PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka duńskiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DUŃSKI

DUŃSKI to:

język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.406

BABOCHŁOP, MAŁPOLUD, SAŁATA, INTERMEZZO, SMAK, ZAWAŁ, PRZENIKLIWOŚĆ, ORGIA, TALENT, PEPPERONI, ODWAGA CYWILNA, BIEG PŁASKI, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, KUM, FILEMONKA, WYDRA, SIÓDMY, CENTRALA, OBWÓD REZONANSOWY, ATRAKTANT, LINGWISTYKA, OBOZOWISKO, DIU, TWARZYCZKA, LIGOWIEC, LUJ, MIESZARKA, ŁAGIEW, DZIENNIKARZ PRASOWY, MATEMA, HRABINA, DIAPSYDY, SŁAWA, DROGA KOLEJOWA, KROPLÓWKA, ZASADA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WIELKI PIEC, KASTYLIJSKI, IZOMER GEOMETRYCZNY, STYL ARTYSTYCZNY, CZEK IMIENNY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, TYSIĘCZNIK, FRYZJER, LINDE, MONIT, TYKA, DIALER, TERAPIA STRUKTURALNA, SIŁA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, NIEUKONTENTOWANIE, ODCIEK, KOT, SUPERRAKIETA, ELANA, KLIENT, SŁONINA, DEKORTYKACJA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, MODEL AMERYKAŃSKI, TEMAT, HAMLETYZM, STRATEG, PĘDRAK, SEDES, SKAJLAJT, KŁADKA, SACZEK, ALUMINOGRAFIA, STOŻEK, TUŁÓW, BŁOTNIAK, POLE WIROWE, MEMBRANA, PAS, CZŁON NADRZĘDNY, KORYTO, OPASKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, KONCENTRACJA, KOŃ LUZYTAŃSKI, UMOWA CYWILNOPRAWNA, RAKI, BRYTFANKA, HIPERPOWIERZCHNIA, PRYMATOLOGIA, KOKILKA, BASENIK, BISKWIT, PRZYLEPA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, TERAPSYDY, HIPIS, STOPOFUNT, STACJA POSTOJOWA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, WYŻYNY, STARTER, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KASJER, MIGRACJA, MORZE CZARNE, SPONTANICZNOŚĆ, PISK, MUZYK, TALERZ, KRZYŻÓWKA, FORMACJA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, AKADEMIA, WIR, RESTAURATOR, SZMAT, OWAD, MRÓWNIK, ZAKRZTUSZENIE, ZGRZEBŁO, WIEŃCE, ALKIERZ, KONSULTANT, PRZEWRÓSŁO, CHIRURGIA ESTETYCZNA, NADZIEWARKA, RADIO TRANZYSTOROWE, KROPKA, SUTERYNA, POŻAR, PADACZKA MIOKLONICZNA, TYTUŁ WYKONAWCZY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, BAZA NAMIOTOWA, ARYTMETYZACJA, POPRAWA, FALA BALISTYCZNA, FAŁD GŁOSOWY, PLATYNOGŁÓWKA, WALENCJA, ŁUG, HANDEL ZAMIENNY, KOŁOMYJEC, KASZTEL, KOŁNIERZYK, ZWROT, NAWÓJ, ŁAPA, KOREK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ŚWIERSZCZYK, STACJA, MINERAŁ, SPREJ, BRAZYLIJSKOŚĆ, PRAWNICZOŚĆ, INTERNACJONALIZM, MOLINO, KWATERUNEK, LIŚCIOZWÓJ, BEZPARDONOWOŚĆ, SKAŁA, DIABOLO, POSKROMICIEL, RELISH, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ROSOŁEK, NORGARD, CYBORIUM, IMPREGNAT, RAKI, TRZYMAK, EMIGRACYJNOŚĆ, PUBLIKA, POŻAR, MATURZYSTA, ROMSKI, OMEN, WZÓR PRZEMYSŁOWY, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, KOŁEK, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, MASA, BIEŻNIK, HERETYK, SKŁADNIK ODŻYWCZY, COŚ, ZIELONA GRANICA, KRYZYS, ZALEWA, JEZIORO DRUMLINOWE, ŁUSZCZAK INDYGO, KOLCZATKA, NADAWCA PUBLICZNY, STATUS MATERIALNY, NORZYCA, ŁOŻNIK, KOD JĘZYKOWY, APATIA, AKOMODACJA, GRAF EULEROWSKI, FRASZKA, KORKOWIEC, AVIZO, GRZYB NADRZEWNY, VOTUM, CZEPLIWOŚĆ, HYDROFOB, ALPAKA, ACHROMATYNA, AUTOMAT, NOTA PROTESTACYJNA, NOWOWIERCA, IWO, METODA KARTOGRAMU, FLEKSYJNOŚĆ, CZASOWNIK FRAZOWY, ASYRYJSKI, SPEAKER, PIERWOTNIAK, POST, ZARAŻONY, EUTEKTYK, ROMULAŃSKI, OCHOTNIK, SADŹ, LEŚNIK, KWARTET SMYCZKOWY, SZKŁO LABORATORYJNE, KROWA, KWASZARNIA, OGNISKO, DYWIZJON RAKIETOWY, NIENORMATYWNOŚĆ, REMIZA, HUYGENS, TUBA, GENEZA, RÓŻNICA, GARNUSZECZEK, BOMBA WODOROWA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, FILTR BESSELA, DRUGI OFICER, BANDOLIER, PODWÓJNA ARTYKULACJA, ZESPÓŁ CAPLANA, FAZA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, WZNOWIENIE, ALUZJA LITERACKA, KLAUSTROFOBIA, ZDERZENIE CZOŁOWE, KISZKA ZIEMNIACZANA, PACZKA, WODODZIAŁ, MANEWR PRINGLE’A, ZJAWISKO KURZAWKOWE, TOR, DOROBKIEWICZ, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, KAWA MIELONA, PUB, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ŚPIWÓR MUMIA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, SIATKA, NAWÓZ ORGANICZNY, SARABANDA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ZŁOŚLIWOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, PROCES BUDOWLANY, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, AMONAL, ORGANIZACJA, PODOKARP, BUŁGARYSTYKA, LAGUNA, NIEWOLA EGIPSKA, KOMŻA, KRATA ROZDZIELNA, SZEPT, KORYTARZ, ALAN, SZCZEGÓLNOŚĆ, TIOL, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, BRUK, WZGLĄD, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, AKRECJA, TUBKA, ŻUK, ROSYJSKOŚĆ, PŁYN NASIENNY, OCIEKACZ, ELEKTROCHIRURGIA, SEKUNDOGENITURA, ?LEZGINKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUŃSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka duńskiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUŃSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka duńskiego (na 6 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x