CHLORO- LUB FLUOROPOCHODNY WĘGLOWODÓR ALIFATYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREON to:

chloro- lub fluoropochodny węglowodór alifatyczny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FREON

FREON to:

niszczy warstwę ozonową (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHLORO- LUB FLUOROPOCHODNY WĘGLOWODÓR ALIFATYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.186

KAMIKADZE, PARAFRAZA, ODCHYŁKA, PIĘTRO, MARTWE POLE, MYJKA, ŻYWA PAGINA, CEWKA INDUKCYJNA, KOLCOROŚL, ROSYJSKOŚĆ, BIOREMEDIACJA, PREPARAT CHEMICZNY, ETERIA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, CHRZEST, PROJEKT, NUKLEOZYD, KORYTARZ, PRZYDAWKA, BARWA DŹWIĘKU, LAMPA ELEKTRONOWA, ŁOPATACZ, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, ZAŁOM, PERKAL, PLINTA, KANAŁ ENERGETYCZNY, CZĘŚĆ ZDANIA, NEOPOGAŃSTWO, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, TULEJA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ASTRAGAL, SZKODNIK, PIERWSZA JASKÓŁKA, AGLOMERACJA, NIEDOPASOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, ZESTRÓJ INTONACYJNY, BOŻA RĘKA, DANONEK, TŁUMACZ, WELUR, DOWCIPNIŚ, TENOR, JANKA, WIDMO SYGNAŁU, PRANKO, SOPEL, MONODIA, SEMESTR LETNI, ZAJĘCZA WARGA, OKULARY, KANTOR, CHÓR, MISKA KLOZETOWA, PLAFON, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ANGIELCZYK, DWUDZIESTY SZÓSTY, FROTKA, WYROK PRAWOMOCNY, ARABSKI, WIECZNE PIÓRO, MACIEJ, GOL SAMOBÓJCZY, TSUNAMI, DYWERGENCJA, WYCHÓD, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, KULTURA MATERIALNA, LINIA DEMARKACYJNA, SZPULKA, REPETYTYWNOŚĆ, ROSYJSKI, OTĘPIAŁOŚĆ, WYBRYK NATURY, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, TANGO, ZJAWISKO, SAKWA, POGODNOŚĆ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, DEPORTOWANY, RAUT, PALTO, ZIEMIA ODNIESIENIA, RYGIEL, GORSET, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KARTA, MIKROSTRUKTURA, TWÓR, ZNAK NAWIGACYJNY, KASATA, PÓŁSKÓREK, PEŁNIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, STOŻEK DZIOBOWY, AGENT, PIANOLA, FAZA, SKALISKO, PCHACZ, STRZAŁ, MULTIKULTURALIZM, AKRONIM, GWIAZDA NOWA, EKLER, MATURKA, DMUCHAWKA, SKALA, GENERACJA, STATEK TRANSPORTOWY, ELIKSIR ŻYCIA, PUCHAR, KOLEŻANKA PO FACHU, BRANŻA, ROWER, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, MELDUNEK, ABLUCJA, PEPICZKA, KONTAKT, SAKPALTO, KRYKIET, LAS OCHRONNY, KOŁECZEK, BIG BAND, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, INERCYJNOŚĆ, PRACA, AEDICULA, LEKARZ, METRESA, SONG, PODSUFITKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, STOPIEŃ ETATOWY, MINERAŁ, PEPSI, ELEKTORAT, MOSTEK, EDYCJA, DOMY, ALKOHOL METYLOWY, KREOL, STRZAŁKA, PODDAŃCZOŚĆ, AGAMA, HEJT, APOLOGETYK, WIERZBINA, KLUCZ, WIZERUNEK, POMPA WYPOROWA, BOMBER, DOMINIUM, JEZIORO LODOWCOWE, CEWKA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TAPETA, KOŁO RATUNKOWE, KAGANIEC, KOD IDENTYFIKACYJNY, ATTYKA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PIEROGI, KORNET, ELEKTROCHIRURGIA, PORTUGALSKOŚĆ, GLUKOMETR, JEZIORO WYTOPISKOWE, BEFSZTYK, OLEJ LNIANY, KATEGORIA, SZYJA, APARTAMENT, KUWETA, MARATON, PÓŁGOLF, MISO, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, BROKER, TRZĘSIDŁA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, AMFITEATR, ROZŁÓG, FOTOALBUM, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, BRZOZA OJCOWSKA, TERAPIA, REWERENCJA, METFORMINA, DRĄGAL, PADWAN, RELIKWIA, ROTOR, KONTENER, DACH ŁAMANY, PROTEGOWANY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, EFEKT BOGACTWA, BATAGUROWATE, WĘZEŁ, MIMEZJA, PIGWA, PAWĘŻ, KUSAK, GAPA, GIPSATURA, WEŁNIAKOWE, BALSAM KANADYJSKI, WĘGIER, RANA, WYCIERACZKA, DIABEŁEK, WCISTEK, BEZWODNIK, PILOT, PANTOFELNIK, OWADY, CHODZĄCY TRUP, TRANSFORMATORNIA, FILM DROGI, DROGA WOJEWÓDZKA, SPRAWA, JEDWAB NATURALNY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, RAMA, DEMOKRACJA, WELIN, ANNA, MIŁOŚĆ, MAKINTOSZ, CUDEŃKO, BELWEDER, KONTRABANDA, ŚLIWA, TEMAT, FUNKCJA GREENA, ANIOŁ STRÓŻ, TOALETA, ALBUM, CZÓŁNO, DNO, NIEODZOWNOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, SZASZŁYK, TEST PŁATKOWY, HERB, RUCH PRZYSPIESZONY, SPADOCHRONIARKA, SOLNISKO, OKRĘŻNOŚĆ, KONDOMINIUM, DECEPCJA, WAŻNIK, PASTERZ, KOBYŁA, TONAŻ, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KNYSZ, PRZYSŁÓWEK, GLORIA, ABAJA, PANNA, TAKT, PLURALIZM, DOROSŁOŚĆ, WOLUNTARIAT, MIKROOTOCZENIE, SKOPEK, WZÓR UŻYTKOWY, STREFA RYFTU, ZSYP, OKREŚLNIK, PRĄTNIK SREBRZYSTY, UBOGI KREWNY, PRZEŁYKANIE, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PADDLE, PRZEZIERNIK, DETAL, OPARCIE, ESKADRA, ZIARENKOWIEC, SIŁACZ, ORGANIZACJA, OKULARY, LEKTYNA, WIESZAK, ARMILLA, KALETA, ?TYP DZIKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHLORO- LUB FLUOROPOCHODNY WĘGLOWODÓR ALIFATYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHLORO- LUB FLUOROPOCHODNY WĘGLOWODÓR ALIFATYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREON chloro- lub fluoropochodny węglowodór alifatyczny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREON
chloro- lub fluoropochodny węglowodór alifatyczny (na 5 lit.).

Oprócz CHLORO- LUB FLUOROPOCHODNY WĘGLOWODÓR ALIFATYCZNY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CHLORO- LUB FLUOROPOCHODNY WĘGLOWODÓR ALIFATYCZNY. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast