RODZAJ ENDOCYTOZY, SPOTYKANY U KOMÓREK I ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH; POLEGA NA POBRANIU ZE ŚRODOWISKA POKARMÓW STAŁYCH, ODIZOLOWANIU OD CYTOZOLU POPRZEZ UTWORZENIE WODNICZKI POKARMOWEJ (LUB INNEGO TWORU O PODOBNYM PRZEZNACZENIU, NP. HETEROFAGOCYTY) I TRAWIENIU Z UDZIAŁEM LIZOSOMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAGOCYTOZA to:

rodzaj endocytozy, spotykany u komórek i organizmów jednokomórkowych; polega na pobraniu ze środowiska pokarmów stałych, odizolowaniu od cytozolu poprzez utworzenie wodniczki pokarmowej (lub innego tworu o podobnym przeznaczeniu, np. heterofagocyty) i trawieniu z udziałem lizosomów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ENDOCYTOZY, SPOTYKANY U KOMÓREK I ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH; POLEGA NA POBRANIU ZE ŚRODOWISKA POKARMÓW STAŁYCH, ODIZOLOWANIU OD CYTOZOLU POPRZEZ UTWORZENIE WODNICZKI POKARMOWEJ (LUB INNEGO TWORU O PODOBNYM PRZEZNACZENIU, NP. HETEROFAGOCYTY) I TRAWIENIU Z UDZIAŁEM LIZOSOMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.218

PLAMKA FORDYCE'A, IMPLIKACJA MATERIALNA, PRZERYWACZ, PRZYLEPNOŚĆ, WSPÓŁWŁADCA, SKIP, NOWALIA, KONGREGACJA, SŁODZIAK, MIKROKASETA, HYBRYDALNOŚĆ, SZUFLA, CHODZĄCY TRUP, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KMIN, MELDUNEK, KULT LUNARNY, PLAN PEŁNY, HOKEJ, DZIABA, KRÓWKA, DECEPCJA, OBIEG, SZASZŁYK, RUBASZKA, GNÓJ, HARDTOP, ŚWIECKOŚĆ, PODPINKA, ABLACJA, LIAZA, ŻUBR KARPACKI, JARZĘBIAK, HELIOLATRIA, OMDLAŁOŚĆ, GALERIA, FEJHOA, MASZOPERIA, SOLISTA, WYTWÓRCA, DESKA, ANTYFAN, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, NOSOROŻEC, NEUSTON, POWAGA, ZEBROID, ASTRAGAL, GRAFFITI, KROCIEŃ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, MITOZA, S.Y, KONDYCJA FIZYCZNA, BŁONA, PLEŚNIAK, SZYK, ODPŁATA, RUMIAN DWUBARWNY, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ARSENIAN(III), ZASADA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, OBROTÓWKA, TAMA, SŁAWOJKA, UKŁAD CYFROWY, EPOS HOMERYCKI, OLIWNIK, PALMA, PROCH, ALARM WIBRACYJNY, SIATKA GEOGRAFICZNA, LISTA TRANSFEROWA, KONICZYNKA, CIASTO PIASKOWE, ROTAWIRUS, BASZTA, KIELISZNIK, SINOCELUR, BOCZNIAK, EMISJA, ADRES, REGLAN, ANTRACYKLINA, SKURCZ, MALATURA, INKASO, GRYKA, LEBERWURST, ŁOTEWSKOŚĆ, KOK, PIANKA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, FILM KATASTROFICZNY, ZLECENIE GIEŁDOWE, POTOP, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, CHLOASMA, WRAK, AUDYT, MODYFIKACJA, JUGS, RYNEK PIERWOTNY, ICHTIOFAUNA, BUTLA, PIK, JAŚMIN, PIERNACZ, KASZUBSKOŚĆ, BANK DOMICYLOWY, WIDOWNIA, WYCHODŹSTWO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, LAWSONIA, LATANIE, PREPAID, PRAKTYKA, ENTOBLAST, DYM, BENTOS MORSKI, REALNOŚĆ, PRZETACZANIE KRWI, BUGAJ, TSUNAMI, STEROWNIK, ŻACHWA, KARCIANE DOMINO, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ZIELONE, ASEKURANT, INSTRUMENT POCHODNY, KSOBNOŚĆ, WIELORAK, KAMIEŃ SŁONECZNY, KORZYŚĆ, TABOR, TROJAN, RYNEK, CHARAKTERYSTYKA, BYDLĘ, ŻURAWINA, EFEKT UBOCZNY, DEFLEKTOR, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, KARMIDEŁKO, HUBA ŻÓŁTA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KARAWAN POGRZEBOWY, JASKÓŁKA, TESSERA, ODRA, BINGO PIENIĘŻNE, ŚMIERDZIUCH, OBŁĘK, SPRZEDAŻ, TRUFLA, PRZEŻYCIE, FRASZKA, NEUROPATIA, OŻAGLOWANIE ŁACIŃSKIE, BEZSZELESTNOŚĆ, ZSZYWARKA, SŁOWACKI, OKRĘT FLAGOWY, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, DRIAKIEW, GAZ ZIEMNY, KROPLÓWKA, SPRAWCZOŚĆ, PORCELANKA, NACZYNIE, OBIEG, DEALER, BUCZYNA NIŻOWA, TAMBURMAJOR, POLKA TRZĘSIONKA, RZYGACZ, HACJENDA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, POCHŁANIACZ, ZMOWA CENOWA, OCZKO, INTERTYP, CZESTER, PETRYFIKACJA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, KILOMETRAŻ, OBRAMIENIE, REDLER, NĘCISKO, RĘKAW, JACK, PASKUDZTWO, WYJCE, PLATYCERATOPS, ZACIERKA, RYCINA, DRENAŻ, BAZYLIA, SPECJACJA, OSĘK, AFERA, SPŁYW, APOZYCJA, BLOKADA, BIOKATALIZATOR, LIST OKÓLNY, FROTTE, MARYNATA, MILANEZ, PROTISTY, GRAF PODSTAWOWY, RDESTNICZKA, OCZKO, KAZALNICA, CYRK, PILOT, WIDŁOZĄBEK, MAK, FILOGENETYKA, WAŁ MORENOWY, DAWKA, TŁOK INTROLIGATORSKI, SIUR, ZATOKA, POWÓZ, TWARDZIEL, PLENNOŚĆ, ALIDADA, BASZŁYK, WSPÓLNOTA, BRYKLA, RUGOWE, KONEW, ASDIC, GRZEBIEŃ, TWIERDZENIE CEVY, DRAMAT WOJENNY, ZATOKA, GAŁĘZATKA, FAMUŁA, CZUBAJKA, SER EMENTALSKI, ŁAŃCUSZEK, SKRZYDEŁKO, ADIUTANT, KORTYNA, POMURNIK, SŁODYCZ, FOLIA, LITERATKA, ORGAN, BIOCYD, ROBOCIK, CZYNNIK PRODUKCJI, POŁAWIACZ, TARLAK, ĆWIARTKA, FUNKCJA CELOWA, WELWET, KOŁO, WILCZA PASZCZA, WAŁEK, FACH, WIRUSY, OBENAUTA, KOLONADA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ŻAGIEW, BREWICERATOPS, POLIANDRIA, SERECZNIK, CHAŁUPNICA, RZADKOŚĆ, SERIA, USTNIK, POLE, SKUTEK PRAWNY, CIELĘCINKA, LANGOSZ, WĄTROBIANKA, STARZĘŚLA, MINA, CYSTOSTOMIA, PRZYSPOSABIAJĄCY, MOSTEK KAPITAŃSKI, DRZEWO SOLITEROWE, CHROMOSOM PŁCIOWY, POZŁOTNICTWO, WARP, METALOPROTEINA, EKSPLANTAT, DEKORTYKATOR, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, POWSZECHNOŚĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, PROWENIENCJA, CHOCHOŁEK, ?PRODUKT TRADYCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.218 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ENDOCYTOZY, SPOTYKANY U KOMÓREK I ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH; POLEGA NA POBRANIU ZE ŚRODOWISKA POKARMÓW STAŁYCH, ODIZOLOWANIU OD CYTOZOLU POPRZEZ UTWORZENIE WODNICZKI POKARMOWEJ (LUB INNEGO TWORU O PODOBNYM PRZEZNACZENIU, NP. HETEROFAGOCYTY) I TRAWIENIU Z UDZIAŁEM LIZOSOMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ENDOCYTOZY, SPOTYKANY U KOMÓREK I ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH; POLEGA NA POBRANIU ZE ŚRODOWISKA POKARMÓW STAŁYCH, ODIZOLOWANIU OD CYTOZOLU POPRZEZ UTWORZENIE WODNICZKI POKARMOWEJ (LUB INNEGO TWORU O PODOBNYM PRZEZNACZENIU, NP. HETEROFAGOCYTY) I TRAWIENIU Z UDZIAŁEM LIZOSOMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAGOCYTOZA rodzaj endocytozy, spotykany u komórek i organizmów jednokomórkowych; polega na pobraniu ze środowiska pokarmów stałych, odizolowaniu od cytozolu poprzez utworzenie wodniczki pokarmowej (lub innego tworu o podobnym przeznaczeniu, np. heterofagocyty) i trawieniu z udziałem lizosomów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAGOCYTOZA
rodzaj endocytozy, spotykany u komórek i organizmów jednokomórkowych; polega na pobraniu ze środowiska pokarmów stałych, odizolowaniu od cytozolu poprzez utworzenie wodniczki pokarmowej (lub innego tworu o podobnym przeznaczeniu, np. heterofagocyty) i trawieniu z udziałem lizosomów (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ ENDOCYTOZY, SPOTYKANY U KOMÓREK I ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH; POLEGA NA POBRANIU ZE ŚRODOWISKA POKARMÓW STAŁYCH, ODIZOLOWANIU OD CYTOZOLU POPRZEZ UTWORZENIE WODNICZKI POKARMOWEJ (LUB INNEGO TWORU O PODOBNYM PRZEZNACZENIU, NP. HETEROFAGOCYTY) I TRAWIENIU Z UDZIAŁEM LIZOSOMÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - RODZAJ ENDOCYTOZY, SPOTYKANY U KOMÓREK I ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH; POLEGA NA POBRANIU ZE ŚRODOWISKA POKARMÓW STAŁYCH, ODIZOLOWANIU OD CYTOZOLU POPRZEZ UTWORZENIE WODNICZKI POKARMOWEJ (LUB INNEGO TWORU O PODOBNYM PRZEZNACZENIU, NP. HETEROFAGOCYTY) I TRAWIENIU Z UDZIAŁEM LIZOSOMÓW. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast