Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka duńskiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DUŃSKI

DUŃSKI to:

język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.646

KUCHENKA, WERMUT, HODOSKOP, STREFA POŻAROWA, WIROPŁAT, DZIADZIENIE, ANTEPEDIUM, DESKA, GOŁĄBEK, FLAWONOID, POSTĘP ARYTMETYCZNY, ROLNIK INDYWIDUALNY, REZYDENT, PODANIE, NISZCZUKA KROKODYLA, MOTYLEK, TELEMARK, PARTNER, KACAPSKI, ORBITA, HEKSAMETR, OKOP, LUDZKIE ZOO, DRUŻYNA, ZAŚLEPIENIE, FARBA OLEJNA, ROBAK, REGENERACJA, ZASZŁOŚĆ, ZAWISAK, USTĘP, WYŻYNY, POWIEŚĆ SF, SIEĆ NEURONOWA, POKRZYWA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, RYBY DRAPIEŻNE, KENIJSKI, EKONOMIA DOBROBYTU, KOMPLET, PCHACZ, SIDLISZ PIWNICZNY, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, CYTOARCHITEKTONIKA, CYMBAŁ, WOSKOWIEC, PODWÓJNY TROCHEJ, CAMPUS, POPYT ELASTYCZNY, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, LITAURY, JUBILEUSZ, PAKIET POMOCOWY, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, BENEFICJUM, KRACH, WARTOŚCIOWOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, BAJCA, ODCHYŁ, ARYJSKOŚĆ, ZROŚLAK, REDAKTOR TECHNICZNY, BRAZYLIANY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, ŁADOWNICA, KRATKI, KARBOANION, OFTALMOLOG, AKSAMITKA, VOLKSDEUTSCH, OŚWIETLENIOWIEC, BAJDA, BLOKADA EKONOMICZNA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, IMMUNOCHEMIA, RIISAGER, KSOBNOŚĆ, EUTEKTYKA, BOTTOMLESS, DŻIN, PAL, EUROPEJSKOŚĆ, ANGIELSKI, INDYK, SZUPINKA, GMINNOŚĆ, WALLACE, ROWER POZIOMY, PULSACJA, WYKŁADNIK POTĘGI, PARYTET, HOŁDOWNIK, CHAMEFIT, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, MIASTO POWIATOWE, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PISARZ, SEJSMOGRAM, UKRAIŃSKOŚĆ, PRACOWNIK FIZYCZNY, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, IZBA, CYBORIUM, ANGIELSKA FLEGMA, PODCHLEBSTWO, RUGI, ZŁOŚLIWOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, PUL, SOCZEWKA FRENSELA, ROZBIERANKA, KONTRASYGNATURA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, PEIRESKIA, KOLEJKA LINOWA, SKRĘCANIE, STARY WYŻERACZ, ZABURZENIE NASTROJU, UDERZENIE, HEKSACHLOROFEN, PLAMA WĄTROBOWA, OZÓR, SKONIA, KAFEJKA INTERNETOWA, EKSPEDYCJA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KĘPA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, ANTYKWARNIA, DYSK GALAKTYCZNY, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, SZEW, RADIOKABINA, JĘCZMIEŃ OZIMY, SCENERIA, CZARNINA, HOT DOG, KARBIDÓWKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, NAUKI PENALNE, KLASA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, PODSTAWKA, PŁYTKI TALERZ, CINGULUM, EDYTORIAL, KIESZEŃ, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, NIERÓB, PODRÓŻ, ROZBITEK, POMURNIK, BILDUNGSROMAN, PLASTYKA, FANDANGO, LOBOTOMIA, ROŚLINA FIKCYJNA, POSIADŁOŚĆ, RĘKA SZPONIASTA, PRZEKUPIEŃ, AGAR, ZDROJEK POSPOLITY, UKRAIŃSKI, ANIMATOR, PIEKARNIA, PODUSZKA, BECZKA, WITRYNA, PRZYJEMNOŚĆ, PISECZNICZKA, ODWYKÓWKA, GRZYBICA, DYSCYPLINA POKAZOWA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, UPOKORZENIE, PONĘTA, OWODNIOWCE, DECERNAT, ZSYPISKO, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, OBIEG, RUSKI, KORSARZ, OCHRONA ŚRODOWISKA, OKRES PRZEDRZYMSKI, BEZWŁAD, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ODCIĄG, LABIRYNT, TESTOWANIE WZORCOWE, ASESOR, FURDYMENT, IZOMER GEOMETRYCZNY, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, WAŻNIK, ŁAD KORPORACYJNY, CONCEPT ART, STEREOTAKSJA, FONDUE MIĘSNE, ALGRAFIA, PYSZCZEK, SZKOŁA WYŻSZA, FORMAT, DROBNICA, NAPŁYW KORZENIOWY, HULK, GUZ ZŁOŚLIWY, KASETOWIEC, STYLIKOODWŁOKOWE, NOTOWANIE CIĄGŁE, ATAK, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, PRZESYŁ, GZA, ŻYWIENIE, POMOC, GLIZA, HETMAN, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, WIDŁY, SANATORIUM UZDROWISKOWE, SZCZEP, WYCZYSTKA, KRĄG KAMIENNY, ROPOMOCZ JAŁOWY, KONWERTER, MATRYKUŁA, MAZUREK, DAM, PRASOŁ, KASETON, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, ZAMYKANIE USZU, TRANSMISJA, KOMUNA, FIGURA, CHMURA WARSTWOWA, SKAZA MOCZANOWA, ANALIZA FUNKCJONALNA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, PRAWO UNIJNE, BIEG, BUDOWNICTWO, ROZBIERALNIA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, DAWCZYNI, GEODEZJA, PORODÓWKA, GESTALTYZM, PAPILOTKA, EMISJA, TRANZYCJA, MIĘKISZ POWIETRZNY, PODKŁAD, SPEDYTOR, WĘGLIK, PŁATNOŚĆ BALONOWA, MISIEK, PRZĘSŁO, KSENOLIT, SAMORZUTNOŚĆ, NOC, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PLAMKA FORDYCE'A, ZĄB, HEKSAPTYK, RAGDOLL, POWTÓRZENIE, DACH ŁAMANY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, BIAŁY KARZEŁ, ZAPASY, IRYZACJA, EDYL, BAROSKOP, TRAGICZNOŚĆ, BASEN, GRÓB SKRZYNKOWY, GRZEBIEŃ, SPĄGNICA, TURAS, PRIMADONNA, DWÓJNIK, KERO, CHALDEJSKI, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, APRETUROWANIE, PLUDRY, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, OBJAW, TRAFUNEK, REDINGOTE, GOTOWALNIA, KAMIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka duńskiego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA DUŃSKIEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
duński, przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka duńskiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUŃSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka duńskiego (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x