PROSTY PRZYRZĄD LABORATORYJNY SŁUŻĄCY DO PODAWANIA MAŁYCH LUB ŚREDNICH ILOŚCI PŁYNU METODĄ NATRYŚNIĘCIA STRUMIENIEM POD LEKKIM CIŚNIENIEM, ALE BEZ PRECYZYJNEGO ODMIERZANIA ILOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYSKAWKA to:

prosty przyrząd laboratoryjny służący do podawania małych lub średnich ilości płynu metodą natryśnięcia strumieniem pod lekkim ciśnieniem, ale bez precyzyjnego odmierzania ilości (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRYSKAWKA

TRYSKAWKA to:

mały zewnętrzny otwór skrzelowy występujący u wielu gatunków ryb kostnochrzęstnych i niektórych spodoustych (na 9 lit.)TRYSKAWKA to:

część maszyny papierniczej, z której pod ciśnieniem wypływa strumień wody (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTY PRZYRZĄD LABORATORYJNY SŁUŻĄCY DO PODAWANIA MAŁYCH LUB ŚREDNICH ILOŚCI PŁYNU METODĄ NATRYŚNIĘCIA STRUMIENIEM POD LEKKIM CIŚNIENIEM, ALE BEZ PRECYZYJNEGO ODMIERZANIA ILOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.858

HISZPAŃSKI, GROŹBA KARALNA, CZAS, PODTYP, APOGEUM, GROT, BLOCZEK, MALUNEK, METROPOLIZACJA, TERMINAL, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, JEZIORO ZASTOISKOWE, NAUKA MEDYCZNA, LOBELIA, CEMBROWANIE, MIĘTA, BŁONA GRAFICZNA, BEŁKOT, PASTORAŁKA, KARTA MOBILIZACYJNA, DOGODZENIE SOBIE, PELAGRA, REZYDUUM, OBRAZEK, KOD OGRANICZONY, JEDNOPRZEBIEGOWOŚĆ, WSPINACZKA SKAŁKOWA, IRYS, BEZIMIENNOŚĆ, PRYMITYW, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, TAGESTOLOG, RUNA, NIEWYPARZONY PYSK, SIUSIUMAJTEK, INNA PARA KALOSZY, CHOROBA OGUCHIEGO, ZBROJA PEŁNA, ODMIANKA, SZUM, KULT LUNARNY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, MUSZKA, DRACHMA, SZTOS, ROZPUSZCZALNIK, ARENA, GENETYKA KLINICZNA, GAPA, CZEREMCHA, METAL KOLOROWY, SZYNA, KONFRONTACJA, NOWA KLASYCZNA, WYNIK, MIERZENIE, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, WULWODYNIA, SELEKCJA, DWORZANIN, OKLUZJA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, GŁOWICA, BRZEG, SALTARELLO, SZUMOWINA, OBRUS, SONG, KĄTOMIERZ, KOMPARATOR BŁYSKOWY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, FASZYNA, CHÓR, GRA, ELITA, UTRACJUSZ, PAWLACZ, MIRABELKA, PUNKT ROSY, SOPEL, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, KRĄG KAMIENNY, INWESTOR, KARTAN, STOŻEK DZIOBOWY, SPEKTROHELIOGRAF, JAPOŃSKI, ATTYKA, SZTOKFISZ, FOLIA, DEMOTYWATOR, LUNETA, FROTTOLA, METAMERIA, GRONINGER, KULT JEDNOSTKI, ANEMIA APLASTYCZNA, KRAJ NORDYCKI, ŁAŹNIA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, DZIELNOŚĆ, UNIA, ZEWŁOK, HENRYK, ORSZADA, PIKOTKA, BLOK RYSUNKOWY, UGRUPOWANIE, RÓŻOWA LANDRYNKA, GOETEL, BINDA, BOM, TĘSKNOTA, MEGAFON, DRAGA, HALBA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, METEOR, PODAŻ NIEELASTYCZNA, NELSON, GEODEZJA OGÓLNA, ŁUK TRIUMFALNY, TELEMARK, NIEZAMOŻNOŚĆ, PODBRZUSZNIK, OBSERWATOR, PROCH, KINKAN, BUREK, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, PULPA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, NIECZUCIE, OPARCIE, PODGŁÓWEK, CUKIER, IZBA, UWAGA, SWORZEŃ, PAMIĄTKA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, SMERFETKA, SILNIK KOREKCYJNY, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, NURKOWANIE TECHNICZNE, TROLEJ, KARB, ASEKURANTKA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, DERYWOMETR, SIATKA DYFRAKCYJNA, TYFTYK, WIRGINAŁ, ZAGŁÓWEK, KULT, LÓD SEGREGACYJNY, POMNIK, AGAL, RAGOUT, TENDER, SPIRYTUS, REFORMA ROLNA, WANIENKA, CASTING, CHUDOPACHOŁEK, BAŁAMUTNICA, RAMPA, WIDEOMANIAK, RUGBY, ZWIAD, ZOONOZA, WASĄG, TRYMOMIERZ, PRZEMYT MRÓWKOWY, PARATHA, BRZOZA CZARNA, ŻABKA, DRAPACZ, ISKIERNIK, ANALIZA, MUSZTARDA DIJON, KMIEĆ, ALTERNATA, SMALCZYK, ZAĆMIENIE, BRAK, TYRAŃSTWO, KARMNIK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, NOTABL, ŻACHWY, PRZERWANIE CIĄŻY, MARTWE POLE, NOGA, ŻARLIWIEC, KUPON, ORBIT, KOMPUTER DOMOWY, PRZYPŁYW, LODÓWKA, STYMULACJA ODWIERTU, LODOWIEC FIELDOWY, DOLNOPŁAT, KET, GUMA, ZAGRYWKA, CZEK, ĆWICZENIA, IZBA, SZCZERBAKI, EFEKT STYKU, SEROHEMATOLOGIA, ANTENA YAGI-UDA, FONOGRAF, KARRUKA, MACZUGA, FARBA, WZÓR JAWNY, NIEDOPASOWANIE, KOŃ KUZNIECKI, LANGUSTA, DROŻDŻE, SILOS RAKIETOWY, BAND, PODWOZIE, WIBRYS, CZĄBER, BLISKOZNACZNIK, BIOLIT, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, MECHANIZM ODPALAJĄCY, OBRZĘK, DRĄG, OBRONA STREFOWA, ESKADRA, ANTENA MIKROPASKOWA, BRYZOL, HORDA, BOBIK, SZURPEK, FOTOSENSYBILIZATOR, LATOROŚL, NACZYNIE SKIPOWE, PLATFORMA PROCESOROWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WERANDA, GRZECH POWSZEDNI, FASCYNATOR, BIURO TECHNICZNE, IMPLIKANT ISTOTNY, EKIPA, BOROWIKOWA, DYSPEPSJA, KÓZKI, FLAK, PRADZIAD, MIECH, CHWYT PONIŻEJ PASA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, BEGONIA, TYŁÓWKA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, DEWELOPER, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PROCES BIOLOGICZNY, ZNACHOR, SŁUPISKO, RENTGENOMETR, KRANIOMETR, LAKIER, BIEŻNIA, IMMUNOLOGIA, SOSJERKA, STATYW, SMUŻ, WIDZENIE CENTRALNE, GAZ SPALINOWY, KOMBAJN GÓRNICZY, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, PRZEDZIAŁ, SZTUCZYDŁO, ATMOSFERA, POBYT CZASOWY, MAJSTERSTWO, KWARCÓWKA, DIADEM, WITAMINA, PROGRAM, RZEZAK, SEŁEDEC, BARWIARKA ZWROTNA, PŁYWACZEK, PRZETOKA, INWOLUCJA, CERKIEW, GRZBIET, ?PORT MORSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTY PRZYRZĄD LABORATORYJNY SŁUŻĄCY DO PODAWANIA MAŁYCH LUB ŚREDNICH ILOŚCI PŁYNU METODĄ NATRYŚNIĘCIA STRUMIENIEM POD LEKKIM CIŚNIENIEM, ALE BEZ PRECYZYJNEGO ODMIERZANIA ILOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROSTY PRZYRZĄD LABORATORYJNY SŁUŻĄCY DO PODAWANIA MAŁYCH LUB ŚREDNICH ILOŚCI PŁYNU METODĄ NATRYŚNIĘCIA STRUMIENIEM POD LEKKIM CIŚNIENIEM, ALE BEZ PRECYZYJNEGO ODMIERZANIA ILOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYSKAWKA prosty przyrząd laboratoryjny służący do podawania małych lub średnich ilości płynu metodą natryśnięcia strumieniem pod lekkim ciśnieniem, ale bez precyzyjnego odmierzania ilości (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYSKAWKA
prosty przyrząd laboratoryjny służący do podawania małych lub średnich ilości płynu metodą natryśnięcia strumieniem pod lekkim ciśnieniem, ale bez precyzyjnego odmierzania ilości (na 9 lit.).

Oprócz PROSTY PRZYRZĄD LABORATORYJNY SŁUŻĄCY DO PODAWANIA MAŁYCH LUB ŚREDNICH ILOŚCI PŁYNU METODĄ NATRYŚNIĘCIA STRUMIENIEM POD LEKKIM CIŚNIENIEM, ALE BEZ PRECYZYJNEGO ODMIERZANIA ILOŚCI sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - PROSTY PRZYRZĄD LABORATORYJNY SŁUŻĄCY DO PODAWANIA MAŁYCH LUB ŚREDNICH ILOŚCI PŁYNU METODĄ NATRYŚNIĘCIA STRUMIENIEM POD LEKKIM CIŚNIENIEM, ALE BEZ PRECYZYJNEGO ODMIERZANIA ILOŚCI. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast