PROCES LUB CZYNNOŚĆ MAJĄCE NA CELU NEUTRALIZACJĘ DZIAŁANIA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI; ODKAŻENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEZAKTYWACJA to:

proces lub czynność mające na celu neutralizację działania szkodliwych substancji; odkażenie (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEZAKTYWACJA

DEZAKTYWACJA to:

proces usuwania substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, wody, żywności, sprzętu, uzbrojenia, ciała itp (na 12 lit.)DEZAKTYWACJA to:

działanie zmierzające do wyłączenia czegoś, zniesienia lub unieważnienia jakiejś aktywności, zmiany statusu czegoś (np. usługi) na nieaktywny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES LUB CZYNNOŚĆ MAJĄCE NA CELU NEUTRALIZACJĘ DZIAŁANIA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI; ODKAŻENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.287

BLOKADA, DODATEK RODZINNY, NIECZYNNOŚĆ, SZARPIE, PADWAN, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ŻAGIEW, TORII, WANIENECZKA, EUTEKTYKA, CIEMNOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, BUTELKA MIAROWA, TOUROPERATOR, DOWCIP, AGLOMERACJA, KOLCOROŚL, BRĄZ, AGRESJA, HEROSTRATES, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, UKŁAD NIEINERCJALNY, LATARNIA, DYWERGENCJA, KOSZT, PIKOT, PROTEZA DENTYSTYCZNA, ZABIEG, POWIERNICTWO, ODRÓBKA, KURZYSKO, NOWALIA, CHODZĄCY TRUP, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KOPROFIL, TERRINA, DUPOLIZ, STRONA WWW, INDYK, NADZÓR INWESTORSKI, DNI OTWARTE, PREZENT, PLAŻA, WYSYP ZARODNIKÓW, KOŁEK, PRYMITYW, DACH POGRĄŻONY, OPIS, ARMILLA, PŁATKI ZBOŻOWE, EWOLUCJA KASKADERSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, NAGIEL, KŁOSEK, SERDAK, ZATOKA, POŚWIST, DIADEM, KSIĘGA, PAZUR, SIECIÓWKA, DEZYNFEKCJA, JAMA, GATUNEK ZBIOROWY, LICYTACJA, POWTÓRKA, ZNAK, PROFITENT, HYDROFOR, PARAPET, SNAJPERKA, PRAŻONKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, WIGONIA, IMAGE, AMUR, NIECKA ARTEZYJSKA, OCULUS, DZWONNICA, FIRMANCTWO, ASTRAGAL, BASTEJA, MORAWSKI, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KRAJ NORDYCKI, LIPA, DOZA, MIKROMETR, CYWILKI, HAMULEC, BZYGI, CYGARNICA, SCENKA RODZAJOWA, SFIGMOMANOMETR, PRZEKŁADNIA, RADA, OSOBA, TEREN ZIELENI, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, UZDATNIANIE WODY, AMBASADOR, ARANŻACJA, TACZANKA, OŚWIADCZENIE, PRZESŁANKA, FORT, KOMENDA, KLONOWANIE, ELEKTROLIT, KREDKA, JEŻ MORSKI, KOTŁOWNIA, BASEN PORTOWY, RUMUNKA, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, SŁOMA TARGANA, NADZIEWARKA, MISTERIUM PASYJNE, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PRZYDANKA, MIKSER, JEDEN, PARAFARMACEUTYK, ZJAWISKO KERRA, CIELĘCINKA, NAKŁAD, KREOL, SÓL ORGANICZNA, AGROGAZ, STEROWIEC SZKIELETOWY, CYRK, CIĘGNIK, DRENAŻ LIMFATYCZNY, PROSTOPADŁA, HASŁO, OLAF, ŁOŻE, SAMOREGULACJA, JOSE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, ACEFALIA, AKCJONARIUSZ, PRZYRODNI BRAT, ANEKSJA, NEGOCJACJA, MOL, OSZCZĘDNOŚĆ, KOŁO HISTORII, KOLOR OCHRONNY, ZBIORNICZEK NASIENNY, OFICER FLAGOWY, MUSZTARDA SAREPSKA, CIAŁO, ANTYKADENCJA, BARWICZKA, KASZMIR, STONÓG MYSZATY, EMALIA, GAJNIK LŚNIĄCY, SPUST, KRAKOWIACZEK, ŚCIANKA, PLAKIETA, TENIS STOŁOWY, MĄTEW, FLOTA, PAS CNOTY, DZIAŁANIE, BISEKS, BOSS, JEZIORO LODOWCOWE, BILANS BRAMKOWY, SMOCZEK, GARDEROBA, OBRÓBKA, NIECHLUJA, BADANY, KALIBRACJA, DRĄGAL, JAN, SYSTEM, PROWINCJA, ŻYŁKA, WERSJA LEKTORSKA, PUŁAP, REEDUKACJA, WIADRO, REPUTACJA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, CZYSTOŚĆ, STYMULACJA ODWIERTU, PRIORYTET, OPOŃCZA, REDAKTOR NACZELNY, GROWL, TEUTON, FUNKCJA LAGRANGE'A, WŁÓKNO SZTUCZNE, UCZESTNIK, HALO, SARAFAN, TYP, ASYMILAT, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PERŁOWIEC, DUALIZM OSOBOWOŚCIOWY, AZJATA, MOSTEK, EGZONUKLEAZA, POLIANDRIA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, DERP, SĄD PODKOMORSKI, WZÓR UŻYTKOWY, GRECKI, SONDAŻ, OBIEG PIENIĄDZA, ANETA, PLEŚŃ, ALTOSTRATUS, WAPIEŃ MUSZLOWY, GRANITA, ŚWIĄTEK, SKRA, TRYMER, NIEMOŻNOŚĆ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, HALOTRON, WŁOCHACZ, KUFF, LIŚCIONOGI, RYNEK, METAL, KADZIDŁO, SZEZLONG, AUTOBUS CZŁONOWY, SILNIK NAPĘDOWY, NIĆ, OKALECZENIE, DZIESIĄTKA, WIZYTOWNIK, BOMBA LOTNICZA, TARANOWANIE, ZJAWISKO THOMSONA, LIMUZYNA, MOSH, DEMONSTRACJA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, PLINTA, SONDAŻ, SEKRECJA, PRZEPRAWA, RYNKA, WSTĘŻNIAKI, ELUWIUM, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ODDANIE, PODKAST, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, WYŚCIGÓWKA, ALASKA, GENERACJA, DECYMA, PIEŚŃ, KRAJ, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, FRONTYSPIS, WICEDZIEKAN, WATA, RAPORT BEVERIDGE'A, DYFUZJA KULTUROWA, GRUSZKA MIŁOSNA, PĘCHERZ, SZTYFT, SKRYTKA DEPOZYTOWA, KERATOPLASTYKA, KLUB, DOK, WERDIURA, KOMORA GORĄCA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, RESPONDENTKA, PRAWO GÓRNICZE, PROCES LEGISLACYJNY, SMAK, PRZESTRZEŃ, ŁUPEK DACHOWY, KONWENANS, AMPUŁKA, ABLACJA, SPOSÓB, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, CIOS W PLECY, ROZLEGŁOŚĆ, DRAMATYZM, MAPA NUMERYCZNA, ?MERENGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.287 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES LUB CZYNNOŚĆ MAJĄCE NA CELU NEUTRALIZACJĘ DZIAŁANIA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI; ODKAŻENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES LUB CZYNNOŚĆ MAJĄCE NA CELU NEUTRALIZACJĘ DZIAŁANIA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI; ODKAŻENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEZAKTYWACJA proces lub czynność mające na celu neutralizację działania szkodliwych substancji; odkażenie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEZAKTYWACJA
proces lub czynność mające na celu neutralizację działania szkodliwych substancji; odkażenie (na 12 lit.).

Oprócz PROCES LUB CZYNNOŚĆ MAJĄCE NA CELU NEUTRALIZACJĘ DZIAŁANIA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI; ODKAŻENIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PROCES LUB CZYNNOŚĆ MAJĄCE NA CELU NEUTRALIZACJĘ DZIAŁANIA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI; ODKAŻENIE. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast