SYTUACJA TRUDNA, BEZ WYJŚCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLEPY TOR to:

sytuacja trudna, bez wyjścia (na 8 lit.)ŚLEPY ZAUŁEK to:

sytuacja trudna, bez wyjścia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLEPY TOR

ŚLEPY TOR to:

odnoga toru, z której nie ma wyjazdu i kończy się nasypem ziemnym bądź rampą (na 8 lit.)ŚLEPY TOR to:

sytuacja trudna, bez wyjścia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA TRUDNA, BEZ WYJŚCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.161

PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, POPELINA, PROTRYPTYLINA, JARSTWO, GÓWNIANOŚĆ, DERYWACJA ALTERNACYJNA JAKOŚCIOWA, SZARPANKA, MAKARON, PLATFORMA, CIAMCIARAMCIA, NIENAGANNOŚĆ, SZMIRA, CIF, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, ODŚRODKOWOŚĆ, ART BRUT, BECHTER MOSKIEWSKI, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ŻAŁOSNOŚĆ, BŁĘDNE KOŁO, WIRGINAŁ, ŚWIAT, SAMOGŁOSKA CZYSTA, DAMKA, RÓWNOWAGA RYNKOWA, SERNIK WIEDEŃSKI, EMFITEUZA, SZAMOTANINA, BLOCZEK, SKAT, NAWALANKA, PODNÓŻEK, TR, SZARPANINA, KĄPIEL, BAROMETR, WOLONTARZ, PODSTAWA, PIERŚCIEŃ, KANAŁ, NEKTARYNA, ZIMNA WOJNA, ZGRYW, POMADKI, FORMALISTA, HUTT, FREEGANIN, SAMOWYLECZENIE, MOROSZKA, MASZYNA, PALMICZKA, SUCHY PROWIANT, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, DŻINN, DYMNA CHATA, KUBEK BEZ UCHA, POCISK KIEROWANY, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, ALKOWA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, SZALEŃSTWO, TRANSAKCJA WIĄZANA, PIĘKNE SŁÓWKA, WPIERDOL, KANTAR, ANONIMAT, WĘGIEL KAMIENNY, WIATRAKOWIEC, SINGEL, TEKSASY, PRZEMYT MRÓWCZANY, GŁOSKA USTNA, SERDAK, KONFORMACJA, POŻAR, KADUK, JASKINIOWIEC, KARTA PODATKOWA, OGŁOWIE, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KICHA, BIGA, GATUNEK AGAMICZNY, TRAF, ZIELONA FALA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, BAMBER, SEDACJA, POTRZEBA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, ABAJA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, MAKRAMA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, BEZ, WSZECHWAGA, MIEDZIANE CZOŁO, RÓZGA, PLATFUS, PRÓBA OGNIA, CZARA, DOBROWOLNOŚĆ, ABAJA, WLAN, KOPALINA STAŁA, BECZKA BEZ DNA, NETTO, KICZ, NIEWIERNOŚĆ, KRAKUSKA, SAM, KOMORA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, SZYDLARZ, OTWARTOŚĆ, SUBIEKCJA, POTERNA, HASZTAG, ARESZT DOMOWY, CZÓŁENKO, CZAGRA SENEGALSKA, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, HUTTYJSKI, WSPINACZKA SKAŁKOWA, KLOPS, BIGOS, ŚLEPY ZAUŁEK, SŁUŻALEC, REPUBLIKA BOTSWANY, KONWERSJA, CECHA PODZIELNOŚCI, ŚLEPY NABÓJ, KSENOFIL, BEZDOTYKOWIEC, OPOŃCZA, NIELITOŚCIWOŚĆ, NOMINALIZM, BANKRUCTWO, POCIĄG MARSZRUTOWY, RELACJA SYMETRYCZNA, POSTKOMUNA, POKAL, CIAMCIA, AWISTA, PRZEDRUK, CISZA, CIEMNY GRÓB, SZTUFADA, PRESJA PŁACOWA, NIEPYLAK MNEMOZYNA, TURF, MONZA, INTERFEJS, DZWON, WIDMO, MINISTER BEZ TEKI, DWA OGNIE, PERMISYWNOŚĆ, HEKATOMBA, KŁOPOT, AKERMAN, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, GRAF PROSTY, DZIKA LOKATORKA, MONOPTER, NONSENS, DZIKI LOKATOR, OFERMA, BIUROKRACJA, ŚLEPY TOR, WOLTYŻER, GRUPA ROBOCZA, NAGOŚĆ, PIEROŻEK, OKOLICZNOŚCI, SZKIC TOPOGRAFICZNY, NIECHLUJNOŚĆ, GLEBA AUTOGENICZNA, REPUBLIKA BURUNDI, PIESZY, LAKKOLIT, WASĄG, SZABER, SYTUACJA PATOWA, AKWATINTA, DROBNIACZKOWCE, BRYKA, RULETKA, GORĄCZKA PONTIAC, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, LILAK, HASHTAG, SELEKCJA NEGATYWNA, PUSTAĆ, JEDEN CZORT, INSPEKT, BASENIK, DŁAWIK, ZGIEŁK, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, UTRAPIENIE, ŚLEPY ZAUŁEK, KOŁPAK, SZPICAK, BURZA W SZKLANCE WODY, TRAGICZNOŚĆ, LATAJĄCY UNIWERSYTET, KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA, CHLUBNOŚĆ, SZKOŁA, KURATELA, WYŁOM, FLAK, BABA Z MAGLA, OTALGIA, WOKALIZA, BUTELKA KLEINA, ŁÓŻECZKO NADZIEI, WINA NIEUMYŚLNA, RADŁO, WYZWANIE, ŚWIĄTYNIA HYPERTRALNA, POŻAREK, PRZEBIEG UTAJONY, KARDIOIDA, BALON, CHLEB KLASZTORNY, POJAZD NIENORMATYWNY, EWOLUCJA, MYCKA, LIZESKA, SŁUŻALCZOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, TOR PRZEWODOWY, SYTUACJA BYTOWA, ŁYSY, SZYBOWIEC, DEMONSTRACJA, EPIZOD, CHŁOPSKI FILOZOF, ABSOLUTORIUM, PROŚCIUCH, AKCESJA, BIEDA, SANDBOX, EKSPOZYCJA, BEZ, KISCH, KART, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, SZAMOTANINA, ZABAWA, RAUT, MIEJSCOWNIK, LIAZA, CZEK, WŚCIEK DUPY, DĘTKA, ŚLEPY ŚLEDŹ, ETAT, KISZKA, FAFUŁA, BUREK, WĘZEŁ, MELANODERMIA, EWOLUCJA KASKADERSKA, KOSZARKA, KONCERT ŻYCZEŃ, ŚLEPA PRÓBA, BARIERA WYJŚCIA, OTWARTOŚĆ, SENIORAT, DYM, GŁADKOŚĆ, NIEPOWODZENIE, SCHABOSZCZAK, BATY, ŚWIATŁODRUK, WZÓR BINETA, PAGAJ, MDŁOŚĆ, EWOLUCJA, TOR TELEKOMUNIKACYJNY, BONET, PIRACTWO INTELEKTUALNE, TURBACJA, TOK, ROTUNDA, FIGARO, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, SWEET, ZARYSOWANIE, FARWATER, BEZ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, TOR, ASESORIA, KAMIZELKA, ?BIERNY OPÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.161 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA TRUDNA, BEZ WYJŚCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA TRUDNA, BEZ WYJŚCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLEPY TOR sytuacja trudna, bez wyjścia (na 8 lit.)
ŚLEPY ZAUŁEK sytuacja trudna, bez wyjścia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLEPY TOR
sytuacja trudna, bez wyjścia (na 8 lit.).
ŚLEPY ZAUŁEK
sytuacja trudna, bez wyjścia (na 11 lit.).

Oprócz SYTUACJA TRUDNA, BEZ WYJŚCIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA TRUDNA, BEZ WYJŚCIA. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x