PEŁNE NASYCENIE, BEZ MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO DOSTARCZENIA SUBSTANCJI DO OKREŚLONEGO PODŁOŻA, DOSTARCZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI PRODUKTÓW KONSUMENTOM, JEDZENIA DO ORGANIZMU CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SATURACJA to:

pełne nasycenie, bez możliwości dodatkowego dostarczenia substancji do określonego podłoża, dostarczenia większej ilości produktów konsumentom, jedzenia do organizmu człowieka (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SATURACJA

SATURACJA to:

w procesie produkcji cukru: nasycanie dwutlenkiem węgla soku z buraków w celu wytrącenia się węglanu wapnia (na 9 lit.)SATURACJA to:

nasycenie cieczy gazem (na 9 lit.)SATURACJA to:

w medycynie: wysycenie krwi tlenem (na 9 lit.)SATURACJA to:

w teorii koloru: subiektywna intensywność barwy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEŁNE NASYCENIE, BEZ MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO DOSTARCZENIA SUBSTANCJI DO OKREŚLONEGO PODŁOŻA, DOSTARCZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI PRODUKTÓW KONSUMENTOM, JEDZENIA DO ORGANIZMU CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.461

SINGIEL, PODPORA, DEMODEKOZA, AJENCJA, PROSTACTWO, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, BON REPRYWATYZACYJNY, REPUBLIKA MALAWI, BŁĘDNE KOŁO, SAMOZAPŁON, CHŁOPSKI FILOZOF, FIZJOLOGIA, REID, WAŁKOŃ, KAWA ZBOŻOWA, KAPCAN, BEZECNOŚĆ, CHCIWOŚĆ, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, RÓW, MEDIALNOŚĆ, HIPOMANIA, SPOKOJNOŚĆ, CHOROBA KUFSA, ROTUNDA, PERKOZ DWUCZUBY, TRANSPOZYCJA, AUTOSZCZEPIONKA, BAGAŻÓWKA, BITUMEN, HOMO ERECTUS, ERGONOMIKA, REPUBLIKA BOTSWANY, ASOCJALNOŚĆ, BEZ LEKARSKI, CHOROWITOŚĆ, DOBRY DUCH, RACJONALIZM GENETYCZNY, KREW ŻYLNA, SONDAŻ, SKĄPOŚĆ, TELEWIZJA HD, FRAJERSTWO, LOTNOŚĆ, POGROMCA, KACZKA, KILOBAJT, SZPILKA, FRYKCJA, POSKROMICIEL, SKOCZNIA NORMALNA, DIETA KOPENHASKA, MUZYCZKA, SKAFANDER, AKLAMACJA, GAMEPLAY, KONCENTRAK, WIEK NASTOLETNI, NIEMRAWOŚĆ, MIĘSIEŃ PIWNY, SŁODKA BUŁKA, PRĄD BŁĄDZĄCY, DOLEGLIWOŚĆ, USPOSOBIENIE, ZNIKNIĘCIE, DOBRO MATERIALNE, ZACHOROWANIE, KAMIZELKA RATUNKOWA, NACIEK JASKINIOWY, OTWARTOŚĆ, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ROLNICTWO, SOLIDNOŚĆ, KONANIE, NARÓW, PRZYZWOITOŚĆ, PARASYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, ANTYTRADYCJONALIZM, WIEK DOJRZAŁY, NIJAKOŚĆ, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, ANALGEZJA, PORCJA, NIEDOŻYWIANIE, BUDOWNICTWO, ZUPA, SUTEK, PODKORA, WIDŁOZĘBOWCE, REZYDENT, PROMIENNOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, PUNKT WITALNY, ORGANOGENEZA, NASIENIE, MASZT, KONOSAMENT, SZKARADZIEŃSTWO, DEMONSTRACJA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TALMUDYSTKA, KOŚĆ GUZICZNA, BEZPŁODNOŚĆ, DEKONTAMINACJA, WYBITNOŚĆ, TECZKA PERSONALNA, BOLERKO, GERBAULT, WYTRZYMAŁOŚĆ, BAŃKA, KRĘG PIERSIOWY, NIEWIERNOŚĆ, GLINIANE RĘCE, FILOZOFIA PRZYRODY, PLATFUS, UNIA REALNA, TRANSPARENTNOŚĆ, KADUK, USŁUGA SPOŁECZNA, RAMIENICA KRUCHA, WYRYWEK, TELEGRAFIA, AMBITNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PSYCHOSOMATYKA, DROŻNOŚĆ, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY, GOSPODARNOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, SASZETKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, MIĘSOŻERSTWO, CHAMSTWO, MISTYCYZM, NIKCZEMNOŚĆ, TRENING, CZÓŁENKO, PATRZAŁKI, SATURACJA, STADIUM LARWALNE, LITERA SŁONECZNA, SAMORZUTNOŚĆ, NADBITKA, STANIK, GRA, TECHNOSFERA, TUBKA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, NIEDOŁĘSTWO, DORADCA, BASENIK, ESKIMOSKA, OWCZA WEŁNA, FLAK, LINIA ŚNIEGU, ODWAPNIENIE, CZYSTOŚĆ, CHEMIZACJA, KABINA, DUŻA ŁYŻKA, DRAPACZ, AFILIACJA, ODCZYNOWOŚĆ, ABAJA, ODCZYN, SAMODZIERŻSTWO, PALINGENEZA, BEZSZKODOWOŚĆ, CYTOARCHITEKTONIKA, FLAK, BLASZKA KOSTNA, PEDOGONEZA, BEZGRZESZNOŚĆ, SŁUŻBISTKA, SAM, DOPING, BEZBOLESNOŚĆ, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, ACAPPELLA, PŁATEK, BEZIDEOWOŚĆ, PIEROŻEK, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, ALKOWA, JĘZYK, KONWOJER, JASNOWIDZENIE, SYFEK, MASZYNA, PODKOŁDERNIK JADOWITY, PERFUMKI, PRALUDZIE, BIGA, DOMARSZ, DUPEK ŻOŁĘDNY, DARMOCHA, HIPOTERMIA, INFLACJA BAZOWA, KUDŁY, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, ŁYSY, ZGODA, NIELEGAL, ZAGĘSTNIK, BIOTRANSFORMACJA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, KWADRANS AKADEMICKI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NATURA, UTRACJUSZ, MONARCHIANIZM, AMATOR, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, WILKI WORKOWATE, BĘBNICA, MITRA, POMOC SPOŁECZNA, NAUKA MEDYCZNA, ŚMIERĆ KLINICZNA, GATUNEK INWAZYJNY, KAMIZELKA, REFLEKS, EKSPOZYCJA, WOLENTARZ, PSI GRZYB, TRANSPORT AKTYWNY, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, RANA OPARZENIOWA, CZEPLIWOŚĆ, DOBRO PRYWATNE, METANOJA, KOCIOKWIK, MARKA, POLOWIEC, WOLUNTARYZM, RYZA, JEZIORO POLITROFICZNE, INTERNOWANY, CHRZEST PRAGNIENIA, ROZWAŻNOŚĆ, GIBBON, NIESKWAPLIWOŚĆ, PODRYWKA WĘDKARSKA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ANDROGYNIA, BIOLOGIA, WYROSTEK, NIEROZWAŻNOŚĆ, ZARADNOŚĆ, SIŁA SPOKOJU, ZRÓWNOWAŻENIE, BERET, APORT, ELASTYL, KORZEŃ, ZASOBY, PODKOSZULEK, AUTOPRZESZCZEP, PRÓBKA, NATURALIZM, AWISTA, AKT, MINA, CHOROBA DZIEDZICZNA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ŚWIEŻOŚĆ, DERYWACJA ALTERNACYJNA JAKOŚCIOWA, SUPERINTENDENT, LICZNIK CIEPŁA, ZATRUCIE, FOTOGRAM, NATURA, MOC, MATECZNIK, STRÓJ ADAMOWY, REAKCJA WARUNKOWA, NIEWYDOLNOŚĆ, POLE BRODMANNA, KARTA PODATKOWA, ŁBISKO, DELIKATESOWOŚĆ, KOTLET, TUŁÓW, PROMIEŃ GAMMA, HUMOR, SPLOT TRZEWNY, INSULINOOPORNOŚĆ, SINICA, PROLAKTYNA, PEŁNOLETNOŚĆ, TRYSKAWKA SZKLANA, ANTYUTLENIACZ, KSENOFILIA, NETTO, FATALIZM, TENDENCYJNOŚĆ, SKARB, ?NADANIE ZIEMSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.461 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEŁNE NASYCENIE, BEZ MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO DOSTARCZENIA SUBSTANCJI DO OKREŚLONEGO PODŁOŻA, DOSTARCZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI PRODUKTÓW KONSUMENTOM, JEDZENIA DO ORGANIZMU CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEŁNE NASYCENIE, BEZ MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO DOSTARCZENIA SUBSTANCJI DO OKREŚLONEGO PODŁOŻA, DOSTARCZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI PRODUKTÓW KONSUMENTOM, JEDZENIA DO ORGANIZMU CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SATURACJA pełne nasycenie, bez możliwości dodatkowego dostarczenia substancji do określonego podłoża, dostarczenia większej ilości produktów konsumentom, jedzenia do organizmu człowieka (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SATURACJA
pełne nasycenie, bez możliwości dodatkowego dostarczenia substancji do określonego podłoża, dostarczenia większej ilości produktów konsumentom, jedzenia do organizmu człowieka (na 9 lit.).

Oprócz PEŁNE NASYCENIE, BEZ MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO DOSTARCZENIA SUBSTANCJI DO OKREŚLONEGO PODŁOŻA, DOSTARCZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI PRODUKTÓW KONSUMENTOM, JEDZENIA DO ORGANIZMU CZŁOWIEKA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PEŁNE NASYCENIE, BEZ MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO DOSTARCZENIA SUBSTANCJI DO OKREŚLONEGO PODŁOŻA, DOSTARCZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI PRODUKTÓW KONSUMENTOM, JEDZENIA DO ORGANIZMU CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x