER CZARNY, ORGAN, CHONDRYT OLIWINOWO-BRONZYTOWY, MERZYK GROBLOWY, MOLESKIN, SYNGIEL, ILUZJA, SZAFARZ, PODCIEP, ROZWÓJ, KOKSOCHEMIA, GIERASIMOW, POMORSKI, RĘKAWICA, CZAS PRZYSZŁY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, THALIDOMID, KOMORNIK, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, RYGIEL, FILTR POWIETRZA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, ORBITA POLARNA, SPAWALNIK, BRANIE POD WŁOS, FILTR BUTTERWORTHA, GNOJOWNIK, FARBA KLEJOWA, FARSZ, ŁUK, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, TRUP, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, OSTRYGOJAD, PALETA, KORMA, OPONA, REKURS, KREDYT KONTRAKTOWY, BIAŁORUSZCZYZNA, KAPOK, GRZEBIEŃ, RADYKALNA PRAWICA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, FRANCA, PODRODZAJ, TUNBERGIA, CYNOGNATUS, AFRYKANISTYKA, ŁYCZAK, GEMFIBROZYL, MAGNETOSTATYKA, BRACHYPODOZAUR, ODKRYCIE, KARYKATURALNOŚĆ, BAJRONISTA, TORT, PARTNER, ROBOTA, CEL, POPRĘG, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, TELEFONIA KOMÓRKOWA, TYNK, KWINTET SMYCZKOWY, ADRES, DOBRO POZYCJONALNE, KULTYWAR, STOSUNEK, POSTERUNEK, PIORUN KULISTY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PIES NA BABY, LIST POLECONY, PRZYTUŁEK, REDAKTOR NACZELNY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PANTOFAG, MORS, WARSTWA PERYDOTYTOWA, NARCYZ, PRZYLŻEŃCE, STROBILANT, NYLON, FOLKLOR, STOPOFUNT, BAJADERKA, PROSCENIUM, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, ADHD, HOYER, WIR, RUMIAN RZYMSKI, TELEWIZORNIA, KOLCZATKA, ALERT, ZJAWISKO KERRA, SKRZYDŁO, KOŃ BUDIONNOWSKI, MIEDNICA, BEGONIA, WIDŁOZĄB ZDROŻNY, BIOCYD, PACJENCJA, CAŁUSEK, SPRĘŻYSTOŚĆ, HAFT KRZYŻYKOWY, CEKOTROFIA, KONDOMINIUM, KWASEK CYTRYNOWY, PANTOMIMA, PROSEKTORIUM, KET, REZERWACJA, MELANODERMIA, POŻAR, KRIOKAUTER, ZATOR, BAGARAATAN, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, SZUBIENICA, CÓRKA ŚMIECIARZA, WAPORYZACJA, ŻABKA, WARIATKA, STEROWNIK URZĄDZENIA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, GÓRA LODOWA, WOREK SPOJÓWKOWY, KOŁO HISTORII, SPÓJNIK WYNIKOWY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ZBIORNIK, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, PODZIELNIK, KOBIETA SPOD LATARNI, NABYTEK, HERETYK, POGROM, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, RUSZT, KONSOLA STEROWNICZA, FRUWANIE, TONACJA, LUSTRO, WINNICA NABOTA, ZAGRYWKA, ŚWIATOWOŚĆ, KOZIOŁ, SINOCELUR, RÓŻA BARYTOWA, FISTUŁA, ANODA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, GEORGE, SIWAK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ROCKOWIEC, BUDYŃ, MONTANISTA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, PRACA WYJŚCIA, OPAS, REALISTYCZNOŚĆ, ESKORTA, MALARSTWO OLEJNE, STÓŁ GIMNASTYCZNY, SZCZEPIONKA WŁASNA, MULTIKULTURALIZM, RAPTULARZ, KUKLIK ROZESŁANY, FILOLOGIA ANGIELSKA, TURBINA AKCYJNA, CHRYZOTYL, POLEWACZKA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, PSZENIEC BRODATY, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, STATEK POWIETRZNY, GLINA ZWAŁOWA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, SUWEREN, LIPOLIZA, TEBY, TRZASKOWISKO, ZESZYT, KOZŁOWANIE, IZBA, LEGISLATYWA, KRWIODAWSTWO, LODOWIEC HIMALAJSKI, PRZEMIANA ODWRACALNA, SSANIE, PRĄTNIK ALPEJSKI, BLISTER, HISZPAŃSKI, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, BARNABITA, LATANINA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KAWAŁ, BECZKA, GRA, AKADEMIA, FITOCYD, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, TEORIA GRAFÓW, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CEBULA ZWYCZAJNA, WAPŃ, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, LANDO, ABERRACJA, PELYKOZAUR, GŁÓWKA, OBWAŁ, KOSMOS, IDEAŁ PIERWSZY, ŹRÓDŁO, CHEKKER, GŁOSICIEL, PRZYSZŁOŚĆ, PIEPRZ, GRAJCAR, DOMEK, AMPLITUDA, DŻEM, KRET, TIAZYD, ŁOŚ, PINGWIN MASKOWY, OSIEDLINY, POTOP, BILLBOARD, WARUGA, KRÓLEWICZĄTKO, GESTALTYZM, ISKIERNIK, TROMBOLIZA, NADCIEKŁOŚĆ, MCV, AMFORA, WISKOZA, DYSKRETKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, LICHWIARSTWO, TYROMANCJA, FIZYKA PLAZMY, TĘSKLIWOŚĆ, KISZONKA, RYBY, BRUMBY, PRZYWODZICIEL WIELKI, BIPOLARNOŚĆ, RACJONALIZACJA, GAMELAN, WIR PYŁOWY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SPICIE SIĘ NA UMÓR, AGLOMERACJA, UMOWA UBEZPIECZENIA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, NAWÓZ MINERALNY, GRUSZKA BOKSERSKA, PLURALISTA, UMOWA AGENCYJNA, BÓR SOSNOWY, ILUMINACJA, KANTYLENA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ALDO, ŻYDOSTWO, DIABEŁEK, OKUPACJA, SEKS, TRZĘSIDŁA, ?SZYNOBUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.079 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SERM - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SERM - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO SERM - ang. Selective Estrogen Receptor Modulators, lek należący do grupy leków działających za pośrednictwem receptorów estrogenowych, charakteryzujących się zróżnicowanym działaniem agonistycznym lub antagonistycznym w zależności od tkanki docelowej (na 41 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO
SERM - ang. Selective Estrogen Receptor Modulators, lek należący do grupy leków działających za pośrednictwem receptorów estrogenowych, charakteryzujących się zróżnicowanym działaniem agonistycznym lub antagonistycznym w zależności od tkanki docelowej (na 41 lit.).

Oprócz SERM - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SERM - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x